Các báo ngành Tài chính ngày 02/01/2014

 **Điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2014: Ý kiến từ địa phương; **Từ 1/2/2014: Điều chỉnh mức thuế suất thuế tài nguyên đối với một số loại tài nguyên; **Giữ ổn định giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành; **Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới động viên khóa sổ cuối năm 2013 trên hệ thống TABMIS tại KBNN;**Đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa và cải cách hành chính thủ tục hải quan bằng hệ thống VNACCS/VCIS; **Tài chính - ngân hàng song hành để win - win; **Quyết tâm thực hiện tái cấu trúc thị trường chứng khoán; **Tái cấu trúc DNNN: Làm gì để tiến nhanh hơn?...

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Portal Bộ Tài chính đưa tin: Ngày 31/12, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 18228/BTC-CST gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai triển khai thực hiện Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo đó, đối với Nhóm khoáng sản kim loại:  Sắt, tăng từ 10% lên 12%; Ti-tan, tăng từ 11% lên 16%; Vonfram, antimoan, tăng 10% lên 18%; Đồng, tăng từ 10% lên 13%.

Đối với nhóm khoáng sản không kim loại: Đá, sỏi: tăng từ 6% lên 7% (cho phù hợp với mức thuế suất của đá nung vôi và sản xuất xi măng); Đối với Nhóm nước thiên nhiên: Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thuỷ điện: tăng từ 2% lên 4%; Đối với nước thiên nhiên dùng cho sản xuất, kinh doanh

Ngày 31/12, Bộ Tài chính đã có công văn số 18327/BTC-QLG về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.   

Theo đó, căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây và văn bản đăng ký giá của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối; trên cơ sở nguyên tắc tính toán giá cơ sở theo các quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, Thông tư số 234/2009/TT-BTC (trong đó thuế suất thuế nhập khẩu, mức trích, mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như quy định hiện hành) thì chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở bình quân 30 ngày từ ngày 01/12/2013 đến ngày 30/12/2013 các mặt hàng xăng dầu.

Trên cơ sở chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở theo tính toán như trên, để thực hiện chia sẻ hài hòa lợi ích người tiêu dùng, doanh nghiệp và Nhà nước, sau khi trao đổi thống nhất với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính thông báo như sau: Yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giữ ổn định giá bán; Thuế suất thuế nhập khẩu, mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu như hiện hành; Để góp phần bình ổn giá cuối năm, yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục không tính lợi nhuận định mức trong cơ cấu giá cơ sở đối với mặt hàng xăng, dầu điêzen, dầu hỏa.

Cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng xăng, dầu cụ thể: Mặt hàng xăng: sử dụng Quỹ Bình ổn giá 250 đồng/lít; Mặt hàng dầu điêzen: sử dụng Quỹ Bình ổn giá 100 đồng/lít; Mặt hàng dầu hỏa: tăng mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá thêm 190 đồng/lít (từ 700 đồng/lít lên 890 đồng/lít). Mặt hàng dầu madut: sử dụng Quỹ Bình ổn giá 240 đồng/kg.

Ngày 31/12/2013, nhân dịp năm đầu tiên Bộ Tài chính trực tiếp quản trị vận hành và tổ chức triển khai công tác khóa sổ cuối năm trên hệ thống TABMIS, Bộ Tài chính đã mời Giám đốc Ngân hàng thế giới tại Việt Nam và một số cán bộ tham gia cùng Bộ Tài chính tham gia động viên khóa sổ cuối năm tại KBNN Hà Nội và KBNN.

Đoàn động viên quyết toán do Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh dẫn đầu có sự tham gia của Bà Victoria Kwakwa cùng đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới; và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính (Vụ NSNN, Vụ Đầu tư, Vụ HCSN, Cục TH&TKTC, Vụ HTQT, Văn phòng Bộ, Ban QLDA CCQLTCC), Ban triển khai TABMIS, KBNN và KBNN Hà Nội.

Mục tiêu của hoạt động này là muốn Ngân hàng Thế giới cùng chứng kiến thực tế vận hành của hệ thống TABMIS phục vụ công tác thu chi ngân sách trong giai đoạn cao điểm nhất của năm ngân sách, nhằm khẳng định về thành công của việc triển khai Dự án Cải cách quản lý tài chính công là dự án ODA do Ngân hàng thế giới tài trợ, qua đó tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ tiếp theo của Ngân hàng Thế giới cho công cuộc cải cách và hiện đại hóa ngành Tài chính Việt Nam trong thời gian tới.

Thực hiện Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, sự chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền các địa phương, ủng hộ và nỗ lực vươn lên của cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân, công tác điều hành tài chính - NSNN năm 2013 đã đạt được những kết quả tích cực. Ngoài ra năm 2013, ngành Tài chính ghi dấu ấn bởi nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các mặt công tác như công tác tin học hóa, hiện đại hóa, cải cách thủ tục hành chính; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường; công tác quản lý giá; sự phát triển vững chắc của thị trường chứng khoán và bảo hiểm; công tác đảm bảo an sinh xã hội;… đã được ngành Tài chính thực hiện hết sức hiệu quả. Trước những kết quả đó, các cơ quan báo chí ngành Tài chính đã bình chọn 10 sự kiện nổi bật của ngành Tài chính năm 2013.

1. Thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách trong điều kiện khó khăn nhất

2. Bộ Tài chính dẫn đầu bảng xếp hạng Vietnam ICT index 2013

3. Công tác thực hiện pháp luật về giá đã góp phần quan trọng hoàn thành mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

4. Hoàn thiện thể chế về quản lý và giám sát DNNN

5. Thành công nổi bật trong xây dựng hệ thống pháp luật về tài chính

6. Hoàn thành nhiệm vụ huy động vốn cho NSNN và cho đầu tư phát triển

7. Tổ chức triển khai quản lý, kiểm soát cam kết chi NSNN qua hệ thống KBNN

8. Chính thức triển khai thủ tục hải quan điện tử

9. Năm 2013 hoạt động của thị trường chứng khoán vừa giữ được tốc độ tăng trưởng cao, vừa đẩy mạnh tái cấu trúc thị trường chứng khoán và công ty chứng khoán

10. Thị trường Bảo hiểm Việt Nam đã trải qua 20 năm phát triển vững chắc và là lĩnh vực có mức độ mở cửa, hội nhập quốc tế nhanh nhất trong thị trường khu vực

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=116990245&p_details=1

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=117023624&p_details=1

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=117033078&p_details=1

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=117025046&p_details=1

Thời báo Tài chính Online đưa tin: Thủ tướng chỉ đạo: ‘Nếu cán bộ lãnh đạo ở DNNN đó mà không chịu cổ phần hóa thì phải thay thế’.

Nhiệm vụ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) tiếp tục được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh là trọng tâm năm 2014. Trong cuộc họp với các Bộ, ngành và địa phương triển khai nhiệm vụ năm 2014, người đứng đầu Chính phủ khẳng định, dứt khoát phải tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước sau khi các đề án đã được phê duyệt xong.

Theo Thủ tướng, sắp xếp cán bộ là nhân tố quyết định tới sự thành bại của cuộc cải tổ, tái cơ cấu này. "Nhưng sắp xếp, bố trí lãnh đạo cán bộ không tốt thì không tái được gì hết. Nếu cán bộ lãnh đạo ở đó mà không chịu cổ phần hóa thì phải thay thế", Thủ tướng chỉ đạo.

Thủ tướng cũng yêu cầu thoái vốn Nhà nước tại những ngành không cần nắm giữ. "Cái nào thua lỗ, không khắc phục được thì giải thể, phá sản, lần này phải kiên quyết. Muốn có kinh tế thị trường phải đặt doanh nghiệp Nhà nước trong môi trường cạnh tranh bình đẳng, trong tiếp cận vốn và các nguồn lực khác".

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, thoái vốn lúc này không phải thực hiện một cách ồ ạt mà phải nghiêm túc, tránh bán tràn lan, sơ hở, mất mát tài sản.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã khẳng định Nông nghiệp và phát triển nông thôn là trụ đỡ của nền kinh tế tại Hội nghị tổng kết thực hiện kế hoạch 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014 của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức ngày 31/12/2013, tại Hà Nội.

Theo báo cáo của văn phòng Bộ NN&PTNT, tổng kim ngạch của toàn ngành cả năm ước đạt 27,5 tỷ USD, tăng 0,7 % so với năm 2012, thặng dư thương mại đạt hơn 8,5 tỷ USD. Trong đó, thủy sản đạt 6,7 tỷ USD, đồ gỗ và sản phẩm từ gỗ 5,5 tỷ USD, rau quả tăng 25,7%, hạt điều tăng 12,9%, hạt tiêu tăng 13,4%; tôm ước đạt 3,0 tỷ USD, tăng 25%. Các mặt hàng giảm kim ngạch xuất khẩu gồm; Gạo đạt 3,0 tỷ USD, giảm 18,7%; cà phê đạt 2,7 tỷ USD, giảm 26,6%; cao su đạt 2,5 tỷ USD, giảm 11,7%.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát cho biết, năm 2013, toàn ngành duy trì được tốc độ tăng truởng khá, xu hướng tăng dần vào cuối năm. Những tháng cuối năm, thị trường đã chuyển biến tích cực hơn. Xuất khẩu thủy sản, đồ gỗ và lâm sản tăng mạnh. Gía nhiều loại nông sản cả trong và ngoài nước đều tăng nhanh.

Ghi nhận vai trò của ngành nông nghiệp trong năm qua, tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng: Trong suốt năm 2013, thành tựu của ngành nông nghiệp được Chính phủ đánh giá cao.

Như đã đưa tin, ngày 31/12/2013, Đoàn công tác của Bộ Tài chính do Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh dẫn đầu và đoàn Ngân hàng Thế giới do bà Victoria Kwakwa  dẫn đầu tới động viên công tác khóa sổ quyết toán cuối năm trên hệ thống TABMIS tại Kho bạc Nhà nước (KBNN) và KBNN Hà Nội.

Thứ trưởng Phạm Sỹ Danh và bà Kwakwa đã cùng chứng kiến thực tế vận hành và trao đổi với các chuyên viên trực tiếp sử dụng Hệ thống TABMIS phục vụ công tác thu chi ngân sách trong giai đoạn cao điểm nhất của năm ngân sách.

Tối 31/12/2013, bà Nguyễn Thị Hồng - Phó chủ tịch UBND TP.HCM đã chính thức công bố kết quả thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn TP.HCM vừa được cập nhật đã vượt trên 238.000 tỷ đồng, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính giao (236.830 tỷ đồng).

Theo báo cáo nhanh của Sở Tài chính TP.HCM, đến thời điểm 11g30 trưa 31/12, tổng số thu NSNN trên địa bàn là 237.801 tỷ đồng, đạt 100,41% dự toán, tăng 12,44% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa và thu từ dầu thô là 161.564 tỷ đồng, đạt 103,05% dự toán, tăng hơn 12,4%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 76.236 tỷ đồng, tăng 5,88% so với chỉ tiêu phấn đấu và tăng 12,43% so với cùng kỳ.

Đến dự và chung vui với ngành Tài chính, Thuế, Hải quan, Kho bạc Nhà nước về những thành tích vừa đạt được trong công tác thu NSNN năm 2013, đại diện lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM đều bày tỏ niềm vui mừng với kết quả đạt được.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/thoi-su-chinh-tri/tai-co-cau-dnnn-neu-chay-y-thi-tuong-cung-bi-tram

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/thoi-su-chinh-tri/nong-nghiep-va-phat-trien-nong-thon-la-tru-do-cua-nen-kinh-te

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/nhip-song-tai-chinh/mot-so-hinh-anh-tai-buoi-khoa-so-quyet-toan-cuoi-nam-tren-he-thong-tabmis

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/nhip-song-tai-chinh/tp-ho-chi-minh-cong-bo-hoan-thanh-xuat-sac-chi-tieu-thu-nsnn-2013

Tạp chí Tài chính Online đưa tin: Sáu (6) Luật bắt đầu có hiệu lực gồm: Luật sửa đổi, bổ sung bổ sung một số điều Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật Khoa học và Công nghệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú; Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh; Luật Hòa giải ở cơ sở.

Để thực hiện chiến lược cải cách thuế, đồng thời phù hợp với xu thế cải cách thuế của các nước, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp đã sửa đổi quy định về thuế suất , theo đó, giảm mức thuế suất phổ thông từ 25% xuống còn 22%; riêng đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất 20% ngay từ 1/7/2013.  Từ ngày 01/01/2016 mức thuế suất phổ thông là 20% và mức thuế suất ưu đãi 20% được điều chỉnh giảm xuống còn 17%.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng có hiệu lực từ 1/1/2014, trong đó có quy định mới về ngưỡng đăng ký nộp thuế GTGT. Như vậy, từ ngày 1/1/2014, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng áp dụng thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp sẽ không thuộc đối tượng áp dụng phương pháp khấu trừ, kể cả trường hợp có doanh thu hằng năm trên 1 tỷ đồng...

Tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2013, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2014 được Bộ Tài chính tổ chức sáng ngày 30/12/2013 tại Hà Nội, tại một số điểm cầu trên cả nước, lãnh đạo các tỉnh, thành phố đã đóng góp nhiều ý kiến quan trọng về các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2014 và đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực thi nhiệm vụ tại địa phương.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Văn Sửu bày tỏ đồng tình với kết quả đạt được trong công tác tài chính - NSNN năm 2013 và định hướng triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2014.

Phó Chủ tịch đã điểm lại kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN của Thành phố: Tổng thu NSNN trên địa bàn TP. Hà Nội sau 6 tháng là 62.919 tỷ đồng mới chỉ đạt 39% dự toán, 9 tháng đầu năm là 87.382 tỷ đồng dừng ở mức 54,1% dự toán. Để phát huy những kết quả đã đạt được năm 2013, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2014, UBND TP. Hà Nội đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương một số nội dung về xem xét, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ; Hướng dẫn các nội dung liên quan đến cơ chế thực hiện dự án BOT, BTO, BT; Tăng xã hội hóa đầu tư trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ đô thị (thu gom xử lý rác thải, duy trì cây xanh, vận chuyển hành khách bằng xe buýt, các dự án cấp nước…) nhằm giảm áp lực đầu tư từ ngân sách; Sắp xếp tài sản công là nhà đất theo Quyết định 09 của Thủ tướng Chính phủ cần gắn với quy hoạch chung Thủ đô theo đúng chủ trương của Quốc hội quy định cụ thể trong Luật Thủ đô.

Phát biểu tại đầu cầu TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng cho biết, xác định năm 2013 là năm bản lề để tạo động lực phát triển cho năm 2014, mặc dù trong bối cảnh khó khăn, các cấp Đảng ủy, chính quyền thành phố đã nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, giải pháp hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - NSNN trên địa bàn. Với tổng thu NSNN của thành phố năm 2013 đạt 237.319 nghìn tỷ đồng, tăng 1% so với dự toán, thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ mà Chính phủ và Bộ Tài chính giao phó. Các nhiệm vụ chi NSNN cũng được thành phố hết sức chú trọng.

Hệ thống thông quan tự động và một cửa quốc gia (VNACCS/VCIS) được vận hành chạy thử từ ngày 15/11/2013 đến đầu năm 2014 và dự kiến quý II/2014 chính thức đưa vào vận hành. Đây là một bước tiến quan trọng của ngành Hải quan nói chung và Cục Hải quan Hà Nội nói riêng trong quá trình hiện đại hóa và cải cách hành chính thủ tục hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (DN).

Tính đến ngày 19/11/2013, Cục Hải quan Hà Nội đã thực hiện đăng ký cũng như ban hành kế hoạch tổ chức, hỗ trợ người sử dụng cho 515 DN và 502 cán bộ công chức thuộc đơn vị tham gia chạy thử hệ thống.

Theo Ban quản lí Dự án VNACCS/VCIS, khi đưa vào vận hành, hệ thống thông quan này sẽ góp phần mang lại nhiều lợi ích hơn nữa cho người sử dụng, đặc biệt là DN.

Đại diện Nhóm Thông quan (Ban quản lí Dự án VNACCS) cho biết, việc áp dụng các điểm mới trong VNACCS sẽ có nhiều ưu điểm, đặc biệt là về nghiệp vụ đăng kí khai báo trước (khai báo tạm), DN có thể chuẩn bị trước và khai báo hải quan trước khi hàng đến, giúp tránh sai sót trong nhập dữ liệu, đơn giản hóa nghiệp vụ khai báo…

Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2013 và triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2014 do Bộ Tài chính tổ chức sáng ngày 30/12 tại Hà Nội, lần đầu tiên có sự tham gia của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tới dự.

Sự có mặt của Thống đốc Nguyễn Văn Bình chuyển tải thông điệp, chính sách tài khóa – tiền tệ sẽ nhịp bước song hành không chỉ trong năm 2013, mà còn tiếp tục ở các năm tiếp theo.

Sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) luôn được coi là kênh rất quan trọng để thu hút vốn đầu tư trong nước và nước ngoài cho nền kinh tế; đồng thời cũng là nơi luân chuyển các nguồn vốn đầu tư, nâng cao khả năng sử dụng vốn có hiệu quả cũng như nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp (DN), tăng tính công khai, minh bạch hoạt động của DN cũng như nền kinh tế.

Đặc biệt đối với Việt Nam chúng ta đang trong quá trình tái cấu trúc lại nền kinh tế và việc hội nhập sâu rộng vào thị trường thế giới thì việc phát triển nhanh, bền vững TTCK có ý nghĩa rất thiết thực để hỗ trợ, thúc đẩy tiến trình cải cách nền kinh tế.

Để phát triển và hội nhập trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu đặt ra đối với các doanh nghiệp (DN) Việt Nam là cần nhanh chóng tái cấu trúc nhằm nâng cao hiệu suất kinh doanh và tăng năng lực cạnh tranh.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 11 tháng của năm 2013, cả nước có 71.018 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 359.470 tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2012; có 54.932 DN hoàn thành thủ tục giải thể và tạm ngừng hoạt động, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2012. 

Cũng trong thời gian này, số DN ngừng hoạt động đã quay trở lại hoạt động là 12.709 DN, tăng 8,2% so với 2012. Điều này cho thấy số DN đăng kí mới và hoạt động trở lại trong năm 2013 không còn diễn biến một chiều với tỷ trọng lớn các DN giải thể và ngưng hoạt động như năm 2012.

Tuy nhiên, theo ông Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh, trong năm 2013, nhiều DN, nhất là DN nhỏ chưa thực sự coi trọng tái cấu trúc nên đã bị bật khỏi thị trường do sức ép của cạnh tranh.

Tình trạng này có thể sẽ diễn ra nặng nề hơn khi nước ta đang trong quá trình tham gia đàm phán nhiều hiệp định lớn, trong đó có Hiệp định TPP với sự tham gia của nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới. Vì vậy, vấn đề tái cấu trúc đặt ra không chỉ với các DN đang gặp khó khăn, DN nhỏ mà cả đối với các DN lớn trong mục tiêu phát triển bền vững.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định về quản lý vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự báo mức vay nước ngoài tự vay hàng năm. Trường hợp cần thiết thì thực hiện rà soát nhu cầu vay nước ngoài của các bên đi vay để dự báo mức vay nước ngoài tự, tự trả ròng trong năm kế hoạch. Báo cáo Bộ Tài chính kế hoạch vay trong tháng 1 hàng năm.

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước phải thực hiện theo dõi tổng mức ký vay mới, mức rút vốn và trả nợ của các khoản vay nước ngoài tự vay, tự trả trung, dài hạn; xây dựng các giải pháp phù hợp quản lý vay nước ngoài tự vay, tự trả nhằm đảm bảo tổng số tiền vay ròng trong năm của các khoản vay nước ngoài tự vay, tự trả trung, dài hạn nằm trong hạn mức vay nước ngoài tự vay, tự trả do Thủ tướng Chính phủ quy định.
Sau một năm tái lập Ban Kinh tế Trung ương, GS.,TS. Vương Đình Huệ - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã có cuộc trao đổi với phóng viên về những kỳ vọng của kinh tế Việt Nam năm 2014.

Đánh giá những kết quả đạt được của năm nay phải nói đến sự điều  hành quyết liệt và kịp thời của Đảng và Chính phủ trong 3 năm qua. Từ chỗ lạm phát tăng cao nay đã giảm xuống còn ở mức trên 6%, lãi suất giảm mạnh, thanh khoản ngân hàng được kiểm soát, xuất khẩu đã có tốc độ tăng trưởng đáng kể, thu hút các nguồn lực FDI, ODA năm sau cao hơn năm trước, cán cân thanh toán tổng thể được cải thiện, dự trữ ngoại hối tăng.

"Thực tế cho thấy, chúng ta đã và đang tiến hành tái cấu trúc kinh tế trong bối cảnh nguồn lực thực còn hạn chế. Để giải quyết nhanh nợ xấu của ngân hàng, năm qua chúng ta đã thành lập và đưa vào hoạt động Cty Quản lý tài sản (VAMC). Đây là giải pháp cần thiết nhằm khơi thông sự vận hành của hệ thống ngân hàng, đưa tín dụng ra nền KT. Tuy vậy không phải không có ý kiến quan ngại cho rằng, đây là hình thức chuyển nợ từ ngân hàng thương mại sang VAMC. Tôi cho rằng, về mặt kỹ thuật thì là như vậy, nhưng quan trọng là chúng ta đã giải quyết được bài toán cấp bách về cân đối tài sản của các ngân hàng thương mại, tạo điều kiện cho ngân hàng tiếp tục cho vay và giải ngân." - GS. TS Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương chia sẻ.  

Năm 2013 là một năm ảm đạm của thị trường bất động sản trong nước. Tuy nhiên trong khó khăn chung đó, Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh cũng đã nỗ lực hoàn thành việc thực hiện nghị quyết 02 của Chính phủ, tạo động lực tích cựa cho năm 2014.

Theo báo cáo của Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh, thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh trong năm 2013 vẫn còn nhiều khó khăn, không ít dự án dù được chủ đầu tư giảm giá, khuyến mãi nhưng vẫn không bán được.

Hiện nay toàn Thành phố đang tồn kho khoảng 10.053 căn hộ chung cư và 120,8ha đất nền nhà thấp tầng, phần lớn các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố tạm ngưng triển khai đầu tư xây dựng do thiếu vốn đầu tư và thị trường đóng băng, thanh khoản kém. 

Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (Bộ Công Thương) cho biết, tính đến nay đã có hơn 200 website TMĐT bán hàng đã thông báo và hơn 100 website cung cấp dịch vụ TMĐT đã được xác nhận đăng ký. Tuy nhiên, con số này còn ít hơn nhiều so với hàng vạn website bán hàng qua mạng đang lưu hành. Do vậy, kể từ ngày Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại có hiệu lực, Cục sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thanh, kiểm tra các cá nhân, tổ chức, DN hoạt động trong lĩnh vực TMĐT.

Kể từ ngày 1/1/2014, cá nhân, DN hoạt động trong lĩnh vực TMĐT dưới các hình thức website TMĐT bán hàng, website cung cấp dịch vụ TMĐT và các loại hình website khác do Bộ Công Thương quy định, nếu không đăng ký, thông báo sẽ bị xử phạt theo quy định của Nghị định 185/2013/NĐ-CP về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Mức xử phạt hành chính đối với cá nhân sẽ dao động từ 10-50 triệu đồng; tổ chức, doanh nghiệp (DN) từ 10-100 triệu đồng. Cùng với việc phạt tiền, các website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử (TMĐT) vi phạm sẽ bị đình chỉ hoạt động từ 6-12 tháng.

Vừa qua, Bộ Công an đã phát hiện một số doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình giao dịch, mua bán với một số đối tác nước ngoài, bị một số nhóm đối tượng người nước ngoài sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tiền thanh toán hợp đồng, gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra khá phổ biến tại một số tỉnh như: Đồng Nai, Hậu Giang, Khánh Hòa...

Các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo thường có quốc tịch của một số nước ở Châu Phi như: Nigieia, Mozambique, Công Gô... chúng nhập cảnh Việt Nam, đăng ký thành lập công ty nhưng không tổ chức hoạt động, chỉ sử dụng Công ty để bảo lãnh cho các đối tượng khác nhập cảnh vào Việt Nam, sau đó trực tiếp mở hoặc nhờ người khác mở tài khoản tại ngân hàng để tiếp nhận tiền chuyển về sau đó rút tiền chiếm đoạt trái phép.

Chủ thể mà các đối tượng phạm tội nhắm tới thường là các doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa, hoặc một số doanh nghiệp trong nước đã có quan hệ mua bán với đối tác nước ngoài mà chủ yếu thực hiện qua thư điện tử (Email), mua bán hợp đồng bằng hình thức TT (Telegraphic tranfer – Điện chuyển tiền, là việc chuyển tiền trực tiếp cho người bán khi nhận được hàng hoặc trước khi nhận hàng).

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội, Nhà nước đã ban hành các chính sách nhằm từng bước đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời xây dựng chính sách ưu đãi thu hút các đơn vị thuộc các thành phần kinh tế khác tham gia cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. Tuy nhiên kết quả đạt được còn hạn chế và chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội.

Thực hiện lộ trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001- 2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 quy định về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời đã ban hành các cơ chế chính sách khuyến khích phát triển xã hội hoá nhằm thu hút các nguồn lực từ các thành phần kinh tế trong xã hội tham gia đầu tư phát triển hệ thống các cơ sở cung ứng dịch vụ sự nghiệp ngoài công lập (Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ).

Bên cạnh đó, Nhà nước thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và một số đối tượng còn khó khăn để được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ sự nghiệp công cơ bản thiết yếu, tạo sự đồng thuận trong xã hội; Thực hiện cơ cấu lại và đổi mới phương thức đầu tư, cấp phát ngân sách nhà nước. Từng bước chuyển từ việc giao dự toán ngân sách cho các đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công lập như hiện nay sang thực hiện phương thức “đặt hàng”, “mua” dịch vụ. Tạo môi trường bình đẳng không phân biệt giữa đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập trong việc cung cấp dịch vụ.

Xem chi tiết:

http://tapchitaichinh.vn/Chinh-sach-moi/6-Luat-co-hieu-luc-tu-112014/39493.tctc

http://tapchitaichinh.vn/Su-kien-Tai-chinh/Dieu-hanh-nhiem-vu-tai-chinh-ngan-sach-nam-2014-Y-kien-tu-dia-phuong/39485.tctc

http://tapchitaichinh.vn/Su-kien-Tai-chinh/Day-nhanh-qua-trinh-hien-dai-hoa-va-cai-cach-hanh-chinh-thu-tuc-hai-quan-bang-he-thong-VNACCSVCIS/39482.tctc

http://tapchitaichinh.vn/Su-kien-Tai-chinh/Tai-chinh-ngan-hang-song-hanh-de-win-win/39481.tctc

http://tapchitaichinh.vn/Su-kien-Tai-chinh/Quyet-tam-thuc-hien-tai-cau-truc-thi-truong-chung-khoan/39473.tctc

http://tapchitaichinh.vn/Tai-chinh-Kinh-doanh/Doanh-nghiep-truoc-yeu-cau-tat-yeu/39489.tctc

http://tapchitaichinh.vn/Chinh-sach-moi/Giam-sat-chat-cac-khoan-vay-Chinh-phu-khong-bao-lanh/39488.tctc

http://tapchitaichinh.vn/Trao-doi-Binh-luan/Chung-ta-da-co-nhung-quyet-sach-dung-va-can-thiet/39486.tctc

http://tapchitaichinh.vn/Bat-dong-san/5-kien-nghi-cho-thi-truong-bat-dong-san-TP-Ho-Chi-Minh/39480.tctc

http://tapchitaichinh.vn/Chinh-sach-moi/Ban-hang-qua-mang-khong-dang-ky-phat-den-100-trieu-dong/39468.tctc

http://tapchitaichinh.vn/Phap-luat-Kinh-doanh/Canh-giac-voi-phuong-thuc-thu-doan-lua-dao-moi-trong-linh-vuc-tien-te-va-dau-tu/39466.tctc

http://tapchitaichinh.vn/Phan-tich-Binh-luan/Doi-moi-co-che-quan-ly-doi-voi-cac-don-vi-su-nghiep-cong-Nhiem-vu-cap-thiet/39462.tctc

Báo Hải quan Online đưa tin: Để tiến hành tổ chức lựa chọn DNNN tham gia Dự án 3 của Chương trình “Cải cách DNNN và hỗ trợ quản trị công ty”, giúp các doanh nghiệp có thể tiếp cận khoản vay ưu đãi của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Bộ Tài chính vừa công khai thông báo mời các DNNN nộp hồ sơ đăng ký.

Bộ Tài chính là cơ quan chủ quản Chương trình “Cải cách DNNN và hỗ trợ quản trị công ty” (Chương trình) nhằm hỗ trợ chương trình cải cách DNNN của Chính phủ Việt Nam. Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đang hỗ trợ cho Chương trình.

Để lựa chọn một danh sách ngắn các DNNN tham gia dự án 3 của Chương trình, Bộ Tài chính đề nghị các doanh nghiệp có nguyện vọng tham gia Chương trình hoàn thành và nộp đơn đăng kí theo mẫu. Những đơn vị trong danh sách ngắn sẽ được mời để cung cấp thêm thông tin phục vụ cho việc đánh giá để xác định sự phù hợp của các đơn vị khi tiếp nhận hỗ trợ tài chính MFF của dự án 3 thuộc Chương trình.

Được cho là đang đi chậm lại, tiến trình cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) đang cần được tháo gỡ gì để tiến nhanh hơn và quan trọng là phải làm gì để đạt hiệu quả sau cổ phần hóa.

Theo nhiều chuyên gia kinh tế, trên thế giới không có một nền kinh tế thị trường nào mà DNNN chiếm một tỷ lệ lớn như Việt Nam. Tại Việt Nam, số lượng DNNN đang chiếm tỷ trọng rất lớn trong nền kinh tế quốc dân, khoảng 28% GDP, trong khi ở những quốc gia tiên tiến, tỷ trọng này rất nhỏ dưới 10%. Tuy nhiên trong thời gian gần đây tiến trình cổ phần hóa lại diễn ra chậm chạp. Nếu như ở giai đoạn hoàng kim của thị trường chứng khoán Việt Nam (2002-2005), số lượng DN cổ phần hóa tăng mạnh và ở mức cao, nhất là thời điểm 2004-2005, bình quân mỗi năm có tới 800 DN được cổ phần hóa, thì trong giai đoạn sau đó, tốc độ cổ phần hóa đã giảm tốc mạnh, đến năm 2007, số lượng   phần hóa đạt con số 118 DN và lao dốc xuống chỉ còn 18,7 DN được cổ phần hóa bình quân mỗi năm từ 2008-2010.

Tuy nhiên, hai năm trở lại đây, với lý do thị trường chứng khoán không thuận lợi và điều kiện thoái vốn khó khăn, số lượng DN được cổ phần hóa đã thu hẹp về mức 13 DN năm 2012, thậm chí, theo số liệu của Diễn đàn DN 2013, trong 9 tháng đầu năm 2013, mới chỉ có vỏn vẹn 3 DN Nhà nước được cổ phần hóa. Mặc dù theo một số liệu thống kê khác, năm 2013 đã có 27 DN được CPH nhưng tiến độ này vẫn là chậm so với yêu cầu thực tiễn.

Hang Dơi, Thác Ném… là những địa danh không chỉ nổi tiếng ở Xứ Lạng mà còn “nổi danh” cả nước vì đây từng là những cung đường xảy ra tình trạng người xách hàng lậu "tấp nập". Nhưng đến nay, những con đường này đã gần như vắng bóng những kẻ "cõng hàng" lậu. Sự bình yên trở lại ở những địa danh này có sự đóng góp từ những chiến công thầm lặng nhưng đầy cam go của các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn.

Còn tại khu vực Cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, tuy địa bàn này không hiểm trở nhưng công tác chống buôn lậu vô cùng khó khăn bởi cái gió, cái rét miền biên ải. Một lần chúng tôi đang ngồi trò chuyện với các chiến sĩ Đồn Biên phòng Chi Ma tại lán dã chiến chặn đường mòn tại xã Yên Khoái (huyện Lộc Bình) bất ngờ gió rít từng hồi, các chiến sĩ vội chạy ra, mỗi người níu chặt một góc lều bạt nhưng đành bất lực đứng nhìn gió cuốn bay chiếc lều dã chiến xuống vực. Vậy là mấy anh em đành khoác áo mưa đứng chờ cứu viện từ Đồn ra. Nhiều đợt mưa to, gió rét đường bị lấp mất mấy ngày các chiến sĩ trực tại lán mới được tiếp đồ ăn nước uống và mới được thay ca.

Ngày 1/1 tại Cảng Tiên Sa, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Đà Nẵng đã đón tấn hàng đầu năm 2014.

Tấn hàng đầu tiên được bốc xếp hàng container với 200 TEU của tàu Pacific Express từ Singapore đến và sau đó nhận hàng đi Cảng Hải Phòng. Cảng Đà Nẵng đề ra mục tiêu đạt 5,3 triệu tấn hàng hóa thông qua cảng, trong đó container đạt 190.000 TEUs, đón nhận trên 120.000 lượt khách của 120 tàu du lịch, góp phần thực hiện tốt "Năm doanh nghiệp" của thành phố. 
Cũng trong ngày đầu năm mới 2014, Cảng Cái Lân của Quảng Ninh đã đón bốn tàu hàng rời vào bốc xếp 144.873 tấn hàng hóa. 
Theo tin từ Cục Thuế Hà Nội, trong năm 2013, cơ quan này đã thu nợ được 8.659 tỷ đồng, đạt 81,3% chỉ tiêu thu nợ; trong đó, thu nợ về thuế, phí là 6.570 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 102,7% chỉ tiêu thu nợ năm 2013 do Tổng cục Thuế giao.

Đồng thời, cơ quan Thuế Hà Nội phối hợp với cơ quan truyền thông đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng 451 lượt DN nợ thuế lớn và dây dưa nợ thuế, đã thu nợ được trên 100 tỷ đồng.

Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Phi Vân Tuấn cho biết, Cục Thuế Hà Nội đã xây dựng kế hoạch quản lý nợ; giao chỉ tiêu thu nợ thuế đến các đơn vị trong ngành, chỉ đạo các đơn vị tăng cường áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng Quy trình quản lý thu nợ, Luật Quản lý thuế và pháp luật thuế; Xây dựng quy chế phối hợp giữa các Phòng có liên quan trong công tác quản lý nợ thuế.

Kết thúc năm ngân sách 2013, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hà Nội đã đưa ra những con số đầu tiên về kết quả thu, chi ngân sách.

Tính đến 14 giờ ngày 31/12/2013, tổng thu NSNN trên địa bàn TP.Hà Nội đạt 163.075 tỷ đồng, bằng 100,99% dự toán. Thu nội địa (bao gồm cả dầu thô): 152.163 tỷ đồng, bằng 101,6% dự toán (149.805 tỷ đồng). Trong đó, thu từ dầu thô đạt 10.312 tỷ đồng bằng 224,2% dự toán; thu thuế XNK đạt 10.912 tỷ đồng, bằng 93,5% dự toán.

Ông Đào Thái Phúc- Giám đốc KBNN Hà Nội cho biết, năm 2013, một số khoản thu NSNN không đạt so dự toán, đặc biệt là các khoản thu liên quan tới tiền sử dụng đất, đấu giá đất… đã ảnh hưởng đến cân đối ngân sách địa phương và tồn quỹ ngân sách các cấp.

KBNN Hà Nội đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp, đảm bảo kết quả thu cao nhất theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và Thành phố. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp thu NSNN với các ngân hàng thương mại; thực hiện hạch toán nhanh, đầy đủ, kịp thời số thu NSNN và điều tiết cho các cấp ngân sách chính xác, đúng quy định.

Những ngày cuối năm 2013 và đầu năm 2014, ngành Hải quan đang hối hả với việc chạy thử Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS. Đây là giai đoạn quan trọng để hoàn chỉnh Hệ thống trước khi vận hành chính thức ngày 1-4-2014. Sự kiện vận hành chính thức VNACCS/VCIS đánh dấu một chặng đường phát triển mới quan trọng trong tiến trình hiện đại hóa hải quan. Tại sao lại là VNACCS/VCIS? Hệ thống sẽ mang lại sự thay đổi thế nào trong thực hiện thủ tục hải quan và đem đến lợi ích gì cho DN?

Ông Nguyễn Mạnh Tùng- Cục trưởng Cục CNTT & Thống kê Hải quan, Tổng cục Hải quan chia sẻ: Để phục vụ yêu cầu cải cách, hiện đại hoá, trong nhiều năm qua, ngành Hải quan luôn chú trọng tìm kiếm một hệ thống CNTT hiện đại, đủ mạnh để đáp ứng mục tiêu của Ngành và yêu cầu từ Chính phủ, Bộ Tài chính. Để thực hiện, song song với các công việc liên quan đến cải cách, hiện đại hoá, Hải quan Việt Nam luôn tìm hiểu về hệ thống thông quan tự động ở các quốc gia phát triển. Ngành Hải quan xác định việc xây dựng một hệ thống CNTT đủ mạnh là yêu cầu cấp thiết và quan trọng để có thể đưa Hải quan Việt Nam sớm đạt trình độ các nước tiên tiến, đáp ứng được yêu cầu hội nhập, phát triển và mục tiêu của Chiến lược phát triển Hải quan. Trên thế giới, thường có 3 cách để đầu tư một hệ thống CNTT. Thứ nhất, tự đầu tư, phát triển; thứ hai, mua sản phẩm có sẵn; thứ ba, hợp tác song phương để sử dụng.

Đến nay, sau gần 2 năm thực hiện, 2 bên đã trải qua hơn 30 phiên làm việc chính thức (khoảng 1 đến 2 tuần/phiên) và hoàn thành một khối lượng công việc khổng lồ. Đó là xây dựng và hoàn thiện thiết kế chi tiết quy trình nghiệp vụ trong hệ thống VNACCS/VCIS; thiết lập các tiêu chí kĩ thuật; thiết kế phần mềm hệ thống; xây dựng tệp dữ liệu tập trung (CSF)… Về hạ tầng CNTT, ngành Hải quan đã lắp đặt xong toàn bộ trang thiết bị phần cứng tại Trung tâm quản lí và vận hành hệ thống CNTT; triển khai hệ thống máy chủ tại 9 vùng trọng điểm; nâng cấp hệ thống vệ tinh kết nối với VNACCS/VCIS…

Hiện nay, VNACCS/VCIS đang được vận hành thử nghiệm để giúp CBCC hải quan, DN làm quen, đồng thời qua chạy thử nghiệm phát hiện các lỗi, các bất cập của Hệ thống để kịp thời chỉnh sửa, đảm bảo khi vận hành chính thức (từ 1-4-2014) đạt hiệu quả cao nhất.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/chon-3-dnnn-de-tiep-tuc-ho-tro-tai-co-cau.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/tai-cau-truc-dnnn-lam-gi-de-tien-nhanh-hon.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/vung-chac-phong-tuyen-chong-buon-lau-o-lang-son.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/cang-tien-sa-cai-lan-don-chuyen-hang-dau-nam-moi.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/ha-noi-don-doc-thu-hoi-duoc-8-659-ty-dong-tien-no-thue.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/kho-bac-ha-noi-dam-bao-an-toan-kho-quy-2013.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/hien-dai-hoa-cung-vnaccs-vcis.aspx

Tạp chí Tài chính điện tử Online đưa tin: Năm 2013 với ý nghĩa là năm thứ ba triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI và Kế hoạch 5 năm 2011-2015, cũng là năm trọng tâm thực hiện Kế hoạch cải cách hệ thống thuế đến năm 2015, công tác thuế của Đảng và Nhà nước đã đạt được những kết quả quan trọng.

1- Dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và chịu ảnh hưởng không thuận của kinh tế thế giới, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Quốc hội, Chính phủ, sự nỗ lực duy trì SXKD của cộng đồng các DN, tổ chức, cá nhân và sự phấn đấu quyết tâm của toàn thể CBCC, kết quả thu NSNN do ngành thuế quản lý năm 2013 ước đạt 102,3% so với dự toán và tăng 9,8% so với năm 2012.
 
2- Kết hợp công tác tổng hợp, đánh giá định kỳ về tình hình SXKD với việc thường xuyên theo dõi, rà soát các nguồn thu, ngành thuế đã kịp thời trình Bộ Tài chính, Chính phủ và Quốc hội ban hành các cơ chế liên quan đến thu ngân sách, nhất là các khoản thu lớn, tạo động lực để toàn ngành hoàn thành nhiệm vụ chính trị và làm tốt chức năng tham mưu cho công tác điều hành tài chính - ngân sách và hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô. 
 
3- Quyết liệt triển khai thống nhất, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính, toàn ngành đã thanh, kiểm tra đối với 54.714 DN, đồng thời thực hiện thanh kiểm tra đối với 1.223 DN lỗ, DN có dấu hiệu chuyển giá, qua đó đã tăng thu cho ngân sách là 11.717 tỷ đồng, giảm lỗ 12.129 tỷ đồng, giảm khấu trừ 868 tỷ đồng. Cũng trong năm, ngành thuế đã thu hồi vào ngân sách hơn 48,3% số thuế nợ đọng tại thời điểm 31/12/2012, 
 
4- Tích cực thực hiện các chính sách ưu đãi, gia hạn, giảm một số khoản thu NSNN theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ, toàn ngành đã thực hiện gia hạn nộp khoảng 10.800 tỷ đồng tiền thuế GTGT, TNDN và tiền sử dụng đất cho hơn 228.000 lượt người nộp thuế; giảm 785 tỷ đồng tiền thuê đất cho 40.600 lượt người nộp thuế. Số thuế được ưu đãi đã không chỉ giúp các tổ chức, cá nhân giảm thiểu khó khăn về vốn, tạo điều kiện cho các DN duy trì, ổn định SXKD,  mà còn góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. 
 
5- Tổng cục Thuế và Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam (BIDV) đã ký Thoả thuận hợp tác triển khai thí điểm dịch vụ nộp thuế điện tử. Đây là bước tiến quan trọng nhằm nâng cao chất lượng hiện đại hoá công tác thu nộp NSNN. Cùng với nỗ lực mở rộng diện kê khai thuế qua mạng tại 63/63 tỉnh, TP, đến nay đã có gần 300.000 DN tham gia với số lượng 7,6 triệu tờ khai thuế điện tử đã được tiếp nhận, và xử lý; số thuế thu qua hệ thống ngân hàng đạt hơn 110.500 tỷ đồng.
 
6- Tổng kết 5 năm (giai đoạn 2008-2012) thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác phòng chống tội phạm về thuế, cơ quan thuế đã phối hợp với cơ quan công an triển khai mạnh mẽ các biện pháp thanh tra, kiểm tra chống gian lận thuế; đặc biệt đã thực hiện chuyên đề đấu tranh ngăn chặn hành vi mua bán hoá đơn GTGT nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế tại các tỉnh Tây Nguyên và Tây Nam Bộ. Từ  32 hồ sơ DN có dấu hiệu hình sự mà cơ quan thuế các cấp đã chuyển sang, cơ quan công an đã điều tra, xử lý và bắt giữ 22 đối tượng vi phạm pháp luật về thuế, phát huy tác dụng răn đe, ngăn chặn và đẩy lùi các hành vi vi phạm, góp phần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh và tránh thất thu cho NSNN.
 
7- Quyết tâm xây dựng và nâng cao chất lượng, hình ảnh đội ngũ công chức thuế trong toàn ngành, Tổng cục Thuế đã trình Chính phủ, Bộ Tài chính ban hành quy định về phù hiệu, cấp hiệu, trang phục, biển hiệu ngành thuế; ban hành quy định 10 điều kỷ luật, những tiêu chuẩn cần ”xây” và những điều cần ”chống”, tiêu chuẩn văn hoá công sở và đạo đức với công chức, viên chức ngành thuế. Đây cũng là một trong những điều kiện tiền đề, đồng bộ để ngành thuế thực hiện tốt Tuyên ngôn: Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới.
 
8- Trình Bộ, trình Chính phủ ban hành hệ thống các văn bản quy định chi tiết thi hành và hướng dẫn thực hiện các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật Thuế TNCN, Luật Thuế GTGT, Luật Thuế TNDN và các quy định về xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế. Nội dung sửa đổi tập trung theo hướng đơn giản hoá thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi và thúc đẩy SXKD, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2020.
 
9- Tích cực triển khai các công việc liên quan đến dán tem rượu theo Nghị định số 94/2012/NĐ-CP của Chính phủ: trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 160/2013/TT-BTC ngày 14/11/2013 hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem đối với sản phẩm rượu nhập khẩu và rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước; tổ chức in, cấp phát trong toàn ngành để cung cấp đến các tổ chức, cá nhân thực hiện việc dán tem đối với sản phẩm rượu sản xuất trong nước từ 01/01/2014.
 
10- Hoàn thành việc nâng cấp, xây dựng mới hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu sửa đổi bổ sung của Luật Quản lý thuế và các Luật Thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp; xây dựng hệ thống cấp mã chống giả hoá đơn và triển khai phần mềm đối chiếu bảng kê hoá đơn phục vụ công tác xác thực hoá đơn; hoàn thành việc triển khai diện rộng phần mềm hỗ trợ nhằm hiện đại hoá công tác thanh tra thuế, kiểm tra thuế và kiểm tra nội bộ của ngành.
Xem chi tiết:
 
(HTH - Tổng hợp)