Các báo ngành Tài chính ngày 11/11/2013

** Bộ Tài chính tiếp tục triển khai chặt chẽ, hiệu quả các nhiệm vụ tài chính – NSNN, **Tăng cường công tác thu và thực hiện tiết kiệm chi NSNN những tháng cuối năm, **Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng: Điều hành NSNN chặt chẽ, tiết kiệm chi triệt để, **Tăng cường các giải pháp đầu tư hiệu quả cho giáo dục đào tạo, **Tp.HCM: Thu ngân sách Nhà nước tăng 8,3% so cùng kỳ, **Cục DTNN Khu vực Đà Nẵng: Xuất cấp kịp thời hơn 580 tấn gạo khắc phục hậu quả cơn bão số 11, **Hà Nội: Trên 516,3 tỷ đồng tiền thuế gia hạn đã nộp vào NSNN, **Ngân hàng nên có cơ chế thoáng hơn để giúp DN tiếp cận vốn,**Tổng cục Thuế và BIDV: Hợp tác triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử, **Tăng thuế NK mặt hàng nhựa PP là hợp lý, **Cổ phiếu t

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính: Trong 10 tháng đầu năm 2013, kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, chưa ổn định và còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ở trong nước, kinh tế - xã hội có chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả. Lạm phát tiếp tục được kiềm chế, dự trữ ngoại hối tăng, tỷ giá ngoại tệ tương đối ổn định; xuất khẩu tăng trưởng khá, nhập khẩu thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất bắt đầu tăng trở lại; các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm và triển khai kịp thời.

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, toàn ngành Tài chính đã nỗ lực, phấn đấu, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Theo CTCT năm 2013, tổng số đề án Bộ Tài chính được giao là 81 đề án; số đề án được giao đến hết tháng 10/2013 là 70 đề án.

Tổng số đề án Bộ Tài chính đã trình từ đầu năm đến hết tháng 10/2013: 56 đề án/70 đề án; đạt 80% so với số đề án được giao đến hết tháng 10/2013.

Trong tháng 10/2013, Bộ Tài chính hoàn thành trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 03 Đề án. Có 06 Đề án đang được khẩn trương hoàn thiện để trình Chính phủ (đang được Bộ Tư pháp thẩm định hoặc hoàn thiện lần cuối, sẽ trình trong tháng 11/2013).

"Chiều ngày 8/11, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Phạm Vũ Luận đồng chủ trì buổi làm việc giữa Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục & Đào tạo về một số nội dung liên quan đến công tác tài chính đầu tư cho giáo dục đào tạo và bàn các giải pháp đầu tư hiệu quả cho phát triển giáo dục đào tạo. Tham dự buổi làm việc còn có các Thứ trưởng hai Bộ cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc 2 cơ quan."

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Phạm Vũ Luận cho biết, trong 3 năm qua, Bộ đã triển khai thí điểm các phương pháp, nội dung mới ở các bậc học phổ thông, xây dựng đề án trình Thủ tướng Chính phủ. Đây là một đề án đã có sự đổi mới, có hướng thống nhất và có lộ trình cụ thể.

Cũng tại buổi làm việc, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã đưa ra một số đề xuất về đổi mới cơ chế chính sách phân bổ NSNN cho GD&ĐT; các nội dung và nguồn lực thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện; phương án phân bổ kinh phí đầu tư cho các trường trọng điểm, trường mới thành lập và các trường ở các địa phương khó khăn; đề xuất các dự án ODA cho giai đoạn tới; phối hợp trong xây dựng các chế độ chính sách. Để cụ thể hóa cho công tác phối hợp, Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo đề nghị các đơn vị chuyên môn của 2 Bộ cần có sự phối hợp chặt chẽ. Theo đó, cần thành lập một tổ công tác với sự tham gia chỉ đạo của cấp lãnh đạo Bộ nhằm tăng cường sự phối hợp giữa 2 Bộ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng, chất lượng giáo dục hiện nay cần phải có bước đổi mới mang tính đột phá; phải tuyệt đối tuân thủ quy định về chi 20% ngân sách cho giáo dục đào tạo; cần có sự đổi mới về cách tính phí cho người học, xây dựng lộ trình cụ thể cho các nội dung cải cách; cần khắc phục tình trạng thừa thầy, thiếu thợ gây lãng phí cho xã hội.

Ngoài ra, trên cơ sở những ý kiến của các đồng chí Thứ trưởng và đại diện đơn vị giữa 2 cơ quan, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng nhấn mạnh, các chính sách ưu tiên cho xã hội hóa, cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ sở đào tạo cũng cần được cải cách nhằm tạo lợi nhuận chính đáng cho các cơ sở đào tạo. Ngành giáo dục đào tạo cần có sự chủ động cơ cấu lại nguồn chi cho ngành để tăng thu nhập cho giáo viên nhằm đạt mục tiêu chi phí thấp nhất nhưng chất lượng công tác GD & ĐT tốt hơn, hướng tới mục tiêu đề ra như tinh thần của Nghị quyết Trung ương 8, Khóa XI là đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XNCN và hội nhập quốc tế…

"Tại Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN theo dự toán được Quốc hội, Chính phủ/Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Cục trưởng Cục Hải quan, Giám đốc Sở Tài chính các tỉnh, thành phố cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính tập trung chỉ đạo, tăng cường công tác thu và thực hiện tiết kiệm chi NSNN trong các tháng cuối năm 2013."

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Quyết định số 128/QĐ-BTC ngày 17/01/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 7/01/2013 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ, thực hiện tốt các chính sách giãn, hoãn, miễn, giảm thuế nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp có thêm nguồn lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tạo nguồn thu cho ngân sách. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế theo Đề án 30 của Chính phủ; thực hiện cải cách thủ tục hải quan, quản lý thuế, đẩy nhanh triển khai thực hiện Cơ chế một cửa Quốc gia và ASEAN, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, giảm thời gian và chi phí trong việc chấp hành pháp luật thuế, hải quan của doanh nghiệp.

Tăng cường công tác điều hành thu. Qua công tác theo dõi phân tích kết quả thu, lãnh đạo cơ quan thuế, cơ quan hải quan các cấp phải đề ra các giải pháp quản lý hiệu quả, phát hiện kịp thời các khoản khai thác tăng thu, các địa bàn còn thất thu để có biện pháp quản lý thu phù hợp. Trên cơ sở đó, cụ thể hoá chỉ tiêu thu các tháng còn lại, giao chỉ tiêu thu cho từng đơn vị, từng cá nhân theo từng tuần, từng tháng. Định kỳ tổ chức theo dõi, giám sát, kiểm tra tiến độ thực hiện thường xuyên đối với từng đơn vị, cá nhân để kịp thời chỉ đạo đôn đốc thu đảm bảo tiến độ thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách đã được giao. Thủ trưởng các đơn vị trong ngành thuế, hải quan chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc hoàn thành chỉ tiêu thu năm 2013 được giao.

" Theo báo cáo của UBND TP.Hồ Chí Minh, tổng thu ngân sách trong 10 tháng đầu năm 2013 trên địa bàn thành phố ước đạt 192.659 tỷ, bằng 80,83% dự toán, tăng 8,3% so cùng kỳ năm 2012."

Trong đó, thu nội địa đạt 100.000 tỷ đồng, thu từ dầu thô đạt 26.000 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 61.350 tỷ đồng, còn lại là các khoản thu khác. Trong 10 tháng đầu năm 2013, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn TPHCM ước đạt 43,36 tỷ USD. Trong đó, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 21,76 tỷ USD. Nếu không tính giá trị dầu thô, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 15,86 tỷ USD; Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 21,6 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm 2012.

Tính riêng trong tháng 10/2013, tổng kim ngạch XNK hàng hóa ước đạt 4,5 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 2,2 tỷ USD. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 2,3 tỷ USD, tăng 7,8% so với tháng trước và tăng 15% so với cùng kỳ. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu tăng so với cùng kỳ gồm: Máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 15%, hàng may mặc tăng 1,6%....

Trong 2 tháng cuối năm 2013, UBND thành phố HCM tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các nhóm giải pháp đồng bộ nhằm tăng cường công tác quản lý thu ngân sách để đảm bảo thực hiện dự toán thu năm 2013 với các giải pháp như: đôn đốc thu, chống thất thu với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2013 ở mức cao nhất; tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn các quy định thuế vừa ban hành; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về thu ngân sách nhà nước; tăng cường rà soát các khoản nợ thuế về nhà, đất, các khoản tạm thu, tạm giữ; tổ chức kiểm tra, xử lý theo quy định các khoản thu tiền sử dụng đất còn tồn đọng rất lớn từ năm 2003 đến 2012 chưa thực hiện… Trong những tháng cuối năm 2013, với những giải pháp đồng bộ đã triển khai thực hiện, TP.HCM quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2013 đã được giao.

"Theo Báo cáo của Cục Dự trữ Nhà nước Khu vực Đà Nẵng, trong tháng 10/2013, ngành DTNN khu vực Đà Nẵng đã xuất cấp gạo kịp thời cho thành phố Đà Nẵng để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả do cơn bão số 11 gây ra. Với tổng số hàng dự trữ đạt 581,3 tấn gạo."

Cũng trong tháng 10/2013, ngành DTNN Khu vực Đà Nẵng đã hoàn thành tốt công tác xuất, nhập, bảo quản hàng dự trữ quốc gia được giao quản lý. Đơn vị đã phối hợp tổ chức thành công bán đấu giá và hoàn thành hồ sơ thủ tục thanh quyết toán xuất bán đấu giá 7.151,5 tấn gạo còn lại của chỉ tiêu kế hoạch đổi hạt năm 2013; Kiểm tra công tác bảo quản thường xuyên ở các Chi cục đảm bảo an toàn về số lượng, chất lượng hàng lưu kho theo đúng quy định.

Cục DTNN Khu vực Đà Nẵng luôn tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các Chi cục trực thuộc kiểm tra tình trạng kho tàng, chất lượng toàn bộ hàng dự trữ quốc gia tại các kho tàng sau cơn bão số 11 và khắc phục tình trạng hư hỏng kho tàng, đảm bảo an toàn hàng dự trữ quốc gia.

Thực hiện công tác phối kết hợp với địa phương làm tốt công tác an ninh bảo vệ, phòng cháy chữa cháy đảm bảo an toàn về tài sản, hàng hóa dự trữ trong các ngày nghỉ. Thực hiện trực tăng cường phòng chống cơn bão số 10, 11 tại các Chi cục. Tổ chức khắc phục hậu quả, xác định giá trị tài sản thiệt hại do cơn bão số 11 gây ra.

Trong 2 tháng cuối năm 2013, ngành DTNN khu vực Đà Nẵng tiếp tục thực hiện công tác xuất bán gạo dự trữ nhập kho năm 2012 sau khi đấu giá thành công. Kiểm tra công tác bảo quản thường xuyên ở các Chi cục đảm bảo an toàn về số lượng, chất lượng hàng dự trữ. Tham gia giám sát, kiểm nghiệm chất lượng gạo gia công, xuất hỗ trợ thiệt hại bão số 11 của thành phố Đà Nẵng. Ngành DTNN Khu vực Đà Nẵng luôn sẵn sàng xuất cấp vật tư, hàng hóa dự trữ cứu trợ khi có quyết định của Tổng cục DTNN giao để hỗ trợ kịp thời cho nhân dân nhằm khắc phục hậu quả do thiên tai, lũ lụt… gây ra và đảm bảo an sinh xã hội.

"Theo báo cáo của Cục Hải quan Nghệ An, tính đến hết ngày 15/10/2013, ngành Hải quan Nghệ An thu Ngân sách nhà nước ước đạt hơn 771,9 tỷ đồng, bằng 107,2% chỉ tiêu pháp lệnh được Bộ Tài chính giao năm 2013 (chỉ tiêu là 720 tỷ), tăng 38,9% so với cùng kỳ năm 2012."

Trong đó: Thu thuế xuất khẩu đạt hơn 70,63 tỷ đồng; Thu thuế nhập khẩu đạt hơn 182,86 tỷ đồng; còn lại là các khoản thu thuế GTGT, thuế TTĐB cùng khoản thu khác.

Trong 10 tháng đầu năm 2013, số thu ngân sách của Hải quan Nghệ An tăng cao là do số thu từ các mặt hàng xuất khẩu như: đá vôi trắng không tráng phủ, hạt nhựa… tăng nhẹ. Ngoài ra, hoạt động nhập khẩu để phục vụ sản xuất trực tiếp như sữa tươi, sản phẩm may mặc, sản xuất đồ chơi và các mặt hàng truyền thống khác tiếp tục được duy trì. Số lượng các mặt hàng xuất khẩu như quặng sắt, mangan tăng do một số doanh nghiệp (doanh nghiệp) được xuất khẩu hàng tồn kho trước năm 2012; Các mặt hàng xăng dầu nhập khẩu trên địa bàn cũng tăng về khối lượng và thuế suất.

Bên cạnh đó, Hải quan Nghệ An cũng thực hiện chặt chẽ công tác quản lý giá tính thuế, đưa loại gỗ vào danh mục quản lý rủi ro hàng nhập khẩu và qua các kênh thông tin đã điều chỉnh giá nhập khẩu, hạn chế tình trạng gian lận qua giá. Gỗ nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn tăng, đặc biệt khi Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy đi vào hoạt động.

Mặt khác khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ ngày 01/7/2013, các doanh nghiệp phải nộp thuế ngay trước khi thông quan hoặc giải phóng hàng hóa nên số thu ngân sách trên địa bàn cũng được đảm bảo.

Trong 2 tháng cuối năm 2013, phát huy những kết quả đã đạt được, Hải quan Nghệ An tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm tăng cường thu ngân sách trên địa bàn như: Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK hàng hóa; Tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn trong công tác chống buôn lậu, vận chuyển trái phép và gian lận thương mại trong những tháng cuối năm; Đẩy mạnh công tác đôn đốc các doanh nghiệp chây ỳ, không chịu nộp thuế, phân loại chi tiết theo tính chất nợ để có phương pháp đòi nợ phù hợp, giải quyết dứt điểm những trường hợp nợ đọng thuế, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2013; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, kế hoạch thu ngân sách đã được Bộ Tài chính giao năm 2013

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=110835520&p_details=1

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=110785715&p_details=1

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=110796925&p_details=1

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/1995964?pers_id=2177015&item_id=110825348&p_details=1

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/1995964?pers_id=2177015&item_id=110822082&p_details=1

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/1995964?pers_id=2177015&item_id=110822352&p_details=1

Theo Thời báo Tài chính online: Tình hình thu, chi và cân đối NSNN hiện đang là vấn đề cấp bách trong các chương trình nghị sự Quốc hội. Nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) bày tỏ lo lắng cho ngân khố quốc gia đang eo hẹp dần, trong khi nhiều nhiệm vụ chi quan trọng vẫn đang “trông chờ” phía trước.

Chia sẻ về những khó khăn trong điều hành ngân sách nhà nước (NSNN), Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã dành riêng cho Thời báo Tài chính Việt Nam cuộc phỏng vấn xung quanh nội dung trên.

"Thực chất dự toán chi NSNN năm 2014 sau khi đảm bảo các nhiệm vụ chi bắt buộc phải tăng, các nhiệm vụ chi còn lại giảm trên 25 nghìn tỷ đồng so với năm 2013. Vì vậy, dự toán năm 2014 trình Quốc hội bố trí chi đầu tư phát triển và chi thường xuyên còn lại đều thấp hơn so với dự toán năm 2013 (chi đầu tư phát triển bằng 93%, chi thường xuyên bằng khoảng 90% dự toán năm 2013)" - Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết.

"Ngân hàng nên đồng hành với doanh nghiệp để tìm giải pháp thúc đẩy thị trường, giải phóng hàng tồn kho và giải quyết việc làm. Có như vậy, DN sẽ thoát được khó khăn, trả được nợ và ngân hàng cũng sẽ tăng trưởng tín dụng, giảm nợ xấu." Đây là ý kiến của ĐB Đỗ Văn Vẻ (Thái Bình), Phó Tổng GĐ Công ty CP Hương Sen trao đổi với PV TBTCVN về những vấn đề xung quanh câu chuyện ngân hàng và DN. ĐB Đỗ Văn Vẻ: Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của ngành ngân hàng trong việc ổn định thị trường, hạ lãi suất. Việc tiếp cận vốn của DN cũng đã thuận lợi hơn so với trước. Tuy nhiên trong điều kiện hiện nay, sức cầu của nền kinh tế rất thấp, vì vậy nhiều DN dù có đủ tiêu chí để được vay vốn, nhưng vẫn hạn chế vay để đảm bảo an toàn, giữ mức đầu tư hợp lý và kiểm soát quy mô sản xuất. Còn những DN muốn vay thì lại không đảm bảo các tiêu chí quy định.

Để tháo gỡ khó khăn cho DN, tôi đề nghị ngành ngân hàng tiếp tục nghiên cứu để nếu có thể thì hạ lãi suất thêm nữa, đồng thời có cơ chế thoáng hơn tạo điều kiện cho DN tiếp cận vốn thuận lợi hơn. 

"Trên 516,3 tỷ đồng tiền thuế gia hạn - Đó là tổng số thuế GTGT, thuế TNDN mà các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã nộp vào NSNN tính đến đầu tháng 11/2013 vừa được Cục Thuế Hà Nội cho biết."

Cụ thể, số thuế GTGT được gia hạn đã thực nộp ngân sách trên 251,6 tỷ đồng của 9.128 lượt DN, bằng 55,4% số thuế được gia hạn; số thuế TNDN quý 1 và quý 2/2013 được gia hạn đã thực nộp NS trên 264,7 tỷ đồng của 6.290 lượt DN, đạt 70,6% so với số thuế TNDN được gia hạn.

Cục Thuế Hà Nội cho biết, thực hiện Nghị quyết 02 của Chính phủ, Thông tư 16 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, cơ quan thuế Thủ đô đã thực hiện gia hạn tổng số thuế GTGT tháng 1, tháng 2 và tháng 3/2013 trên 454,4 tỷ đồng, đối với 13.425 lượt DN.

Trong đó, tháng 1/2013 với số thuế được gia hạn gần 163,9 tỷ đồng, đối với 4.628 DN; tháng 2/2013 với số thuế trên 128,3 tỷ đồng đối với 4.085 DN; tháng 3/2013 với số thuế trên 162,2 tỷ đồng, đối với 4.712 DN.

Đối với thuế TNDN, Cục Thuế Hà Nội cho biết, cơ quan thuế đã thực hiện gia hạn thuế TNDN quý 1 và quý 2/2013 gần 375 tỷ đồng, đối với 8.815 lượt hồ sơ khai thuế TNDN. Trong đó, quý 1/2013 thực hiện gia hạn cho 4.502 lượt hồ sơ với số thuế TNDN trên 110,2 tỷ đồng; quý 2/2013 thực hiện gia hạn cho 4.313 lượt hồ sơ với số thuế TNDN trên 216,3 tỷ đồng.

Cục Thuế Hà Nội cho biết, số thuế TNDN quý 3/2013 được gia hạn nộp vào tháng 1/2014 là khoảng 164 tỷ đồng.

"Thỏa thuận hợp tác triển khai dịch vụ đã được Tổng cục Thuế và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) ký kết ngày 8/11/2013, tại Hà Nội."

Việc triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử (NTĐT) là một bước tiến lớn trong chương trình hợp tác giữa ngành Thuế với ngân hàng thương mại trong hoạt động thu NSNN.

Phát biểu tại lễ ký, ông Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, với mong muốn tiếp tục cung cấp dịch vụ nộp thuế qua mạng, hỗ trợ tốt hơn nữa cho người nộp thuế (NNT) trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế, Tổng cục Thuế lựa chọn BIDV là đơn vị phối hợp cùng ngành Thuế triển khai thí điểm việc cung cấp dịch vụ NTĐT cho NNT, làm cơ sở triển khai mở rộng cho các ngân hàng.

Dự án được triển khai với 2 giai đoạn. Theo đó, giai đoạn thí điểm, bắt đầu từ tháng 1/2014, triển khai tối thiểu đến 1.000 DN tại  ba địa phương là Hà Nội, Bắc Ninh và Vĩnh Phúc; và giai đoạn mở rộng được triển khai căn cứ vào kết quả triển khai thí điểm, hai bên tiếp tục phối hợp triển khai mở rộng về số lượng người nộp thuế và địa bàn.

Mục tiêu của dự án nhằm hiện đại hóa công tác thu nộp NSNN, tiếp tục cung cấp dịch vụ nộp thuế qua mạng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho NNT thực hiện tốt nghĩa vụ thuế; Hỗ trợ cơ quan thuế trong việc quản lý, xử lý thông tin thu nộp thuế nhanh chóng, chính xác, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế; Hỗ trợ ngân hàng triển khai tốt việc thu thuế qua ngân hàng.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/thoi-su-chinh-tri/bo-truong-dinh-tien-dung-dieu-hanh-nsnn-chat-che-tiet-kiem-chi-triet-de

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/kinh-doanh/ngan-hang-nen-co-co-che-thoang-hon-de-giup-dn-tiep-can-von

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/thue-voi-cuoc-song/ha-noi-tren-5163-ty-dong-tien-thue-gia-han-da-nop-vao-nsnn

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/thue-voi-cuoc-song/tong-cuc-thue-va-bidv-hop-tac-trien-khai-dich-vu-nop-thue-dien-tu

Theo Báo Hải quan online: Trả lời Công ty TNHH Hưng Hiệp Formosa kiến nghị về việc tăng thuế NK ưu đãi mặt hàng nhựa PP, Bộ Tài chính cho biết, việc tăng thuế nhằm khuyến khích và giúp cho các DN sản xuất và sử dụng các sản phẩm hóa dầu có thời gian chuẩn bị nâng cao năng lực sản xuất trong nước.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng cho biết, hiện Nhà máy lọc dầu Bình Sơn đã sản xuất sản phẩm PP với công suất 150 nghìn tấn/năm. Trong thời gian tới Nhà máy này sẽ đi vào vận hành thương mại với công suất sản phẩm PP là 450 nghìn tấn/năm.

Việc điều chỉnh tăng mức thuế suất thuế NK ưu đãi đối với mặt hàng polypropylene thuộc nhóm 39.02 theo lộ trình nêu tại Thông tư 107/2013/TT-BTC nhằm khuyến khích và giúp cho các DN sản xuất và sử dụng các sản phẩm hóa dầu có thời gian chuẩn bị nâng cao năng lực sản xuất trong nước.

Vì vậy, theo Bộ Tài chính, DN cần thực hiện theo quy định hiện hành. Trong trường hợp việc thực hiện mức thuế suất NK ưu đãi theo quy định tại Thông tư 107/2013/TT-BTC làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất thì DN nên chủ động tìm nguồn mua trong nước hoặc NK từ các nước đã ký hiệp định tự do hóa thương mại với Việt Nam như ASEAN, ASEAN- Hàn Quốc, ASEAN- Nhật Bản… để được hưởng mức thuế suất NK ưu đãi đặc biệt 0%.

"Để đảm bảo quản lý mặt hàng đặc thù như điện được chặt chẽ và phù hợp với thực tế, Cục Hải quan Hà Giang đề xuất Tổng cục Hải quan cần có hướng dẫn riêng về thủ tục hải quan và kê khai thuế đối với mặt hàng điện."

Theo phân tích của Hải quan Hà Giang, hiện DN NK điện mở tờ khai theo từng tháng, hàng hóa NK của tháng trước kê khai vào những ngày cuối của tháng tiếp theo. DN chỉ thực hiện kê khai đối với số lượng hàng hóa thực NK, ngày hàng đến cửa khẩu nhập tính theo ngày cuối cùng của tháng phát sinh lượng điện NK.

Từ thực tế này, Cục Hải quan Hà Giang cho rằng, Tổng cục Hải quan cần có hướng dẫn riêng về thủ tục hải quan và kê khai thuế đối với mặt hàng điện năng.

Theo đó, trong việc khai báo hải quan cần có quy định riêng đối với hàng hóa NK có tính chất đặc thù, như mặt hàng điện năng cần được khai báo hải quan và kê khai thuế theo số chốt công tơ hàng tháng. Việc khai báo căn cứ vào lượng điện thực tế đã NK.

Bên cạnh đó, cần có quy định về việc DN phải nộp bản chốt số điện cuối tháng để làm căn cứ tính toán số lượng điện khai báo. Xây dựng phương pháp, công thức xác định số lượng điện NK làm căn cứ có tính pháp lý trong việc kiểm tra, kê khai, tính thuế của DN.

"Theo Cục trưởng Cục thuế XNK -Tổng cục Hải quan Lỗ Thị Nhụ, với việc mở tài khoản chuyên thu của Hải quan tại ngân hàng thương mại, DN sẽ có nhiều sự lựa chọn về địa điểm để nộp thuế, nhận tiền hoàn thuế, giảm thời gian và chi phí cho DN…"

Thời gian qua, thực hiện Đề án hiện đại hóa thu nộp NSNN, Tổng cục Hải quan đã ký thỏa thuận và tổ chức phối hợp thu NSNN với 13 ngân hàng thương mại (NHTM).

Bên cạnh mặt tích cực là tạo thuận lợi cho các đối tượng thực hiện nghĩa vụ thuế một cách nhanh chóng, theo đánh giá của Cục trưởng Cục Thuế XNK, do các ngân hàng thương mại và Kho bạc nhà nước (KBNN ) thiếu thông tin kiểm tra nên đã có tình trạng một số chứng từ thu NSNN chuyển từ các ngân hàng thương mại về KBNN và chuyển sang cơ quan Hải quan không đầy đủ, thông tin hạch toán thu NSNN cũng như không có mã số thuế để trừ nợ cho người nộp thuế, dẫn đến số tiền thuế trên tài khoản thiếu thông tin chờ xử lý của KBNN còn lớn, nợ thuế của người nộp thuế còn chưa chính xác…

Vì vậy, việc cơ quan Hải quan mở tài khoản chuyên thu tại NHTM sẽ giúp cho việc thanh khoản và các khoản nợ của người nộp thuế được nhanh chóng, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Đồng thời, sẽ hạn chế việc phải điều chỉnh lại số tiền thuế trong trường hợp người nộp thuế không thực hiện đúng thứ tự thanh toán, hay nộp nhầm tài khoản…

"Bộ Tài chính cho biết, việc giảm thuế NK ưu đãi của mặt hàng tấm nhôm dùng trong công nghệ in offset xuống 0% sẽ không khuyến khích ngành sản xuất vật tư, ngành in trong nước tiếp tục đầu tư hoặc đầu tư mở rộng để phát triển, ngành in trong nước sẽ phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn NK từ nước ngoài."

Trước đó, Hiệp hội in Việt Nam đã có công văn gửi Bộ Tài chính kiến nghị điều chỉnh thuế NK và việc truy thu thuế NK đối với mặt hàng tấm nhôm dùng trong công nghệ in offset.

Trên cơ sở xem xét năng lực sản xuất mặt hàng tấm nhôm dùng trong in offset trong nước, Bộ Tài chính thấy kiến nghị điều chỉnh giảm thuế NK xuống 0% của Hiệp hội In Việt Nam đối với mặt hàng tấm nhôm dùng trong in offset trong khi trong nước đã sản xuất được và đảm bảo chất lượng để XK là không phù hợp với quy định của Luật thuế XNK.

Bộ Tài chính cũng cho biết, những vưỡng mắc trong việc phân loại mã số hàng hóa của hàng tấm nhôm dùng trong công nghệ in offset  đã được Tổng cục Hải quan hướng dẫn tại công văn 2936/TCHQ-TXNK ngày 20-6-2013.

Từ khi triển khai công văn này đến nay, việc thực hiện phân loại mặt hàng này đã được thực hiện thống nhất, chưa có phát sinh vướng mắc. Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Hiệp hội In Việt Nam hướng dẫn các đơn vị thuộc hiệp hội thực hiện theo quy định hiện hành đối với mặt hàng này.

"Sau nhiều lần thất hứa, tại cuộc họp với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang vừa qua, đại diện nhà đầu tư dự án Nhà máy giấy và bột giấy của Tập đoàn Giấy Lee & Man (Hồng Kông) lại xin gia hạn tiến độ triển khai dự án đến cuối năm 2015 mới đưa nhà máy đi vào hoạt động."

Như vậy, tính từ ngày khởi công (6-8-2007) và dự kiến sẽ đưa nhà máy vào hoạt động sau 14 tháng thi công, thì đến nay đã qua hơn 6 năm nhà máy vẫn chưa thể đưa vào hoạt động.

"Lĩnh vực XK phần mềm tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao với nhiều tín hiệu khả quan. Nhưng làm gì để XK phần mềm Việt thoát khỏi được cái khung gia công?"

Theo Hiệp hội Các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam (Vinasa), tại thời điểm này, ngành phần mềm Việt Nam đã vượt qua Ấn Độ đứng vị trí thứ hai tại thị trường Nhật Bản, đứng trong top 10 nước XK khẩu phần mềm trên thế giới. Công ty Phần mềm FPT Software đã thành công ấn tượng với doanh số XK 81 triệu USD, tăng 30% trong năm 2012. Hết tháng 6-2013, tổng doanh thu FPT Software đạt 47 triệu USD, tăng trưởng 32% so với cùng kỳ 2012. Thị trường Nhật Bản, hết tháng 6-2013, tăng trưởng 52% so với cùng kỳ năm 2012. Các thị trường khác, như Mỹ, cũng tăng trưởng khá mạnh, khoảng 54% so với cùng kỳ năm 2012. FPT Software cũng là công ty Việt Nam đầu tiên có tên trong top 100 nhà cung cấp dịch vụ toàn cầu do Global Services (Ấn Độ) và NeoGroup (Mỹ) đánh giá dựa vào năng lực cung cấp dịch vụ gia công phần mềm (ITO) và gia công quy trình kinh doanh (BPO).

Gần đây nhất, trong tháng 8, Công ty Phần mềm FPT Software đã giành được quyền triển khai Dự án RQ1-Renovation, khách hàng là một công ty lớn của Mỹ, có trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm phần mềm bảo hiểm giá trị bất động sản.

Những nỗ lực không ngừng trong thời gian qua của các DN phần mềm Việt Nam đã được thế giới ghi nhận. Mặc dù được thế giới đánh giá cao, nhưng nghịch lý là doanh thu từ gia công phần mềm của VN rất nhỏ. So thứ hạng “ngôi sao” của Việt Nam trong lĩnh vực gia công phần mềm toàn cầu với doanh thu thực tế đặt ra câu hỏi phải chăng các doanh nghiệp phần mềm Việt Nam và toàn ngành phần mềm nói chung không biết tận dụng thế mạnh của mình để kiếm tiền hay là các nghiên cứu quốc tế trên đã “tô hồng” tiềm năng của Việt Nam trong lĩnh vực này?

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/tang-thue-nk-mat-hang-nhua-pp-la-hop-ly.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/can-co-huong-dan-rieng-ve-thu-tuc-hai-quan-voi-mat-hang-dien.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/mo-tai-khoan-chuyen-thu-tai-ngan-hang-thuong-mai-tao-thuan-loi-cho-doanh-nghiep.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/khong-the-giam-thue-nk-tam-nhom-dung-trong-cong-nghe-in-offset-xuong-0.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/du-an-nha-may-giay-ty-do-o-hau-giang-da-cham-hon-6-nam-lieu-co-con-that-hua.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/xuat-khau-phan-mem-khi-nao-co-san-pham-made-in-viet-nam.aspx

Theo Tạp chí Tài chính online: Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký mới và tăng thêm trong 10 tháng đầu năm nay đã đạt 19,2 tỉ USD, tăng 65,5% so với cùng kỳ năm ngoái - theo Cục Đầu tư Nước ngoài. Dựa trên đà tăng trưởng hiện tại và các dự án đang trong giai đoạn hoàn thành thủ tục để nhận giấy chứng nhận đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận định vốn FDI đăng ký trong năm nay sẽ vượt mức 20 tỉ USD.

Không chỉ vốn FDI đăng ký tăng mạnh, FDI giải ngân cũng tăng và đã đạt xấp xỉ 10 tỉ USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý là hầu hết vốn FDI trong năm nay đều đổ vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp, trong khi vốn đăng ký vào các lĩnh vực phi sản xuất như bất động sản chiếm tỉ lệ rất nhỏ.

Vậy những yếu tố nào đã góp phần giúp FDI tăng mạnh trong năm nay? “Đây là kết quả của cả một quá trình đàm phán lâu dài giữa các nhà đầu tư và các cơ quan chính phủ nhằm tháo gỡ từng vướng mắc một cho các dự án lớn”, ông Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE), nhận xét. Theo ông Mại, các dự án lớn luôn nhận được sự ưu ái từ các cơ quan có thẩm quyền.

"Kể từ ngày 9/11, theo Nghị định số 109/2013/NĐ-CP của Chính phủ, các hành vi đưa tin không đúng sự thật về tình hình thị trường giá cả, gây tâm lý hoang mang trong xã hội và bất ổn thị trường sẽ bị phạt đến 100 triệu đồng, thay vì mức cũ 20 triệu đồng."

Trên cơ sở kế thừa các quy định tại Nghị định số 84/2011/NĐ-CP, đồng thời bảo đảm đầy đủ chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 10 và khoản 3 Điều 6 Luật Giá, Nghị định số 109/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí, hóa đơn đã quy định phạt tiền từ 75 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi bịa đặt, loan tin, đưa tin không đúng sự thật về tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ gây tâm lý hoang mang trong xã hội và bất ổn thị trường trên phương tiện thông tin đại chúng như báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử hoặc các ấn phẩm thông tin khác.

Quy định trên là cần thiết, nhằm xử lý các hành vi đưa tin không đúng sự thật về tình hình thị trường giá cả gây tâm lý hoang mang trong xã hội và bất ổn thị trường, đồng thời cũng phù hợp với phạm vi điều chỉnh của Nghị định là xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá.

"Ông Thomas W. Shreve, Tổng giám đốc Tập đoàn Recapital Investment Group (Indonesia) cho biết, ông đang quan tâm nhiều đến các công ty niêm yết tại Việt Nam."

Phóng viên: Ông đánh giá thế nào về thị trường chứng khoán Việt Nam sau khi tham gia đầu tư vào thị trường này?

Ông Thomas W. Shreve: Theo quan sát của chúng tôi, giá cổ phiếu tại Việt Nam đã giảm sâu từ khi bắt đầu đợt suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2008 đến nay. Do đó, chúng tôi đã quan tâm các doanh nghiệp Việt Nam từ lâu, nhất là các công ty niêm yết.

Giữa năm 2013, chúng tôi đã mua thêm 30 triệu cổ phần tại Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay (mã NVT, sàn HOSE), nắm giữ 32,465 triệu cổ phần, chiếm 35,87% vốn điều lệ của công ty này.

Tôi cho rằng, đây là một quyết định khá hợp lý vì Ninh Vân Bay là công ty bất động sản du lịch niêm yết, đúng lĩnh vực sở trường của Recapital.

Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy, các dự án bất động sản nghỉ dưỡng tại Ninh Vân Bay nếu định giá lại thì giá trị chắc chắc cao hơn nhiều so với mức giá hiện tại.

"Xung đột về pháp luật chính là một trong những khó khăn của chương trình nhà ở xã hội"

HĐND TP. Hồ Chí Minh ngày 10/11 đã tổ chức chương trình Lắng nghe và trao đổi với chủ đề Nhà ở xã hội: Cung và cầu. Ông Nguyễn Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, cho biết trong năm 2012-2013, sở đã trực tiếp xét duyệt 379 trường hợp xin mua nhà ở xã hội tại 3 quận 6, 10 và 12. TP. Hồ Chí Minh có khoảng 30.000 cán bộ, công nhân, viên chức đang gặp khó khăn về nhà ở nhưng các giải pháp hiện nay mới giải quyết được 30% nhu cầu về nhà ở xã hội.

Vừa qua, Chính phủ đã mở rộng đối tượng tiếp cận nhà ở xã hội (theo Nghị định 34/2013 về quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước). Vì thế, số lượng nhà ở xã hội cần phát triển sẽ tăng rất nhiều, chỉ riêng rà soát sơ bộ của ngành giáo dục đã lên đến 20.000 trường hợp.

Đại diện UBND quận 10 cho biết toàn quận hiện chỉ có 11 căn nhà ở xã hội nhưng đến… 1.100 trường hợp có nhu cầu thuê - thuê mua. Trong khi đó, chương trình nhà ở xã hội trên địa bàn Thành phố đang triển khai khá chậm.

Đại diện Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phản ánh dù vừa qua, các bộ, ngành đã có hướng dẫn nhưng nhiều địa phương vẫn chưa xác minh cho người dân theo đúng mẫu để tiến hành thủ tục vay vốn gói tín dụng 30.000 tỉ đồng. Bên cạnh đó, các văn phòng công chứng cũng không chấp nhận công chứng hợp đồng mua bán tài sản hình thành trong tương lai. Vì vậy, BIDV kiến nghị Bộ Tư pháp sớm có văn bản hướng dẫn.
 
"Thực hiện quy định tại Điều 27 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, thời gian qua nhiều doanh nghiệp (DN), hiệp hội DN và Cục Hải quan tỉnh, thành phố phản ánh vướng mắc trong việc đưa hàng về bảo quản. Ngày 07/11/2013, Bộ Tài chính đã có công văn số 15269/BTC-TCHQ tháo gỡ vấn đề này."
Cụ thể, đối với hàng tiêu dùng nhập khẩu (trừ ô tô và xe gắn máy), Bộ Tài chính hướng dẫn thủ tục đưa hàng về bảo quản thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 27 Thông tư số 128/2013/TT-BTC.
 
Một số nhóm hàng sau đây được đưa về địa điểm kiểm tra chuyên ngành hoặc kho, bãi của DN để kiểm tra chuyên ngành và bảo quản chờ kết quả kiểm tra nếu đáp ứng điều kiện giám sát hải quan, bao gồm: Hàng phải bảo quản đặc biệt (vắc xin, thuốc chữa bệnh, thiết bị y tế); hàng rời, cồng kềnh (thức ăn chăn nuôi, phân bón, muối); hàng là nguyên liệu phục vụ sản xuất; máy móc, thiết bị xe chuyên dùng và nhóm hàng khác (nếu có) do Tổng cục Hải quan hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành đề nghị.
 
Hàng hóa được đưa về bảo quản phải chịu sự giám sát của cơ quan hải quan. Kho, bãi bảo quản hàng hóa phải đáp ứng yêu cầu giám sát hải quan: Có tường rào ngăn cách, có cổng cửa để khóa hoặc có camera nối mạng với cơ quan hải quan để theo dõi.
 
"Ông Đỗ Văn Vẻ cho biết, nếu chính sách tiền tệ vẫn giữ nhịp điệu trong thời gian tới thì chắc chắn nhiều doanh nghiệp (DN) sẽ quay trở lại hoạt động và tiếp tục tăng trưởng mạnh. DN cũng mong muốn ngân hàng duy trì chính sách lãi suất ổn định để DN có điều kiện hoạch định chiến lược, đưa ra kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp."
Ông Đỗ Văn Vẻ - Đại biểu Quốc hội, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Hương Sen trả lời phỏng vấn phóng viên.

Phóng viên: Đứng ở góc độ đại biểu Quốc hội và là người tham gia điều hành DN, ông có thể lý giải tại sao lãi suất giảm nhưng nhiều DN vẫn dè dặt vay vốn?

Ông Đỗ Văn Vẻ: Đúng là lãi suất ngân hàng đã giảm nhưng ngay DN đáp ứng đủ các điều kiện, tiêu chuẩn của ngân hàng cũng dè dặt vay vốn. Bản thân các DN này đang tự cân đối, điều chỉnh mục tiêu kinh doanh, quy mô kinh doanh ở mức hợp lý hơn.

Đặc biệt, các DN cũng không đầu tư dàn trải mà phải tính toán, làm ăn hiệu quả để không ảnh hưởng tới thương hiệu, uy tín của DN.

Qua tiếp xúc cử tri là chủ các DN, họ cho biết so với vài năm trước, các chính sách điều hành quyết liệt của ngành Ngân hàng đã có thay đổi rất lớn mà cộng đồng DN, đại biểu Quốc hội đánh giá cao.

Xem chi tiết:
 
(HTH - Tổng hợp)