Các báo ngành Tài chính ngày 11/12/2015

** Thông qua Cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với TCT và TCHQ quan giai đoạn 2016-2020; **Hội thảo “Cơ chế cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh; ** Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin Bộ Tài chính theo tiêu chuẩn ITIL; ** Bộ Tài chính đề nghị phối hợp triển khai chức năng thanh tra chuyên ngành Kho bạc...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020. Nguồn: TTXVNỦy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020. Nguồn: TTXVN

Cổng thông tin Bộ Tài chính đưa tin:

Thông qua Cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với TCT và TCHQ quan giai đoạn 2016-2020: Sáng 10-12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Cơ chế quản lý tài chính và biên chế đối với Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016-2020 do Chính phủ trình, Bộ Tài chính là cơ quan chủ trì soạn thảo. Theo Tờ trình của Chính phủ, biên chế của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan được xác định trong phạm vi tổng số biên chế Nhà nước giao cho Bộ Tài chính, cụ thể: Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan tiếp tục duy trì biên chế từ năm 2016 trở đi theo chỉ tiêu biên chế được Bộ Tài chính giao đến tháng 3/2015 (Tổng cục Thuế 43.438 biên chế, gồm: 43.323 công chức và 115 viên chức; Tổng cục Hải quan 10.949 biên chế, gồm: 10.667 công chức và 282 viên chức). Căn cứ điều kiện thực tế, Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan thực hiện sắp xếp, sử dụng biên chế hợp lý theo chủ trương tinh giản biên chế tại Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ. Trong trường hợp đặc biệt, khi Chính phủ giao thêm nhiệm vụ mới hoặc Nhà nước có quy định chia tách địa giới hành chính phải thành lập bổ sung các Cục, Chi cục Thuế, Hải quan, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét xử lý.

Về cơ chế tài chính, theo Chính phủ, đối với Tổng cục Thuế, Chính phủ đề xuất dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Tổng cục Thuế (bao gồm chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển, hiện đại hóa ngành) được ổn định là 1,8% trên dự toán thu NSNN hàng năm do Quốc hội, Chính phủ giao Tổng cục Thuế thực hiện. Đối với Tổng cục Hải quan, Chính phủ đề xuất dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Tổng cục Hải quan (bao gồm chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển, hiện đại hóa ngành) được ổn định là 2,1% trên dự toán thu NSNN hàng năm do Quốc hội, Chính phủ giao Tổng cục Hải quan thực hiện.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân kết luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với các nội dung Tờ trình của Chính phủ và giao Ủy ban Tài chính Ngân sách và Bộ Tài chính hoàn thiện nội dung trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/tttc/r/o/ttsk/ttsk_chitiet?dDocName=MOF148317&_afrLoop=5838112357527952#%40%3F_afrLoop%3D5838112357527952%26dDocName%3DMOF148317%26_adf.ctrl-state%3Dl8hcxh6hu_116

Hội thảo “Cơ chế cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh”: Sáng ngày 10/12, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội thảo khoa học “Cơ chế cho vay lại vốn nước ngoài của Chính phủ đối với UBND cấp tỉnh”. Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Trương Hùng Long, Cục trưởng Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua việc huy động nguồn vốn vay nước ngoài để cho vay lại và cấp phát ngân sách Nhà nước rất là lớn. Trong đó, trong 10 năm qua mỗi năm tổng cho vay lại có 1/3 về địa phương và 2/3 trung ương với khoảng 15 tỷ USD cấp cho chính quyền địa phương. Theo đó, có trên 92% cấp phát và khoảng 7% cho vay lại các địa phương. Như vậy, nguồn vốn vay được sử dụng chủ yếu vào việc cấp phát cũng đã khiến cho hiệu quả đầu tư chưa cao khi nhiều địa phương xem đây là nguồn “trợ cấp”.

Chính vì vậy, với cơ chế cho vay lại vốn nước ngoài của Chính phủ đối với UBND cấp tỉnh nếu được thực hiện sẽ giúp đảm bảo công bằng ngân sách Trung ương và địa phương với nhau. Hội thảo đã ghi nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự, các ý kiến đó được nhìn từ nhiều phía để làm rõ các yếu tố nền tảng và cơ sở lý luận thục hiện cơ c hế cho vay lại, tác động nhiều chiều của chính sách để qua đó cơ quan chức năng có cơ sở tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện về cơ chế, chính sách hướng dẫn cho các địa phương có thể tiếp cận nguồn vốn vay nước ngoài phục vụ cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, đồng thời giúp Chính phủ quản lý nợ an toàn và hiệu quả.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/tttc/r/o/ttsk/ttsk_chitiet?dDocName=MOF148315&_afrLoop=5836422968917649#%40%3F_afrLoop%3D5836422968917649%26dDocName%3DMOF148315%26_adf.ctrl-state%3Dcxavz36nl_144

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi về biểu thuế tài nguyên: Sáng 10/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 về việc ban hành biểu thuế suất thuế tài nguyên. Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức thuế suất thuế tài nguyên ở các nhóm: khoáng sản kim loại, khoáng sản không kim loại, sản phẩm của rừng tự nhiên, nước khoáng... Cụ thể: Nước khoáng thiên nhiên, nước nóng thiên nhiên, nước thiên nhiên tinh lọc đóng chai, đóng hộp: tăng từ mức sàn 8% lên mức trần 10%. Nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện: tăng từ 4% lên mức trần 5%.... Với mức thuế suất dự kiến điều chỉnh, số thu thuế tài nguyên đối với nhóm nước thiên nhiên khoảng 4.352,7 tỷ đồng, tăng 887,7 tỷ đồng so với số thu năm 2014 (trong đó số thu từ nước thiên nhiên dùng cho sản xuất thủy điện tăng 775,1 tỷ đồng). Về thuế suất đối với nhóm sản phẩm rừng tự nhiên, một số ý kiến đề nghị Chính phủ cân nhắc giảm thuế.

Thường vụ Quốc hội đồng ý mức tăng đối với nhóm kim loại, không kim loại, nước khoáng. Đối với nhóm I, II, III của gỗ rừng tự nhiên, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, thuế suất giữ nguyên và nghiên cứu giảm từ nhóm 4 trở xuống đảm bảo mức sàn.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/tttc/r/o/ttsk/ttsk_chitiet?dDocName=MOF148313&_afrLoop=5836579193175584#%40%3F_afrLoop%3D5836579193175584%26dDocName%3DMOF148313%26_adf.ctrl-state%3Dcxavz36nl_182

Dự án Luật quản lý, sử dụng tài công: Lần đầu tiên chế định về tài sản công được hiến định: Nhằm thể chế hóa Hiến pháp năm 2013 về tài sản công, tạo sự đồng bộ trong hệ thống pháp luật và khắc phục những tồn tại, hạn chế sau 6 năm triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng nhà nước, sáng 10/12, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí đã chủ trì buổi làm việc của Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản công. 

Dự thảo Luật quản lý, sử dụng tài sản công lần này được xây dựng với 12 Chương, 146 Điều nhằm xây dựng những nguyên tắc chung nhất trong quản lý, sử dụng tài sản công; đổi mới phương thức quản lý, sử dụng tài sản công theo hướng nắm chắc, phản ánh đầy đủ tài sản công cả về giá trị và hiện vật; coi tài sản công là nguồn lực quan trọng, từ đó tạo cơ chế khai thác sản sản công hợp lý, tạo ra nguồn lực tài chính đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường... Bên cạnh việc kế thừa những nội dung, quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước hiện hành còn phù hợp, Dự thảo Luật quản lý, sử dụng tài sản công sẽ quy định cụ thể hơn về phân cấp quản lý tài sản thuộc trung ương và địa phương quản lý, phù hợp với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội, phân cấp ngân sách nhà nước; tách bạch chức năng quản lý nhà nước về tài sản công với quản lý việc khai thác, sử dụng tài sản công. 

Xem chi tiết:

 http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/tttc/r/o/ttsk/ttsk_chitiet?dDocName=MOF148309&_afrLoop=5836816012344712#%40%3F_afrLoop%3D5836816012344712%26dDocName%3DMOF148309%26_adf.ctrl-state%3Dcxavz36nl_220

Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin Bộ Tài chính theo tiêu chuẩn ITIL: Ngày 10/12, tại trụ sở Bộ Tài chính, Cục Tin học và Thống kê Tài chính (TH&TKTC) tổ chức Chương trình Báo cáo tổng kết nghiên cứu khả thi Dự án Xây dựng hệ thống quản lý dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) Bộ Tài chính theo tiêu chuẩn quốc tế ITIL và trao đổi chuyên sâu về hệ thống ITSM trong phạm vi hợp tác với Cơ quan xúc tiến công nghệ thông tin Hàn Quốc (NIPA) thuộc Bộ Khoa học Công nghệ Thông tin Truyền thông và kế hoạch tương lai Hàn Quốc (MSIP) nhằm nghiên cứu triển khai thu thập thông tin từ các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.  

Tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục TH&TKTC Đặng Đức Mai, Trưởng ban chỉ đạo dự án đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả của phía Hàn Quốc nói chung và NIPA nói riêng về ITSM (hệ thống quản lý nhằm thay đổi dịch vụ thụ động thành dịch vụ hoạt động sử dụng quy trình dựa trên ITIL, tổ chức và công cụ tự động) cũng như ITIL trong việc hỗ trợ Bộ Tài chính Việt Nam suốt quá trình chuẩn bị và xây dựng dự án. Ông Đặng Đức Mai nhấn mạnh, sự thành công từ dự án này sẽ giúp Bộ Tài chính trong việc cải tiến liên tục về chất lượng dịch vụ CNTT, giảm chi phí, rủi ro trong việc phát triển và cung cấp các dịch vụ CNTT, giúp việc thông tin liên lạc tốt hơn giữa các bên liên quan.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/tttc/r/o/ttsk/ttsk_chitiet?dDocName=MOF148304&_afrLoop=5836989727038914#%40%3F_afrLoop%3D5836989727038914%26dDocName%3DMOF148304%26_adf.ctrl-state%3Dcxavz36nl_258

Thời báo Tài chính Việt Nam đưa tin:

Bộ Tài chính đề nghị phối hợp triển khai chức năng thanh tra chuyên ngành Kho bạc: Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa gửi văn bản tới Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, đề nghị phối hợp, tạo điều kiện giúp đỡ hệ thống KBNN triển khai thực hiện chức năng Thanh tra chuyên ngành KBNN từ ngày 1/1/2016. 

Cụ thể, chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc, các Sở Tài chính tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến các đơn vị sử dụng NSNN thuộc và trực thuộc chấp hành đúng các quy định của Chính phủ và Bộ Tài chính về thực hiện chức năng Thanh tra chuyên ngành KBNN và xử phạt VPHC trong lĩnh vực KBNN.

Đồng thời, tổ chức quán triệt các đơn vị sử dụng NSNN thuộc và trực thuộc chấp hành đúng các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng NSNN tại đơn vị; chấp hành và phối hợp với các Đoàn thanh tra chuyên ngành KBNN trong việc triển khai công tác thanh tra chuyên ngành KBNN trực tiếp tại đơn vị sử dụng NSNN thuộc và trực thuộc.

Chỉ đạo các cơ quan thanh tra thuộc và trực thuộc phối hợp trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra để tránh chồng chéo, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra, kiểm tra.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-12-10/bo-tai-chinh-de-nghi-phoi-hop-trien-khai-chuc-nang-thanh-tra-chuyen-nganh-kho-bac-26904.aspx

UBND xã không được thu quá 8.000 đồng/giấy khai sinh: Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 179/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 2/1/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Theo đó, Thông tư số 179/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điểm b.1 khoản 2 Điều 3 Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 2 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính như sau: Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại UBND cấp xã: Làm giấy khai sinh mức thu không quá 8.000 đồng; kết hôn: Không quá 30.000 đồng; khai tử: Không quá 8.000 đồng; nhận cha, mẹ, con: Không quá 15.000 đồng...

Thông tư cũng bổ sung mức thu thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch: Không quá 15.000 đồng; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: Không quá 15.000 đồng.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-12-09/ubnd-xa-khong-duoc-thu-qua-8000-dong-giay-khai-sinh-26869.aspx

Quản lý thuế đối với thương mại điện tử: Khó nhưng không thể không làm: Trao đổi với phóng viên TBTCVN về những giải pháp để quản lý thuế trong nền kinh tế, ông Nguyễn Quang Tiến - Phó trưởng Ban cải cách và Hiện đại hóa (Tổng cục Thuế) cho biết, "việc quản lý thuế trong lĩnh vực này là một thách thức đổi với ngành Thuế hiện nay bởi nền tảng pháp lý chưa công nhận tiền ảo là một loại tài sản, nhưng phương thức hoạt động, kinh doanh lại là ngành nghề mà pháp luật không cấm". 

Nhận thức những thách thức như vậy, ngay từ năm 2012 Tổng cục Thuế đã nghiên cứu về vấn đề này. Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Tổng cục Thuế sẽ tham mưu cho Bộ Tài chính, các cấp có thẩm quyền có liên quan xem xét, rà soát lại các hoạt động về TMĐT; có những đề xuất, sửa đổi chính sách về thuế; qua rà soát sẽ phân loại theo từng hoạt động và sẽ có chuyên gia để theo dõi sát những hoạt động như vậy, từ đó có cách thức quản lý thuế phù hợp.

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế sẽ bố trí lực lượng cán bộ chuyên trách có đủ trình độ, năng lực để theo dõi, quản lý đối tượng này.


Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2015-12-08/quan-ly-thue-doi-voi-thuong-mai-dien-tu-kho-nhung-khong-the-khong-lam-26853.aspx

Báo Hải quan đưa tin:

Ngành Hải quan: Thực hiện hiệu quả Nghị quyết 19 của Chính phủ: Thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP năm 2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, ngành Hải quan đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp. Trong đó, triển khai mạnh mẽ cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng triệt để công nghệ thông tin vào nghiệp vụ hải quan, triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN… 

Dấu ấn quan trọng là việc triển khai thành công Hệ thống VNACCS/VCIS. Sau hơn một năm triển khai, hệ thống đã chứng tỏ tính ưu việt, mang lại hiệu quả rõ rệt và lợi ích thiết thực cho DN XNK và công tác quản lý nhà nước về hải quan. 100% các quy trình thủ tục hải quan cơ bản đã được tự động hóa trên phạm vi toàn quốc với 100% Cục Hải quan và 100% chi cục; 60,4 nghìn DN (chiếm 99,56%) tham gia thủ tục hải quan trên Hệ thống VNACCS/VCIS; kim ngạch XNK đạt 285,6 tỷ USD; tổng số tờ khai XNK đạt 7,21 triệu tờ khai.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Nganh-Hai-quan-Thuc-hien-hieu-qua-Nghi-quyet-19-cua-Chinh-phu.aspx

TP. Hà Nội: Rượu ngoại nhập lậu quay lại dịp Tết: Trả lời phỏng vấn Báo Hải quan về việc nhập lậu, kinh doanh rượu ngoại không rõ nguồn gốc trên địa bàn Hà Nội, ông Nguyễn Đức Ngãi Hà - Phó Đội trưởng Đội cơ động chống buôn lậu và gian lận thương mại - Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội (Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 TP. Hà Nội) cho biết: “Rượu ngoại nhập lậu về Hà Nội thường qua 2 nguồn chính là từ các tỉnh phía Nam như Đông Hà (Quảng Trị) và các tỉnh phía Bắc như Quảng Ninh, Lạng Sơn. Trong đó, rượu ngoại nhập lậu từ các tỉnh phía Nam thường được vận chuyển bằng đường sắt hoặc ô tô về Hà Nội, sau đó xé lẻ chở về các điểm kinh doanh. Còn phía Bắc, rượu ngoại nhập lậu không đưa trực tiếp về Hà Nội mà được tập kết tại các tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Bắc Giang sau đó lợi dụng đường liên thôn, liên xã “tuồn” về Hà Nội, phân phối đến các cửa hàng”.

Để ngăn chặn việc sản xuất, kinh doanh rượu không rõ nguồn gốc, rượu giả trên địa bàn TP. Hà Nội, Ban chỉ đạo 389 thành phố đã thành lập một Tiểu ban chỉ đạo kiểm tra, xử lý và hai Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra, kiểm soát mặt hàng rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo trên địa bàn Thành phố với lực lượng nòng cốt là Hải quan, Quản lý thị trường, Cảnh sát kinh tế. Ngày 2-12, Đoàn liên ngành số 1 (do Đội Quản lý thị trường số 4 chủ trì) đã tạm giữ 84 chai rượu ngoại nhập khẩu không rõ nguồn gốc xuất xứ tại cửa hàng Kim Dung (số 112 Hàng Buồm, Hà Nội).

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/TP-Ha-Noi-Ruou-ngoai-nhap-lau-quay-lai-dip-Tet.aspx

Ngân hàng nước ngoài đầu tiên triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử: gày 10-12, Ngân hàng HSBC Việt Nam cho biết, hệ thống của HSBC đã được kết nối với Cổng nộp thuế điện tử của Tổng cục thuế. Theo đó, các khách hàng của HSBC có thể nộp lệnh thanh toán thuế điện tử qua cổng nộp thuế điện tử này.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/HSBC-Viet-Nam-trien-khai-dich-vu-nop-thue-dien-tu.aspx

(Thúy Ngà - Tổng hợp)