Vinamotor đấu giá cổ phần theo lô đầu tiên

Sáng ngày 11/1/2016, Bộ Giao thông Vận tải đã tiến hành thoái vốn trọn lô toàn bộ 85.581.223 cổ phần Vinamotor tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Tổng khối lượng cổ phần thoái vốn trong phiên tương đương 97,7% vốn điều lệ của Vinamotor, được đấu giá với giá khởi điểm một lô cổ phần là 1.250.513.000.000 đồng (14.612 đồng/cổ phần).

Hội đồng đấu giá kiểm tra hòm phiếu đấu giá. Ảnh: PT.Hội đồng đấu giá kiểm tra hòm phiếu đấu giá. Ảnh: PT.

Đây là phiên đấu giá cổ phần theo lô đầu tiên thực hiện theo Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Là đơn vị nhận trách nhiệm phối hợp với Ban chỉ đạo cổ phần hóa của các Bộ, ngành thực hiện nhiệm đấu giá trọn lô, Sở GDCK Hà Nội đã khẩn trương triển khai nâng cấp phần mềm đấu giá, rà soát quy trình nội bộ… để cuộc đấu giá đầu tiên này diễn ra chặt chẽ, an toàn và suôn sẻ theo quy định và cũng làm cơ sở để thực hiện các cuộc đấu giá trọn lô tiếp theo.

Đấu giá theo lô trên cơ sở Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg có một số điểm khác biệt quan trọng so với phương thức bán đấu giá cổ phần theo lô của Quy chế mẫu thí điểm bán đấu giá cả lô cổ phần của SCIC, đó là Ban chỉ đạo cổ phần hóa và Hội đồng thẩm định phải tổ chức đánh giá năng lực và lựa chọn nhà đầu tư tham gia đấu giá. Với các điều kiện lựa chọn nhà đầu tư, trong đó nhà đầu tư phải có ngành nghề kinh doanh trực tiếp liên quan hoặc hỗ trợ ngành nghề kinh doanh chính của Vinamotor, và có vốn điều lệ trên 926 tỷ đồng, kết quả đã có 02 nhà đầu tư tổ chức đăng ký tham dự đấu giá cổ phần của Vinamotor, tương ứng với tổng khối lượng đăng ký mua đạt 171.162.446 cổ phần.

Sau cuộc đấu giá trọn lô, 01 nhà đầu tư tổ chức đã trúng giá với mức giá 1.250.515.000.000 đồng/lô, cao hơn mức giá khởi điểm 2 triệu đồng. Như vậy, sau phiên đấu giá, Bộ Giao thông Vận tải đã thoái hết phần vốn nắm giữ tại Vinamotor. Cuộc đấu giá trọn lô Vinamotor về tổng thể đã đạt kết quả tốt đẹp, đảm bảo quy trình và quy định chặt chẽ theo Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg.

Cùng với chủ trương triển khai quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, việc thực hiện thành công phương thức đấu giá trọn lô theo Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg sẽ tạo thêm một giải pháp hiệu quả để các doanh nghiệp có thể tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược có năng lực và sở trường kinh doanh để có thể tham gia vào việc phát triển doanh nghiệp trong tương lai.

Kết quả phiên đấu giá cổ phần trọn lô Tổng Công ty Công nghiệp Ô tô Việt Nam ngày 11/1/2016

Số cổ phần đưa ra đấu giá

85.581.223 cổ phần

Tổng số khối lượng đăng ký mua

171.162.446 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ

2 phiếu

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ

171.162.446 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất

1.250.515.000.000 đồng/lô

Giá đặt mua thấp nhất

1.250.513.000.000/lô

Giá đấu thành công

1.250.515.000.000 đồng/lô

Tổng số nhà đầu tư trúng giá

1 NĐT

Tổ chức

1 NĐT

Cá nhân

0 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được

85.581.223 cổ phần

Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài

0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được

1.250.515.000.000 đồng

(PT)