Vi phạm quy định về chứng khoán, một cá nhân bị phạt 60 triệu đồng

Ngày 09/11/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 969/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Nguyễn Nam Tiến (địa chỉ: Số 111 Trần Minh Quyền, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo Quyết định này, ông Nguyễn Nam Tiến bị UBCKNN phạt 60 triệu đồng do vi phạm quy định về ngăn ngừa xung đột lợi ích và giao dịch với các bên có quyền lợi liên quan đến Công ty cổ phần Logistics Vinalink.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 11, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)