UBCKNN cấp Giấy chứng nhận cho quỹ ETF đầu tiên

Ngày 4/7/2014, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 52/GCN-UBCK cho quỹ ETF VFMVN30 do Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam quản lý.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, quỹ này có tên đầy đủ là Quỹ ETF VFMVN30, tên tiếng Anh VFMVN30 ETF. Quỹ do Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Việt Nam quản lý và Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) giám sát.

Quỹ có vốn huy động tối thiểu là 50 tỷ đồng và hoạt động theo hình thức Quỹ hoán đổi danh mục (Quỹ ETF)...

Giấy chứng nhận có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)