Vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán, 2 Công ty Quản lý quỹ bị phạt

(eFinance Online) - Ngày 26/8/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành các Quyết định số 893, 894/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Quản lý quỹ đầu tư An Phát và CTCP Quản lý quỹ Hợp lực Việt Nam.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, UBCKNN cảnh cáo đối với CTCP Quản lý quỹ đầu tư An Phát theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 33, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) do không thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Phạt tiền tổng cộng 110 triệu đồng đối với CTCP Quản lý quỹ Hợp lực Việt Nam do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Cụ thể, phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3, Điều 33, Nghị định 108/2013/NĐ-CP do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty công bố thông tin về kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 trên website UBCKNN chậm 76 ngày) và phạt tiền 50 triệu đồng theo quy định tại Khoản 2, Điều 34, Nghị định 108/2013/NĐ-CP do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (báo cáo tháng 9/2014, báo cáo Quý III/2014).

Các Quyết định nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)