Trancinwa sẽ đấu giá 2.520.200 cổ phần

Công ty TNHH MTV Vận tải và Xếp dỡ đường thủy nội địa (Trancinwa) tiền thân là Cảng Ninh Bình là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước được thành lập vào năm 1974. Sau 40 năm xây dựng và phát triển, đến nay, công ty đã tích lũy kinh nghiệm và xây dựng riêng cho mình một thương hiệu tại khu vực và các tỉnh lân cận.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Trong sản xuất kinh doanh, Trancinwa tập trung vào các hoạt động chính là vận chuyển bốc xếp, công trình xây dựng, mua bán thương mại, sửa chữa đóng mới phương tiện,… Trong đó, vận chuyển bốc xếp là hoạt động mang lại doanh thu, lợi nhuận chủ yếu cho Công ty trong các năm gần đây, chiếm từ 60-70% tổng lợi nhuận gộp của doanh nghiệp trong các năm 2010 - 2012.

Công ty đang quản lý và khai thác hệ thống các bến cảng gồm 7 cầu cảng tại Cảng Ninh Bình, 3 cầu cảng tại Cảng Bút Sơn và hệ thống kho lưu trữ hàng hóa, hệ thống bãi lưu trữ hàng hóa tại các Cảng có vị trí thuận tiện cho việc lưu thông, bảo quản hàng hóa, sữa chữa và đóng mới phương tiện thủy từ Bắc vào Nam, phục vụ xuất khẩu hàng hóa. Đồng thời, Trancinwa cũng là đơn vị duy nhất tại khu vực Ninh Bình và trên tuyến luồng sông Đáy được Bộ Giao thông Vận tải công nhận và cho phép tiếp nhận tàu biển nước ngoài có tải trọng tới 3.000 DWT ra vào làm hàng.

Trong những năm gần đây, lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ ROE của Trancinwa trong 3 năm gần đây là khá thấp, thậm chí lỗ 13,6 tỷ đồng trong năm 2012, nguyên nhân là do Công ty đã trích lập và xử lý một số lượng lớn các khoản công nợ phải thu không có khả năng thu hồi đã tồn đọng từ lâu. Tuy nhiên, năm 2012 tổng doanh thu của Công ty có sự tăng trưởng đột biến, đạt gần 67 tỷ đồng (tăng 88,6% so với năm 2011), có được điều này là do trong năm Công ty có phát sinh hoạt động buôn bán thương mại đối với sản phẩm clinker và đem lại doanh thu đáng kể 13,3 tỷ đồng chiếm 19,9% tổng doanh thu và doanh thu từ hoạt động xây dựng công trình cũng tăng 85,6% so với năm 2011, chiếm 29,5% tổng doanh thu.

Theo biên bản xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2012, giá trị phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp được xác định là 58,21 tỷ đồng. Trancinwa sẽ thực hiện bán đấu giá công khai 2.520.200 cổ phần (tương đương với 43,08% vốn điều lệ sau cổ phần hóa dự kiến là 58,50 tỷ đồng, trong đó có 0,29 tỷ đồng phát hành thêm) vào ngày 06/03/2014 tại HNX.

(Phương An)