Các báo ngành Tài chính ngày 11/1/2013

** Bộ trưởng Vương Đình Huệ làm việc với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam; ** Bộ trưởng Vương Đình Huệ phê duyệt Kế hoạch phát triển Thời báo Tài chính Việt Nam đến năm 2015 và định hướng tới năm 2020; ** Công bố dự thảo Nghị định về đầu tư vốn NN vào DN và quản lý tài chính đối với DN do NN làm chủ sở hữu; ** Bộ Tài chính công bố dự thảo Nghị định về thuế thu nhập cá nhân...

Các báo ngành Tài chính ngày 11/1/2013

Theo portal Bộ Tài chính: Chiều 10/01/2013, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về tình hình hoạt động năm 2012 và phương hướng hoạt động trong năm 2013 của Trung tâm. Chủ tịch UBCKNN Vũ Bằng, đại diện một số đơn vị thuộc Bộ cùng tham dự buổi làm việc.

Ngày 28/12/2012, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã ký Quyết định số 3319/QĐ-BTC phê duyệt Kế hoạch phát triển Thời báo Tài chính Việt Nam (TBTCVN) đến năm 2015 và định hướng tới năm 2020.

Bộ Tài chính đã có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ số 130/TTr-BTC ngày 28/12/2012 về hoàn chỉnh lại dự thảo Nghị định về những nội dung liên quan đến việc phân công, phân cấp thực hiện quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu vốn nhà nước đối với các Bộ quản lý ngành kinh doanh chính, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, của người đại diện theo uỷ quyền phần vốn nhà nước đầu tư tại DN khác.

Ngày 9-1, Bộ Tài chính đã hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thuế TNCN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN để gửi xin ý kiến rộng rãi.

“Hoàn chỉnh hệ thống pháp luật về dự trữ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; phát triển nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị và năng lực công tác; xây dựng hoàn chỉnh hệ thống kho dự trữ nhà nước với trang thiết bị hiện đại, quy mô tập trung, hình thành các vùng, tuyến chiến lược phù hợp với điều kiện kinh tế, quốc phòng của cùng, lãnh thổ; chủ động đáp ứng các yêu cầu cấp bách về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh; thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị đựơc nhà nước và Bộ Tài chính giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển ngành Tài chính quốc gia vững mạnh”. Đây là những mục tiêu quan trọng ngành Dự trữ đề ra trong năm 2013.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai vừa ký ban hành Thông tư số 233 /2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí BOT và trạm chuyển giao quyền thu phí.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định Quy chế lập, sử dụng và quản lý Quỹ tích lũy trả nợ. Quỹ tích lũy trả nợ là quỹ thuộc NSNN, được Chính phủ thành lập và giao Bộ Tài chính quản lý nhằm bảo đảm khả năng thanh toán nghĩa vụ nợ của các khoản vay về cho vay lại và nghĩa vụ nợ dự phòng của NSNN phát sinh từ các khoản bảo lãnh của Chính phủ.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1539781?pers_id=2177014&item_id=82261085&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=82253385&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=82240020&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=82220707&p_details=1

http://www.taichinhdientu.vn/Home/Cac-bao-nganh-Tai-chinh-ngay-1012013/20131/127119.dfis

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=82248035&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=82212648&p_details=1

Tạp chí Tài chính online đưa tin: Năm 2012 được đánh giá năm nền kinh tế gặp nhiều khó khăn và biến động do cả những tác động từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu lẫn những khó khăn trong nội tại nền kinh tế. Mặc dù vậy, bằng những nỗ lực của toàn ngành, nhiều chỉ tiêu quan trọng về thu chi ngân sách đã cán đích so với mục tiêu đặt ra. Đóng góp vào thành công đó không thể không kể tới nỗ lực của ngành Thuế.

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn kê khai trên mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan.

Năm 2012 đã trôi qua để lại những dấu ấn đặc biệt đối với thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Không ít chuyên gia nhận định năm 2012 sẽ đi vào lịch sử của thị trường chứng khoán với đầy đủ những cung bậc cảm xúc: Hưng phấn vì sự quyết tâm đổi mới, cải cách đến những biến động bất ngờ ập xuống để rồi trụ vững, ổn định và lấy lại đà tăng trưởng.

Năm 2013 tiếp tục là một năm đầy sóng gió cho các doanh nghiệp niêm yết và nhà đầu tư. Nhiều câu hỏi đặt ra cho 2013: Niềm tin của nhà đầu tư cả nội và ngoại sẽ ở mức nào? Các doanh nghiệp niêm yết có còn xem thị trường chứng khoán (TTCK) là kênh huy động vốn cho sản xuất kinh doanh?...

Việc xây dựng và đưa vào vận hành một thị trường chứng khoán (TTCK) có hiệu ứng đòn bẩy cao là TTCK phái sinh tại Việt Nam trong bối cảnh TTCK cơ sở (cổ phiếu, trái phiếu) còn nhiều biến động vừa là một nhu cầu cấp thiết của cơ chế phòng vệ rủi ro, đồng thời là vấn đề nhạy cảm, phức tạp, đòi hỏi phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ phía cơ quan quản lý nhà nước cũng như sự chuẩn bị sẵn sàng của các thành viên thị trường.

Năm 2012 là năm khó khăn nhất trong các năm kể từ khi hình thành thị trường chứng khoán (TTCK). Ngành quản lý quỹ Việt Nam cũng năm trong bối cảnh chung và cũng chịu tác động trực tiếp.

Xem chi tiết:

http://www.tapchitaichinh.vn/Hoat-dong-cua-Lanh-dao-Bo/Bo-truong-Vuong-Dinh-Hue-khen-thuong-thanh-tich-trong-cong-tac-thue-nam-2012/19542.tctc

http://www.tapchitaichinh.vn/Chinh-sach-moi/Huong-dan-su-dung-to-khai-hang-hoa-nhap-xuat-kho-ngoai-quan/19521.tctc

http://www.tapchitaichinh.vn/Chung-khoan/Chung-khoan-va-tieng-cong-cua-Bo-truong-Vuong-Dinh-Hue/19540.tctc

http://www.tapchitaichinh.vn/Chung-khoan/Nhung-kien-nghi-nham-thao-go-kho-khan-cho-doanh-nghiep-niem-yet-nam-2013/19531.tctc

http://www.tapchitaichinh.vn/Chung-khoan/Xay-dung-thi-truong-chung-khoan-phai-sinh-tai-Viet-Nam/19523.tctc

http://www.tapchitaichinh.vn/Chung-khoan/Nganh-quan-ly-quy-dau-tu-Huong-toi-chu-ky-phat-trien-moi/19517.tctc

Báo Hải quan điện tử đưa tin: Tính đến 31-12-2012, toàn ngành Hải quan thu nộp ngân sách đạt 197.680 (dự toán là giao 223.900 tỷ đồng). Trong năm 2012, tổng thu từ các mặt hàng XK đạt khoảng 17.031 tỷ đồng, tăng 45% so với dự toán, giảm 22,6% so với cùng kỳ năm 2011. Tổng thu từ hàng hoá NK ước đạt 180.649 tỷ đồng, bằng 85,1% dự toán, tương đương giảm 31.511 tỷ đồng so với dự toán, giảm 7,45% so với cùng kỳ năm 2011.

Ngày 10-1, tại TP.Vũng Tàu, Tổng cục Hải quan đã tổ chức Hội nghị Sơ kết thí điểm thực hiện Emanifest năm 2012 và phương hướng triển khai mở rộng trong giai đoạn II-2013. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngoc Anh đến dự hội nghị.

Ông Hoàng Cừ, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Thanh Thủy, Cục Hải quan Hà Giang cho biết, trong ngày 8-1, Chi cục đã phát hiện xử lí 3 vụ vận chuyển gỗ lậu qua biên giới.

Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người Việt Nam (VINASTAS) vừa có văn bản kiến nghị Tổng cục Hải quan có biện pháp kiểm tra, xử lí những tổ chức, cá nhân buôn bán những mặt hàng Pin giả mạo nhãn hiệu Toshiba đang được bày bán tràn lan trên thị trường để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng và lợi ích của DN trong nước.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa giao Bộ Tài chính chủ trì cùng Bộ Công Thương tổng hợp, đánh giá thực trạng để đề xuất định hướng chính sách thuế, tài chính đối với ngành ô tô trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ vừa ban hành Quyết định số 3319/QĐ-BTC phê duyệt Kế hoạch phát triển Thời báo Tài chính Việt Nam (TBTCVN) đến năm 2015 và định hướng tới năm 2020.

Dù thanh khoản có phần sụt giảm so với phiên trước, song cả hai chỉ số đều có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong phiên giao dịch ngày 10-1, khi VN-Index vượt mức 460 điểm và HNX-Index vượt 60 điểm.

Theo tin từ Cục Thuế Hà Nội, tính đến hết năm 2012, trên địa bàn đã có 59.271 doanh nghiệp (DN) đăng ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng, chiếm 32% tổng số DN đăng ký kinh doanh; hàng tháng số DN kê khai thuế qua mạng thành công đạt 95%.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/nganh-hai-quan-thu-nsnn-dat-197-680-ty-dong.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/nam-2013-se-trien-khai-e-manifest-den-toan-bo-cac-hang-tau.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-cua-khau-thanh-thuy-ha-giang-bat-giu-3-vu-van-chuyen-go-lau.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/phoi-hop-kiem-tra-xu-li-pin-gia-mao-nhan-hieu-toshiba.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/xay-dung-dinh-huong-chinh-sach-thue-cho-nganh-oto.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/123-phe-duyet-ke-hoach-phat-trien-thoi-bao-tai-chinh-viet-nam-den-nam-2015-dinh-huong-toi-nam-2020.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-chi-so-cung-but-pha-ngoan-muc.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/ha-noi-co-59-271-dn-khai-thue-dien-tu.aspx

Trên portal Tổng cục Thuế có bài: Sáng 9/01/2013, Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội đã làm việc với Tổng cục Thuế để đánh giá tình hình thu NSNN năm 2012 và dự toán thu năm 2013. Tham dự có Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam cùng lãnh đạo các vụ có liên quan.

Xem chi tiết:

http://gdt.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKd3R09TMx9DAwMQixNDTxNnEyCLJ1dDNydjfXD9aNQlViYuBuAlPj7eTgHGhp4GkMVGOAAjgb6fh75uan6BdnZaY6OiooA9Od8gQ!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X0NRS0NWS1YwMDhVUEQwSU1NN1ZVSUQwMFQ3/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/gdt+content/sa_gdt/sa_news/sa_news_tax/2013-01/b54bb01e-8451-4142-a54b-e62a78b68c41

Portal Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa tin: Ngày 10/1/2013, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy phép số 06/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 63/UBCK-GP ngày 15/11/2007 do Chủ tịch UBCKNN cấp cho CtyCP Chứng khoán An Phát.

Để hoàn tất thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông báo các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định của Thông tư 134/2009/TT-BTC ngày 01/7/2009 của Bộ Tài chính.

Ngày 9/1/2013, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy phép số 05/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 82/UBCK-GP ngày 29/2/2008 do Chủ tịch UBCKNN cấp cho CtyCP Chứng khoán Hoà Bình.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty TNHH Tư vấn thuế Kế toán và Kiểm toán AVINA-IAFC được tăng 01 kiểm toán viên.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty TNHH Tư vấn kế toán và kiểm toán Việt Nam được tăng 01 kiểm toán viên.

Ngày 3/1/2013, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn thặng dư của Tập đoàn Vingroup – CTCP. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ-VINGROUP ngày 3/1/2013 và các quy định của pháp luật.

Xem chi tiết:

http://www.ssc.gov.vn/portal/page/portal/ubck/1096905?pers_id=1278414&folder_id=&item_id=32568473&p_details=1

http://www.ssc.gov.vn/portal/page/portal/ubck/1096905?pers_id=1278414&folder_id=&item_id=32568503&p_details=1

http://www.ssc.gov.vn/portal/page/portal/ubck/1096905?pers_id=1278414&folder_id=&item_id=32568464&p_details=1

http://www.ssc.gov.vn/portal/page/portal/ubck/1096905?pers_id=1278414&folder_id=&item_id=32564401&p_details=1

http://www.ssc.gov.vn/portal/page/portal/ubck/1096905?pers_id=1278414&folder_id=&item_id=32564388&p_details=1

http://www.ssc.gov.vn/portal/page/portal/ubck/1096905?pers_id=1278414&folder_id=&item_id=32564358&p_details=1

(K.H - tổng hợp)