Xí nghiệp Xe buýt Liên Ninh bán hết 100% cổ phần trong phiên IPO

Ngày 12/02/2015, hơn 1,9 triệu cổ phần của Xí nghiệp Xe buýt Liên Ninh thuộc Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đã được chào bán lần đầu ra công chúng, chiếm 39,8% số cổ phần của công ty sau khi cổ phần hóa, với mức giá khởi điểm 10.000 đồng/cổ phần tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ảnh: P.Tú.Ảnh: P.Tú.

Phiên đấu giá thu hút sự tham dự của 6 nhà đầu tư, với tổng khối lượng đăng ký mua đạt hơn 2 triệu cổ phần, có nhà đầu tư đặt mua 1 triệu cổ phần (tương đương 52,6% tổng khối lượng cổ phần chào bán). Giá đấu thành công bình quân là 10.000 đồng/cổ phần.

Kết quả, 100% cổ phần đã được bán cho các nhà đầu tư tham dự. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 19,8 tỷ đồng. Nhà nước tiếp tục nắm giữ hơn 1,7 triệu cổ phần, chiếm 35% vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa.

Kết quả phiên đấu giá cổ phần Xí nghiệp Xe buýt Liên Ninh ngày 12/02/2015

Số cổ phần đưa ra đấu giá

1.989.400 cổ phần

Tổng số khối lượng đăng ký mua

2.005.000 cổ phần

Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ

6 phiếu

Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ

2.005.000 cổ phần

Khối lượng đặt cao nhất

1.000.000 cổ phần

Khối lượng đặt thấp nhất

20.000 cổ phần

Giá đặt mua cao nhất

10.000 đồng/cổ phần

Giá đặt mua thấp nhất

10.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công cao nhất

10.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công thấp nhất

10.000 đồng/cổ phần

Giá đấu thành công bình quân

10.000 đồng/cổ phần

Tổng số nhà đầu tư trúng giá

6 NĐT

Tổ chức

1 NĐT

Cá nhân

5 NĐT

Tổng số lượng cổ phần bán được

1.989.400 cổ phần

Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài

0 cổ phần

Tổng giá trị cổ phần bán được

19.894.000.000 đồng

 
(PV)