Vi phạm quy định về quyền của cổ đông, một Chủ tịch HĐQT bị phạt 42.500.000 đồng

(eFinance Online) - Ngày 26/11/2018, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 298/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Vũ Cao Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn (Địa chỉ: 131 Chợ Lớn, Phường 11, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh).
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Theo đó, ông này bị UBCKNN phạt 42.500.000 đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Vi phạm quy định pháp luật quản trị công ty về quyền của cổ đông.

Ông Vũ Cao Trung - Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn, chủ trì cuộc họp HĐQT, ký ban hành Nghị quyết HĐQT số 05/BBH-HĐQT/2018 ngày 11/6/2018 triển khai việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm.

Mức phạt trên được UBCKNN căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Khoản 4 Điều 11 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 1 và Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 26/11/2018.

(PV)