Xử phạt vi phạm hành chính với 2 cá nhân vì không báo cáo thông tin

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 21, 22/QĐ-UBCK, xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 cá nhân do có hành vi vi phạm quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Ảnh: Chí Thanh.Ảnh: Chí Thanh.

Cụ thể: Phạt tiền 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 23 Nghị định 85/2010/NĐ-CP ngày 2/8/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định 85/2010/NĐ-CP) đối với bà Nguyễn Thị Hồng Nga, con ông Nguyễn Duy Khuyến - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa chất Lâm Thao (mã CK: LAS) do có hành vi vi phạm: chậm báo cáo lý do không thực hiện giao dịch mua 50.000 cổ phiếu và bán 37.500 cổ phiếu LAS với UBCKNN, SGDCK theo quy định.

Phạt tiền 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 23 Nghị định 85/2010/NĐ-CP đối với ông Nguyễn Xuân Thủy - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (mã CK: PAN) do có hành vi vi phạm: chậm báo cáo kết quả giao dịch bán 30.000 cổ phiếu PAN với UBCKNN, SGDCK theo quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 16/1/2013.

(KD)