Vi phạm quy định quản trị công ty, chứng khoán An Phát bị phạt 70 triệu đồng

(eFinance Online) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 216/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần chứng khoán An Phát.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, UBCKNN quyết định phạt công ty này 70 triệu đồng do vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Khoản 4, Điều 11, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi theo Khoản 12, Điều 1, Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2012/NĐ-CP. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 17/11/2017.

(PV)