UPCoM - nơi doanh nghiệp tập dượt hiệu quả trước khi niêm yết

Nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg, mới đây, ngày 26/2/, Bộ Tài chính đã có văn bản số 2660/BTC-UBCK hướng dẫn chi tiết một số vấn đề liên quan đến thoái vốn thông qua đấu giá cổ phần và việc niêm yết, đăng ký giao dịch của các doanh nghiệp cổ phần hóa.  

Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

So với Thông tư 204/2012/TT-BTC hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng trước đây, quy định về hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn đã được đơn giản, trình tự, thủ tục thoái vốn, thời gian đã được rút gọn. Theo đó, nếu trước đây hồ sơ yêu cầu báo cáo tài chính trong 2 năm gần nhất thì hiện nay chỉ cần báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất. Bên cạnh đó, thời gian xử lý hồ sơ theo hiện tại chỉ còn 20 ngày, rút ngắn 10 ngày so với quy định trong Thông tư 204/2012/TT-BTC. Một điểm mới nữa là thay vì cấp Giấy chứng nhận chào bán, nay Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chỉ cần gửi công văn thông báo nhận được hồ sơ công bố thông tin về việc thoái vốn.

Nội dung đáng chú ý nhất được đề cập đến trong văn bản mới là quy định doanh nghiệp Nhà nước sau khi cổ phần hóa tham gia đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM. Theo đó, doanh nghiệp Nhà nước sau cổ phần hóa khi đáp ứng đủ điều kiện là công ty đại chúng theo quy định của Điều 25 Luật Chứng khoán (vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên, có ít nhất 100 cổ đông) phải thực hiện việc đăng ký giao dịch trên Sở GDCK Hà Nội trong thời hạn 90 ngày. Văn bản này chỉ rõ doanh nghiệp sau cổ phần hóa vẫn phải thực hiện quy định đưa cổ phiếu lên giao dịch trên UPCoM ngay cả khi đủ điều kiện niệm yết. Quy định này đã tạo điều kiện cho các nhà đầu tư sớm được giao dịch cổ phiếu sau cổ phần hóa, qua đó cũng góp phần tạo tính thanh khoản cho cổ phiếu của doanh nghiệp và tạo cơ hội cho các doanh nghiệp tập dượt về các chế độ như công bố thông tin, báo cáo tài chính,… trước khi lên sàn niêm yết.

Nhằm nâng cao trách nhiệm của chủ sở hữu phần vốn Nhà nước, văn bản cũng quy định chủ sở hữu phần vốn Nhà nước phải có trách nhiệm chỉ đạo thoái vốn Nhà nước theo quy định và chỉ đạo người đại diện phần vốn góp tại các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa thực hiện kế hoạch lộ trình niêm yết/đăng ký giao dịch và giám sát chặt chẽ việc niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán theo quy định tại Điều 14 Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Các nội dung hướng dẫn trong văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính đã thể hiện tinh thần quyết liệt trong chỉ đạo về đấu giá, thoái vốn và gắn cổ phần hóa với thị trường chứng khoán của Chính phủ, Bộ Tài chính. Sắp tới đây, khi có nhiều doanh nghiệp Nhà nước sau cổ phần hóa phải thực hiện đăng ký giao dịch, thị trường UPCoM của Sở GDCK Hà Nội sẽ có thêm cơ hội để khẳng định vai trò vốn đã được định hình là nơi thu hẹp thị trường tự do, và là nơi các doanh nghiệp tập dượt hiệu quả trước khi lên niêm yết.

(P.Tú)