Các báo ngành Tài chính ngày 11/9/2013

** Phối hợp xây dựng đề án, văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tài chính; ** Kỷ niệm 68 năm thành lập ngành Hải quan (10/9/1945-10/9/2013): Đẩy mạnh hiện đại hóa đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; ** Bộ Tài chính công bố 03 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Hải quan; ** Hải quan Lào Cai: Tổng kim ngạch XNK đạt 92% chỉ tiêu; ** Chậm giải ngân đầu tư xây dựng cơ bản: Đã 'thúc', liệu có 'đẩy' được?...

Các báo ngành Tài chính ngày 11/9/2013

Theo portal Bộ Tài chínhNgày 9/9/2013, tại Hà Nội, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ đã có buổi làm việc về công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng đề án, văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tài chính. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Kiều Đình Thụ đồng chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc còn có các đồng chí Thứ trưởng; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc 3 cơ quan.

Ngày 10/9/1945, theo Chỉ thị của Hồ Chủ Tịch, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyễn Giáp đã ký Sắc lệnh số 27/SL, thành lập “Sở Thuế quan và Thuế gián thu”, khai sinh ra ngành Thuế quan cách mạng, tiền thân của Hải quan Việt Nam ngày nay. Ngày 20/8/1984, Hội đồng Nhà nước phê chuẩn thành lập Tổng cục Hải quan trực thuộc Hội đồng Bộ trưởng. Sự ra đời của Hải quan Việt Nam mang một sứ mệnh lịch sử to lớn.

Triển khai việc thí điểm thực hiện “Cơ chế hải quan một cửa quốc gia” ban hành kèm theo Quyết định số 48/2011/QĐ-TTg ngày 31/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 25/6/2013, Bộ Tài chính đã liên tịch với các Bộ Công thương, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư liên tịch số 84/2013/TTLT-BTC-BCT-BGTVT về hướng dẫn thực hiện Cơ chế hải quan một cửa quốc gia.

Theo Báo cáo của Cục Hải quan Lào Cai, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong 8 tháng năm 2013 đạt trên 1.248 triệu USD, đạt 92% kế hoạch năm, tăng  56,4% so cùng kỳ năm 2012.

Theo báo cáo của Cục Hải quan Quảng Bình, tình hình thu ngân sách Nhà nước lũy kế đến hết tháng 8 năm 2013 của ngành Hải quan Quảng Bình đạt hơn 216,5 tỷ đồng, bằng 65,8% dự toán và tăng hơn 43% so với cùng kỳ năm 2012.

Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan TP.HCM, tính từ đầu năm đến ngày 03/9/2013, ngành Hải quan Tp Hồ Chí Minh đã phát hiện gần 4.400 vụ vi phạm pháp luật về hải quan, trị giá hàng hóa trên 565 tỷ đồng.

Theo báo cáo từ cục Thuế tỉnh Khánh Hòa, ước thu NSNN tháng 8/2013 là 497.520 triệu đồng, bằng 113,3% so với cùng kỳ; nếu loại trừ khoản thu tiền sử dụng đất là 477.520 triệu đồng, bằng 116,5% so với cùng kỳ.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1539781?pers_id=2177014&item_id=100552487&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=100564647&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=100579039&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/1995964?pers_id=2177015&item_id=100577461&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/1995964?pers_id=2177015&item_id=100577235&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/1995964?pers_id=2177015&item_id=100577838&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/1995964?pers_id=2177015&item_id=100570440&p_details=1

Thời báo Tài chính Việt Nam online đưa tin: Theo đánh giá của Bộ Tài chính, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) qua nửa đầu năm nay mặc dù cao hơn so với cùng kỳ năm 2012 nhưng  số vốn giải ngân mới chỉ đạt 50% kế hoạch.

Nâng cấp Đội thủ tục hải quan lên thành Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh  là đề nghị của Cục Hải quan Khánh Hòa trình Tổng cục Hải quan nhằm tăng cường lực lượng hải quan cho sân bay này, góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh, thu hút du lịch đến Việt Nam.

Tăng thu nộp ngân sách 926,84 tỷ đồng từ hậu kiểm - Đây là kết quả nổi bật của lực lượng kiểm tra sau thông quan (KTSTQ-hậu kiểm), Tổng cục Hải quan thực hiện trong 8 tháng năm 2013, góp phần đáng kể tăng thu cho NSNN.

Giá LPG thế giới tăng; giá xăng dầu dự báo có thể tăng do tình hình chính trị phức tạp tại Syria và Trung đông. Trong nước, giá dịch vụ giáo dục (học phí) được điều chỉnh theo lộ trình thị trường tại một số địa phương, tác động theo độ trễ của việc điều chỉnh giá điện, giá một số hàng hóa quan trọng, thiết yếu dự báo có xu hướng tăng như thực phẩm, LPG, xi măng, thép... có thể gây sức ép lên mặt bằng giá tháng 9.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/nhip-song-tai-chinh/cham-giai-ngan-dau-tu-xay-dung-co-ban-da-thuc--lieu-co-day-duoc

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/thue-voi-cuoc-song/de-nghi-thanh-lap-chi-cuc-hai-quan-san-bay-quoc-te-cam-ranh

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/thue-voi-cuoc-song/tang-thu-nop-ngan-sach-92684-ty-dong-tu-hau-kiem

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/thong-ke-va-du-bao-gia-ca/yeu-to-nao-se-gay-suc-ep-len-mat-bang-gia-thang-9

Tạp chí Tài chính online đăng bài: Là một địa chỉ uy tín trong hệ thống giáo dục, đào tạo chuyên ngành kinh tế tài chính, Học viện Tài chính luôn quan tâm đến việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, luôn coi đó là một nhiệm vụ giáo dục trọng tâm, xuyên suốt. Chính vì vậy, từ nhiều năm nay, thầy và trò Học viện đã thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

“Đảng ta lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng và kim chỉ nam cho hành động”, bởi vậy, việc giáo dục tư tưởng gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người là việc cần thực hiện thường xuyên trong toàn Đảng, toàn dân. Thấm nhuần tư tưởng này, Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước luôn là lá cờ đầu trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Trước những sai phạm về tiền lương tại một số doanh nghiệp công ích tại TP. Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiến hành kiểm tra toàn diện việc thực hiện các quy định về chính sách lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thuộc thẩm quyền quản lý trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2012.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số78-2013/XNK ngày 12/08/2012 của Công ty TNHH Kinh doanh và dịch vụ XNK, công văn số 21081-AQ/2013 ngày 21/08/2013 của Công ty TNHH thương mại quốc tế Anh Quân và công văn số 08-HT/2013 ngày 21/08/2013 của Công ty TNHH kinh doanh thương mại tổng hợp Hà Thành về việc nộp thuế nhập khẩu hàng tạm nhập tái xuất.

Xem chi tiết:

http://www.tapchitaichinh.vn/Su-kien-Tai-chinh/Thay-tro-Hoc-vien-Tai-chinh-Hoc-va-lam-theo-Bac/30700.tctc

http://www.tapchitaichinh.vn/Su-kien-Tai-chinh/Hoc-Bac-tu-tinh-than-tiet-kiem/30703.tctc

http://www.tapchitaichinh.vn/Phan-tich-Binh-luan/Chan-chinh-chinh-sach-lao-dong-tien-luong-tai-doanh-nghiep-nha-nuoc/30737.tctc

http://www.tapchitaichinh.vn/Bo-Tai-chinh-tra-loi/Vuong-mac-ve-nop-thue-hang-tam-nhap-tai-xuat/30687.tctc

Trên báo Hải quan điện tử có tin: Đối với những DN thuộc diện không được mang hàng về bảo quản, nếu NK hàng hóa phải bảo quản trong điều kiện đặc biệt (không thể bảo quản tại cửa khẩu) có thể được đưa hàng về nếu thỏa mãn một số điều kiện.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Hạnh Phát (An Giang) với mức phạt 120 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không có nhãn mác.

Ngày 10-9-2013, Tổng cục Hải quan ban hành văn bản số 5344/TCHQ-KTSTQ chỉ đạo Cục Kiểm tra sau thông quan và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra sau thông quan (KTSTQ).   

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc chấn chỉnh công tác kiểm tra, tự kiểm tra văn bản.

Sáng nay, 10-9, Cục Hải quan Lạng Sơn long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm thành lập (10/9/1953-10/9/2013).

Nhân kỷ niệm 68 năm ngày thành lập ngành Hải quan (10/9/1945-10/9/2013), Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc đã tới thăm hỏi, tặng quà gia đình liệt sĩ hải quan và các đồng chí nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan qua các thời kỳ.

Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy, Cục Hải quan Quảng Ninh vừa phối hợp phát hiện, bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 10 gam ma túy đá.

Trong công văn trả lời vướng mắc của Cục Hải quan Hà Nội về thực hiện thủ tục chuyển nhượng đối với xe mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài sử dụng không đúng quy định, Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, không trả hồ sơ cho người quản lý, sử dụng xe ngoại giao sử dụng không đúng quy định do không có khả năng nộp thuế.

Nhân dịp Cục Hải quan Lạng Sơn kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, phóng viên Báo Hải quan đã có cuộc phỏng vấn Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn về những kết quả đơn vị đã đạt được và định hướng hoạt động chung trong thời gian tới.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) cho biết, cơ quan này đang khẩn trương triển khai các chính sách hỗ trợ gạo cho học sinh các trường ở khu vực có điều kiện KT-XH đặc biệt khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Quản lý và giám sát tài chính đối với vốn nhà nước tại các DNNN là một việc làm cần thiết nhằm đánh giá đúng thực trạng hiệu quả hoạt động của DN, giúp các cơ quan quản lý Nhà nước kịp thời phát hiện các yếu kém trong quá trình hoạt động kinh doanh của DN để có cảnh báo và đề ra biện pháp chấn chỉnh kịp thời.

Sắc xanh trở lại trên bảng điện tử, trong đó đà tăng tập trung tại các mã trụ cột đã giúp hai chỉ số chứng khoán cùng đi lên trong phiên giao dịch ngày 10-9. Tuy nhiên, dòng tiền vào thị trường lại có phần rụt rè khiến cho thanh khoản sụt giảm đáng kể.

Theo Cục Thuế Hà Nội, thời gian qua cơ quan này đã tăng cường kiểm tra công tác quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) nhằm kịp thời chấn chỉnh, xử lý vi phạm. Theo đó, tính từ đầu năm 2013 đến nay, Cục Thuế Hà Nội đã kiểm tra tại 47 đơn vị, truy thu và phạt tổng số tiền là 1,642 tỷ đồng.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/dieu-kien-duoc-dua-hang-dac-biet-ve-bao-quan.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/bi-phat-120-trieu-dong-vi-kinh-doanh-duong-cat-khong-nhan-mac.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/tap-trung-ktstq-cac-linh-vuc-co-rui-ro-cao.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/nganh-hai-quan-chan-chinh-cong-tac-kiem-tra-tu-kiem-tra-van-ban.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-lang-son-ky-niem-60-nam-thanh-lap.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/tong-cuc-truong-toi-tham-gia-dinh-liet-sy-hai-quan.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/bat-giu-doi-tuong-van-chuyen-ma-tuy.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/khong-tra-ho-so-xe-ngoai-giao-chay-y-nop-thue.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-lang-son-gop-phan-quan-trong-vao-ket-qua-chung-cua-nganh.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/se-cap-gao-cho-hoc-sinh-vung-dac-biet-kho-khan-ngay-tu-dau-nam-hoc.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/som-dua-co-che-giam-sat-dnnn-vao-thuc-te.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/thanh-khoan-trai-chieu-diem-so.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/ha-noi-siet-chat-quan-ly-thue-thu-nhap-ca-nhan.aspx

Theo tạp chí Thuế online: Hoà chung với niềm hân hoan phấn khởi và tự hào về truyền thống vẻ vang của ngành qua 68 năm xây dựng và phát triển (10/9/1945- 10/9/2013) Cục Thuế Sơn La đã long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba trong sự chia vui của sở, ban ngành cấp uỷ chính quyền các huyện, TP và các thế hệ cán bộ lãnh đạo Cục Thuế qua các thời kỳ.

Cục Thuế tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức hội thao chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày truyền thống ngành Thuế Việt Nam (10/9/1945-10/9/2013).

Xem chi tiết:

http://tapchithue.com.vn/kinh-nghiem-quan-ly/160-kinh-nghiem-quan-ly/3266.html

http://tapchithue.com.vn/kinh-nghiem-quan-ly/160-kinh-nghiem-quan-ly/3265.html

Portal Tổng cục Hải quan có tin: Mới đây, Tổng cục Hải quan có văn bản số 5321/TCHQ-TXNK ngày 9/9/2013 hướng dẫn Cục Hải quan An Giang xử lý nợ thuế đối với doanh nghiệp đã ngừng hoạt động.

Thực hiện kế hoạch đào tạo cho người sử dụng hệ thống thông quan điện tử và Cơ chế một cửa quốc gia (gọi tắt là hệ thống VNACCS/VCIS), Tổng cục Hải quan đã tổ chức lớp đào tạo chi tiết thứ ba về hệ thống VNACCS/VCIS tại tỉnh Bình Dương từ ngày 09/9 đến 14/9/2013.

Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Tổng cục Hải quan báo cáo về việc nhập khẩu mặt hàng bút bi có thể tẩy, xóa sau khi viết.

Theo số liệu thống kê của Malaysia, năm 2012, Việt Nam là đối tác thương mại hàng hóa lớn thứ 5 của đất nước này trong số các nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Trong khi đó, số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam cho thấy, đối với Việt Nam, Malaysia là quốc gia có trị giá giao dịch thương mại hàng hóa lớn thứ 3 trong khu vực ASEAN.

Xem chi tiết:

http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=20074&Category=Gi%E1%BB%9Bi%20thi%E1%BB%87u%20v%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20m%E1%BB%9Bi

http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=20073&Category=Tin%20VNACCS/VCIS

http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=20072&Category=Tin%20n%E1%BB%95i%20b%E1%BA%ADt

http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=20054&Category=H%E1%BB%A3p%20t%C3%A1c%20qu%E1%BB%91c%20t%E1%BA%BF

Theo portal Tổng cục Thuế: Kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống ngành Thuế Việt Nam (10/9/1945-10/9/2013) là dịp để tất cả cán bộ công chức ôn lại lịch sử, truyền thống của ngành thuế và cùng thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2013. Năm 2013 là năm nền kinh tế- xã hội nước ta còn gặp nhiều khó khăn và thách thức, chính vì vậy, dịp kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống ngành Thuế Việt Nam toàn ngành thuế đã thực hiện theo chủ trương tiết kiệm của Đảng và Nhà nước không tổ chức mít tinh kỷ niệm mà bản thân mỗi cán bộ công chức ngành thuế ôn lại lịch sử, truyền thống của ngành và thi đua sáng tạo, đổi mới, tiếp tục làm rạng rỡ truyền thống tốt đẹp, tự hào của ngành Thuế Việt Nam, toàn thể cán bộ công chức ngành thuế quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ thu Ngân sách nhà nước năm 2013.

Xem chi tiết:

http://gdt.gov.vn/wps/portal/!ut/p/b1/hZDJEppAFEW_xQ9QGpl0KVMzCzaDsKEAZRChG1DRfH0wVdmkKslb3XfrvMV5VEKdqaTPXk2VPRrcZ_fvnvCp5JlSaIYA7AJXBrptC2GgywD4wgLEXwAeNFawFoCFAOiseHQ0yaOBzvzvPqLOgE3RbSbMHtPMPlWZ4oWMS5ozEgMdyYFuKIfzZb6fCltwTdA7Jq3QpsLbPliLQOsIV4TzqX8bMY6GKoEizuGzyr75TqYeDkt-j23U1EuPskGcIh6REKKcEDEbTW46dyiOh3rwBe_9RLsWm0hWxzwgUtyTAUXkk_RV2RnRteOVAhG_PM-3SgB39aR44mQcYbB4JH-ousrib3sCzwv0dqdzv4F_vOoXAP4yB0AZVNLk3WYuug3Y7HfbpWV4ntvzNMfQVOgWtSVjfVaVvB6LWyW3j3Q41PSA27zQxSNS14108hrn0z-Z1kOndWm12XbnJn2vs9ALJlJeph8XR7SiIq6s-My5_fPgwFSwq6vUfST4ebnreepm45469GWP17GvXgShhK0Rp8dbPOIA1aLs14HchtgIsW-6itsejAFMo1Y1z3AMHqWqGbhYfyyu19hrsaIcDXdXinTBiyilwx5Wq5-68Z6b/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=%2fGDT%20Content%2fsa_gdt%2fsa_news%2fsa_news_tax%2f2013-09%2f65c3e093-8a83-4e03-b92b-f0ec737b1d15

Trên portal Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa tin: Ngày 9/9/2013 Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép điều chỉnh số 28/GPĐC-UBCK điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 36/UBCK-GP do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Tín Phát ngày 2/7/2008.

Để hoàn tất thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông báo các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định của Quyết định 510/QĐ-UBCK ngày 11/8/2009 về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 134/2009/TT-BTC ngày 01/07/2009 của Bộ Tài chính.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Công ty TNHH Tư vấn Thuế Kế toán và Kiểm toán AVINA-IAFC được giảm 01 kiểm toán viên là Trần Ngọc Linh, Chứng chỉ KTV số 0759/KTV trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2013 từ ngày 28/8/2013.

Ngày 30/8/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước nhận được đầy đủ báo cáo đăng ký mua lại cổ phiếu của CtyCP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0310346174 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp đăng ký lần đầu ngày 30/9/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 19/11/2012) theo Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ số 151/BC-XDDV ngày 8/8/2013 của Công ty. Phương án mua lại cổ phiếu của Công ty được thực hiện theo Quyết định của Hội đồng quản trị số 231/QĐ-HĐQT ngày 8/8/2013 và các quy định của pháp luật.

Ngày 4/9/2013, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu đăng ký phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CtyCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 418/NQ-ĐHĐCĐ ngày 8/5/2013, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 778/NQ-HĐQT ngày 21/8/2013 và các quy định của pháp luật.

Xem chi tiết:

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidstincongbo/vichitiet102?dDocName=APPSSCGOVVN162082419&_afrLoop=1643643115360000#%40%3F_afrLoop%3D1643643115360000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162082419%26_adf.ctrl-state%3D858rrp59b_74

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidstincongbo/vichitiet102?dDocName=APPSSCGOVVN162082418&_afrLoop=1643696330996000#%40%3F_afrLoop%3D1643696330996000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162082418%26_adf.ctrl-state%3D858rrp59b_96

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidstincongbo/vichitiet102?dDocName=APPSSCGOVVN162082417&_afrLoop=1643964116743000#%40%3F_afrLoop%3D1643964116743000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162082417%26_adf.ctrl-state%3D858rrp59b_118

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsphathanh/vidsphathanhracongchung/vichitiet106?dDocName=APPSSCGOVVN162082421&_afrLoop=1643995532378000#%40%3F_afrLoop%3D1643995532378000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162082421%26_adf.ctrl-state%3D858rrp59b_140

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsphathanh/vidsphathanhracongchung/vichitiet106?dDocName=APPSSCGOVVN162082420&_afrLoop=1644019468446000#%40%3F_afrLoop%3D1644019468446000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162082420%26_adf.ctrl-state%3D858rrp59b_162

Portal Ngân hàng Nhà nước đưa tin: Ngày 10/9/2013, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Lê Minh Hưng đã có buổi tiếp ông Michel Drobniak, Tham tán kinh tế, Trưởng đại diện cơ quan kinh tế Pháp tại Việt Nam.

Ngày 09/9/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 20/2013/TT-NHNN quy định về cho vay tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Ngày 10/9/2013, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng đã tiếp ông Sundaran Annamalai, Giám đốc điều hành Ngân hàng Thế giới (WB) khu vực Đông Nam Á.

Ngày 09/9/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 21/2013/TT-NHNN quy định về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại (NHTM).

Ngày 09/9/2013, tại Phủ Chủ tịch, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Đặng Thanh Bình, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung và Thống đốc Cơ quan Dịch vụ giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) Choi Soohyun đã ký Bản Ghi nhớ về việc thành lập văn phòng đại diện FSS. Chứng kiến Lễ ký có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye… Lễ ký diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng thống Hàn Quốc tại Việt Nam từ 7-11/9/2013.

Từ ngày 10/9/2013, HDBank ra mắt giao diện Internet Banking phiên bản mới với 8 tính năng vượt trội dựa trên ứng dụng công nghệ tiên tiến hiện đại: giao diện trực quan sinh động; tốc độ xử lý nhanh chóng; an toàn tuyệt đối với công nghệ chứng thực SSL và cơ chế xác thực giao dịch hai lớp; tương thích với mọi trình duyệt web, mọi thiết bị; thông báo tức thì các giao dịch qua SMS và Email; hỗ trợ trực tuyến 24/7; tích hợp đầy đủ tính năng giao dịch ngân hàng. Đặc biệt, tính năng mới nhất của HDBank Internet Banking là dịch vụ chuyển tiền bằng CMND. Ngoài ra, khách hàng còn dễ dàng thực hiện các giao dịch khác một cách nhanh chóng, tiện lợi.

Liên tiếp trong những ngày qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Thông tư số 19/TT-NHNN ngày 06/9/2013 qui định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC); và Thông tư số 20/TT-NHNN ngày 09/9/2013 qui định về cho vay tái cấp vốn trên cơ sở trái phiếu đặc biệt của VAMC; cả hai Thông tư này cùng bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/9/2013.

Ngày 06/9/2013, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 7473/VPCP-QHQT thông báo ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc đẩy nhanh việc thực hiện các dự án do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ.

Tại buổi họp báo diễn ra ngày 29/8/2013, Ủy ban Ổn định tài chính (FSB) thuộc Ngân hàng Thanh toán quốc tế đã công bố khuyến nghị chính sách về nâng cao tính minh bạch và tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh ngân hàng ngầm. Khuyến nghị này là một phần nỗ lực để ngăn chặn rủi ro bắt nguồn từ hoạt động tương tự ngân hàng của các nhóm “ngân hàng ngầm,” được coi là tác nhân quan trọng gây ra khủng hoảng tài chính 2008.

Thời gian qua, thực hiện chủ trương đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền về hoạt động tiền tệ ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Trà Vinh đã tích cực phối hợp với Công an tỉnh và chính quyền địa phương tổ chức các buổi tuyên truyền về cách nhận biết tiền thật, tiền giả cho người dân tại địa phương.

Xem chi tiết:

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211748618&_afrLoop=1204886314630700&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=858rrp59b_159#%40%3F_afrWindowId%3D858rrp59b_159%26_afrLoop%3D1204886314630700%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211748618%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D15x444xz5g_129

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211748463&_afrLoop=1204928985041700&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=15x444xz5g_251#%40%3F_afrWindowId%3D15x444xz5g_251%26_afrLoop%3D1204928985041700%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211748463%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D15x444xz5g_379

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211748450&_afrLoop=1204948475971300&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=15x444xz5g_251#%40%3F_afrWindowId%3D15x444xz5g_251%26_afrLoop%3D1204948475971300%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211748450%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D15x444xz5g_504

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211748419&_afrLoop=1205207325689600&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=15x444xz5g_251#%40%3F_afrWindowId%3D15x444xz5g_251%26_afrLoop%3D1205207325689600%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211748419%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D15x444xz5g_754

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211748610&_afrLoop=1205232245164400&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=15x444xz5g_251#%40%3F_afrWindowId%3D15x444xz5g_251%26_afrLoop%3D1205232245164400%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211748610%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D15x444xz5g_879

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211748462&_afrLoop=1205252665498700&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=15x444xz5g_251#%40%3F_afrWindowId%3D15x444xz5g_251%26_afrLoop%3D1205252665498700%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211748462%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D15x444xz5g_1004

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211748436&_afrLoop=1205278856455500&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=15x444xz5g_251#%40%3F_afrWindowId%3D15x444xz5g_251%26_afrLoop%3D1205278856455500%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211748436%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D15x444xz5g_1129

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211748420&_afrLoop=1205300808859700&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=15x444xz5g_251#%40%3F_afrWindowId%3D15x444xz5g_251%26_afrLoop%3D1205300808859700%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211748420%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D15x444xz5g_1254

(K.H - tổng hợp)