Tổng Giám đốc TSC bị phạt 50 triệu đồng

(eFinance Online) - Ngày 24/8/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 886/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phan Minh Sáng - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vật tư Kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ (TSC).
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, ông Phan Minh Sáng bị UBCKNN phạt tiền 50 triệu đồng do vi phạm quy định về ngăn ngừa xung đột lợi ích và giao dịch với các bên có quyền lợi liên quan đến công ty.

Cụ thể, từ tháng 10/2015 đến tháng 12/2015, ông Phan Minh Sáng đại diện cho TSC ký các hợp đồng vay vốn và chuyển tiền cho vay đối với tổ chức có liên quan với TSC. Đến ngày 20/6/2016, khoản cho vay đã được thu hồi.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại khoản 3, Điều 11, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)