Các báo ngành Tài chính ngày 10/05/2013

**Bộ Tài chính: Không thu phí qua phà đối với thương binh, bệnh binh, học sinh và trẻ em dưới 10 tuổi; **Lãnh đạo Bộ Tài chính làm việc với Tập đoàn Bảo Việt và Công ty Mua bán nợ Việt Nam về Đề án tái cơ cấu; **Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung tiếp các tân Đại sứ Việt Nam ở nước ngoài; **Bộ Tài chính: Thực hiện chặt chẽ, hiệu quả các giải pháp về tài chính - NSNN trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2013; **UBCKNN: Ký thỏa thuận hợp tác chương trình thực tập thực tế với Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam;...

Các báo ngành Tài chính ngày 10/05/2013

Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính đăng tin: Qua ý kiến phản ảnh của dư luận xã hội về việc không miễn phí đối với học sinh, trẻ em, thương, bệnh binh sẽ gây khó khăn cho người dân, đặc biệt ở các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, Bộ Tài chính đã tiếp thu, nghiên cứu và ban hành Thông tư số 61/2013/TT-BTC ngày 09/5/2013 về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2013/TT-BTC ngày 09/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà.

Theo đó, ngày 09/01/2013, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 04/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà (thay thế Thông tư số 62/TT-LB). Tại Điều 3 quy định: Việc miễn, giảm phí qua phà được thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 1 của Nghị định số 24/2006/NĐ-CP. Ngay sau khi Thông tư số 04/2013/TT-BTC được ban hành, Bộ Tài chính đã nhận được ý kiến đóng góp của dư luận xã hội về một số điểm bất cập trong quy định thu phí qua phà, trong đó đối tượng được đề cập là học sinh, trẻ em, thương, bệnh binh.

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP về thẩm quyền quy định đối tượng chịu phí qua phà, đối tượng không chịu phí, mức thu phí khác nhau đối với từng đối tượng, phí qua phà đối với phà thuộc trung ương quản lý, Bộ Tài chính quyết định sửa, đổi bổ sung khoản 3 vào Điều 2 Thông tư số 04/2013/TT-BTC quy định về đối tượng chịu phí và người nộp phí qua phà, trong đó khẳng định không thu phí qua phà đối với: Thương binh, bệnh binh, học sinh và trẻ em dưới 10 tuổi (bao gồm cả trường hợp đi xe đạp).

Để đảm bảo sự công bằng, chính xác đối với các đối tượng trên, cũng như đảm bảo cho công tác kiểm soát của cơ quan quản lý, khai thác, vận hành phương tiện phà, phù hợp với tình hình thực tế và đúng nguyên tắc quy định tại Pháp lệnh phí và lệ phí, Bộ Tài chính cũng quy định khi qua phà các trường hợp kể trên phải xuất trình các giấy tờ (bản sao có công chứng, chứng thực) cần thiết như sau: Thẻ thương binh, bệnh binh hoặc giấy chứng nhận đối với thương binh, bệnh binh; Thẻ học sinh hoặc giấy chứng nhận của Nhà trường đối với học sinh; Giấy khai sinh đối với trẻ em.

Theo Bộ Tài chính, Thông tư số 61/2013/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 25/6/2013; các nội dung khác liên quan đến phí qua phà không đề cập tại Thông tư này vẫn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2013/TT-BTC ngày 09/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua phà.

Bộ Tài chính cũng đề nghị, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, hướng dẫn bổ sung.

Ngày 08 tháng 5 năm 2013, Thứ trưởng thường trực Nguyễn Công Nghiệp đã chủ trì buổi làm việc của tập thể Lãnh đạo Bộ Tài chính với Tập đoàn Bảo Việt và Công ty Mua bán nợ Việt Nam về Đề án tái cơ cấu của 02 đơn vị.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng thường trực Nguyễn Công Nghiệp biểu dương 02 đơn vị đã nghiêm túc triển khai xây dựng đề án tái cơ cấu theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Lãnh đạo Bộ; các đề án được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, đã đánh giá được tình hình, kết quả hoạt động của các doanh nghiệp thời gian qua cũng như những tồn tại, bất cập, hạn chế; trên cơ sở đó đã đề ra được các mục tiêu và các giải pháp cơ bản cho quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp.
 
Thứ trưởng thường trực Nguyễn Công Nghiệp cũng nhấn mạnh, tái cơ cấu doanh nghiệp là bước tiếp theo của quá trình sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; là đòi hỏi tất yếu khách quan, doanh nghiệp phải liên tục tự đổi mới chính mình để phát triển bền vững.
 
Thứ trưởng thường trực Nguyễn Công Nghiệp yêu cầu Tập đoàn Bảo Việt và Công ty Mua bán nợ Việt Nam bám sát quan điểm, định hướng của Ban chấp hành Trung ương tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XI, Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 - 2015” và ý kiến chỉ đạo của tập thể Lãnh đạo Bộ, ý kiến tham gia của các đơn vị thuộc Bộ tại cuộc họp tiếp tục hoàn thiện đề án tái cơ cấu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với đặc điểm mô hình tổ chức hoạt động của từng doanh nghiệp.
 
Sáng ngày 9-5-2013, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trương Chí Trung tiếp các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài (nhiệm kỳ 2012-2015) trước khi lên đường nhận nhiệm vụ cùng sự tham dự của đại diện lãnh đạo Tổng cục Thuế; đại diện Tổng cục Hải quan; đại diện lãnh đạo Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, Vụ Hành chính sự nghiệp, Vụ Hợp tác quốc tế.

Thứ trưởng Trương Chí Trung vui mừng chào đón các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài vừa được giao trọng trách, chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ.  

Ngoài những thông tin cung cấp cho các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thông qua báo cáo về tình hình hợp tác tài chính Việt Nam và các nước, Thứ trưởng cũng sơ lược một số nét chính về tình hình phát  triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong những năm qua đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế tài chính, cụ thể, thu chi ngân sách, cân đối kinh tế vĩ mô,…để các Đại sứ có được bức tranh tổng thể của nền kinh tế nói chung và ngành tài chính nói riêng nhằm hỗ trợ cho đất nước, cho ngành tài chính một cách hiệu quả trong nhiệm kỳ công tác.

Thứ trưởng cũng giải đáp cụ thể những câu hỏi đặt ra của các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tập trung vào các nội dung như: tình hình kinh tế vĩ mô, nợ công, diễn biến của một số hiệp định vay, cơ chế chính sách tài chính, chế độ đãi ngộ cho các bộ làm công tác ngoại giao, tăng cường cung cấp thông tin định kỳ cho Đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài…Thứ trưởng cũng đề nghị Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài chính là đầu mối tiếp tục giải đáp chi tiết những câu hỏi mà các Đại sứ quan tâm.

Tại buổi tiếp, các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài mới được bổ nhiệm đã trân trọng cảm ơn Thứ trưởng đã thông tin cho đoàn về tình hình kinh tế, tài chính của Việt Nam hiện nay. Thông tin thu nhận được từ báo cáo cũng như thông tin định hướng do Thứ trưởng cung cấp sẽ là hành trang của mỗi Đại sứ trước khi lên đường nhận nhiệm vụ mới.

Thứ trưởng Trương Chí Trung chúc các Đại sứ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Với vai trò của mình, Bộ Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Đại sứ quán Việt Nam ở các nước.

Thực hiện triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã triển khai một loạt các giải pháp điều hành về tài chính – NSNN chặt chẽ, hiệu quả trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2013, qua đó đã  đáp ứng các nhu cầu chi phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, chi trả nợ, bảo đảm an sinh xã hội và góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất – kinh doanh. Công tác quản lý, điều hành giá cả cũng góp phần tích cực trong việc thực hiện kiềm chế lạm phát, bình ổn thị trường.

Ngày 8/5/2013, UBCKNN ký thỏa thuận hợp tác chương trình thực tập thực tế phát triển nghề nghiệp với Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam. Việc ký kết được thực hiện bởi đại diện cả hai tổ chức là bà Nguyễn Thị Liên Hoa, Phó Chủ tịch UBCKNN và bà Đinh Thị Quỳnh Vân, Tổng Giám đốc Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam. Theo thỏa thuận, UBCKNN sẽ cử các công chức trẻ tham gia chương trình thực tế tại Công ty PricewaterhouseCoopers Việt Nam.

Tại Lễ ký kết, Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Thị Liên Hoa nhấn mạnh: Chương trình thực tập thực tế tại các công ty kiểm toán và tư vấn hàng đầu Việt Nam được thực hiện nhằm nâng cao năng lực quản lý, giám sát thị trường chứng khoán cho cán bộ của UBCKNN. Các cán bộ được lựa chọn tham gia chương trình sẽ có cơ hội được tiếp cận với công việc thực tế, trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp để thu thập những kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng và năng lực chuyên sâu trong lĩnh vực kiểm toán.

Phó Chủ tịch cũng đánh giá Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam là một trong những công ty kiểm toán hàng đầu trong việc cung cấp các dịch vụ kiểm toán, tư vấn thuế và tư vấn quản trị chất lượng cao và cũng là công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cung cấp dịch vụ kiểm toán cho các thành viên tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam. UBCKNN đánh giá cao những đóng góp của Công ty cho thị trường chứng khoán ngay từ những ngày đầu thành lập đến nay và hi vọng chương trình này đóng góp một phần vào sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam trong tương lai.

Trong khuôn khổ hoạt động Dự án “Hỗ trợ xây dựng tầm nhìn và lộ trình thực hiện tầm nhìn của Chính phủ Việt Nam” di SIDA (Thụy Điển) tài trợ. Sáng ngày 09/5/2013, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), Văn phòng Chính phủ (OOG) và Bộ Nội vụ (MOHA) phối hợp tổ chức Hội thảo “Dự thảo Tầm nhìn và lộ trình thực hiện tầm nhìn của Chính phủ Việt Nam đến năm 2020”. Tham dự Hội thảo có đại diện của các đơn vị chức năng thuộc một số Bộ, ngành liên quan như: Bộ Kế hoạch và đầu tư; Bộ Nội Vụ; Bộ Tài chính; Văn phòng Chính phủ; Viện Xã hội học và khoa học quản lý và các nhà tư vấn quốc tế Thụy Điển.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS. TS. Lê Xuân Bá - Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW cho biết, đây là dự thảo bước đầu về xây dựng tầm nhìn và lộ trình thực hiện đến năm 2020. Dự thảo đã nêu lên một số vấn đề cần thực hiện như: Chính phủ và công cuộc chuyển đổi kinh tế ở Việt Nam: Câu chuyện chung; Quản lý Kinh tế vĩ mô; Cải cách hành chính công; Tầm nhìn Hiện đại hóa Chính phủ đến năm 2020; Chuyển tầm nhìn thành hiện thực: Sử dụng thẻ tích điểm; Đạt được tầm nhìn là phải Xây dựng các chặng đường cho một lộ trình tốt… Vì vậy, trong khuôn khổ Hội thảo này, rất hy vọng sẽ được nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp thiết thực nhất từ các đại biểu, các chuyên gia tư vấn để Dự án ngày càng hoàn thiện hơn, đầy đủ hơn và đáp đứng được tầm nhìn chiến lược của Chính phủ Việt Nam trong giai đoạn 2020.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe ông Grayson Clarke - Tư vấn quốc tế trình bày báo cáo “Dự thảo Tầm nhìn và lộ trình thực hiện tầm nhìn của Chính phủ Việt Nam đến năm 2020”. Trong báo cáo đã nêu rõ những đặc điểm chính của Tầm nhìn và lộ trình thực hiện. Tầm nhìn là thiết yếu để tiếp xúc với các công dân và các công chức, viên chức, là những lý do vì sao phải có đường đi và đích đến của đường đi đó. Cần thiết phải có một lộ trình để miêu tả các điểm trên con đường đó và chuyển tải thông tin về việc lúc nào thì kết thúc một phần của chặng đường đó.

Triển khai  Quyết định số 476/QĐ-BTC ngày 13/3/2013 của Bộ Tài chính ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật được ban hành trước ngày Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính tổ chức lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật. Đại diện lãnh đạo Vụ Pháp chế phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Học viên tham dự lớp tập huấn là các cán bộ, công chức Vụ Pháp chế Bộ Tài chính và tổ chức pháp chế các Tổng cục và tương đương; cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ làm công tác rà soát, hệ thống văn bản, hợp nhất văn bản tại các đơn vị Vụ, cục thuộc Bộ và các đơn vị thuộc Tổng cục và tương đương.

Tại lớp tập huấn, ba chuyên đề gồm “Kiến thức chung và kỹ năng thực hiện hợp nhất văn bản QPPL; nhiệm vụ của Bộ Tài chính trong triển khai kế hoạch hợp nhất văn bản trước ngày Pháp lệnh hợp nhất văn bản trước ngày Pháp lệnh hợp nhất văn bản có hiệu lực (01/7/2013)”; “Kinh nghiệm triển khai công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL và kế hoạch triển khai hợp nhất văn bản tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam”; “Kỹ thuật hợp nhất văn bản, gắn với các bài tập thựuc hành và trao đổi thảo luận” đã được đại diện Vụ Pháp luật hành chính – hình sự, Bộ Tư pháp; Vụ Pháp chế, Ngân hàng Nhà nước và chuyên gia của Dự án Star trình bày.

Để các học viên tiếp thu hiệu quả các kỹ năng, nghiệp vụ hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật, ngoài các chuyên đề được trình bày, lớp tập huấn cũng tiến hành phân nhóm học viên theo từng lĩnh vực tài chính để thực hành và trao đổi thảo luận.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1539781?pers_id=2177014&item_id=91806245&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=91826946&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=91812210&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=91820371&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=91801523&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=91817490&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=91801359&p_details=1

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đăng tin:  Ngày 4/5/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận đầy đủ Hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của CtyCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (GCN ĐKKD số 4103006259 do Sở Kế hoạch Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 23/3/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 10/7/2012). Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 ngày 25/4/2013 và các quy định của pháp luật.

Ngày 2/5/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CtyCP Ánh Dương Việt Nam theo Báo cáo phát hành cổ phiếu số 157/BC-VNS ngày 26/4/2013. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 ngày 19/4/2013, Nghị quyết HĐQT số 02/QĐ-HĐQT.13 ngày 25/4/2013 và các quy định của pháp luật.

Ngày 4/5/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ của CtyCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà theo báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ số 138/BC-STP ngày 3/5/2013, Nghị quyết HĐQT số 134/NQ-HĐQT ngày 3/5/2013.

Xem chi tiết:

http://www.ssc.gov.vn/portal/page/portal/ubck/1096905?pers_id=1095362&folder_id=&item_id=33386822&p_details=1

http://www.ssc.gov.vn/portal/page/portal/ubck/1096905?pers_id=1095362&folder_id=&item_id=33386691&p_details=1

http://www.ssc.gov.vn/portal/page/portal/ubck/1096905?pers_id=1095362&folder_id=&item_id=33385686&p_details=1

Theo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Ngày 8/5/2013, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đã tổ chức họp báo nhân dịp Phó Chủ tịch WB phụ trách khu vực Đông Á - Thái Bình Dương Axel van Trotsenburg sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

ại buổi họp báo, Phó Chủ tịch Axel van Trotsenburg đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, coi Việt Nam là một trong những hình mẫu thành công nhất của thế giới trong lĩnh vực này. Ông Axel van Trotsenburg cũng khẳng định Việt Nam luôn nghiêm túc trong việc thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho WB. Do đó, dù đã là nước có thu nhập trung bình nhưng WB vẫn tiếp tục giành cho Việt Nam tiếp cận vốn vay với khung ưu đãi cao như thời hạn 25 năm, 5 năm ân hạn và lãi suất 1,25%.

Cũng theo ông Trotsenburg, trong vòng thương lượng mới nhất cho vốn vay rất ưu đãi từ Hiệp hội Phát triển Quốc tế dành cho các nước có thu nhập thấp (IDA) lần thứ 16, 52 nhà tài trợ đã tham gia đóng góp tổng cộng 50 tỷ USD, trong số đó 4 tỷ USD sẽ dành cho Việt Nam vay.

Ngày 9/5/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức đầu thầu bán vàng miếng lần thứ 15 với tổng khối lượng trúng thầu đạt 19.600 lượng trên tổng số 26.000 lượng chào thầu.

rong phiên đấu thầu này, đã có 9 thành viên trúng thầu là các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp đã thiết lập quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng với NHNN. Giá trúng thầu cao nhất là 41,56 triệu đồng/lượng; giá trúng thầu thấp nhất là 41,52 triệu đồng/lượng.

Từ cuối tháng 3/2013 đến ngày 9/5/2013, NHNN đã tổ chức 15 phiên đấu thầu bán vàng miếng với tổng khối lượng trúng thầu là 412.500 lượng trên tổng số 458.000 lượng chào thầu.

Ngày 07/5/2013, Chính phủ đã có văn bản số 176/TTr-CP đề nghị Chủ tịch nước phê chuẩn Hiệp định Tài trợ bổ sung cho Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông Đồng bằng sông Cửu Long" vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB). 

Được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, ngày 8/3/2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký với đại diện WB Hiệp định tài trợ bổ sung và các văn kiện pháp lý có liên quan cho Dự án "Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông Đồng bằng sông Cửu Long" do WB tài trợ.

Theo Hiệp định đã ký kết, WB cam kết tài trợ cho Việt Nam một khoản tín dụng ưu đãi trị giá 156,91 triệu USD với thời hạn vay là 25 năm, trong đó có 5 năm ân hạn, lãi suất 1,25%/năm, phí dịch vụ là 0,75%/năm.

Việc thực hiện các quy định tại Hiệp định tài trợ sẽ góp phần hỗ trợ Việt Nam trong việc phát triển các hành lang giao thông chính trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và cải thiện việc tiếp cận của người nghèo trong vùng tới các hành lang này, góp phần vào công cuộc phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Xem chi tiết:

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP01162517226&_afrLoop=219823685242900&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP01162517231&_afrLoop=219875993144800&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D219875993144800%26dDocName%3DCNTHWEBAP01162517231%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dqvogo6z72_524

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP01162517228&_afrLoop=219828094717200&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D219828094717200%26dDocName%3DCNTHWEBAP01162517228%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Dqvogo6z72_399

Tạp chí Tài chính có tin: Sáng 9/5, tại Hà Nội, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng phối hợp tổ chức hội nghị đánh giá thí điểm bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) sau hai năm triển khai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước theo Quyết định 315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đánh giá công tác triển khai thí điểm BHNN, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết, đây là loại hình bảo hiểm thực sự đi vào cuộc sống của người dân, giúp bà con nông dân yên tâm sản xuất trước những rủi ro do thiên tai, bão, lũ, dịch bệnh gây ra, cũng như góp phần xây dựng chương trình nông thôn mới.

Ông Trịnh Thanh Hoan, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, tính đến ngày 30/4/2013, việc thí điểm BHNN đã được triển khai ở tất cả các tỉnh, thành phố với 234.235 hộ dân tham gia ký hợp đồng bảo hiểm (trong đó 80,8% là hộ nghèo), với giá trị bảo hiểm cây trồng, vật nuôi, thủy sản là trên 5.437,5 tỷ đồng, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc là gần 303.295 triệu đồng.

Tổng diện tích trồng lúa tham gia bảo hiểm là 45.412 ha với số hộ tham gia bảo hiểm là 189.797 hộ; tổng giá trị được bảo hiểm gần 1.477,7 tỷ đồng; Về bảo hiểm vật nuôi (các tỉnh, thành phố Bắc Ninh, Nghệ An, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Thanh Hóa, Bình Định, Bình Dương, Hà Nội) có 623.131 con (trâu, bò, lợn, gia cầm) tham gia bảo hiểm, tổng số hộ tham gia bảo hiểm là 29.163 hộ, với tổng giá trị được bảo hiểm trên 1.104,9 tỷ đồng, với tổng số phí bảo hiểm là 38.748 triệu đồng; Đối với lĩnh vực thủy sản (các tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre, Cà Mau) có 5.523 ha với tổng số hộ tham gia bảo hiểm là 15.275 hộ với tổng giá trị được bảo hiểm hơn 2.855 tỷ đồng. 

Ông Nguyễn Huy Đăng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cho rằng, việc triển khai thí điểm BHNN trên địa bàn Thành phố đã được ban chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền đã được các cấp, ngành nhân dân hai huyện Ba Vì và Chương Mỹ ủng hộ. Điển hình như ông Nguyễn Xuân Khanh ở xã Phú Châu là người đi đầu đã tham gia bảo hiểm cả đàn 24 con bò sữa với số phí hộ phải đóng là gần 14 triệu đồng/năm, qua đó các hộ xung quanh đã hưởng ứng tham gia.

Xem chi tiết: 

http://www.tapchitaichinh.vn/Su-kien-Tai-chinh/Hon-200000-ho-dan-tham-gia-bao-hiem-nong-nghiep/25313.tctc

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Duy Thư - Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan Cao Bằng) cho biết, đơn vị đang tiếp tục tập trung lực lượng để kiểm soát và phòng, chống buôn lậu mặt hàng gia cầm từ Trung Quốc.

Lực lượng Kiểm soát Hải quan đang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và các chi cục hải quan cửa khẩu để tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các khu vực cửa khẩu biên giới như ở cửa khẩu Tà Lùng, Trà Lĩnh, Lý Vạn…

Theo Đội Kiểm soát Hải quan Cao Bằng, kể từ đầu năm đến nay đơn vị đã phát hiện, bắt giữa 3 vụ buôn lậu gia cầm. Tang vật thu giữ trên 500 con gà, vịt các loại và gần 300 kg thịt vịt thương phẩm nhập lậu từ Trung Quốc.

Được biết, ngày 6/5 vừa qua, tại cửa khẩu Tà Lùng, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cúm gia cầm tỉnh Cao Bằng cũng đã làm việc với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu để thống nhất kế hoạch, phương án phòng, chống dịch cúm H7N9 trên địa bàn.

Một trong những nội dung quan trọng là đề nghị lực lượng Hải quan, Bộ đội Biên phòng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, khai thác thông tin đối với chủ phương tiện và hàng hóa, nhằm phát hiện, ngăn chặn mầm bệnh…

Ông Phạm Anh Tùng - Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Tà Lùng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Ngành, của chính quyền địa phương đơn vị đã tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan trong và ngoài Ngành để thực hiện kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu nói chung, đặc biệt là mặt hàng gia cầm.

Xem chi tiết:

http://www.tapchitaichinh.vn/Su-kien-Tai-chinh/Hai-quan-Cao-Bang-Tang-cuong-chong-buon-lau-gia-cam/25295.tctc

Nhiều cơ hội đầu tư tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đó là nhận định chung của nhiều nhà đầu tư tại hội nghị “Xúc tiến đầu tư vào khu đô thị mới Thủ Thiêm” do Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm phối hợp với Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Xúc tiến thương mại – đầu tư thành phố tổ chức vào sáng 8/05/3013 tại TP. Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, nhiều nội dung chi tiết đã được Ban Quản lí - Xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm cung cấp nhằm đáp ứng sự quan tâm và nhu cầu tìm hiểu thông tin của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Cụ thể là thông tin về thủ tục đầu tư và thông tin về quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm, các dự án hạ tầng kỹ thuật, tiến độ thu hồi đất, tình hình thực hiện công tác đầu tư với những dự án đang được triển khai thực hiện.

Đặc biệt, các dự án kêu gọi đầu tư vào khu đô thị mới Thủ Thiêm được tập trung giới thiệu. Hội nghị đã cung cấp một bức tranh tương đối tổng thể về khu đô thị mới Thủ Thiêm hiện tại và tương lai – một trung tâm mới, hiện đại và mở rộng của TP. Hồ Chí Minh, với các chức năng chính là trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ cao cấp của thành phố, khu vực và có vị trí quốc tế, là trung tâm văn hóa, nghỉ ngơi và giải trí của thành phố. Đây sẽ là những thông tin quý báu và cần thiết dành cho các doanh nghiệp đang muốn đầu tư vào khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng ban Quản lí Đầu tư - Xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm cho biết: “ Khu đô thị mới Thủ Thiêm là công trình trọng điểm của TP. Hồ Chí Minh, được xác định là trung tâm tài chính, dịch vụ, thương mại cao cấp của thành phố nên thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Theo đó, tính sơ bộ đến trước thời điểm diễn ra hội nghị đã có trên 150 nhà đầu tư đăng ký tham dự. Trong đó có các nhà đầu tư hàng đầu đến từ Úc, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc”.

Xem chi tiết:

http://www.tapchitaichinh.vn/Bat-dong-san/Nhieu-co-hoi-dau-tu-tai-khu-do-thi-moi-Thu-Thiem/25294.tctc

Ngày 8/5, Tổng cục Hải quan đã tổ chức cuộc họp nhằm thống nhất một số nội dung dự kiến sửa đổi tại dự thảo thông tư thay thế Thông tư 194/2010/TT-BTC.

Cuộc họp do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh chủ trì, cùng sự tham dự của đại diện một số vụ, cục thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan, đại diện Hiệp hội dệt may Việt Nam, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam, Hiệp hội Da giày Việt Nam và một số doanh nghiệp (DN) hoạt động trong lĩnh vực gia công, sản xuất xuất khẩu.

Tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh cho biết, quan điểm của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan là tạo thuận lợi tối đa cho DN trong quá trình làm thủ tục hải quan. Trên cơ sở đó, Phó Tổng cục trưởng đề nghị các DN nghiên cứu kỹ  để có những đề xuất cụ thể vào những vấn đề liên quan đến hoạt động của các DN trong dự thảo thông tư.

Tại cuộc họp, đại diện một số DN cũng như phía Hải quan địa phương đề nghị nên bỏ quy định về việc lấy mẫu và lưu mẫu nguyên liệu. Ý kiến này đã nhận được sự đồng thuận của Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh.

Tuy nhiên, để có cơ sở khi thực hiện kiểm tra trong trường hợp cần thiết, Tổng cục Hải quan sẽ bổ sung quy định khi làm thủ tục nhập khẩu nguyên liệu, DN phải mô tả chi tiết thông số, đặc điểm kỹ thuật, tính chất của hàng hoá trên tờ khai hải quan, đồng thời DN phải tự lấy mẫu và lưu mẫu. Trong quá trình làm thủ tục, nếu có nghi ngờ cơ quan Hải quan sẽ tiến hành kiểm tra.

Xem chi tiết:

http://www.tapchitaichinh.vn/Phan-tich-Binh-luan/Se-som-ban-hanh-thong-tu-thay-the-Thong-tu-194/25291.tctc

Báo Hải quan online đăng tin: Việc nhà đầu tư Thái Lan là Tập đoàn Dầu khí Thái Lan (PTT) đầu tư dự án 27 tỷ USD (dự án lọc hóa dầu Nhơn Hội) đặt tại Bình Định có nhiều luồng ý kiến khác nhau.

Trong cuộc họp báo gần đây nhất của Bộ Công Thương, Thứ trưởng bộ này, bà Hồ Thị Kim Thoa cho biết, dự án lọc hóa dầu Nhơn Hội của nhà đầu tư Thái Lan hiện đang nằm ở giai đoạn tiền khả thi. Chính phủ đã giao cho các bộ, ngành trong đó có Bộ Công Thương nghiên cứu và báo cáo. Hiện, trong nước mới có một nhà máy lọc dầu nên việc kêu gọi thu hút đầu tư là cần thiết. Bởi vậy, quan điểm của Bộ Công Thương là ủng hộ Thái Lan đầu tư nhà máy lọc dầu tại Việt Nam.

Tuy nhiên, trao đổi với báo giới ngày 9-5, ông Trần Viết Ngãi, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam lại cho rằng, dự án 27 tỷ USD còn nhiều vấn đề phải nghiên cứu, không phải một lúc là có thể quyết định được.

Theo lý giải của ông Ngãi, dự án này không nằm trong quy hoạch chung của ngành dầu khí. Hơn nữa, ngành dầu khí hiện tại đã có nhà máy lọc dầu Dung Quất chiếm 30% thị phần cung cấp xăng dầu cho Việt Nam, đồng thời chuẩn bị triển khai lọc dầu ở Nghi Sơn, Vân Phong và một số cơ sở lọc dầu khác nữa. Lượng lọc dầu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) dần thay thế được nhập ngoại xăng dầu.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/chua-voi-tiep-nhan-du-an-27-ty-usd.aspx

Câu chuyện giảm giá của thị trường bất động sản dường như vẫn chưa có điểm dừng khi mà hàng loạt chủ dự án, nhà đầu tư thứ cấp vẫn phải chấp nhận cắt lỗ với kỳ vọng đẩy bớt lượng hàng tồn.Trong bối cảnh đó, những bình luận, dự báo trái chiều về triển vọng thị trường trong trung và dài hạn của các chuyên gia, nhà kinh tế dường như càng làm cho giới bất động sản rối bời thêm trước những quyết định của mình.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/bao-giam-gia-bat-dong-san-van-chua-ngung.aspx

(T.Hằng - tổng hợp)