Các báo ngành Tài chính 8/7/2011

**Bộ Tài chính tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả hơn nữa các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; **Từ 15/8: Áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan Nhà nước; **Tiếp tục nâng cao năng lực và chức năng của hệ thống TABMIS; ** Từ 10/8: Mức trợ cấp khó khăn cho người lao động trong doanh nghiệp tối thiểu là 250.000 đồng/người; 
Ảnh minh họaẢnh minh họa

Cổng thông tin Bộ Tài chính  đưa tin : Bộ Tài chính tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả hơn nữa các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.  Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch KTXH và NSNN năm 2011 đã đề ra; bình ổn giá cả thị trường, kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, Bộ Tài chính tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả hơn nữa các giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Trong 6 tháng cuối năm 2011, trước tình hình kinh tế thế giới và trong nước dự báo sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp và khó lường, đòi hỏi phải tổ chức theo dõi chặt chẽ, nắm chắc tình hình để kịp thời có những chính sách điều hành cho phù hợp. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch KTXH và NSNN năm 2011 đã đề ra; bình ổn giá cả thị trường, kiềm chế lạm phát ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, Bộ Tài chính tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả hơn nữa các giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Phối hợp thu NSNN giữa KBNN – TCT – TCHQ – NHTM: Góp phần hiện đại hóa và cải cách TTHC trong công tác thu nộp NSNN Quá trình triển khai thực hiện công tác phối hợp thu NSNN giữa KBNN – Tổng cục Thuế/Hải quan – NHTM đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần vào việc hiện đại hóa và cải cách thủ tục hành chính trong công tác thu nộp NSNN; nâng cao vai trò quản lý nhà nước của các cơ quan thu (Thuế, Hải quan) và KBNN; tạo điều kiện thuận lợi và giảm thiểu thời gian và thủ tục nộp tiền cho người nộp thuế. Thực hiện Thông tư số 128/2008/TT-BTC, KBNN đã phối hợp với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và một số ngân hàng thương mại tổ chức ký kết văn bản thoả thuận hợp tác về việc tổ chức phối hợp thu NSNN; riêng KBNN đã ban hành công văn, quy trình hướng dẫn thực hiện phối hợp thu NSNN giữa KBNN- cơ quan thu –NHTM trong toàn hệ thống và đã triển khai tại các địa phương. Qua gần 02 năm thực hiện, có thể đánh giá kết quả công tác tổ chức phối hợp thu NSNN giữa KBNN – Tổng cục Thuế/Hải quan – NHTM đạt được...

Từ 15/8: Áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan Nhà nước. Bộ Thông tin Truyền thông vừa mới ban hành Thông tư 19/2011/TT-BTTTT quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan Nhà nước. Đối tượng áp dụng của Thông tư là các cơ quan nhà nước bao gồm: Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh và cấp huyện của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị sự nghiệp sử dụng NSNN; Khuyến khích thực hiện tại các cơ quan, tổ chức khác không thuộc đối tượng nêu trên.

Tiếp tục nâng cao năng lực và chức năng của hệ thống TABMIS- Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước về kết quả triển khai dự án TABMIS, đến nay, hiệu suất hệ thống TABMIS đã được cải thiện đáng kể, tốc độ xử lý giao dịch, giao diện, kết xuất báo cáo cũng như khả năng đáp ứng số người sử dụng đồng thời đều được nâng lên. Đồng thời, Ban triển khai TABMIS, KBNN cùng với các đơn vị liên quan từng bước trình Bộ ban hành các quy định bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện các cơ chế chính sách trong hoạt động quản lý, điều hành ngân sách, đáp ứng đúng định hướng cải cách, minh bạch và thống nhất như mục đích dự án Cải cách quản lý tài chính công đã đề ra; liên tục cập nhật, hoàn thiện các báo cáo và đưa vào khai thác trên hệ thống; hoàn thiện các giao diện giữa TABMIS với các hệ thống khác như: thanh toán song phương, thanh toán liên ngân hàng, hệ thống TCS...

Điều chỉnh quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hoá, chứng nhận lãnh sự Ngày 5/7/2011, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã ký ban hành Thông tư số 98/2011/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2004/TT-BTC ngày 26/4/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hoá, chứng nhận lãnh sự. Theo đó, sửa đổi, bổ sung điểm 3 mục I Thông tư số 36/2004/TT-BTC, cụ thể, mức thu lệ phí hợp pháp hoá, chứng nhận lãnh sự được quy định...

Khuyến cáo thận trọng vay vốn quỹ Nusantara Asset, Bộ Tài chính vừa có văn bản số 7679/BTC-QLN ngày 13-6-2011 gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khuyến cáo về việc Quỹ Nusantara Asset chào cho vay vốn, tài trợ. Đây là quỹ do một tổ chức của Indonesia sáng lập. Trong thời gian qua, đại diện Quỹ này đã tới một số địa phương kêu gọi tài trợ với lãi suất thấp trong thời hạn dài. Sau khi xác minh, Bộ Tài chính xác định tổ chức này không có tư cách pháp nhân, năng lực tài chính và không có khả năng thu xếp, cung cấp các khoản tài chính lớn cho các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam.

Từ 10/8: Mức trợ cấp khó khăn cho người lao động trong doanh nghiệp tối thiểu là 250.000 đồng/người. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu vừa ký ban hành Thông tư số 92/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện trợ cấp khó khăn đối với người lao động trong doanh nghiệp theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Thông tư này áp dụng đối với các doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, công ty nhà nước chưa chuyển đổi. Các doanh nghiệp khác (ngoài khu vực nhà nước) được áp dụng qui định tại thông tư này để thực hiện trợ cấp khó khăn cho người lao động của doanh nghiệp. 

Xem chi tiết:

http://www.btc/mofwebinfo/index.aspx?tabid=2333&ItemID=73587

http://www.btc/mofwebinfo/index.aspx?tabid=2334&ItemID=73588

http://www.btc/mofwebinfo/index.aspx?tabid=2334&ItemID=73589

http://www.btc/mofwebinfo/index.aspx?tabid=2334&ItemID=73592

http://www.btc/mofwebinfo/index.aspx?tabid=2334&ItemID=73580

http://www.btc/mofwebinfo/index.aspx?tabid=2334&ItemID=73583

http://www.btc/mofwebinfo/index.aspx?tabid=2334&ItemID=73578

Website Ngân hàng Nhà nước đưa tin:  Để đảm bảo tính chính xác, kịp thời về thống kê số liệu lãi suất huy động và cho vay phục vụ công tác điều hành chính sách tiền tệ, ngày 07/7/2011 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có văn bản số 5232/NHNN-CSTT yêu cầu các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài báo cáo lãi suất huy động và cho vay. Mức lãi suất được thống kê và báo cáo theo quy định tại Thông tư số 21/2010/TT-NHNN ngày 08/10/2010 quy định báo cáo thống kê áp dụng đối với các đơn vị thuộc NHNN và các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Thông tư số 12/2010/TT-NHNN ngày 14/4/2010 hướng dẫn tổ chức tín dụng cho vay bằng đồng Việt Nam theo lãi suất thỏa thuận là mức lãi suất của các tổ chức tín dụng niêm yết để áp dụng đối với các khoản huy động và cho vay phát sinh trong khoảng thời gian của kỳ báo cáo.

Xem chi tiết:

http://sbv.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c5/hY_LDoIwFEQ_qdPY0rJEGvuAWA0akY3pwpgaARfG7xeiC2Mg3lmezOOShgzqwjNewiP2XbiRmjTJKdeZYaIEtNvmsNpVki0pIJOBH7-4NyqFla4od3SzcKCjG4qlYsUZPDcc1gtG99bTSlNyGPvm88HfHDOX4cOnGwolfvIn9v35b2369kzubY1or-wF8IpRkw!!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfMEQ0OTdGNTQwTzVINTBJTzc0MVVJTzFTRzE!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/sbv_vn/sbv_vn/vn.sbv.news/vn.sbv.news.vn/278bfe80477f8b57b523fdb46fb37cc2

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế  Ngày 04/7/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2011/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, doanh nghiệp nhà nước và quản lý nhà nước về công tác pháp chế. Về vị trí, chức năng, tổ chức pháp chế ở Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh là đơn vị chuyên môn, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh thực hiện việc quản lý nhà nước bằng pháp luật trong phạm vi ngành, lĩnh vực được giao và tổ chức thực hiện công tác pháp chế quy định tại Nghị định này.

Xem chi tiết:

http://sbv.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c5/hY29DoIwAIQfqdfYP0aksT8Qq1EjspAOxtQIOBifXzQuDuDdePnuIw0Z28dnusRHGvp4IzVpRAvNMrniDIFbDhckowcXaKnluJ9EW5jcMlkBxm8LOON3ii0pAP6HPr598_znYSI5vvu04fc_WJ3BKV9We7pZeNB5vxJkbYfuTO5djeSu7AWBxVtt/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfMEQ0OTdGNTQwTzVINTBJTzc0MVVJTzFTRzE!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/sbv_vn/sbv_vn/vn.sbv.news/vn.sbv.news.vn/93ad1e80477eccb9946cdc6325bc68d5

Ngày 06/7/2011, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản số 5205/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ năm 2011 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank). Theo văn bản này, Thống đốc NHNN chấp thuận việc Sacombank tăng vốn điều lệ từ 9.179.483.610.000 đồng lên 10.739.699.240.000 đồng.Sacombank có trách nhiệm thực hiện tăng vốn điều lệ, đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công bố thông tin theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Xem chi tiết:

http://sbv.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c5/hY29DoIwAIQfqdfYP0aksT8Qq1EjspAOxtQIOBifXzQuDuDdePnuIw0Z28dnusRHGvp4IzVpRAvNMrniDIFbDhckowcXaKnluJ9EW5jcMlkBxm8LOON3ii0pAP6HPr598_znYSI5vvu04fc_WJ3BKV9We7pZeNB5vxJkbYfuTO5djeSu7AWBxVtt/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfMEQ0OTdGNTQwTzVINTBJTzc0MVVJTzFTRzE!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/sbv_vn/sbv_vn/vn.sbv.news/vn.sbv.news.vn/b3e60800477eb9af9416dc6325bc68d5

Ngày 07/7/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2011/NĐ-CP về chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức, người hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước làm việc trong các cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ở quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh, ở xã, phường, thị trấn và lực lượng vũ trang. Cụ thể, các đối tượng được hưởng phụ cấp công vụ gồm: Cán bộ theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức; Công chức theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức và các Điều 3,4,5,6,7,8,9,10 và 12 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/1/2010 của Chính phủ (không bao gồm công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập); Cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức và Điều 3 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009; Người làm việc theo hợp đồng lao động quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 (không bao gồm người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập); Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn; công nhân, nhân viên công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân; Người làm công tác cơ yếu trong tổ chức cơ yếu.

Xem chi tiết:

http://sbv.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c5/hY29DoIwAIQfqdfYP0aksT8Qq1EjspAOxtQIOBifXzQuDuDdePnuIw0Z28dnusRHGvp4IzVpRAvNMrniDIFbDhckowcXaKnluJ9EW5jcMlkBxm8LOON3ii0pAP6HPr598_znYSI5vvu04fc_WJ3BKV9We7pZeNB5vxJkbYfuTO5djeSu7AWBxVtt/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfMEQ0OTdGNTQwTzVINTBJTzc0MVVJTzFTRzE!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/sbv_vn/sbv_vn/vn.sbv.news/vn.sbv.news.vn/aaa20d804781ab50b5c0fdb46fb37cc2\

Website Ủy ban chứng khóa Nhà nước đưa tin: UBCKNN nhận đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ của CtyCP Truyền Thông VMG. Ngày 4/7/2011, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ và chào bán theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CtyCP Truyền Thông VMG. Hồ sơ của Công ty đã đầy đủ theo quy định. Công ty thực hiện việc chào bán cổ phần riêng lẻ và chào bán theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo đúng Nghị quyết số 73/NQ-ĐHĐCĐ họp ngày 20/6/2011 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2011, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 họp ngày 4/4/2011, Quyết định số 30/QĐ-HĐQT của Hội đồng Quản trị về chào bán theo chương trình lựa chọn cho người lao động và các quy định khác của pháp luật.

Xem chi tiết:

http://www.ssc.gov.vn/portal/page/portal/ubck/tintuc/1107861?p_page_id=1107363&pers_id=1108311&folder_id=&item_id=28149980&p_details=1

Ngày 8/7/2011, được sự đồng ý của Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Trung tâm Nghiên cứu khoa học & Đào tạo Chứng khoán tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với chuyên đề “Chính sách Tài chính – Tiền tệ của Việt Nam 2010 – 2011” do Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Mùi, Giám đốc Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Vietinbank – Thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách Tài chính – Tiền tệ Quốc gia thuyết trình. Đây là chương trình trong kế hoạch công tác nghiên cứu khoa học năm 2011 của UBCKNN. Chương trình được tổ chức tại Trụ sở UBCKNN – 164 Trần Quang Khải, Hà Nội. Buổi sinh hoạt có sự tham gia của Lãnh đạo, công chức, viên chức thuộc UBCKNN và đại diện Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.

Xem chi tiết:

http://www.ssc.gov.vn/portal/page/portal/ubck/tintuc/1107861?p_page_id=1107363&pers_id=1108311&folder_id=&item_id=28143583&p_details=1

(T.Hằng tổng hợp)