Vi phạm quy định về hạn chế đầu tư, Chứng khoán Phố Wall bị phạt 100 triệu đồng

Ngày 15/9/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 764/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall bị UBCKNN phạt 100 triệu đồng theo quy định do vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán.

Mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Điểm đ, Khoản 3, Điều 21, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall được áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại Điều 9, Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(PV)