Các báo ngành Tài chính ngày 11/11/2015

** Quốc hội nhất trí năm 2016 GDP tăng 6,7%** Thanh tra ngành Tài chính: Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; ** Quy định mới về quản lý thu bảo hiểm xã hội; ** Đã sắp xếp được nguồn để tăng lương công chức từ 1-5-2016; ** Mở rộng Đề án thủ tục hải quan điện tử một cửa...
Các báo ngành Tài chính ngày 11/11/2015

Portal Bộ Tài chính đưa tin:

Quốc hội nhất trí năm 2016 GDP tăng 6,7%: Sáng 10/11, Quốc hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2016 với số phiếu tán thành cao. Theo đó, Quốc hội nhất trí mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,7%. 

Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%. Tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu dưới 5%. Tốc độ tăng giá tiêu dùng dưới 5%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 31% GDP. Tỷ suất tiêu hao năng lượng trên một đơn vị GDP giảm 1,5% so với năm 2015.

Các chỉ tiêu xã hội cụ thể như sau: Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm 1,3-1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 53%, trong đó: tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có văn bằng chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo: 21%. Số giường bệnh trên một vạn dân đạt 24,5 giường. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 76%. Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 85%. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41%.

Mục tiêu tổng quát trong năm 2016 đã được Quốc hội nhất trí, đó là: Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm 2015, chú trọng cải thiện chất lượng tăng trưởng, bảo đảm phát triển bền vững. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1539781?pers_id=2177014&item_id=188873415&p_details=1

Thanh tra ngành Tài chính: Tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao: Những năm qua, Thanh tra ngành Tài chính luôn là công cụ quan trọng của Đảng, Nhà nước, của ngành Tài chính trong việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính, ngân sách. Đặc biệt, trong 5 năm qua, Thanh tra Tài ngành chính đã thực hiện hàng nghìn cuộc thanh tra, phát hiện đề nghị xử lý tăng thu, giảm chi cho ngân sách nhà nước hàng chục nghìn tỷ đồng, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng. Cụ thể, Thanh tra ngành Tài chính đã tiến hành thực hiện triển khai 310.778 cuộc thanh tra; kiến nghị thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 73.048.341 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 7.527.032 triệu đồng; đã chuyển cơ quan điều tra 852 vụ việc. Qua công tác thanh tra đã kiến nghị xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có sai phạm, khuyết điểm trong quản lý tài chính. Đồng thời, kiến nghị các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan điều chỉnh, bổ sung và sửa đổi nhiều cơ chế, chính sách, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra tài chính. 

Trong thời gian tới, nhiệm vụ của ngành Tài chính là hết sức nặng nề trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thử thách, đòi hỏi các đơn vị trong toàn ngành không ngừng nỗ lực, quyết tâm, thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Một trong những giải pháp để thực hiện nhiệm vụ tài chính là tăng cường mạnh mẽ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tài chính. Đây sẽ là một trong những công cụ đắc lực giúp tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính - ngân sách nhà nước, góp phần tăng thu, triệt để tiết kiệm chi ngân sách nhà nước, sử dụng hợp lý, có hiệu quả các nguồn lực.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=188871083&p_details=1

Công bố Quyết định thành lập Chi cục DTNN Tây Ninh: Ngày 03/11, tại Tây Ninh, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Đông Nam Bộ tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Chi cục DTNN Tây Ninh đóng trên địa bàn huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Việc thành lập Chi cục DTNN Tây Ninh là yêu cầu khách quan trong công tác quản lý nhà nước về dự trữ trong tình hình mới; phục vụ mục tiêu phát triển bền vững, trước hết là vùng kinh tế trọng điểm phía Đông Nam bộ. Chi cục DTNN Tây Ninh đóng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (phía Tây nam của Tổ quốc) sẽ là một vùng kho chiến lược, là lực lượng tại chỗ sẵn sàng đáp ứng các trường hợp đột xuất, góp phần phục vụ công tác an sinh xã hội theo yêu cầu của Chính phủ. Đồng thời, đây cũng là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong cơ cấu bộ máy tổ chức ngành DTQG.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=188864770&p_details=1

Thời báo Tài chính Việt Nam đưa tin:

Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán NSNN năm 2016: Đây là một trong những nội dung quan trọng của chương trình làm việc ngày 11/11 tại kỳ họp thứ 10. Về dự toán NSNN và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2016, nhiều đại biểu ghi nhận nỗ lực của Chính phủ, đặc biệt là ngành thuế trong việc đảm bảo nguồn thu cho ngân sách; chia sẻ khó khăn của Chính phủ, Bộ Tài chính trong việc đảm bảo cân đối ngân sách trong bối cảnh hiện nay.

Có ý kiến đề nghị giữ nguyên con số tổng chi thường xuyên năm 2015 trong năm 2016 và một vài năm tiếp theo. Nếu NSNN tăng tổng thu, sẽ sử dụng khoản tăng này để trả nợ và đầu tư, như vậy tỉ trọng chi thường xuyên sẽ giảm.

Về đề xuất của Chính phủ liên quan việc phát hành trái phiếu ra thị trường quốc tế, các đại biểu Quốc hội cho rằng đây là hành động cần thiết, có lợi cho đất nước. Những năm qua, uy tín tín dụng của Việt Nam tăng lên, phát hành trái phiếu Chính phủ ra thế giới có lãi suất thấp hơn lãi suất đi vay, do vậy hoàn toàn có lợi cho việc phát hành trái phiếu để trả những khoản vay trước đó với lãi suất cao hơn.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su/2015-11-11/quoc-hoi-thong-qua-nghi-quyet-ve-du-toan-nsnn-nam-2016-26055.aspx

Mỗi năm thu 24.350 đồng từ một héc ta đất nông, lâm trường: Hiệu quả sử dụng đất đai ở các nông, lâm trường 10 năm rất thấp, đóng góp nguồn thu cho xã hội và ngân sách nhà nước (NSNN) chưa tương xứng. Tính bình quân mỗi ha đất do các nông lâm trường quản lý chỉ thu được 243.500 đồng trong 10 năm Đây là một số vấn đề được đề cập trong Báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai tại các nông trường, lâm trường quốc doanh, giai đoạn 2004-2014, do Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Ksor Phước trình bày trước Quốc hội sáng 10/11.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su/2015-11-10/moi-nam-thu-24350-dong-tu-mot-hec-ta-dat-nong-lam-truong-26032.aspx

Hà Nội: Thu hồi hơn 1.261 tỷ đồng sau 4 đợt công khai nợ thuế: Cục Thuế TP. Hà Nội vừa thông báo cho biết, sau 4 đợt công khai danh sách các công ty nợ thuế lớn, tính đến hết tháng 10, đã có 205/357 đơn vị đã nộp vào NSNN số tiền 1.261,326 tỷ đồng. Trong đó: Có 31/40 dự án sau công khai nợ tiền sử dụng đất đã nộp vào NSNN 821 tỷ 481 triệu đồng; Có 174/317 doanh nghiệp sau công khai nợ tiền thuế đã nộp vào NSNN 439 tỷ 846 triệu đồng.

Thực hiện kế hoạch quản lý nợ thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ tiếp tục công khai đợt 5 năm 2015 danh sách 113 đơn vị nợ thuế đến 30/9/2015, với tổng số tiền nợ 212 tỷ 804 triệu đồng

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2015-11-10/ha-noi-thu-hoi-hon-1261-ty-dong-sau-4-dot-cong-khai-no-thue-26045.aspx

Quy định mới về quản lý thu bảo hiểm xã hội: Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Quyết định 959/QĐ-BHXH quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế. Từ 1/1/2016, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định pháp luật về lao động; Từ 1/1/2018, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định pháp luật về lao động. Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.

Người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp dạy nghề) thì tiền lương đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng, nếu làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cộng thêm 5%.

Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc mà cao hơn 20 tháng lương cơ sở thì mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc bằng 20 tháng lương cơ sở. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/12/2015.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su/2015-11-10/quy-dinh-moi-ve-quan-ly-thu-bao-hiem-xa-hoi-26037.aspx

Báo Hải quan đưa tin:

Đã sắp xếp được nguồn để tăng lương công chức từ 1-5-2016: Đó là khẳng định của Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội Bùi Đức Thụ và Phó chủ nhiệm Uỷ ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi với báo chí bên hành lang Quốc hội cuối giờ chiều 10-11. Chính phủ đặt ra hai vấn đề, những người từ 1-1-2015 đã được Chính phủ nâng 8% lương (đối tượng về hưu, người có công, người có hệ số lương dưới 2,34 và lực lượng vũ trang) vẫn tiếp tục thực hiện mức tăng 8%. Còn đối tượng trên 2,34 tức là công chức, được tăng thêm 60 nghìn đồng và thực hiện từ 1-5-2016.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Da-sap-xep-duoc-nguon-de-tang-luong-cong-chuc-tu-1-5-2016.aspx

Mở rộng Đề án thủ tục hải quan điện tử một cửa: Ngày 10-11, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn và Cục Hải quan TP.HCM tổ chức Hội nghị sơ kết công tác triển khai thí điểm Đề án thủ tục Hải quan điện tử một cửa thông qua Đại lý thủ tục hải quan. Cả DN và cơ quan Hải quan đều mong muốn mở rộng đề án này. Phó Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM Lê Đình Lợi, cho biết: theo đề án (do Cục Hải quan TP.HCM và Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn xây dựng) Tổng cục Hải quan cho phép Tổng Công ty Tân cảng triển khai thí điểm tại cảng Cát Lái từ tháng 4-2013. Theo đó, Đại lý thủ tục hải quan (ĐLTTHQ) sẽ đại diện khách hàng làm việc với cơ quan Hải quan và các cơ quan quản lý chuyên ngành để thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa XNK cho khách hàng, với mục đích tạo thuận lợi, rút ngắn thời gian, giảm chi phí cho DN.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Mo-rong-De-an-thu-tuc-Hai-quan-dien-tu-mot-cua.aspx

Đề xuất thẩm quyền xử phạt hành chính cho Giám đốc KBNN cấp huyện: Bộ Tài chính vừa đề nghị Bộ Tư pháp xem xét bổ sung thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính cho Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) cấp huyện. Theo Bộ Tài chính, hiện nay có 63 đơn vị KBNN cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 666 đơn vị KBNN cấp huyện. Theo đó, số lượng lập biên bản vi phạm hành chính về KBNN tại địa bàn cấp huyện tương đối lớn. Tuy nhiên, theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính hiện hành thì các chức danh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý của KBNN là Tổng giám đốc KBNN và Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố được Chính phủ giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Do vậy, trường hợp hành vi vi phạm được phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính tại địa bàn cấp huyện phải chuyển hồ sơ lên người có thẩm quyền tại KBNN cấp tỉnh, thành phố hoặc KBNN để ra quyết định xử phạt.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/De-xuat-tham-quyen-xu-phat-hanh-chinh-cho-Giam-doc-KBNN-cap-huyen.aspx

Kiểm soát chặt nhập khẩu gia súc, gia cầm: Lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) cho biết: Quá theo dõi, nắm bắt tình hình, đơn vị nắm được thông tin về dịch lở mồm, long móng và cúm gia cầm có dấu hiệu bùng phát gần đây ở một số quốc gia trong khu vực.

Để chủ động đối phó với nguy cơ dịch bệnh có thể xâm nhập vào nước ta thông qua hoạt động nhập khẩu gia súc, gia cầm, Cục Điều tra chống buôn lậu vừa đề nghị các cục hải quan địa phương khẩn trương tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với hoạt động nhập khẩu gia súc, gia cầm ngay từ cửa khẩu.

(T.Ngà - Tổng hợp)