Vinamilk sẽ nâng không giới hạn tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài

(eFinance Online) - Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) vừa cho biết, Công ty sẽ nâng không giới hạn tỷ lệ sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài và sẽ thông báo cho cổ đông ngay khi hoàn tất thủ tục.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo đó, việc nới room lên 100% do Hội đồng Quản trị Vinamilk quyết định chứ không cần đại hội đồng cổ đông thông qua. Bởi vì, theo quy định hiện nay, doanh nghiệp nâng mức sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 100% thì chỉ cần Hội đồng Quản trị ra nghị quyết mà không cần Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trước đó, Vinamilk đã có động thái được xem là nhằm mở đường cho việc nới room cho nhà đầu tư nước ngoài - đó là loại bỏ những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, trong đó có quy định hạn chế việc nới room (lên 100%) cho nhà đầu tư nước ngoài, như in ấn, chăn nuôi.

Cụ thể, hôm 16/2/2016, công ty này công bố về việc Hội đồng Quản trị Vinamilk đã thông qua nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc rút khỏi bảy ngành nghề, trong đó có ngành chăn nuôi, trồng trọt, in ấn,…. và điều chỉnh nội dung chi tiết của hai ngành nghề khác. Thời gian hoàn tất lấy ý kiến là vào cuối tháng 3/2016.

(PV)