Việc phát triển nhanh, bền vững TTCK có ý nghĩa rất thiết thực

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tại Hội nghị tổng kết công tác của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) năm 2013, diễn ra sáng nay (11/12), tại Hà Nội.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo Bộ trưởng, thị trường chứng khoán (TTCK) là kênh rất quan trọng để thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài cho nền kinh tế. Đồng thời, đây cũng là nơi luân chuyển các nguồn vốn đầu tư, nâng cao khả năng sử dụng vốn có hiệu quả, cũng như nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, tăng tính công khai, minh bạch hoạt động của doanh nghiệp và nền kinh tế, đặc biệt đối với Việt Nam đang trong quá trình tái cấu trúc lại nền kinh tế và việc hội nhập sâu rộng vào thị trường thế giới thì việc phát triển nhanh, bền vững TTCK có ý nghĩa rất thiết thực.

Là 1 trong 10 TTCK có mức tăng mạnh nhất thế giới

Báo cáo về kết quả hoạt động của TTCK năm 2013, Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng cho biết: Chỉ số VNIndex tăng trên 22%; HNIndex tăng 13% so với cuối năm 2012; TTCK Việt Nam là 1 trong 10 TTCK thế giới có mức tăng mạnh nhất thế giới; Mức vốn hóa vào khoảng 964 nghìn tỷ đồng (tăng 199 nghìn tỷ đồng so với cuối năm 2012), tương đương 31% GDP; Quy mô giao dịch bình quân mỗi phiên tăng 31%; Tổng giá trị huy động vốn ước đạt 179 nghìn tỷ đồng, tăng 13%, trong đó cổ phiếu và cổ phần hóa là 17,5 nghìn tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2012; Quy mô huy động vốn qua phát hành riêng lẻ cũng tăng mạnh, đạt khoảng trên 24 nghìn tỷ đồng (gấp 5 lần so với cả năm 2012); Huy động trái phiếu chính phủ đạt 162 nghìn tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2012; Quy mô thị trường trái phiếu đạt 16% GDP; Tổng dòng vốn nước ngoài luân chuyển tăng 54% và giá trị danh mục tăng khoảng 3,8 tỷ USD so với cuối năm 2012.

Trong năm 2013, UBCKNN cũng đã tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cấu TTCK. Theo đó, tái cấu trúc cơ sở hàng hóa trên thị trường chứng khoán: Tiêu chuẩn phát hành, niêm yết được nâng cao theo Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản pháp lý để nâng cao tính công khai, minh bạch của thị trường; tăng cường quản trị công ty và từng bước tiếp cận các chuẩn mực quốc tế.

Chính thức vận hành hệ thống giao dịch TPCP phiên bản 2 và hệ thống Đường cong lợi suất TPCP. Đồng thời, đẩy mạnh và đa dạng hóa kỳ hạn phát hành trái phiếu Chính phủ thông qua việc thực hiện phát hành đều đặn (hàng tháng) trái phiếu kỳ hạn 10 năm để xây dựng và duy trì đường cong lãi suất chuẩn; thực hiện phát hành trái phiếu kỳ hạn 15 năm theo phương thức bảo lãnh phát hành. Kết quả trong năm 2013 đã hoán đổi 4 đợt TPCP với khối lượng 33,4 triệu trái phiếu. 

Khung pháp lý cho việc ra đời các loại hình quỹ mới như quỹ mở, quỹ đầu tư bất động sản, ETF, công ty đầu tư chứng khoán cũng đã được ban hành. Hiện nay đã có 8 quỹ mở được UBCKNN cấp phép chào bán, thành lập. UBCKNN đang triển khai xây dựng hệ thống giao dịch các sản phẩm mới như quỹ ETF để đưa vào vận hành trong năm 2014. Nghị định về quỹ hưu trí tự nguyện cũng đang được triển khai xây dựng; Việc phát triển quỹ hưu trí sẽ tạo điều kiện bổ sung hệ thống an sinh, đồng thời tạo ra nhà đầu tư có tổ chức với vốn dài hạn cho TTCK...

Về tái cấu trúc công ty chứng khoán, UBCKNN đã phân loại các công ty chứng khoán thành 4 nhóm: Nhóm hoạt động lành mạnh; Nhóm hoạt động bình thường; Nhóm bị kiểm soát và Nhóm kiểm soát đặc biệt. Dựa trên sự phân nhóm, UBCKNN đưa ra các phương án xử lý phù hợp đối với các nhóm. Cho đến nay đã thực hiện rút nghiệp vụ Mội giới chứng khoán của 6 công ty chứng khoán, Nghiệp vụ tự doanh của 2 công ty chứng khoán, nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành của 4 công ty; rút nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán của 1 công ty; Thực hiện hợp nhất 2 công ty chứng khoán; Tiến hành thủ tục giải thể đối với 3 công ty; Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán của 2 công ty chứng khoán.

Bên cạnh đó, UBCKNN cũng đang xây dựng Đề án hợp nhất 2 Sở GDCK và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thành lập Sở GDCK Việt Nam trên nguyên tắc thống nhất về tổ chức, bộ máy quản lý, điều hành; chuẩn hóa chế độ báo cáo, công bố thông tin, công nghệ.

Ngoài ra, UBCKNN đã tiếp tục tăng cường và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (UBCKNN đã ban hành 84 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức và cá nhân, với tổng số tiền phạt trên 7 tỷ đồng). Đồng thời, UBCKNN đã chỉ đạo các Sở giám sát thường xuyên tình hình thực hiện chế độ báo cáo và nghĩa vụ công bố thông tin của tổ chức, cá nhân liên quan; giám sát nội dung công bố thông tin về tình hình quản trị công ty; giám sát việc lập trang thông tin điện tử (website) đối với các công ty đại chúng...

Việc phát triển nhanh, bền vững TTCK có ý nghĩa rất thiết thực ảnh 1
UBCKNN và các đơn vị liên quan cần tiếp tục tích cực, chủ động tham mưu cho Bộ Tài chính hoàn thành các nhiệm vụ công tác còn lại của năm 2013, các nhiệm vụ trong năm 2014.

Tiếp tục triển khai quyết liệt các chiến lược, đề án đã được phê duyệt

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá cao và chúc mừng những kết quả đạt được trong 13 năm qua của TTCK, đặc biệt là năm 2013 trên các mặt: xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo đúng định hướng của Đảng và Nhà nước; tạo kênh huy động vốn cho ngân sách nhà nước và doanh nghiệp; trở thành kênh đầu tư và thu hút vốn trong và ngoài nước hiệu quả; góp phần quan trọng trong công tác cổ phần hóa; cơ cấu tổ chức thị trường ngày càng hoàn thiện.

Theo Bộ trưởng, trong thời gian tới, UBCKNN và các đơn vị liên quan cần tiếp tục tích cực, chủ động tham mưu cho Bộ Tài chính hoàn thành các nhiệm vụ công tác còn lại của năm 2013, các nhiệm vụ trong năm 2014 và mục tiêu, giải pháp tại các Đề án, Chiến lược về TTCK đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cụ thể, UBCKNN cần tiếp tục hoàn thiện Đề án TTCK phái sinh, Đề án thành lập Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và Quyết định về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên TTCK Việt Nam. Đây cũng là những đề án quan trọng, có tác động trực tiếp đến tổ chức và phát triển thị trường.

Về lâu dài, UBCKNN cần rà soát, đánh giá hệ thống văn bản pháp luật, có kế hoạch hoàn thiện nhằm đẩy nhanh tiến trình phát triển TTCK, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế và thực hiện các cam kết trong tiến trình hội nhập nhất là các cam kết trong WTO và tới đây là cam kết trong TPP (Hiệp định xuyên Thái Bình Dương).

Tiếp tục triển khai quyết liệt chiến lược phát triển TTCK và Đề án tái cấu trúc TTCK đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cụ thể là: Tái cấu trúc và nâng cao chất lượng hàng hóa trên TTCK trong đó chú trọng chất lượng các doanh nghiệp niêm yết; Tái cấu trúc cơ sở các nhà đầu tư, khuyến khích hình thành và phát triển các nhà đầu tư có tổ chức, đặc biệt là quỹ hưu trí tự nguyện; Tái cấu trúc lại các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ theo hướng thu hẹp về số lượng, nâng cao năng lực tài chính và chất lượng quản trị điều hành, quản trị rủi ro; Tái cấu trúc lại hệ thống giao dịch chứng khoán, theo đó là Đề án thành lập Sở GDCK Việt Nam.

Tiếp tục đẩy mạnh tiến trình cổ phần hóa và thoái vốn tại các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước, góp phần thực hiện cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Đây là điểm then chốt trong tiến trình cải cách quản lý tài chính đối với DNNN. Các doanh nghiệp sau khi phát hành ra công chúng (kể cả DNNN cổ phần hóa) phải niêm yết trên thị trường theo quy định của pháp luật. Trên cơ cở đó, áp dụng quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất, thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính và công khai hóa thông tin. Mở rộng sự tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài vào TTCK Việt Nam theo các cam kết quốc tế và tiến trình hội nhập.

Tiếp tục tăng cường công tác quản lý, giám sát, xử lý nghiêm những sai phạm, đảm bảo hoạt động thị trường lành mạnh…

(MH)