Tổng giá trị niêm yết tại HNX đạt gần 96,39 nghìn tỷ đồng

Trong tháng 5 vừa qua, giao dịch trên thị trường cổ phiếu niêm yết có 2 mã niêm yết mới (DPS, FID) và 9 mã hủy niêm yết (BTH, SD1, PTM, LM3, SSG, VNN, VPC, PPG, BVG). Như vậy, tính đến thời điểm 29/05/2015, số lượng cổ phiếu niêm yết trên HNX là 363 mã cổ phiếu, tổng khối lượng niêm yết đạt hơn 9,63 tỷ cổ phiếu, tương ứng với tổng giá trị niêm yết toàn thị trường đạt xấp xỉ 96,39 nghìn tỷ đồng.

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Giao dịch trên thị trường cổ phiếu niêm yết có 12 phiên tăng điểm và 8 phiên giảm điểm. HNX tăng tổng cộng 0,48 điểm (0,58%) so với thời điểm cuối tháng trước, dừng tại mức 83,23 điểm tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/05/2015. Các chỉ số khác trong bộ chỉ số HNX hầu hết đều tăng: chỉ số HNX30TRI đạt 182,16 điểm, tăng 2,8 điểm (1,56%); chỉ số HNX Large Cap đạt 121,25 điểm, tăng 1,42 điểm (1,19%); chỉ số HNX Mid/Small Cap đạt 139,63 điểm, giảm 1,77 điểm (1,25%); chỉ số ngành Tài chính dừng tại mức 125,57 điểm, tăng 6,09 điểm (5,1%), chỉ số ngành Xây dựng đạt 138,28 điểm, giảm 2 điểm (1,43%), chỉ số ngành Công nghiệp dừng tại mức 139,65 điểm, giảm 4,5 điểm (3,12%).

Xét về giá cổ phiếu, 189 mã cổ phiếu (tương đương 52,07% tổng số mã cổ phiếu niêm yết) giảm giá, 132 mã cổ phiếu tăng giá và 42 cổ phiếu đứng giá.

Thanh khoản thị trường tăng đáng kể so với tháng trước, tổng khối lượng giao dịch đạt 942,59 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch tương ứng đạt 10,41 nghìn tỷ đồng. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 47,12 triệu cổ phiếu/phiên, giá trị giao dịch đạt 520,78 tỷ đồng/phiên (tăng 13,89% khối lượng giao dịch bình quân và 0,85% giá trị giao dịch bình quân so với tháng trước). Giao dịch của nhóm 10 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường đạt 128,32 triệu cổ phiếu, chiếm 13,61% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

5 cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất trong tháng 5/2015:

TT

Mã CK

KLGD

(cổ phiếu)

GTGD

(đồng)

Tỷ lệ KLGD

(%)

Tỷ lệ GTGD

(%)

1

KLF

146.248.413

1.083.946.768.500

15,52

10,41

2

FIT

87.228.048

1.167.297.759.200

9,25

11,21

3

SHB

74.121.267

578.619.854.300

7,86

5,56

4

PVX

41.340.770

162.812.983.200

4,39

1,56

5

SCR

40.521.436

268.315.145.000

4,30

2,58

5 cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong tháng 5/2015:

TT

Mã CK

Giá đóng cửa ngày 29/05/2015

(đ/CP)

Giá đóng cửa ngày 27/04/2015

(đ/CP)

Chênh lệch

(đ/CP)

Tỷ lệ

chênh lệch (%)

1

SHN

                10.300

                     4.100

6.200

151,22

2

PDC

                  6.700

                     4.000

2.700

67,50

3

CTX

                13.500

                     8.200

5.300

64,63

4

DPS

                16.400

                    1.600

4.800

41,38

5

SHA

                11.900

                     8.500

3.400

40,00

Tháng này, nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) giao dịch khá khiêm tốn với tổng cộng 42,66 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương ứng giá trị giao dịch đạt 635,98 tỷ đồng. Giao dịch bán ra là 14,62 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch đạt 192,02 tỷ đồng; giao dịch mua vào 28,04 triệu cổ phiếu. tương ứng giá trị giao dịch đạt 443,96 tỷ đồng.

Trên thị trường UPCoM, trong tháng 5 có 8 mã cổ phiếu đăng ký giao dịch mới (SGR, HSI, CKD, HHA, PFL, VNN, VPC, PTM), nâng số cổ phiếu đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM lên 193 mã cổ phiếu. Chỉ số UPCoM-Index có 9 phiên tăng điểm và 11 phiên giảm điểm, tổng cộng giảm 2,16 điểm (3,41%), dừng tại mức 61,25 điểm tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối tháng. Toàn thị trường có 45,69 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, tương ứng với giá trị giao dịch đạt 686,87 tỷ đồng. Tính bình quân, khối lượng giao dịch đạt 2,28 triệu cổ phiếu/phiên và giá trị giao dịch đạt 34,34 tỷ đồng/phiên (giảm 27,04% về khối lượng giao dịch và 15,64% về giá trị giao dịch so với tháng trước).

Hoạt động đấu giá cổ phần trong tháng 5 được tổ chức với 4 phiên bán đấu giá cổ phần, trong đó có 3 phiên IPO và 1 phiên bán cổ phần theo phương thức thỏa thuận trực tiếp với nhà đầu tư tham dự đấu giá. Tổng khối lượng cổ phần chào bán của các phiên đấu giá đạt hơn 71,3 triệu cổ phần. Kết quả, gần 1,9 triệu cổ phần trúng giá với tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 241,8 tỷ đồng, trong đó phiên đấu giá cổ phần của Công ty TNHH MTV Địa chính Hà Nội là phiên thành công nhất khi bán hết 100% số cổ phần chào bán cho 3 nhà đầu tư cá nhân, thu về hơn 16,1 tỷ đồng, cao hơn giá khởi điểm 5,6 tỷ đồng.

Thống kê các công ty bán đấu giá cổ phần tại HNX tháng 5/2015

STT

Tên công ty

Tổng giá trị cổ phần bán được (đồng)

1

Công ty TNHH MTV Địa chính Hà Nội

16.143.060.000

2

Tổng Công ty Khoáng sản – Vinacomin

4.551.750.000

3

Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin

3.705.410.000

4

Công ty TNHH MTV Cung ứng Nhân lực Quốc tế và Thương mại

406.520.000

(PV)