Việt Nam - Nhật Bản: Thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường vốn

Ngày 5/3/2014, tại Tokyo, Nhật Bản, trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Đinh Tiến Dũng và Bộ trưởng Tài chính Nhật Taro Aso, ông Vũ Bằng - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và ông Ryutaro Hatanaka - Chủ tịch Cơ quan các Dịch vụ Tài chính Nhật Bản (JSFA) đã ký kết Thư trao đổi hợp tác giữa hai cơ quan quản lý.

Quang cảnh lễ ký.Quang cảnh lễ ký.

Nội dung Thư trao đổi hợp tác nhằm thực hiện mục tiêu thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường tài chính, thị trường vốn và các cơ chế quản lý tài chính giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Trong thời gian qua, UBCKNN và JSFA đã có nhiều trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm hữu ích trong việc xây dựng các quy định pháp lý trên thị trường chứng khoán cũng như kinh nghiệm giám sát thị trường chứng khoán.

Việc ký kết thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần tăng cường hiệu quả mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan quản lý, và cũng là một bước tiến trong việc hợp tác quốc tế và hội nhập thị trường vốn thế giới của thị trường chứng khoán Việt Nam.

(PV)