UBCKNN lấy ý kiến về những quy định mới trong hoạt động chứng khoán

Sáng nay (13/8), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã tổ chức Hội thảo triển khai Nghị định 60 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.

Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng phát biểu khai mạc tại Hội thảo.Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng phát biểu khai mạc tại Hội thảo.

Nghị định 60/2015/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung những nội dung cơ bản liên quan tới tỷ lệ sở hữu nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam; chào bán chứng khoán riêng lẻ; chào bán chứng khoán ra công chúng; chào bán chứng khoán ra nước ngoài; mua lại cổ phiếu; chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng; niêm yết, giao dịch chứng khoán; tổ chức kinh doanh chứng khoán và một số quy định về quỹ đầu tư bất động sản…

Nghị định 60 "khó" vì có tính chất nhạy cảm cao

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng cho biết: Ngày 26/06, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định 60, đây là nghị định rất quan trọng vì liên quan đến đầu tư nước ngoài, liên quan đến hoạt động chào mua bán của các tổ chức kinh doanh chứng khoán và thể chế hóa quyết định 51 về cổ phần hóa.

Theo Chủ tịch Vũ Bằng, Nghị định 60 là Nghị định khó với UBCKNN và Bộ Tài chính vì có tính chất nhạy cảm cao. Tuy nhiên, đây là Nghị định có thời gian chuẩn bị và ban hành nhanh nhất trong thời gian vừa qua.

Quá trình xây dựng dự thảo được sự ủng hộ chặt chẽ của các Bộ liên quan như Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Chính phủ, và được sự ủng hộ của Lãnh đạo Bộ Tài chính và Chính phủ.

Việc triển khai Nghị định 60 ở thời điểm này để cam kết "cuộc chơi" mới là mở cửa hội nhập quốc tế, nên việc mở room là xu hướng tất yếu.

"Trước đây khi mới mở cửa thị trường, room nhà đầu tư nước ngoài là 20%, lên 30% rồi 49%. Quá trình giữ room 49% rất dài, chúng ta đã dự định mở room từ cách đây 2 năm nhưng do khuôn khổ pháp lý chưa đáp ứng được, bây giờ mới có chủ trương để mở tỷ lệ này. Nếu doanh nghiệp không thuộc ngành kinh doanh có điều kiện, hoặc không có quy định khác thì mở room 100%", Chủ tịch Vũ Bằng nói...

UBCKNN lấy ý kiến về những quy định mới trong hoạt động chứng khoán ảnh 1
Quang cảnh Hội thảo.

Sẽ sớm ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định 60

Bộ Tài chính và UBCKNN đang khẩn trương triển khai dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 60 để triển khai trước 1/9/2015.

Cụ thể, trong tháng 7 UBCKNN đã lấy ý kiến thị trường, lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trực tiếp làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để các quy định hoạt động tốt hơn khi ban hành.

Thông tư liên quan đến room đã trình Lãnh đạo Bộ Tài chính được 1 tuần nay và Bộ Tài chính về cơ bản là đồng ý với dự thảo của UBCKNN. Sau khi tiếp thu thêm ý kiến đại biểu tại Hội thảo này, UBCKNN sẽ sửa đổi ngay để trình ký trong tuần này, đảm bảo cam kết của Bộ Tài chính là ký trước khi có hiệu lực.

Thông tư liên quan niêm yết và phát hành gắn với nhà đầu tư nước ngoài, sáp nhập, hiện nay có ý kiến thẩm định và cố gắng ký trong tháng 8.

Thông tư niêm yết có thể chậm lại nhưng về cơ bản đã lấy ý kiến các bên liên quan, sớm thì trong tháng 8, chậm thì trong tháng 9 phục vụ cho việc triển khai Nghị định 60...

Tại Hội thảo, nội dung Dự thảo quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài; Dự thảo Thông tư hướng dẫn chào bán chứng khoán; Dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết về niêm yết và đăng ký giao dịch chứng khoán; Dự thảo quy định cấp mã số giao dịch chứng khoán trực tuyến đã được đại diện các Vụ chuyên trách giới thiệu và trao đổi cùng các thành viên thị trường.

Theo đó, Nghị định sau khi được thi hành sẽ đảm bảo được những mục tiêu, như tăng cường giám sát hoạt động huy động vốn và sử dụng vốn của doanh nghiệp, quyền hợp pháp của nhà đầu tư, đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước. Kiện toàn và thống nhất các quy định nhằm thể chế hóa các cam kết hội nhập, khơi thông dòng vốn đồng thời nâng cao vị thế của thị trường chứng khoán Việt Nam...

(GB)