Trái phiếu kỳ hạn dài đang nhận được nhiều sự quan tâm

Ttính đến ngày 25/9/2014, Kho bạc Nhà nước huy động trái phiếu Chính phủ đạt tổng số 12.000 tỷ đồng, bằng 76,4% so với tháng trước và bằng 126% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Luỹ kế từ đầu năm đến hết ngày 25/9/2014, KBNN huy động được 210.198,3 tỷ đồng, đạt 90,6% kế hoạch Bộ Tài chính giao năm 2014, bằng 145,0% so với cùng kỳ năm 2013.

Nhìn chung tình hình thị trường TPCP 9 tháng đầu năm 2014 có nhiều thuận lợi, các thành phiên tham gia tích cực vào các phiên đấu thầu. Tính riêng trong tháng 9 số lượng các thành viên tham gia đấu thầu đều từ 10 - 14 thành viên/kỳ hạn/phiên; tổng khối lượng trái phiếu đặt thầu là 32.011 tỷ đồng/12.000 tỷ đồng gọi thầu; khối lượng trái phiếu trúng thầu là 12.000 tỷ đồng/12.000 tỷ đồng gọi thầu, tỷ lệ trúng thầu các phiên đạt 100%.

Tình hình vừa qua cho thấy, trái phiếu kỳ hạn dài đang nhận được sự quan tâm của đông đảo các nhà đầu tư trên thị trường, trong tháng 9/2014 KBNN chỉ tập trung phát hành trái phiếu kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm, tạm dừng phát hành trái phiếu kỳ hạn dưới 3 năm. Tỷ trọng trái phiếu kỳ hạn 3 năm trở lên trong tổng số huy động đã được cải thiện đáng kể so với năm 2013, tính chung 9 tháng đầu năm 2014, tỷ trọng trái phiếu kỳ hạn 3 năm chiếm 28,4% tổng số huy động (năm 2013: 9 tháng là 29,2%, cả năm là 27,2%), kỳ hạn 5 năm chiếm 25,9% (năm 2013: 9 tháng là 17,2%, cả năm là 15,5%), kỳ hạn 10 năm chiếm 12,1% (năm 2013: 9 tháng là 5,8%, cả năm là 4,6%), kỳ hạn 15 năm chiếm 4,8% (năm 2013: 9 tháng là 2,1%, cả năm là 2,4%).

(T.H)