Từ đầu năm đến nay: VDB huy động 10.047 tỷ đồng trái phiếu

Ngày 26/11/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 5.000 tỷ đồng với 2 loại kỳ hạn: 5 năm (2.000 tỷ đồng) và 10 năm (3.000 tỷ đồng).

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 7 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.410 tỷ đồng. Lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,80 - 7,00%/năm. Kết quả, huy động thành công 60 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,80%/năm, thấp hơn 3,20% so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 17/2/2014).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm không có lãi suất trúng thầu.

Sau 6 phiên đấu thầu kể từ đầu năm 2014, Ngân hàng Phát triển Việt Nam huy động được tổng cộng 10.047 tỷ đồng trái phiếu.

(PV)