Các báo ngành Tài chính ngày 03/6/2013

** Lễ Công bố Quyết định của Chủ tịch nước bổ nhiệm đồng chí Đinh Tiến Dũng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính; ** Chủ động tổ chức điều hành NSNN và triển khai quyết liệt công tác huy động vốn trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm; ** Ngày 30-5: Huy động thành công 600 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ; ** Bộ Tài chính công bố 77 thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán...  

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh  trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính cho đồng chí Đinh Tiến Dũng.Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính cho đồng chí Đinh Tiến Dũng.

Portal Bộ Tài chính đưa tin: Ngày 31/5/2013, tại trụ sở Bộ Tài chính, thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã trao Quyết định của Chủ tịch nước số 966/QĐ-CTN ngày 28 tháng 5 năm 2013 về việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính cho đồng chí Đinh Tiến Dũng. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài chính; đại diện Ban Tổ chức Trung ương; Uỷ Ban Kiểm tra Trung ương; Bộ Nội vụ; Văn phòng Chính phủ; Kiểm toán Nhà nước; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 5 ước đạt 52.200 tỷ đồng; luỹ kế thu 5 tháng đạt 299.000 tỷ đồng, bằng 36,6% dự toán, bằng 100,7% mức thực hiện cùng kỳ năm 2012.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, ngày 30/5/2013 đã tổ chức đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu là 1.500 tỷ đồng, trong đó có 1.000 tỷ đồng thời hạn 3 năm và 500 tỷ đồng kỳ hạn 5 năm.

Theo Báo cáo của Tổng cục Hải quan, tính từ ngày 16/4/2013 đến ngày 15/5/2013, toàn ngành Hải quan đã phát hiện, bắt giữ và xử lý tổng số 1.671 vụ vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại, giá trị ước tính khoảng 113 tỷ 735 triệu đồng, kết quả nộp NSNN ước đạt 5 tỷ 810 triệu đồng.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1539781?pers_id=2177014&item_id=93400062&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=93402584&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=93404143&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1370586?pers_id=2177079&item_id=93364045&p_details=1

Theo tạp chí Tài chính online: Hàng năm Bộ Tài chính đều phát động phong trào thi đua lao động trong toàn Ngành và được các đơn vị trong Bộ hưởng ứng nhiệt liệt. Nhân kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Lời kêu gọi thi đua ái quốc (ngày 11-6-1948), FinancePlus.vn xin đăng lại nội dung này, như một lần hiệu triệu nữa của Bác Hồ tới mỗi chúng ta: “thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”.

Theo Bộ Tài chính, trong 5 tháng đầu năm, dù đối mặt với tình trạng số thu ngân sách đạt thấp, song nhờ chủ động trong tổ chức điều hành ngân sách nhà nước (NSNN) và triển khai quyết liệt công tác huy động vốn, nên các nhiệm vụ chi ngân sách vẫn được đảm bảo. Báo cáo mới đây của Bộ Tài chính cho biết, tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 5 ước đạt 52.200 tỷ đồng; luỹ kế thu 5 tháng đạt 299.000 tỷ đồng, bằng 36,6% dự toán, bằng 100,7% mức thực hiện cùng kỳ năm 2012.

Nhằm tôn vinh các tổ chức và cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế, đồng thời ghi nhận sự đóng góp của các tổ chức và cá nhân vào sự phát triển của đất nước, sáng nay, cục thuế TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị tuyên dương các tổ chức và cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế năm 2012 cho 1.279 tổ chức và cá nhân hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ nộp thuế trên địa bàn Thành phố.

Ngày 29/5/2013 Cục thuế Sơn La và Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính đã phối hợp tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý cho 71 công chức đang giữ các cương vị lãnh đạo phòng, lãnh đạo Chi cục Thuế và các công chức đã được quy hoạch vào các chức danh lãnh đạo phòng, lãnh đạo Chi cục Thuế.

Tổng cục Thuế vừa có công văn số 1566/TCT-CS ngày 15/05/2013 trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội về việc đề nghị hướng dẫn chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực môi trường.

Để hạn chế ô nhiễm môi trường từ nước thải, trong những năm qua, Nhà nước đã xây dựng và không ngừng hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Nhằm tiếp tục hoàn hiện chính sách pháp luật về phí bảo vệ môi trường (BVMT) phù hợp với bối cảnh hiện tại, ngày 29/3/2013 Thủ tướng Chính phủ ban hành  số 25/2013/NĐ-CP về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2013.

Ngày 27/5, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1218/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Một trong những vấn đề đang được rất nhiều các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài quan tâm trong thời gian qua đó là việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài sẽ được tính thuế như thế nào?

Nước ta là một nước có nền sản xuất nông nghiệp, do vậy, việc tạo điều kiện phát triển nông nghiệp-nông thôn luôn là mục tiêu của Đảng và Nhà nước. Trong Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII này,  vấn đề nông nghiệp - nông dân - nông thôn đang được Quốc hội thảo luận và đề xuất nhiều giải pháp nhằm ưu tiên đầu tư, phát triển khu vực này...

Triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã được cải thiện, tuy nhiên, con đường hồi phục vẫn còn khá gập ghềnh ở các nước phát triển trong những năm tiếp theo. Bối cảnh này cùng với những bất ổn tài chính hiện nay đang là những “mảng tối” đối với bức tranh tài khóa toàn cầu dù các quốc gia đã nỗ lực thực hiện những biện pháp điều chỉnh tài khóa quyết liệt.

Xem chi tiết:

http://www.tapchitaichinh.vn/Su-kien-Tai-chinh/Huong-ung-Loi-keu-goi-thi-dua-ai-quoc/26028.tctc

http://www.tapchitaichinh.vn/Su-kien-Tai-chinh/5-thang-dau-nam-tong-thu-can-doi-ngan-sach-nha-nuoc-dat-366-du-toan/26089.tctc

http://www.tapchitaichinh.vn/Su-kien-Tai-chinh/Cuc-Thue-TPHo-Chi-Minh-vinh-danh-to-chuc-ca-nhan-hoan-thanh-xuat-sac-nghia-vu-nop-thue-nam-2012/26082.tctc

http://www.tapchitaichinh.vn/Su-kien-Tai-chinh/Cuc-Thue-Son-La-Hoan-thanh-lop-boi-duong-ky-nang-lanh-dao-quan-ly/26078.tctc

http://www.tapchitaichinh.vn/Bo-Tai-chinh-tra-loi/Huong-dan-chinh-sach-khuyen-khich-xa-hoi-hoa-doi-voi-cac-hoat-dong-trong-linh-vuc-moi-truong/26066.tctc

http://www.tapchitaichinh.vn/Phan-tich-Binh-luan/Nghi-dinh-so-252013NDCP-Hoan-thien-chinh-sach-phi-bao-ve-moi-truong/26059.tctc

http://www.tapchitaichinh.vn/Chinh-sach-moi/Bo-Tai-chinh-cong-bo-77-thu-tuc-hanh-chinh-trong-linh-vuc-chung-khoan/26039.tctc

http://www.tapchitaichinh.vn/Chinh-sach-moi/Tinh-thue-doi-voi-viec-chuyen-loi-nhuan-ra-nuoc-ngoai/26026.tctc

http://www.tapchitaichinh.vn/Kinh-te-Dau-tu/Van-de-nong-nghiep-nong-dan-nong-thon-dang-duoc-Quoc-hoi-het-suc-quan-tam/26061.tctc

http://www.tapchitaichinh.vn/Trao-doi-Binh-luan/Cung-co-tai-khoa-o-mot-so-nuoc-truoc-nhung-bat-on-kinh-te-vi-mo/26054.tctc

Báo Hải quan điện tử đưa tin: Để thực hiện quyền tổ chức thu thập thông tin ngoài nước liên quan đến hoạt động hải quan, hỗ trợ tham gia một số vụ việc mà công tác hải quan yêu cầu..., tại Điều 6 dự thảo Luật Hải quan sửa đổi, bổ sung quy định việc cử đại diện của Hải quan Việt Nam tại các nước và vùng lãnh thổ.

Cục Hải quan Hải Phòng đang lúng túng trong thực hiện các biện pháp tự vệ tạm thời đối với dầu thực vật nhập khẩu.

Sau khi Tổng cục Hải quan ban hành các quyết định quy định về việc giám sát hải quan bằng hệ thống camera tại địa điểm làm thủ tục hải quan cảng nội địa, cửa khẩu sân bay quốc tế, cảng biển, cửa khẩu đường bộ; việc chuẩn bị lắp đặt tại một số cục hải quan địa phương đang được gấp rút triển khai.

Tính đến ngày 15-5-2013, Hải quan Bình Phước đã thu NSNN được 46 tỷ đồng, đạt 32,1% so với chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (chỉ tiêu 144 tỷ đồng).

Từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan Đồng Nai đã tiếp nhận và trả lời 507 câu hỏi của doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn tỉnh Đồng Nai thông qua Website của đơn vị tại địa chỉ www.dncustoms.gov.vn.

Thời gian qua, nhiều vụ buôn lậu qua sân bay quốc tế Nội Bài đã được lực lượng Hải quan kịp thời phát hiện. Tuy nhiên, theo đại diện Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm (Cục Hải quan Hà Nội), khâu xử lý tang vật vi phạm và hành vi vi phạm của đối tượng vận chuyển lại gặp khó khăn do những bất cập trong các quy định hiện hành cũng như công tác phối hợp với cơ quan liên quan.

Theo Cục Hải quan TP.Cần Thơ, đơn vị sẽ triển khai thủ tục hải quan điện tử đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh (e-manifest) từ tháng 7 năm 2013.

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa có Quyết định 297/QĐ-BTC tặng Bằng khen cho 3 cá nhân thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KV II, Cục Hải quan Hải Phòng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 692/TTg-KGVX ngày 21-5-2013, Tổng cục Hải quan phát động "Tháng hành động phòng, chống ma túy", bắt đầu từ ngày 1-6 đến 30-6-2013.

Ngày 31-5, tạp chí Vietnam Logistics Review đã tổ chức hội thảo “Doanh nghiệp và Hải quan - hợp tác cùng phát triển", với sự tham gia của một số đơn vị hải quan phía Nam, ban quản lý các KCN các tỉnh phía Nam và đông đảo doanh nghiệp.

Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN) được thông qua ngày 16-12-2002 tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XI và có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2004. Qua 9 năm thực hiện, Luật NSNN đã đi vào cuộc sống và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Một trong những kết quả nổi bật trong quá trình thực hiện Luật NSNN năm 2002 là việc củng cố và nâng cao vị trí, vai trò của công tác tài chính- NSNN, góp phần ổn định và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết tốt hơn các vấn đề an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo; đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh cấp bách như thiên tai, dịch bệnh.

Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung nguồn lực cải cách tiền lương, an sinh xã hội năm 2013.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu cân đối NSNN thực hiện tháng 5 ước đạt 52.200 tỷ đồng. Luỹ kế thu 5 tháng đạt 299.000 tỷ đồng, bằng 36,6% dự toán, bằng 100,7% mức thực hiện cùng kỳ năm 2012.

Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối về việc điều hành giá xăng dầu. Theo đó, để giữ giá xăng dầu, cho phép doanh nghiệp sử dụng Quỹ Bình ổn giá với mức từ 160- 400 đồng/lít tùy chủng loại kể từ 0h ngày 1-6.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/nang-cao-trach-nhiem-cua-hai-quan-trong-hoat-dong-hop-tac-quoc-te.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/lung-tung-khi-ap-dung-bien-phap-tu-ve-doi-voi-dau-thuc-vat.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/camera-ho-tro-giam-sat-hanh-vi-vi-pham-hai-quan.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-binh-phuoc-thu-ngan-sach-dat-321.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-dong-nai-tu-van-cho-tren-500-cau-hoi-cua-doanh-nghiep.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/xu-ly-tang-vat-vi-pham-khong-don-gian.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-can-tho-trien-khai-e-manifest-tu-thang-7-2013.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/bo-tai-chinh-tang-bang-khen-cho-3-cbcc-hai-quan-hai-phong.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/tong-cuc-hai-quan-phat-dong-thang-hanh-dong-phong-chong-ma-tuy.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-doanh-nghiep-hop-tac-cung-phat-trien.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/luat-ngan-sach-nha-nuoc-nang-cao-vai-tro-cua-cong-tac-tai-chinh-ngan-sach.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/bo-tai-chinh-khong-duoc-de-xay-ra-tinh-trang-no-luong.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/thu-ngan-sach-5-thang-dat-366-du-toan.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/trich-quy-binh-on-khong-tang-gia-xang.aspx

Trên tạp chí Thuế online đưa tin: Ngày 30/5, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng, Quốc hội đã dành cả ngày để thảo luận về tình hinh kinh tế xã hội năm 2012 và những tháng đầu năm 2013. Trong đó, lạm phát, lãi suất tín dụng, tái cơ cấu nền kinh tế, khó khăn trong hoạt động SXKD của nhiều DN là những nội dung được nhiều ĐB tập trung mổ xẻ.

Chiều qua 30/5, báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện nhiệm vụ thu - chi NSNN 5 tháng đầu năm, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh cho biết, 5 tháng qua thu NS bình quân tháng chỉ đạt khoảng 52.200 tỷ đồng/68.000 tỷ đồng theo dự toán QH giao, chênh lệch hụt dự toán tới 15.800 tỷ đồng/tháng. Đây là dấu hiệu cảnh báo thu ngân sách năm nay gặp rất nhiều khó khăn và khó có thể đạt kế hoạch đề ra.

Năm 2013, ngành hải quan được giao dự toán thu NSNN 237.500 tỷ đồng, tăng 20% so với thực hiện năm 2012. Tuy nhiên trong 4 tháng đầu năm 2013, thu ngân sách mới đạt 23,5% so với dự toán, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2012. Chính vì vậy, để hoàn thành được nhiệm vụ chính trị được giao, Tổng cục Hải quan đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức.

Xem chi tiết:

http://tapchithue.com.vn/tin-tuc-su-kien/147-tin-host/2561-cpi-giam-do-khong-con-tien-de-tang.html

http://tapchithue.com.vn/dien-dan-nghiep-vu/159-dien-dan-nghiep-vu/2560.html

http://tapchithue.com.vn/kinh-nghiem-quan-ly/160-kinh-nghiem-quan-ly/2562.html

Trên portal Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có tin: Ngày 27/5/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của Ngân hàng TMCP Á Châu theo Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ số 3416/CV-HĐQT.13 ngày 13/5/2013.

Ngày 29/5/2013, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CtyCP Đường Quảng Ngãi (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4300205943 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 16/8/2012) theo Báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 85/CPĐQN-TCKT ngày 25/5/2013.

Ngày 17/5/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ của CtyCP Lilama 3 (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2600104526, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 26/9/2011). Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/5/2013 và các quy định của pháp luật.

Xem chi tiết:

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidstincongbo/vichitiet102?dDocName=APPSSCGOVVN162079735&_afrLoop=134694303300000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1b4a4c17jl_1#%40%3F_afrWindowId%3D1b4a4c17jl_1%26_afrLoop%3D134694303300000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162079735%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1b4a4c17jl_119

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsphathanh/vidsphathanhcbcnv/vichitiet109?dDocName=APPSSCGOVVN162079738&_afrLoop=134759307823000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1b4a4c17jl_1#%40%3F_afrWindowId%3D1b4a4c17jl_1%26_afrLoop%3D134759307823000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162079738%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1b4a4c17jl_141

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsphathanh/vidsphathanhriengle/vichitiet110?dDocName=APPSSCGOVVN162079734&_afrLoop=134788398974000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1b4a4c17jl_1#%40%3F_afrWindowId%3D1b4a4c17jl_1%26_afrLoop%3D134788398974000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162079734%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1b4a4c17jl_163

Portal Ngân hàng Nhà nước có tin: Ngày 30/5/2013, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Hậu Giang và Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ ký Quy chế phối hợp về công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm hoạt động trong lĩnh vực Ngân hàng và tội phạm về tiền giả trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Ngày 29/5/2013, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 764/TTg-QHQT phê duyệt danh mục dự án “Xây dựng đề xuất sẵn sàng tham gia thị trường phát thải” vay vốn Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Ngày 31/5/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức đầu thầu bán vàng miếng lần thứ 25 với tổng khối lượng trúng thầu đạt 26.000 lượng trên tổng số 26.000 lượng chào thầu.

Xem chi tiết:

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP01162518617&_afrLoop=573711984611200&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=55juiqd0e_1#%40%3F_afrWindowId%3D55juiqd0e_1%26_afrLoop%3D573711984611200%26dDocName%3DCNTHWEBAP01162518617%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D55juiqd0e_629

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP01162518615&_afrLoop=573691751510000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=55juiqd0e_1#%40%3F_afrWindowId%3D55juiqd0e_1%26_afrLoop%3D573691751510000%26dDocName%3DCNTHWEBAP01162518615%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D55juiqd0e_504

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP01162518614&_afrLoop=573730468503600&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=55juiqd0e_1#%40%3F_afrWindowId%3D55juiqd0e_1%26_afrLoop%3D573730468503600%26dDocName%3DCNTHWEBAP01162518614%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D55juiqd0e_754

(K.H - tổng hợp)