Viettronics Tân Bình bị phạt 50 triệu đồng do chậm công bố thông tin

Ngày 8/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 356/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, công ty này bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt với số tiền là 50 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3, Điều 33, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Lý do là công ty này công bố thông tin không đúng thời hạn về Báo cáo thường niên năm 2012, Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2013, việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 và Quyết định số 34 QĐ/VTB - HĐQT ngày 10/5/2013 về việc miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc công ty.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

(GB)