UBCKNN phạt cảnh cáo CTCP Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam

(eFinance Online) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 06/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo đó, Công ty này bị UBCKNN phạt cảnh cáo theo quy định tại Khoản 1, Điều 9, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định đến 01 tháng. Tại thời điểm ngày 31/12/2015, Công ty cổ phần Du lịch Dịch vụ Dầu khí Việt Nam có vốn điều lệ thực góp là 492 tỷ đồng và có 797 cổ đông (theo Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và danh sách chốt cổ đông công ty ngày 31/12/2015), trở thành công ty đại chúng theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 25, Luật Chứng khoán. Tuy nhiên, đến ngày 25/4/2016, Công ty mới nộp hồ sơ công ty đại chúng cho UBCKNN.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 20/6/2016.

(PV)