Vietcombank thoái vốn tại MB Bank: Chỉ bán thành công 10.000 cổ phần

(eFinance Online) - Ngày 15/10/2018, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức phiên bán đấu giá thoái vốn 534 tỷ đồng (53,4 triệu cổ phần theo mệnh giá) cổ phần Ngân hàng TMCP Quân đội mà Vietcombank đang nắm giữ, tương đương 6,97% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Ngân hàng TMCP Quân đội, với mức giá khởi điểm 19.641 đồng/cổ phần. 
Phiên đấu giá Ngân hàng TMCP Quân đội. Ảnh: PT. Phiên đấu giá Ngân hàng TMCP Quân đội. Ảnh: PT.

Phiên đấu giá có 5 nhà đầu tư cá nhân và 5 tổ chức tham dự. Khối lượng đăng ký mua hợp lệ đạt hơn 5,9 triệu cổ phần, bằng 11,1% khối lượng cổ phần chào bán. Toàn bộ 5,9 triệu cổ phần mà nhà đầu tư đăng ký mua đã được đặt mua hết với mức giá đặt mua cao nhất là 22.000 đồng/cổ phần, giá đặt mua thấp nhất là 19.641 đồng/cổ phần. 

Tuy nhiên, theo Điểm VI.6 tại Bản công bố thông tin chào bán cổ phiếu Ngân hàng TMCP Quân đội ra công chúng, giá trúng giá không thấp hơn giá đóng cửa của cổ phiếu MBB tại ngày đấu giá. Giá đóng cửa của cổ phiếu MBB tại ngày diễn ra phiên đấu giá, ngày 15/10/2018, là 21.300 đồng/cổ phần.

Vì vậy, căn cứ theo quy định tại Bản công bố thông tin, kết quả phiên đấu giá chỉ bán được 10.000 cổ phần (tương đương 0,018% số cổ phần đưa ra đấu giá) cho 1 nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công bình quân đạt 21.900 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 219 triệu đồng.

Kết quả phiên đấu giá thoái vốn CTCP Ngân hàng TMCP Quân đội ngày 15/10/2018

 Số cổ phần đưa ra đấu giá

53.400.000 cổ phần

Tổng khối lượng đăng ký mua

5.934.000 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ

10 phiếu

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ

5.934.000 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất

1.000.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất

1.000 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất

22.000 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất

19.641 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất

22.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất

21.800 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân

21.900 đồng/cổ phần

Tổng số nhà đầu tư trúng giá

1 NĐT

Tổ chức

0 NĐT

Cá nhân

1 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được

10.000 cổ phần

Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài

0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được

219.000.000 đồng

 PV