Các báo ngành Tài chính ngày 04/6/2013

** Hướng dẫn bổ sung thủ tục chuyển nhượng xe mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài được chuyển nhượng, sử dụng không đúng quy định; ** Tăng cường quan hệ hợp tác tài chính giữa Việt Nam và Myanmar; ** Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài khóa; ** Ngành Hải quan: Quyết liệt các biện pháp khai thác nguồn thu...

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác.Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tặng quà lưu niệm cho đoàn công tác.

Portal Bộ Tài chính đưa tin: Tiếp theo công văn 6648/BTC-TCHQ ngày 24/05/2013, Bộ Tài chính có công văn số 7057/BTC-TCHQ ngày 3/6/2013 gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và Cục Thuế các tỉnh, thành phố. hướng dẫn bổ sung thủ tục chuyển nhượng xe ngoại giao, biển số nước ngoài được chuyển nhượng, sử dụng không đúng quy định.

Ngày 3/6, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ Tài chính và Thu ngân sách Myanmar do Thứ trưởng Lin Aung dẫn đầu nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang gặp khó khăn, song song với việc quyết tâm cao nhất để thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2013 đã được Quốc hội phê chuẩn, Chính phủ đã trình ra Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII. Việc sửa đổi Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí lần này đặc biệt đề cao mục tiêu đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài khóa, thực hiện công khai minh bạch bảo đảm sự kiểm tra giám sát của nhà nước và xã hội.

Theo Tổng cục Hải quan, 5 tháng đầu năm 2013, dự kiến tổng số thu ngân sách Nhà nước của ngành Hải quan mới đạt khoảng 74.506 tỷ đồng, bằng 31,4% dự toán, giảm 1,4% so với cùng kỳ. Đây là một thực tế khó khăn, đòi hỏi ngành Hải quan tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp khai thác nguồn thu có hiệu quả.

Bộ Tài chính đã chính thức ban hành 37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam mới để thay thế hệ thống chuẩn mực kiểm toán hiện hành, có hiệu lực từ 1/1/2014. Đây là công cụ quan trọng nâng cao chất lượng hoạt động tài chính, kinh tế đất nước trong bối cảnh hội nhập nhanh với nền kinh tế thế giới.

Thực hiện chương trình công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng của Đoàn thanh niên Bộ Tài chính, được sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng uỷ, Lãnh đạo Bộ, ngày 31/5/2013, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh giỏi, học sinh xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học 2012-2013 và chương trình biểu diễn nghệ thuật "Ngọt ngào những ước mơ" nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1539781?pers_id=2177014&item_id=93603256&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=93586332&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=93580347&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=93579348&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=93579588&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=93593512&p_details=1

Theo tạp chí Tài chính online: Ngày 01/6/2013, Cục Hải quan Bình Dương đã phối hợp với Cục Điều tra Chống buôn lậu- Tổng cục Hải quan đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao các kỹ năng về công tác kiểm soát ma túy, tiền chất cho cán bộ công chức Cục Hải quan Bình Dương.

Bộ Tài chính vừa phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý 02 cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính vừa phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 02 cơ sở nhà, đất do các đơn vị thuộc Tổng công ty Vận tải thủy - Bộ Giao thông vận tải đang quản lý, sử dụng trên địa bàn các tỉnh Ninh Bình và Phú Thọ.

Bộ Tài chính vừa phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 11 cơ sở nhà, đất do các đơn vị thuộc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4 - Bộ Giao thông vận tải đang quản lý, sử dụng trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Ngày 3/6/2013, Bộ Tài chính có Công văn số 7057/BTC-TCHQ gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và Cục Thuế các tỉnh, thành phố về việc hướng dẫn bổ sung thủ tục chuyển nhượng xe ngoại giao, biển số nước ngoài được chuyển nhượng, sử dụng không đúng quy định.

Trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang gặp khó khăn, song song với việc quyết tâm cao nhất để thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2013 đã được Quốc hội phê chuẩn, Chính phủ đã trình ra Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi) tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII. Việc sửa đổi Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí lần này đặc biệt đề cao mục tiêu đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài khóa, thực hiện công khai minh bạch bảo đảm sự kiểm tra giám sát của nhà nước và xã hội.

Ngày 04/5/2013, Bộ Tài chính  ban hành Thông tư số 54/2013/TT-BTC quy định rõ phần tài sản (hiện vật và giá trị) của công trình được đầu tư từ nhiều nguồn vốn (trong đó có nguồn vốn từ ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước) nhằm quản lý, sử dụng và khai thác công trình được đầu tư từ nhiều nguồn vốn có hiệu quả.

Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có công văn số 12064/CT-KTr2 ngày 12/12/2012 đề nghị hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu “Hapro”.

Bộ Tài chính vừa có công văn giao Cục Hải quan các tỉnh thành phố kiểm tra xác định cụ thể hồ sơ doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng tấm nhôm dùng trong công nghệ in offset.

Xem chi tiết:

http://www.tapchitaichinh.vn/Su-kien-Tai-chinh/Hai-quan-Binh-Duong-Nang-cao-cong-tac-dao-tao-can-bo/26153.tctc

http://www.tapchitaichinh.vn/Su-kien-Tai-chinh/Phe-duyet-phuong-an-xu-ly-nha-dat-cua-Ngan-hang-Phat-trien-Viet-Nam-Chi-nhanh-Lai-Chau/26144.tctc

http://www.tapchitaichinh.vn/Su-kien-Tai-chinh/Phe-duyet-phuong-an-xu-ly-02-co-so-nha-dat-cua-Tong-cong-ty-Van-tai-thuy-tren-dia-ban-tinh-Ninh-Binh-va-Phu-Tho/26143.tctc

http://www.tapchitaichinh.vn/Su-kien-Tai-chinh/Phe-duyet-phuong-an-xu-ly-11-co-so-nha-dat-cua-Tong-cong-ty-Xay-dung-cong-trinh-giao-thong-4-tren-dia-ban-03-tinh-mien-Trung/26140.tctc

http://www.tapchitaichinh.vn/Chinh-sach-moi/Huong-dan-bo-sung-thu-tuc-chuyen-nhuong-xe-mang-bien-so-ngoai-giao-bien-so-nuoc-ngoai/26154.tctc

http://www.tapchitaichinh.vn/Chinh-sach-moi/Luat-Thuc-hanh-tiet-kiem-chong-lang-phi-Tang-cuong-ky-luat-ky-cuong-tai-khoa/26145.tctc

http://www.tapchitaichinh.vn/Chinh-sach-moi/Quan-ly-su-dung-va-khai-thac-cong-trinh-cap-nuoc-sach-nong-thon-tap-trung-duoc-dau-tu-tu-nhieu-nguon-von/26141.tctc

http://www.tapchitaichinh.vn/Bo-Tai-chinh-tra-loi/Thue-GTGT-doi-voi-hoat-dong-chuyen-quyen-su-dung-nhan-hieu/26128.tctc

http://www.tapchitaichinh.vn/Bo-Tai-chinh-tra-loi/Khong-truy-thu-thue-tam-nhom-trong-cong-nghe-in-offset/26127.tctc

Báo Hải quan điện tử có tin: Càng gần tới dịp kỉ niệm 10 năm thành lập lực lượng Kiểm tra sau thông quan (dự kiến tổ chức cuối tháng 7-2013), những người làm công tác “hậu  kiểm” ngành Hải quan tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng, tạo thế và lực mới cho hoạt động quản lí hải quan hiện đại này.

Cục Hải quan An Giang vừa tổ chức Hội nghị đối thoại DN năm 2013 nhằm giải đáp các vướng mắc và triển khai một số văn bản, chủ trương chính sách mới.

Trước nhiều nguyên nhân tác động, ảnh hưởng đến số thu ngân sách từ hoạt động XNK, để hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2013, Cục Hải quan Bình Định đã triển khai nhiều giải pháp để nuôi dưỡng, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

Từ đầu năm đến nay, qua công tác tham vấn giá, Chi cục Hải quan quản lí hàng đầu tư (Cục Hải quan TP.HCM) đã bác bỏ trị giá giao dịch của hơn 100  bộ hồ sơ, với tổng số tiền thuế điều chỉnh tăng gần 35 tỉ đồng.

Theo phản ánh của Cục Hải quan TP.HCM, hiện nay đơn vị đang phát sinh số lượng nợ thuế ảo rất lớn, không những ảnh hưởng đến công tác theo dõi, xử lí thuế, mà còn ảnh hưởng đến công tác dự báo tình hình thu ngân sách của đơn vị.

Để công tác kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) đạt hiệu quả cao nhất, Cục Hải quan Bình Dương đã có một số kiến nghị tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Chiều nay, 3-6, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn tiếp xã giao ngài Lorenzo Angeloni, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Italia tại Việt Nam.

Sáng nay, 3-6-2013, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã có buổi tiếp ông Lin Aung, Thứ trưởng Bộ Tài chính và Thu ngân sách Myanmar.

Chính phủ nhận định, qua hơn 7 năm thực hiện Luật Thực hành tiết hiện, chống lãng phí TTHTK, CLP), công tác THTK, CLP đã có những chuyển biến cơ bản, tiết kiệm từ chỗ thực hiện một cách thụ động đã chuyển sang chủ động; tình trạng lãng phí cũng dần được kiểm soát.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/kiem-tra-sau-thong-quan-tao-the-va-luc-moi.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-an-giang-thao-go-vuong-mac-cho-doanh-nghiep.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/cuc-hai-quan-binh-dinh-nhieu-giai-phap-tang-thu-ngan-sach.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/tang-thu-hang-chuc-ti-dong-tu-cong-tac-tham-van-gia.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/no-ao.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/kien-nghi-thao-go-vuong-mac-trong-cong-tac-ktstq.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/thuc-day-hop-tac-ve-tai-chinh-tien-te-viet-nam-italia.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/trao-doi-kinh-nghiem-ve-quan-ly-tai-chinh-viet-nam-myanmar.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/cong-khai-du-toan-de-tiet-kiem-chong-lang-phi.aspx

Trên tạp chí Thuế online đăng ý kiến kết luận của lãnh đạo Tổng cục Thuế tại Hội nghị tập huấn kiến thức tin học quản lý: Công tác phát triển ứng dụng CNTT của ngành thuế trong năm 2011 và 2012 đã đạt được kết quả tốt, hoàn thành khối lượng công việc lớn, đạt chất lượng, hiệu quả, đáp ứng được yêu cẩu thay đổi về chính sách, cải cách thủ tục hành chính về thuế thực hiện hiện đại hóa quy trình quan lý và đư¬a ứng dụng CNTT vào hầu hết các chức năng quản lý thuế, góp phần tích cực nậng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan thuế và phục vụ người nộp thuế ngày càng tốt hơn. Lãnh đạo Tổng cục Thuế biểu dương những nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, công chức làm công tác CNTT trong ngành và ghi nhận những thành tích, đóng góp của cán bộ thuế nói không và cán bộ CNTT nói riêng cho sự nghiệp cải cách và hiện đại hóa ngành Thuế. Tuy nhiên, việc nâng cấp ứng dụng CNNT đôi khi còn ch¬ưa đáp ứng kịp yêu cầu triển khai các chính sách, quy trình quản lý thuế mới và CNTT cũng cần thể hiện rõ hơn vai trò chủ động tác động đến quá trình cải cách, đòi mới công tác quản lý thuế.

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, trong đó lấy kinh tế công nghiệp làm nền tảng, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã và đang phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2010-2015, đúng như mong muốn của Bác Hồ khi về thăm tỉnh, (ngày 2/3/1963), Người căn dặn: “Phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn vinh nhất ở miền Bắc nước ta”, phấn đấu đến năm 2020 đưa Vĩnh Phúc cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và trở thành thành phố Vĩnh Phúc vào những năm 20 của thế kỷ 21. 

Xem chi tiết:

http://tapchithue.com.vn/dien-dan-nghiep-vu/159-dien-dan-nghiep-vu/2572.html

http://tapchithue.com.vn/kinh-nghiem-quan-ly/160-kinh-nghiem-quan-ly/2570.html

Portal Tổng cục Hải quan đưa tin: Tại các khu vực cửa khẩu cảng biển, cửa khẩu sân bay quốc tế, địa điểm làm thủ tục hải quan cảng nội địa, khu vực cửa khẩu đường bộ sẽ có các camera tự động giám sát 24 giờ/7 ngày để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại hoặc vi phạm các quy định quản lý hải quan tại cửa khẩu.

Từ năm 1992, Hải quan Hàn quốc (KCS) đã nghiên cứu các phương án để tự động hóa quy trình thông quan hải quan thông qua Hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử (EDI) bằng cách triển khai các kế hoạch trung và dài hạn. Từ những nỗ lực đó, năm 1998 KCS đã xây dựng thành công các hệ thống trong đó các chứng từ và tờ khai hải quan liên quan đến các hoạt động thông quan xuất nhập khẩu, quản lý vận chuyển ngoại quan và thủ tục miễn hoàn thuế đều được xử lý bằng phương thức điện tử.

Ngày 30/5/2013, Cục Hải quan Bình Dương đã tổ chức hội nghị sơ kết tình hình công tác 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2013.

Xem chi tiết:

http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=19666&Category=Tin%20n%E1%BB%95i%20b%E1%BA%ADt

http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=19667&Category=Tin%20n%E1%BB%95i%20b%E1%BA%ADt

http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=19665&Category=Tin%20n%E1%BB%95i%20b%E1%BA%ADt

Theo portal Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Ngày 3/6/2013, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy phép số 17/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 45/UBCK-GP ngày 8/1/2009 do Chủ tịch UBCKNN cấp cho CtyCP Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam.

Ngày 3/6/2013, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy phép số 16/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 25/UBCK-GP ngày 14/1/2008 do Chủ tịch UBCKNN cấp cho CtyCP Quản lý quỹ Đối tác toàn cầu (tên cũ là Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Bảo Tín).

Xem chi tiết:

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidshoatdongkinhdoanh/vichitiet113?dDocName=APPSSCGOVVN162079747&_afrLoop=221759148310000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=pj8egn461_1#%40%3F_afrWindowId%3Dpj8egn461_1%26_afrLoop%3D221759148310000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162079747%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dpj8egn461_75

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidshoatdongkinhdoanh/vichitiet113?dDocName=APPSSCGOVVN162079746&_afrLoop=221808364943000&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=pj8egn461_1#%40%3F_afrWindowId%3Dpj8egn461_1%26_afrLoop%3D221808364943000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162079746%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dpj8egn461_97

Portal Ngân hàng Nhà nước đưa tin: Ngày 3/6/2013, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, lãnh đạo nhiều Bộ, ngành trong nước cùng các nhà đầu tư đến từ nhiều quốc gia và các nền kinh tế trên thế giới đã đến dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam.

Trưởng Đại diện Quỹ Tiền tệ Quốc tế tại Việt Nam Sanjay Kalra : Sáng tỏ thị trường vàng Việt Nam.

Đến 31/5/2013, tất cả 05 NHTM Nhà nước được giao nhiệm vụ cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP đã hoàn tất các khâu chuẩn bị để có thể triển khai cho vay đối với khách hàng từ 01/6/2013. Căn cứ vào Thông tư số 11/2013/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước và Thông tư số 07/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng (Thông tư 07), các ngân hàng đã ban hành văn bản hướng dẫn và chỉ đạo triển khai trong toàn hệ thống. Tất cả các ngân hàng đều xác định đây là một nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng được Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước giao, vì vậy công tác chuẩn bị để triển khai hết sức chu đáo, thận trọng.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa chính thức công bố kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 11/2013/TT-NHNN và Thông tư số 07/2013/TT-BXD về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02 của Chính phủ.

Xem chi tiết:

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP01162518786&_afrLoop=660659725625200&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1brx7fbmwx_1#%40%3F_afrWindowId%3D1brx7fbmwx_1%26_afrLoop%3D660659725625200%26dDocName%3DCNTHWEBAP01162518786%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1brx7fbmwx_129

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP01162518770&_afrLoop=660707900978900&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1brx7fbmwx_1#%40%3F_afrWindowId%3D1brx7fbmwx_1%26_afrLoop%3D660707900978900%26dDocName%3DCNTHWEBAP01162518770%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1brx7fbmwx_254

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP01162518800&_afrLoop=660731806085900&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1brx7fbmwx_1#%40%3F_afrWindowId%3D1brx7fbmwx_1%26_afrLoop%3D660731806085900%26dDocName%3DCNTHWEBAP01162518800%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1brx7fbmwx_379

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP01162518782&_afrLoop=660755474907100&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=1brx7fbmwx_1#%40%3F_afrWindowId%3D1brx7fbmwx_1%26_afrLoop%3D660755474907100%26dDocName%3DCNTHWEBAP01162518782%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1brx7fbmwx_504

(K.H - tổng hợp)