Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần 473

Ngày 19/11/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 926/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần 473 (Địa chỉ: Số 7, đường Nguyễn Cảnh Hoan, Phường Quán Bàu, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An).

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, Công ty Cổ phần 473 bị UBCKNN phạt 60 mươi triệu đồng theo quy định do "Công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật" (Chậm công bố thông tin các tài liệu theo quy định trên trang thông tin điện tử của Công ty).

Mức phạt trên được căn cứ theo quy định tại Khoản 3, Điều 33, Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

(PV)