Các báo ngành Tài chính ngày 10/10/2013

** Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị toàn thể Mạng lưới quản lý chi tiêu công tại Châu Á - năm 2013; ** Bộ Tài chính khẩn trương triển khai nhiều biện pháp tăng cường quản lý giá sữa cho trẻ dưới 6 tuổi; ** Hỗ trợ không quá 3 năm đào tạo Tiến sĩ cho các trường ĐH, CĐ; ** Trước 25/11, doanh nghiệp sữa phải giải trình lý do tăng, giảm giá; ** Khởi tố DN xuất khống thuốc lá, chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng tiền thuế...

Các báo ngành Tài chính ngày 10/10/2013

Theo portal Bộ Tài chính: Sáng 09/10, tại trụ sở Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính Việt Nam và Ngân hàng Thế giới cùng phối hợp tổ chức Hội nghị toàn thể Mạng lưới quản lý chi tiêu công tại Châu Á (PEMNA-TCoP) - năm 2013 tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ Tài chính Phạm Sỹ Danh chủ trì Hội nghị. Tham dự còn có ông John M.Kim, Trưởng Ban thư ký PEMNA; ông Suhas Joshi, Điều phối viên T-CoP; các chuyên gia kinh tế-tài chính đến từ các quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Ma-lai-xia, In-đô-nê-xia, CHCN Lào, Cam-pu-chia, Mông Cổ, Miến Điện, Phi-lip-pin;… và đại diện lãnh đạo các đơn vị của Bộ Tài chính Việt Nam.

Ngay khi Bộ Y tế ban hành Thông tư số 30/2013/TT- BYT ngày 4/10/2013 về việc ban hành Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá có hiệu lực thi hành từ ngày 20/11/2013, Bộ Tài chính đã có các Công văn số 13375/BTC-QLG ngày 4-10-2013 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thực hiện quản lý giá sữa và sản phẩm sữa theo quy định của Luật Giá trên địa bàn; Công văn số 13376/BTC-QLG ngày 4-10-2013 gửi Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định tại địa phương; Công văn số 227a/ CQLG-NLTS yêu cầu 6 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sữa kê khai giá với Cục Quản lý Giá báo cáo về giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Mới đây, liên Bộ Tài chính- Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 130/2013/TTLT-BTC-BGDĐT hướng dẫn chế độ tài chính thực hiện Quyết định số 911/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020”.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1539781?pers_id=2177014&item_id=103134493&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=103115891&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=103133755&p_details=1

Thời báo Tài chính online đưa tin: Trước ngày 25/11/2013, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi phải báo cáo về Bộ Tài chính việc tăng, giảm giá sữa từ 1/1/2013 đến nay, đồng thời giải trình rõ các yếu tố tăng, giảm giá.

Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã ký quyết định khởi tố, chuyển cơ quan chức năng mở rộng điều tra đối với Công ty cổ phần thực phẩm Sài Sòn về hành vi xuất khống, khai sai tên và trị giá hàng hóa xuất khẩu, nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế.

Hỗ trợ địa phương phát triển nông nghiệp và nông thôn - Đây là đề nghị của Bộ Tài chính trong công văn trả lời Bộ NN&PTNN về việc hỗ trợ người sản xuất lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP (Nghị định số 42) về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Việc thực thi Sáng kiến minh bạch ngành công nghiệp khai khoáng (EITI) sẽ giúp Việt Nam một giải pháp để tăng thu ngân sách, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư nước ngoài.

Sẽ xem xét, quyết định cấp kinh phí hỗ trợ gạo trồng rừng thay thế nương rẫy.

Thuế nhập khẩu thang máy đã bảo hộ cho DN sản xuất trong nước - Đó là khẳng định của Bộ Tài chính trước kiến nghị (tại công văn số 432/2013/CV-TN) ưu tiên sử dụng thang máy trong nước của Công ty cổ phần thang máy Thiên Nam.

Ông Huỳnh Thanh Huy bị xử phạt 250 triệu đồng do trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2013 đến ngày 14/6/2013 đã liên tục thực hiện các giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển nhà Cotec (mã chứng khoán: CLG) với mục đích thao túng giá cổ phiếu này.

Công ty cổ phần Tập đoàn nhựa Đông Á (MCK: DAG) vừa bị Sở Giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSX) nhắc nhở do chậm nộp công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/thoi-su-chinh-tri/truoc-25-11-doanh-nghiep-sua-phai-giai-trinh-ly-do-tang-giam-gia

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/nhip-song-tai-chinh/khoi-to-dn-xuat-khong-thuoc-la-chiem-doat-hon-23-ty-dong-tien-thue

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/nhip-song-tai-chinh/ho-tro-dia-phuong-phat-trien-nong-nghiep-va-nong-thon

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/kinh-doanh/eiti-minh-bach-khai-khoang-de-tang-thu-ngan-sach

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/nhip-song-tai-chinh/se-xem-xet-quyet-dinh-cap-kinh-phi-ho-tro-gao-trong-rung-thay-the-nuong-ray

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/thue-voi-cuoc-song/thue-nhap-khau-thang-may-da-bao-ho-cho-dn-san-xuat-trong-nuoc

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/chung-khoan/bi-phat-250-trieu-dong-vi-thao-tung-gia-co-phieu

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/chung-khoan/dag-bi-nhac-nho-do-cham-cong-bo-thong-tin

Tạp chí Tài chính online đưa tin: Ngày 9/10, Bộ Tài chính, Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ Quốc tế cùng phối hợp tổ chức Hội thảo của Cộng đồng hành nghề Kho bạc thuộc Mạng lưới quản lý chi tiêu công châu Á (PEMNA) tại Hà Nội.

Sáng ngày 7/10/2013 Công đoàn cơ sở Văn phòng Cục Thuế đã tổ chức lễ phát động tới toàn thể cán bộ công chức thuộc các phòng Cục Thuế.

Nhằm tiếp tục tăng cường công tác quản lý giá sữa, Bộ Tài chính vừa có các công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thực hiện quản lý giá sữa và sản phẩm sữa theo quy định của Luật Giá trên địa bàn; gửi Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định tại địa phương và công văn yêu cầu 6 doanh nghiệp (DN) sản xuất kinh doanh sữa kê khai giá với Cục Quản lý Giá báo cáo về giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Tổng cục Thuế vừa có công văn số 3178/TCT-CS hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp giải quyết vi phạm của doanh nghiệp sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Xem chi tiết:

http://www.tapchitaichinh.vn/Su-kien-Tai-chinh/Thiet-lap-mang-luoi-quan-ly-chi-tieu-cong-o-chau-A/32989.tctc

http://www.tapchitaichinh.vn/Su-kien-Tai-chinh/Van-phong-Cuc-Thue-tinh-Son-La-ung-ho-dong-bao-lu-lut-mien-Trung-30-trieu-dong/32976.tctc

http://www.tapchitaichinh.vn/Phan-tich-Binh-luan/Bo-Tai-chinh-trien-khai-nhieu-bien-phap-tang-cuong-quan-ly-gia-sua/32997.tctc

http://www.tapchitaichinh.vn/Bo-Tai-chinh-tra-loi/Xu-ly-doanh-nghiep-su-dung-hoa-don-bat-hop-phap/32975.tctc

Báo Hải quan điện tử đưa tin: Việc xác định trị giá hải quan để xác định khoản phải cộng vào, khoản phải trừ ra trong một số trường hợp là rất khó. Đặc biệt, lại càng khó hơn khi gặp phải DN có ý định gian lận về giá mà DN đó đã có nghiên cứu, hiểu biết về kỹ thuật xác định trị giá hải quan… Đó là đúc rút từ thực tiễn hoạt động kiểm tra sau thông quan (KTSTQ) về trị giá tính thuế tại Cục Hải quan TP.HCM.

Trao đổi với phóng viên Báo Hải quan, Phó Hiệu trưởng Trường Hải quan Việt Nam Phan Công Sơn cho biết, trong thời gian từ nay đến khi vận hành chính thức Hệ thống thông quan tự động VNACCS (dự kiến tháng 4-2014), Trường Hải quan Việt Nam sẽ tập trung phối hợp với các cục hải quan địa phương hỗ trợ đào tạo chi tiết hệ thống VNACCS các DN hoạt động XNK trên địa bàn.

Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo vừa phối hợp với Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép 0,5 kg ma túy đá.

Ngày 9-10, tại buổi làm việc với Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc nhập khẩu phế liệu qua các cảng biển TP.HCM, Cục Hải quan TP.HCM đã nêu một số vướng mắc trong việc quản lí đối với mặt hàng này.

Ngày 7 và 8-10, Hải quan Hải Phòng phát hiện, bắt giữ 2,162 tấn ngà voi và 146 kg mai đồi mồi nhập lậu- những mặt hàng cấm theo Công ước Cites (Công ước quốc tế về buôn bán các loại động thực vật hoang dã nguy cấp).

Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo-Cục Hải quan Quảng Trị vừa phát hiện bắt giữ 0,7 m3 gỗ trắc nhập lậu từ Lào vào Việt Nam.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ, Cục Hải quan Hải Phòng vừa quyết định tịch thu hàng trăm dao, kiếm và công cụ hỗ trợ được vận chuyển trái phép qua khu vực cảng Hải Phòng.

Sau khi Bộ Tài chính có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị cùng vào cuộc để quản lý giá sữa và sản phẩm sữa theo quy định của Luật Giá trên địa bàn, Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) Nguyễn Anh Tuấn đã dành thời gian trả lời phỏng vấn Báo Hải quan.

Cùng ngày Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá (ngày 4-10), Bộ Tài chính đã có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị cùng vào cuộc để quản lý giá sữa và sản phẩm sữa theo quy định của Luật Giá trên địa bàn.

Hôm nay 9-10, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Thế giới, Quỹ tiền tệ quốc tế tổ chức Hội thảo cộng đồng hành nghề Kho bạc thuộc mạng lưới quản lý chi tiêu công châu Á (PEMNA).

Phiên giao dịch ngày 9-10, tâm lý nhà đầu tư bất ngờ trở lại trạng thái thận trọng và cân nhắc khiến cho thanh khoản hai sàn cùng sụt giảm đáng kể.

Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế và Ngân hàng Thế giới hoàn thành bản báo cáo “Việt Nam: Tạo thuận lợi thương mại, tạo giá trị và năng lực cạnh tranh: Gợi ý chính sách cho tăng trưởng kinh tế Việt Nam”, vừa được công bố tại TP.HCM vào cuối tuần qua. Tại buổi công bố, hầu hết các ý kiến đều cho rằng, các động cơ thúc đẩy sự tăng trưởng của Việt Nam đã cạn kiệt và Việt Nam cần tìm ra hướng đi mới cho mình.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/can-trong-voi-truong-hop-gian-lan-qua-tri-gia-tinh-thue.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-dia-phuong-chuan-bi-cap-nhat-kien-thuc-vnaccs-cho-dn.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-ha-tinh-phoi-hop-bat-giu-05-kg-ma-tuy-da.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/nhap-khau-phe-lieu-con-nhieu-vuong-mac.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/can-canh-vu-bat-giu-hon-2-tan-nga-voi.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/bat-07-m3-go-trac-cat-giau-duoi-da-thach-cao.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/tich-thu-hang-tram-dao-kiem-va-cong-cu-ho-tro.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/cung-vao-cuoc-de-quan-ly-gia-sua.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/cac-dia-phuong-cung-vao-cuoc-de-quan-ly-gia-sua-cho-tre-duoi-6-tuoi.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/cai-cach-nen-tai-chinh-cong-cua-viet-nam-theo-thong-le-quoc-te.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/suc-mua-giam-hai-chi-so-di-xuong.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/con-nhieu-rao-can-cho-phat-trien-kinh-te.aspx

Tạp chí Thuế online đưa tin: Ngày 8/10, Kiểm toán Nhà Nước đã phối hợp với Hiệp hội kế toán Công chứng Vương quốc Anh (ACCA) tổ chức hội thảo “Phương pháp xác định tiêu chí đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả đối với các đơn vị quản lý tài chính công”. 

Quản lý thuế trong thời kỳ hội nhập không chỉ đơn thuần đảm bảo cho nhu cầu chi tiêu bộ của máy nhà nước và đầu tư phát triển kinh tế xã hội mà còn là một dịch vụ hành chính công phục vụ cho các tổ chức, cá nhân SXKD. Trong mối quan hệ này, người nộp thuế trở thành “khách hàng”, cơ quan thuế là “người phục vụ”, hỗ trợ tạo điều kiện cho người nộp thuế có nhiều thuận lợi để phát triển SXKD, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của mình đối với Nhà nước.

Xem chi tiết:

http://tapchithue.com.vn/dien-dan-nghiep-vu/159-dien-dan-nghiep-vu/3460.html

http://tapchithue.com.vn/kinh-nghiem-quan-ly/160-kinh-nghiem-quan-ly/3461.html

Portal Tổng cục Hải quan đưa tin: Thông tư số  128/2013/TT-BTC quy định tổ chức, cá nhân có thể đề nghị xác định trước mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thay vì chỉ áp dụng với một số trường hợp theo quy định tại Thông tư số 49/2010/TT-BTC. Xác định trước mã số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là việc cơ quan Hải quan tiến hành trước khi làm thủ tục hải quan.

Bộ Tài chính vừa có một loạt văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý giá sữa cho trẻ dưới 6 tuổi. Đó là các công văn số 13375/BTC-QLG ngày 4/10/2013 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thực hiện quản lý giá sữa và sản phẩm sữa theo quy định của Luật Giá trên địa bàn, công văn số 13376/BTC-QLG cùng ngày gửi Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định tại địa phương và công văn số 227a/CQLG-NLTS yêu cầu 6 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sữa kê khai giá.

Ngày 07/10 vừa qua, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ký Quyết định số 3338/QĐ-TCHQ ban hành “Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác Hải quan - doanh nghiệp giai đoạn 2013- 2015”.  Tại Cục Hải quan Bình Dương, đơn vị đã tích cực hợp tác trao đổi thông tin, phát triển mối quan hệ đối tác với cộng đồng doanh nghiệp (DN) trên địa bàn.

Theo quy định tại Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính có hiệu lực từ ngày 01/11/2013, ngoài quy định về đồng tiền nộp thuế, còn cho phép người nộp thuế tạm nộp thuế bằng ngoại tệ hoặc tiền Việt Nam khi chưa có giá chính thức.

Ngày 08/10/2013, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan và Hiệp hội Bia, Rượu, Nước giải khát Việt Nam (VBA) đã ký kết biên bản thỏa thuận về trao đổi, cung cấp thông tin hỗ trợ kỹ thuật phục vụ công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại đối với mặt hàng rượu, bia, nước giải khát.

Xem chi tiết:

http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=20228&Category=Tin%20n%E1%BB%95i%20b%E1%BA%ADt

http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=20227&Category=Tin%20n%E1%BB%95i%20b%E1%BA%ADt

http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=20226&Category=Tin%20n%E1%BB%99i%20b%E1%BB%99

http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=20225&Category=Tin%20n%E1%BB%95i%20b%E1%BA%ADt

http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=20224&Category=Tin%20n%E1%BB%95i%20b%E1%BA%ADt

Portal Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có tin: Để hoàn tất thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định của Quyết định 510/QĐ-UBCK ngày 11/08/2009 về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 134/2009/TT-BTC ngày 01/07/2009 của Bộ Tài chính.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty TNHH Tư vấn Thuế Kế toán và Kiểm toán AVINA-IAFC được tăng 01 kiểm toán viên là Kiểm toán viên Đinh Thế Hùng chứng chỉ KTV số 1917/KTV trong danh sách kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2013 từ ngày 08/10/2013.

Ngày 8/10/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 615/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Huỳnh Thanh Huy (Địa chỉ: Mỹ Hưng, Phường 3, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp).

Ngày 23/9/2013, UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động làm cổ phiếu quỹ của CtyCP Sợi Thế Kỷ, theo Thông báo giao dịch của cổ phiếu quỹ số 245-13/CVTK ngày 30/8/2013. Phương án mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên theo chương trình lựa chọn cho người lao động làm cổ phiếu quỹ được thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01-2011/QĐHĐQT ngày 1/3/2011 và các quy định của pháp luật.

Ngày 8/10/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng không số ngày 2/10/2013 của CtyCP Hưng Đạo Container (Mã CK: HDO) theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 31/GCN-UBCK ngày 7/8/2013. Theo báo cáo, tổng số lượng cổ phiếu CtyCP Hưng Đạo Container đã phát hành để hoán đổi cổ phần CtyCP Cơ khí Vận tải Thương mại Đại Hưng (Mã CK: DHL) là 5.500.000 cổ phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

Ngày 3/10/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2011 và 2012 theo Công văn số 01/2013/BC-HAD ngày 5/9/2013 báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CtyCP Hãng sơn Đông Á. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2013/HAD/NQ-ĐHCĐ ngày 15/6/2013, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2013/NQ-HĐQT ngày 26/8/2013 của Công ty và các quy định của pháp luật.

Ngày 3/10/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi của CtyCP Đầu tư Phan Vũ (GCN ĐKKD số 0302217087 ngày 8/2/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 7/6/2012). Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 01/2013/NQ.ĐHĐCĐ ngày 20/4/2013, Quyết định của HĐQT số 010713/QĐ-HĐQT ngày 1/7/2013 và các quy định của pháp luật.

Ngày 8/10/2013, Chủ tịch UBCKNN ban hành Quyết định số 616/QĐ-UBCK sửa đổi Quyết định thành lập Chi nhánh Chợ Lớn số 703/QĐ-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp cho CtyCP Chứng khoán Maybank Kim Eng ngày 15/10/2009.

Xem chi tiết:

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidstincongbo/vichitiet102?dDocName=APPSSCGOVVN162083234&_afrLoop=86350620278000#%40%3F_afrLoop%3D86350620278000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162083234%26_adf.ctrl-state%3Dd36d1ziyk_144

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidstincongbo/vichitiet102?dDocName=APPSSCGOVVN162083232&_afrLoop=86394458297000#%40%3F_afrLoop%3D86394458297000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162083232%26_adf.ctrl-state%3Dd36d1ziyk_166

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsthanhtragiamsat/vichitiet104?dDocName=APPSSCGOVVN162083228&_afrLoop=86415315337000#%40%3F_afrLoop%3D86415315337000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162083228%26_adf.ctrl-state%3Dd36d1ziyk_188

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsphathanh/vidsphathanhcbcnv/vichitiet109?dDocName=APPSSCGOVVN162083231&_afrLoop=86449408183000#%40%3F_afrLoop%3D86449408183000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162083231%26_adf.ctrl-state%3Dd36d1ziyk_210

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsphathanh/vidsphathanhracongchung/vichitiet106?dDocName=APPSSCGOVVN162083230&_afrLoop=86469055735000#%40%3F_afrLoop%3D86469055735000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162083230%26_adf.ctrl-state%3Dd36d1ziyk_232

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsphathanh/vidsphathanhcophieutracotuc/vichitiet107?dDocName=APPSSCGOVVN162083240&_afrLoop=86489507783000#%40%3F_afrLoop%3D86489507783000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162083240%26_adf.ctrl-state%3Dd36d1ziyk_254

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsphathanh/vidsphathanhracongchung/vichitiet106?dDocName=APPSSCGOVVN162083241&_afrLoop=86512271002000#%40%3F_afrLoop%3D86512271002000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162083241%26_adf.ctrl-state%3Dd36d1ziyk_276

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidshoatdongkinhdoanh/vichitiet113?dDocName=APPSSCGOVVN162083233&_afrLoop=86533981565000#%40%3F_afrLoop%3D86533981565000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162083233%26_adf.ctrl-state%3Dd36d1ziyk_298

Theo portal Ngân hàng Nhà nước: Ngày 09/10/2013, tại thành phố Bắc Ninh, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 

Triển khai mô hình trực tiếp kết nối ngân hàng – doanh nghiệp, trong 9 tháng đầu năm 2013, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước (NHNN) TP.HCM (Chi nhánh) đã tổ chức ký kết tại 19 quận, huyện cho 365 doanh nghiệp và 67 hộ SXKD và 1 hợp tác xã, với tổng hạn mức hỗ trợ là 9.225,64 tỷ đồng.

Ngày 08/10/2013, Quĩ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã đưa ra báo cáo cập nhật về triển vọng kinh tế toàn cầu. Trong báo cáo này, IMF dự báo kinh tế toàn cầu năm 2013 chỉ tăng 2,9%, thấp hơn mức tăng 3,2% trong năm 2012, nhưng sẽ tăng 3,6% trong năm 2014.

Ngày 07/10/2013, Đoàn công tác NHNN chi nhánh tỉnh Lai Châu do đồng chí Nguyễn Thị Minh Huệ - Giám đốc Chi nhánh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với đoàn ĐBQH và HDDND tỉnh.

Ngày 07/10/2013, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 8334/VPCP- QHQT thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ đàm phán, ký kết các hiệp định cho các dự án thuộc tài khóa 2014 do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.

Xem chi tiết:

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211749786&_afrLoop=840436764016700&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=17s3lhs390_1#%40%3F_afrWindowId%3D17s3lhs390_1%26_afrLoop%3D840436764016700%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211749786%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D17s3lhs390_129

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211749776&_afrLoop=840508003878400&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=17s3lhs390_1#%40%3F_afrWindowId%3D17s3lhs390_1%26_afrLoop%3D840508003878400%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211749776%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D17s3lhs390_254

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211749775&_afrLoop=840545315215100&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=17s3lhs390_1#%40%3F_afrWindowId%3D17s3lhs390_1%26_afrLoop%3D840545315215100%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211749775%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D17s3lhs390_379

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211749751&_afrLoop=840573225746600&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=17s3lhs390_1#%40%3F_afrWindowId%3D17s3lhs390_1%26_afrLoop%3D840573225746600%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211749751%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D17s3lhs390_504

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211749755&_afrLoop=840596712787100&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=17s3lhs390_1#%40%3F_afrWindowId%3D17s3lhs390_1%26_afrLoop%3D840596712787100%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211749755%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D17s3lhs390_629

(K.H - tổng hợp)