Các báo ngành Tài chính ngày 03/05/2013

**Từ 26/4: Áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu 16% đối với một số mặt hàng xăng dầu; **Từ 9/6: Áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu 40% đối với một số mặt hàng quặng; **Phân công quản lý, hỗ trợ nguồn ODA và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ; **Quy định mới về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; **Khai mạc Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI;...

Các báo ngành Tài chính ngày 03/05/2013

Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính đăng tin: Ngày 26/4, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số số 47/2013/TT-BTC về sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Theo đó, áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu đối với các mặt hàng xăng động cơ: Ron 97 và cao hơn, có pha chì; Ron 97 và cao hơn, không pha chì; Tetrapropylen; Naphtha, reformate và các chế phẩm khác để pha chế xăng động cơ…
 
Đối với mặt hàng nhiên liệu cho ô tô chịu thuế suất thuế nhập khẩu 12%; dầu nhiên liệu, dầu hoả chịu thuế suất 14%.
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/4/2013 và thay thế Thông tư số 43/2013/TT-BTC ngày 18/4/2013 của Bộ Tài chính về sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi khôi phục một bước thuế suất thuế nhập khẩu xăng, dầu thêm 2%: xăng (14%); dầu điêzen (10%); dầu hỏa (12%); dầu madut (12%) (đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối trong nước điều chỉnh giảm giá bán lẻ tối thiểu từ 87 đến 408 đồng/lít (đối với các mặt hàng xăng, dầu điêzen và dầu hỏa).
 
Từ 9/6: Áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu 40% đối với một số mặt hàng quặng. Đó là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư số 44/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính về sửa đổi thuế suất thuế xuất khẩu đối với một số mặt hàng khoáng sản trong Biểu thuế xuất khẩu.

Theo đó, các mặt hàng quặng mangan và tinh quặng mangan, kể cả quặng mangan chứa sắt và tinh quặng mangan chứa sắt với hàm lượng mangan từ 20% trở lên tính theo trọng lượng khô; quặng đồng và tinh quặng đồng; quặng chì và tinh quặng chì; quặng kẽm và tinh quặng kẽm có mức thuế suất thuế xuất khẩu tăng từ 30% lên 40%.

Còn đối với mặt hàng đá vôi trắng (đá hoa trắng) dạng khối có mức thuế suất thuế xuất khẩu tăng từ 25% lên 30%.

Theo Nghị định số 38/2013/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành về quản lý, hỗ trợ nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, Chính phủ giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan có liên quan xây dựng chiến lược, chính sách hợp tác phát triển với các nhà tài trợ, quy hoạch thu hút, điều phối, quản lý và sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi, đồng thời phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn vốn này.

Bộ Tài chính cũng là cơ quan hướng dẫn chuẩn bị nội dung liên quan đến điều kiện sử dụng vốn, quản lý tài chính của các chương trình, dự án và là đại diện chính thức cho “bên vay” đối với các khoản vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi nhân danh Nhà nước hoặc Chính phủ với các nhà tài trợ, trừ các khoản vay do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là đại diện cho Việt Nam và được ủy quyền ký kết điều ước quốc tế về khoản vay đó.

Trong lĩnh vực quản lý tài chính của các chương trình, dự án, Chính phủ giao Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan chủ quản và các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cơ chế tài chính trong nước áp dụng đối với các chương trình, dự án có sử dụng ODA vốn vay và vốn ưu đãi trước khi ký kết điều ước quốc tế cụ thể về ODA và vốn vay ưu đãi.

Đối với các chương trình, dự án có sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại thuộc thẩm quyền phê duyệt Danh mục tài trợ của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cơ chế tài chính trong nước.

Bộ Tài chính cũng sẽ quy định cụ thể thủ tục rút vốn và quản lý vốn của các chương trình, dự án; đồng thời chủ trì, hướng dẫn thực hiện và giải quyết các vấn đề vướng mắc liên quan đến thuế và phí đối với các chương trình, dự án; bố trí vốn NSNN và các nguồn vốn khác để trả nợ các khoản vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi khi đến hạn.

Kể từ ngày 1/6/2013, các quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế sẽ có nhiều sửa đổi, bổ sung mới như: Điều kiện thực hiện giao dịch điện tử, thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử và xác nhận, chứng từ nộp thuế điện tử... nhằm khuyến khích người nộp thuế thực hiện các dịch vụ khai, nộp thuế điện tử.

Theo Thông tư số 35/2013/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 180/2010/TT-BTC ngày 10/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế thì điều kiện thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế ngoài các quy định tại Thông tư 180 còn phải đảm bảo các điều kiện như: Có chứng thư số đang còn hiệu lực do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp; Có khả năng truy cập và sử dụng mạng Internet và có địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định với cơ quan Thuế.

Ngoài ra, Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung quy định về thời gian nộp hồ sơ thuế điện tử và xác nhận như: Người nộp thuế được thực hiện các giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế qua cổng thông tin điện tử của cơ quan Thuế hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần, bao gồm cả ngày nghỉ (thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ, Tết); Ngày nộp hồ sơ thuế điện tử được tính từ 0 giờ đến 24 giờ cùng ngày.

Thời điểm nộp hồ sơ thuế điện tử là thời điểm được ghi trên Thông báo xác nhận nộp hồ sơ thuế điện tử của cơ quan Thuế hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN. Cơ quan Thuế hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN (trường hợp sử dụng dịch vụ T-VAN) gửi thông báo xác nhận đã nhận được hồ sơ thuế điện tử đến địa chỉ thư điện tử của người nộp thuế chậm nhất 15 phút sau khi nhận được hồ sơ thuế điện tử của người nộp thuế gửi đến.

Sáng ngày 2/5, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI đã khai mạc tại Hà Nội.

Tại Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI sẽ xem xét, quyết định, cho ý kiến chỉ đạo đối với các vấn đề lớn, bao gồm: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận; Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng; quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường và một số vấn đề quan trọng khác.

Xem chi tiết:

 
 
 
 
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đăng tin: Ngày 2/5/2013, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy phép số 11/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 18/UBCK-GP ngày 25/7/2007 do Chủ tịch UBCKNN cấp cho CtyCP Quản lý quỹ FPT với nội dung như sau:
 
Người đại diện theo pháp luật mới: Chủ tịch HĐQT - Ông Megumu Motohisa, quốc tịch: Nhật Bản.
 
Xem chi tiết:
 
 
Tạp chí tài chính đăng tin: Nhằm hoàn thành vượt mức dự toán quý II, tiến tới hoàn thành vượt mức dự toán thu năm 2013 mà Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Hội đồng Nhân dân Thành phố giao, ngày 12/4/2013, Cục Thuế TP. Hà Nội ban hành Công văn phát động số 10747 phát động phong trào thi đua kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 - 11/6/2013).
 
Theo đó, Cục Thuế Hà Nội chủ trương kéo dài thời gian thi đua đến ngày 05/06/2013 với mong muốn sẽ tạo nên động lực mạnh mẽ, cú hích cần thiết để toàn ngành thuế Thủ đô phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước quý II, tiến tới hoàn thành vượt mức dự toán thu năm 2013.

Công văn trên nêu rõ, cơ quan Thuế các cấp quyết tâm triển khai có hiệu quả các các giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước; Thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo theo đúng quy trình để phát hiện, xử lý triệt để và ngăn ngừa những trường hợp vi phạm pháp luật, kết hợp triển khai đồng bộ các biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác quản lý, đôn đốc đầy đủ các nguồn thu.
 
Xem chi tiết:
 
 
Ngày 22/4/2013, Tổng cục Thuế có Quyết định số 688/QĐ-TCT ban hành hệ thống chỉ số đánh giá hoạt động quản lý thuế. Nhân sự kiện này, phóng viên đã phỏng vấn Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế, ông Bùi Văn Nam. 
 
Khi được hỏi về việc ban hành hệ thống chỉ số đánh giá hoạt động quản lý sẽ mang lại ý nghĩa thiết thực nào đối với ngành Thuế, ông Bùi Văn Nam cho biết: "Việc ban hành hệ thống chỉ số đánh giá hoạt động quản lý thuế có ý nghĩa rất quan trọng đối với ngành Thuế. Đây chính là bước đi tiếp theo để hiện thực hoá Chiến lược cải cách hệ thống Thuế giai đoạn 2011-2020, cũng như Tuyên ngôn của ngành Thuế. Việc ban hành hệ thống chỉ số đánh giá hoạt động quản lý thuế còn bổ sung công cụ để theo dõi, giám sát việc thực hiện mục tiêu chiến lược cải cách và hiện đại hoá hệ thống Thuế, giúp ngành Thuế giữ vững định hướng và hoàn thành mục tiêu đã đặt ra. áp dụng bộ tiêu chí này sẽ giúp cơ quan Thuế đổi mới phương pháp đánh giá hiệu quả hoạt động, từ việc sử dụng thông tin trong nội bộ sang sử dụng kết hợp thông tin nội ngành và ý kiến đánh giá của người nộp thuế, đảm bảo quá trình đánh giá được chính xác, khách quan và minh bạch hơn. Cùng với việc ban hành hệ thống chỉ số đánh giá hoạt động quản lý thuế, cơ quan Thuế đã tiến thêm một bước trong việc tiếp cận phương pháp quản lý thuế tiên tiến, hiện đại của các nước phát triển trên thế giới.".
 
Xem chi tiết:
 
 
Vốn đầu tư là yếu tố trực tiếp quyết định tăng trưởng kinh tế. Tổng kết 4 tháng đầu năm, trong khi vốn đầu tư ngân sách thực hiện còn thấp so với kế hoạch thì vốn đầu tư FDI vừa tăng về số đăng ký lẫn tỷ lệ thực hiện.

Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, có vai trò quan trọng về nhiều mặt: hình thành các công trình trọng điểm; đầu tư vào các ngành, lĩnh vực, các vùng hoặc không có lợi nhuận, hoặc thu hồi vốn chậm mà các nguồn vốn khác không thể hoặc không muốn đầu tư; là nguồn vốn “mồi” để thu hút các nguồn vốn khác đầu tư theo... Tuy nhiên trong quý I năm nay nguồn vốn này thực hiện chỉ đạt trên 11,7 nghìn tỷ đồng/tháng, đã giảm 4,9% so với cùng kỳ năm trước và chỉ còn chiếm 17,4% tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Sang tháng 4, lượng vốn thực hiện đạt gần 15,7 nghìn tỷ đồng, tuy có cao hơn mức bình quân trên, nhưng tính chung 4 tháng cũng mới chỉ đạt 25,7% kế hoạch cả năm và giảm 3,9% so với cùng kỳ năm trước.

Xem chi tiết:

http://www.tapchitaichinh.vn/Kinh-te-Dau-tu/Day-nhanh-thuc-hien-von-dau-tu/24991.tctc

Thanh toán điện tử: Làm sao vươn tới tiềm năng? Vấn đề ở đây là chúng ta cần thêm thời gian để các doanh nghiệp (DN) và người tiêu dùng hiểu rõ hơn về giá trị của thanh toán điện tử (TTTĐT), để họ thấy được sự dễ dàng, đơn giản, thuận tiện song vẫn đảm bảo an toàn và nhanh chóng của việc sử dụng hình thức TTĐT, từ đó họ sẽ dần từ bỏ thói quen sử dụng tiền mặt đã tồn tại lâu nay.

  Theo kết quả nghiên cứu mới đây của Moody Alalitics – công ty chuyên tư vấn và nghiên cứu kinh tế độc lập - tăng trưởng trong việc sử dụng các sản phẩm TTĐT như thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ đã đóng góp 1,2 tỷ USD (25 nghìn tỷ đồng) vào GDP của Việt Nam giai đoạn 2008 - 2012.

  Tuy nhiên, với tỷ lệ thanh toán qua thẻ chỉ đạt 10% trên tổng số khoảng 54 triệu thẻ ngân hàng ở Việt Nam hiện nay cho thấy, con số này còn ở mức quá khiêm tốn.

  Trao đổi về vấn đề này, bà Lorijon Bacchi - Giám đốc khu vực của Visa tại Việt Nam, Campuchia và Lào cho rằng, sự chấp nhận của người tiêu dùng; công tác tư vấn, giáo dục cho người sử dụng và việc làm sao bắt kịp với nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của người tiêu dùng để đưa ra được những sản phẩm thẻ phù hợp là những thách thức lớn đối với TTĐT hiện nay.

  Xem chi tiết:

  http://www.tapchitaichinh.vn/Trao-doi-Binh-luan/Thanh-toan-dien-tu-Lam-sao-vuon-toi-tiem-nang/24987.tctc

  Làn sóng đầu tư thứ ba của người Hàn đã và đang vào Việt Nam, với sự thay đổi lớn trong khẩu vị đầu tư.

  Một ngày đầu tháng 3, những người thường đi qua đoạn đường Tôn Đức Thắng không khỏi ngạc nhiên khi khách sạn Legend vốn đã tồn tại gần 10 năm ở TP. Hồ Chí Minh đã có cái tên mới: Lotte Legend Hotel. Và với cái tên mới này, ngay cả với những người không am hiểu về thị trường bất động sản cũng dễ dàng nhận ra rằng, khách sạn này đã có sự thay đổi.

  Thông tin chính thức về thương vụ này vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, một nguồn tin giấu tên cho biết đến thời điểm này, Lotte Hotels & Resorts, thuộc Lotte Group của Hàn Quốc, đã sở hữu 70% cổ phần của Legend. Theo nguồn tin này, Lotte đã chi 70 tỉ won (khoảng 63 triệu USD, tương đương gần 1.300 tỉ đồng) cho việc mua lại 70% cổ phần khách sạn Legend.

  Cách đó không xa, tòa cao ốc văn phòng vốn của Gemadept cũng đang được Tập đoàn CJ, một đại gia khác của Hàn Quốc, thương thảo mua lại, với mục đích biến nó thành một đại bản doanh của tập đoàn này tại Việt Nam.

  Hai thương vụ trên, là một trong những thông tin về M&A nổi bật nhất kể từ đầu năm nay. Tuy nhiên những thương vụ mua lại đó chỉ là một phần trong làn sóng đầu tư mới của các doanh nghiệp (DN) đến từ xứ Kim Chi.

  Xem chi tiết:

  http://www.tapchitaichinh.vn/Tai-chinh-Kinh-doanh/Kpop-roi-Kinvest/24990.tctc

  Sau khi Hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) triển khai thành công chế độ kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc (TABMIS) tại 63 KBNN tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và sở Giao dịch - KBNN, ngày 10/01/2013 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 08/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn kế toán nhà nước áp dụng cho TABMIS thay thế Thông tư số 212/2009/TT-BTC ngày 06/11/2009 của Bộ Tài chính. 

  Thông tư đã bổ sung, sửa đổi chế độ kế toán nhà nước áp dụng cho TABMIS, đáp ứng yêu cầu quản lý và quy trình hệ thống cho toàn hệ thống KBNN và các đơn vị có liên quan.

  Đây là văn bản quan trọng tạo nên khung pháp lý đồng bộ đối với kế toán nhà nước áp dụng cho TABMIS, là một bước để xây dựng và triển khai mô hình Tổng Kế toán nhà nước.

  So với Thông tư 212/2009/TT-BTC, Thông tư này bao gồm một số nội dung cần lưu ý như sau:

  Một là: Làm rõ nội dung về phạm vi áp dụng bao gồm các đơn vị sau:

  Các đơn vị trong hệ thống KBNN;

  Cơ quan tài chính các cấp: Bộ Tài chính (các Vụ, Cục thuộc Bộ Tài chính tham gia quy trình quản lý phân bổ ngân sách nhà nước); Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Phòng tài chính các quận, huyện, thị xã;

  Các đơn vị dự toán các cấp tham gia TABMIS;

  Các đơn vị khác có giao dịch với KBNN.\

  Hai là: Thống nhất lại các kỳ kế toán phù hợp với quy trình hệ thống:

  Thông tư quy định kỳ kế toán nhà nước áp dụng cho TABMIS gồm:

  Kỳ kế toán tháng, kỳ kế toán năm và kỳ chỉnh lý; kỳ kế toán được áp dụng để khóa sổ kế toán và lập báo cáo tài chính theo quy định.

  Ngoài ra, tuỳ yêu cầu quản lý tại từng thời điểm cụ thể, Tổng Giám đốc KBNN quy định việc lập báo cáo theo các kỳ khác.

  Xem chi tiết:

  http://www.tapchitaichinh.vn/Phan-tich-Binh-luan/Mot-so-diem-can-luu-y-doi-voi-Thong-tu-so-082013TT-BTC/25009.tctc

  Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; đổi mới, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận; Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng; quy hoạch cán bộ cấp chiến lược; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường và một số vấn đề quan trọng khác...  là những vấn đề lớn sẽ được xem xét, quyết định tại Hội nghị Trung ương 7 (khoá XI).

  Xem chi tiết:

  http://www.tapchitaichinh.vn/Kinh-te-Dau-tu/Trung-uong-tap-trung-ban-6-van-de-lon/25022.tctc

  Báo hải quan online có tin: Ngày 2-5, Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam (HSBC) phối hợp với công ty Markit Economics công bố Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) ngành sản xuất tại Việt Nam trong tháng 4- 2013. Kết quả cho thấy điều kiện sản xuất đang dần cải thiện, tín hiệu tăng trưởng nhẹ vào đầu quý II-2013

  Theo số liệu công bố, chỉ số PMI ngành sản xuất Việt Nam của HSBC được điều chỉnh theo mùa tăng nhẹ từ mức 50,8 điểm của tháng 3 lên 51 điểm vào tháng 4, biểu thị các điều kiện sản xuất đang dần cải thiện lần đầu tiên trong gần hai năm qua. Chỉ số PMI tăng là nhờ số lượng đơn đặt hàng mới và việc làm tăng trưởng nhanh hơn, đồng thời sản lượng sản xuất tiếp tục phát triển thêm.

  Sản lượng ngành sản xuất tháng 4 tăng tháng thứ hai liên tiếp, nhưng tốc độ tăng chậm hơn so với tháng 3. Sản lượng sản xuất cao hơn phản ánh số lượng đơn đặt hàng mới sắp tới tiếp tục tăng, khi các công ty báo cáo hoạt động bán hàng cho khách hàng trong nước được cải thiện. Trong khi đó, các điều kiện thị trường quốc tế yếu kém chứng tỏ số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu tăng không đáng kể so với một tháng trước đó.

  Xem chi tiết:

  http://www.baohaiquan.vn/pages/dieu-kien-san-xuat-dang-dan-cai-thien.aspx

  Xác định trước mã số, xác nhận trước xuất xứ và xác định trước trị giá hải quan đối với hàng hóa XNK là việc cơ quan Hải quan tiến hành trước khi làm thủ tục hải quan. Đây là quy định mới trong Dự thảo Luật Hải quan sửa đổi, nhằm giúp DN chủ động tính toán trước hiệu quả kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ; giúp cơ quan Hải quan tăng hiệu quả quản lý khi thực hiện thủ tục thông quan cho hàng XNK...

  Theo Ban soạn thảo Luật Hải quan sửa đổi, trong tất cả các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đang tham gia đều có điều khoản cho phép cơ quan Hải quan ra nước ngoài điều tra, xác minh xuất xứ hàng hóa. Tuy nhiên, Luật Hải quan hiện hành chưa có quy định về việc cơ quan Hải quan tiến hành điều tra, xác minh xuất xứ tại nước XK, sản xuất.

  Trong khi đó, Luật Quản lý thuế đã bổ sung nội dung về quy định xác định trước. Việc xác định trước về mã số, xuất xứ không chỉ để xác định trước về thuế mà còn để có cơ sở áp dụng chính sách quản lý mặt hàng, áp dụng các yêu cầu quản lý của cơ quan Hải quan. Nội dung này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Quản lý thuế.

  Công ước Kyoto (Việt Nam đã tham gia) cũng như các cam kết quốc tế trong khuôn khổ WTO, ASEAN đều khuyến nghị cơ quan Hải quan cho  phép DN được áp dụng cơ chế phân loại trước về mã số, xác định trị giá tính thuế, xuất xứ hàng hoá trước khi làm thủ tục cho hàng hoá XNK. Đây là chuẩn mực quốc tế về tạo thuận lợi thương mại, giúp DN chủ động tính toán trước hiệu quả kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ; giúp cơ quan Hải quan tăng hiệu quả quản lý khi thực hiện thủ tục thông quan cho hàng XNK; hạn chế các trường hợp tranh chấp giữa DN và cơ quan Hải quan về việc áp mã, xác định giá tính thuế, xuất xứ hàng hoá khi làm thủ tục thông quan.

  Xem chi tiết:

  http://www.baohaiquan.vn/pages/xac-dinh-truoc-ma-so-xuat-xu-tri-gia-hai-quan.aspx

  Vào lúc 16 giờ, ngày 30-4, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan Điện Biên) phối hợp với Phòng phòng, chống ma túy (Bộ đội Biên phòng Điên Biên) cùng với Đồn Biên phòng cửa khẩu Tây Trang và an ninh tỉnh Phong Sa Lỳ (nước CHDCND Lào) phá thành công Chuyên án 086LV, bắt đối tượng Lý Tùng Nhìa, sinh năm 1975 (trú tại bản Pa Hốc, huyện Mường Mày, tỉnh Phoong Sa Lỳ) vận chuyển trái phép các chất ma túy.

  Qua lời khai ban đầu của Lý Tùng Nhìa, lực lượng phá án tiến hành khám xét khẩn cấp nhà các đối tượng: Tòng Dia, Tòng Dình, Chứ Mua Ly, cùng trú tại bản Pa Hốc, huyện Mường Mày, tỉnh Phoong Sa Lỳ.

  Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ tang vật gồm: 34 bánh heroin và 15,3 kg bột heroin (tương đương khoảng 75 bánh heroin); 64,5kg chất phụ gia dùng chế ép ma túy; 8 kích loại 50 tấn, 1 kích loại 100 tấn (dùng để ép ma túy); 4 khuôn ép ma túy, 7 máy xay heroin; 1 máy đếm tiền; 453.450 USD; 772,500 triệu Việt Nam đồng; 390.000 bạt Thái, 19 cây vàng; 7 xe ô tô; 5 khẩu súng, 1.398 viên đạn các loại; 28 kg thuốc nổ; 672 kíp nổ, 41 mét dây cháy chậm và 200 kg lôgô, giấy chống ẩm, túi bóng chuyên dùng.

  Ngay sau vụ việc, lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã họp hai lực lượng Hải quan và Biên phòng trên địa bàn, thưởng nóng mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

  Xem chi tiết:

  http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-dien-bien-phoi-hop-bat-giu-75-banh-heroin.aspx

  (T.Hằng - tổng hợp)