Tundra Sustainable Frontier Opportunities Fund bị phạt 62.500.000 đồng

(eFinance Online) - Ngày 26/9/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 248/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với Tundra Sustainable Frontier Opportunities Fund (địa chỉ: Birger Jarlsgatan 33, 111 45 Stockholm, Sweden).
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo đó, Tundra Sustainable Frontier Opportunities Fund bị UBCKNN phạt 62.500.000 đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng.

Trước đó (từ ngày 10/8/2017 đến ngày 22/8/2017), Tundra Sustainable Frontier Opportunities Fund (thuộc sở hữu của Tundra Fonder AB) đã thực hiện giao dịch mua 270.000 cổ phiếu SVC của Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn, dẫn đến tỷ lệ sở hữu của Tundra Sustainable Frontier Opportunities Fund và nhóm người có liên quan (Tundra Vietnam Fund) sau giao dịch là 902.290 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5,01% số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của SVC, trở thành cổ đông lớn của SVC nhưng đến ngày 16/4/2018, SGDCK Tp. HCM mới nhận được báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn của Tundra Sustainable Frontier Opportunities Fund.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP)được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)