Viện nghiên cứu Nomura sẽ hỗ trợ UBCKNN phát triển thị trường chứng khoán

Ngày 7/10/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Viện nghiên cứu Nomura (NRI) đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) về tư vấn, hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật. Theo đó, Viện nghiên cứu Nomura sẽ hỗ trợ UBCKNN trong việc phát triển thị trường chứng khoán và thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam.

Đại diện của UBCKNN và Viện nghiên cứu Nomura ký Biên bản ghi nhớ về tư vấn, hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật.Đại diện của UBCKNN và Viện nghiên cứu Nomura ký Biên bản ghi nhớ về tư vấn, hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Thành Long cho biết: Trong những năm gần đây nền kinh tế Việt Nam được xem là trọng tâm của khu vực và thế giới, không chỉ có lợi thế về vị trí địa lý chính trị, mà còn có sự phát triển bền vững trong hơn 2 thập kỷ qua trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều biến động. Việt Nam đã và đang hội nhập ngày càng sâu rộng với khu vực và thế giới. Kinh tế tăng trưởng ấn tượng và hội nhập ngày càng sâu với thế giới đã mang lại những cơ hội lớn cho sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam.

15 năm qua, về mặt hệ thống, Việt Nam đã thay đổi từ nền kinh tế hoàn toàn dựa vào ngân hàng sang hệ thống tài chính đa dạng hơn, dựa vào cả hệ thống ngân hàng và thị trường vốn. Hiện tại, vốn hóa thị trường của cả 2 SGDCK Việt Nam đạt 60 tỷ đô la Mỹ, chiếm 32% GDP; giá trị lưu hành thị trường trái phiếu đạt 40 tỷ đô la Mỹ, chiếm 23% GDP, điều này đã khiến thị trường vốn trở thành một kênh huy động vốn quan trọng cho các doanh nghiệp và Chính phủ. Tính thanh khoản và minh bạch của thị trường chứng khoán từ lâu đã trở thành cách thức hữu ích cho Chính phủ để thúc đẩy công tác cổ phần hóa. Trong những năm tới, sẽ có nhiều DNNN tiến hành IPO và lên niêm yết tại SGDCK. Trong số này, có thể kể đến việc niêm yết của các doanh nghiệp hoặc ngân hàng mà các nhà đầu tư Nhật Bản quan tâm. Trong tương lai, khi mà nhiều công ty đại chúng tiếp tục phát triển cùng với cải cách kinh tế và kinh tế phát triển, TTCK Việt Nam sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt các dòng vốn ngoại đầu tư vào các doanh nghiệp Việt Nam.

Phó Chủ tịch khuyến khích sự tham gia của các nhà đầu tư Nhật Bản vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam và lấy thị trường tài chính Việt Nam làm nền tảng đầu tư.

Về phía Viện nghiên cứu Nomura, ông Harumi Saitou - Giám đốc điều hành chia sẻ trong hơn 10 năm qua, Viện Nghiên cứu Nomura đã hỗ trợ sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam thông qua các dự án như: Sáng kiến chung Việt Nam - Nhật Bản của Chính phủ Nhật Bản, Sáng kiến thị trường trái phiếu châu Á của Ban thư ký ASEAN. Ông kỳ vọng trong tương lai, thị trường vốn Việt Nam sẽ có những phát triển quan trọng với sự ra đời của thị trường chứng khoán phái sinh dự kiến vào năm 2016, sự ra đời của quỹ quản lý hưu trí và các quỹ khác, dịch vụ quản lý tài sản và mở rộng nhiều dịch vụ cho nhà đầu tư nước ngoài.

Ông Harumi Saitou bày tỏ vui mừng khi Viện nghiên cứu Nomura được tiếp tục đóng góp phần nhỏ của mình cho sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam thông qua các hoạt động tư vấn.

Biên bản ghi nhớ đánh dấu dấu bước khởi đầu trong hợp tác mang tính chiến lược và toàn diện hơn giữa UBCKNN và Viện nghiên cứu Nomura. Sau lễ ký kết, hai bên sẽ tích cực phối hợp triển khai các nội dung của bản ghi nhớ qua những trao đổi, chia sẻ thông tin hữu ích và kế hoạch hợp tác cụ thể trong thời gian tới...

(PV)