Các báo ngành Tài chính ngày 12/3/2015

**Tăng thuế bảo vệ môi trường: không làm tăng giá xăng, dầu trong nước; **Quyết toán thuế TNCN năm 2014: Một số điểm lưu ý khi thực hiện; **TP. Hồ Chí Minh: Xử lý dứt điểm 44 xe ô tô tạm nhập tái xuất; ...

Các báo ngành Tài chính ngày 12/3/2015

Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính đăng tin:

Tăng thuế bảo vệ môi trường: không làm tăng giá xăng, dầu trong nước: Ngày 10/3/2015, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12 điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2015. Việc tăng thuế BVMT cùng với việc giảm thuế nhập khẩu xăng dầu theo các cam kết quốc tế sẽ không làm tăng giá bán lẻ xăng, dầu trong nước khi cùng một mặt bằng giá xăng dầu thế giới, cơ cấu thuế trong giá xăng, dầu không tăng mà còn giảm.

Theo cam kết tại Hiệp định thương mại tự do trong nội khối ASEAN (Hiệp định ATIGA), Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Trung Quốc (Hiệp định ACFTA) và Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc (Hiệp định AKFTA), Việt Nam phải thực hiện Lộ trình cắt giảm mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với các mặt hàng xăng dầu. Với Lộ trình cắt giảm mức thuế nhập khẩu xăng dầu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định ATIGA, Hiệp định ACFTA và Hiệp định AKFTA thì chênh lệch giữa mức thuế nhập khẩu tối huệ quốc (mức thuế MFN) hiện hành với mức thuế nhập khẩu theo các Hiệp định nêu trên là từ 5%-35% tuỳ chủng loại và khoảng cách này ngày càng tăng vào các năm tiếp theo.

Như vậy, cùng một mặt hàng (xăng dầu) sẽ có nhiều mức thuế nhập khẩu khác nhau (MFN, ATIGA, ACFTA, AKFTA), dẫn đến rủi ro về ngân sách nhà nước, cũng như rủi ro cho cả kinh tế trong nước khi các nước xuất khẩu tăng giá bán xăng dầu. Để thống nhất mức thuế nhập khẩu đối với xăng dầu thì cần phải điều chỉnh mức thuế MFN bằng mức thuế ưu đãi nhất theo các cam kết quốc tế (mức thuế ATIGA). Điều này chắc chắn sẽ tác động làm giảm thu ngân sách nhà nước.

Mặt khác, kể từ quý III/2014 đến nay, giá dầu liên tục giảm mạnh và duy trì ở mức thấp. Để ứng phó với tình hình giá dầu giảm và duy trì ở mức thấp, nhiều nước đã nghiên cứu điều chỉnh chính sách thuế theo hướng tăng và mở rộng đối tượng để đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Như vậy, cùng với việc giảm thuế nhập khẩu xăng dầu, để ứng phó với tình hình giá dầu giảm và duy trì ở mức thấp; đồng thời để tạo chênh lệch giữa giá bán xăng E5 và xăng khoáng, từ đó khuyến khích người dân sử dụng nhiên liệu sinh học; ngày 10/3/2015, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12 ngày 14/7/2011 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về biểu thuế bảo vệ môi trường, trong đó đề nghị điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, như sau: Tăng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng từ 1.000 đồng/lít lên 3.000 đồng/lít; Nhiên liệu bay tăng từ 1.000 đồng/lít lên 3.000 đồng/lít; Dầu diezel: tăng từ 500 đồng/lít lên 1.500 đồng/lít; Dầu mazut, dầu nhờn: tăng từ 300 đồng/lít lên 900 đồng/lít; Mỡ nhờn: tăng từ 300 đồng/kg lên 900 đồng/kg. Dự kiến Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2015.

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=163440265&p_details=1

Quyết toán thuế TNCN năm 2014: Một số điểm lưu ý khi thực hiện: Theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế, quyết toán thuế thu nhập cá nhân (QTT) năm 2014 cần lưu ý một số điểm sau: 

Thứ nhất, về đối tượng quyết toán thuế TNCN
Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai QTT và QTT thay cho cá nhân có uỷ quyền. Trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập trong năm 2014 thì không phải khai QTT TNCN. Tổ chức trả thu nhập chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi, giải thể hoặc phá sản thì phải QTT đối với số thuế TNCN đã khấu trừ chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định về việc chia, tách, … và cấp chứng từ khấu trừ thuế cho người lao động để làm cơ sở thực hiện QTT. Riêng tổ chức, cá nhân trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập nhưng không phát sinh khấu trừ thuế thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thực hiện QTT, chỉ cung cấp cho cơ quan Thuế danh sách cá nhân đã chi trả thu nhập trong năm (nếu có) theo Mẫu 25/DS-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC chậm nhất là ngày thứ 45 kể từ ngày có quyết định về việc giải thể, chấm dứt hoạt động. Trường hợp sau khi tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi), người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới, cuối năm người lao động có ủy quyền QTT thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và QTT thay cho người lao động.
 
Đối với cá nhân trực tiếp QTT, cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công; thu nhập từ kinh doanh có trách nhiệm khai QTT nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo, trừ các trường hợp: Số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau; Cá nhân, hộ kinh doanh có thu nhập từ kinh doanh đã thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán; Cá nhân, hộ gia đình chỉ có thu nhập từ việc cho thuê nhà, cho thuê QSDĐ đã thực hiện nộp thuế theo kê khai tại nơi có nhà, QSDĐ cho thuê; Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân không quá 10 triệu/tháng trong năm và đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không QTT đối với phần thu nhập này; Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê QSDĐ có doanh thu bình quân không quá 20 triệu/tháng trong năm, đã nộp thuế tại nơi có nhà cho thuê, có QSDĐ cho thuê nếu không có yêu cầu thì không QTT đối với phần thu nhập này; Cá nhân là đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp đã được tổ chức trả thu nhập khấu trừ thuế TNCN thì không QTT đối với phần thu nhập này.
 
Cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, cuối năm nếu có yêu cầu áp dụng thuế suất 20% trên thu nhập tính thuế thì thực hiện khai QTT trực tiếp với cơ quan Thuế. Trường hợp cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đã nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần mà không có yêu cầu xác định lại số thuế TNCN theo thuế suất 20% thì không phải QTT.
Về việc ủy quyền QTT TNCN. Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập QTT đối với phần thu nhập do tổ chức, cá nhân trả trong các trường hợp: Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền QTT, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm; Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân không quá 10 triệu/tháng trong năm đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%, nếu cá nhân không có yêu cầu QTT đối với thu nhập vãng lai thì được ủy quyền QTT tại tổ chức trả thu nhập ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên. Nếu cá nhân có yêu cầu QTT đối với thu nhập vãng lai thì cá nhân trực tiếp QTT với cơ quan Thuế; Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thêm thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê QSDĐ có doanh thu bình quân không quá 20 triệu/tháng trong năm đã nộp thuế TNCN tại nơi có nhà, có QSDĐ cho thuê nếu không có yêu cầu QTT đối với thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê quyền QSDĐ thì được ủy quyền QTT tại tổ chức trả thu nhập ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên. Nếu cá nhân có yêu cầu QTT đối với thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê QSDĐ thì cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan Thuế.
 
Cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thay theo mẫu số 04-2/TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC, kèm theo bản chụp hóa đơn, chứng từ chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có).
 
Trường hợp cá nhân đảm bảo điều kiện được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập QTT theo hướng dẫn nêu trên nhưng đã được tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì không ủy quyền QTT cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập (trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã thu hồi và hủy chứng từ khấu trừ thuế đã cấp cho cá nhân); Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công không đảm bảo điều kiện được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập QTT theo hướng dẫn trên, nhưng thuộc diện phải QTT theo quy định thì trực tiếp QTT với cơ quan Thuế trên toàn bộ thu nhập phát sinh trong năm; Cá nhân vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị; vừa có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân không quá 10 triệu/tháng trong năm đã khấu trừ thuế; vừa có thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê QSDĐ có doanh thu bình quân không quá 20triệu/tháng trong năm đã nộp thuế TNCN tại nơi cho thuê thì không ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập QTT.
 
Trường hợp cá nhân sau khi đã ủy quyền QTT, tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã thực hiện QTT thay cho cá nhân, nếu phát hiện cá nhân thuộc diện trực tiếp QTT với cơ quan Thuế thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập không điều chỉnh lại QTT, chỉ cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân theo số quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế nội dung: “Công ty … đã QTT TNCN thay cho …. (theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự) … của Phụ lục Bảng kê 05-1/BK-TNCN” để cá nhân trực tiếp QTT với cơ quan Thuế.
 
 
Từ 15h00 ngày 11/3: Điều chỉnh giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu: Ngày 11/03/2015,Bộ Công Thương đã có công văn số 2374/BCT-TTTN gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu về việc điều hành kinh doanh xăng dầu. Theo đó, từ 15 giờ 00 phút ngày 11/3, giá các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trong nước sẽ được điều chỉnh tăng. Đồng thời, Liên Bộ Công thương - Tài chính cũng quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá như hiện hành. Điều chỉnh mức chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các loại xăng dầu.
 
Liên Bộ cho biết, hiện giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường đang ở mức: Xăng RON 92: 19.138 đồng/lít,kg; Xăng E5: 18.808 đồng/lít,kg; Dầu điêzen 0,05S: 16.771 đồng/lít,kg; Dầu hỏa: 17.160 đồng/lít,kg; Dầu Madút 180CST 3,5S: 13.688 đồng/lít,kg;. Chênh lệch giữa giá cơ sở kỳ công bố với giá cơ sở kỳ trước liền kề đối với các mặt hàng xăng dầu lần lượt là: 1.004 đồng/lít,kg; 1004 đồng/lít,kg; 238 đồng/lít,kg; -156 đồng/lít,kg và -188 đồng/lít,kg

Trước diễn biến giá xăng dầu thế giới gần đây có chiều hướng tăng; tiếp tục thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, Liên Bộ Công thương – Tài chính quyết định:

Thứ nhất, giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá như hiện hành. Điều chỉnh mức chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các loại xăng dầu như sau: Xăng các loại: giảm 596 đồng/lít, từ mức 2.448 đồng/lít xuống còn 1.852 đồng/lít; Dầu điêzen các loại: giảm 462 đồng/lít, từ mức 1.350 đồng/lít xuống còn 888 đồng/lít; Dầu hỏa: giảm 856 đồng/lít, từ mức 1.693 đồng/lít xuống còn 837 đồng/lít, Dầu madut các loại: giảm 1.088 đồng/kg, từ mức 2.015 đồng/kg xuống còn 927 đồng/kg.

Thứ hai, về giá bán xăng dầu, sau khi thực hiện việc trích lập, sử dụng Quỹ Bình ổn giá như trên, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá: Xăng RON 92 là 17.286 đồng/lít;  Xăng E5 là 16.956 đồng/lít; Dầu điêzen 0,05S là 15.883 đồng/lít; Dầu hỏa là 16.323 đồng/lít; Dầu madút 180CST 3,5S là 12.761 đồng/kg.

Thời điểm áp dụng việc trích lập, sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu từ 15 giờ 00 ngày 11 tháng 3 năm 2015.

Thời điểm điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng, dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15 giờ 00 ngày 11 tháng 3 năm 2015

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=163441429&p_details=1

Xuất hỗ trợ gần 30 nghìn tấn gạo cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn: Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 405/QĐ-BTC về việc xuất gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, học kỳ II năm học 2014 – 2015. 

Theo đó, thực hiện Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, Bộ Tài chính đề nghị Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) xuất cấp không thu tiền 29.358,401 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 49 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để hỗ trợ cho học sinh học kỳ II năm học 2014 – 2015.
 
Bên cạnh đó, Tổng cục DTNN có trách nhiệm phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tổ chức giao nhận tại trung tâm huyện lỵ theo kế hoạch phân bổ của UBND các tỉnh; việc giao nhận gạo phải đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định của Nhà nước; Tổng hợp dự toán chi phí xuất cứu trợ trình Bộ Tài chính xem xét phê duyệt; ghi giảm vốn dự trữ nhà nước số lượng gạo nói trên theo giá hạch toán đang theo dõi trên sổ kế toán và báo cáo quyết toán hàng cứu trợ theo đúng quy định.
 
Ngoài ra, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm đảm bảo việc tiếp nhận, phân phối gạo đúng đối tượng, không bị trùng lắp giữa các chương trình hỗ trợ gạo khác trên địa bàn: sử dụng gạo được hỗ trợ đúng mục đích, tránh để thất thoát, tiêu cực trong quá trình tiếp nhận, phân phối gạo; Chỉ đạo các đơn vị tiếp nhận gạp của địa phương vận chuyển gạo dự trữ quốc gia từ trung tâm quận, huyện, thị, thành phố của tỉnh đến các trường học hoặc địa điểm thích hợp, cấp phát cho các đối tượng học sinh theo đúng qui định./.
 
 
Cục Thuế tỉnh Hải Dương: Thu NSNN tháng 2/2015 bằng 118,7% so với cùng kỳ năm 2014:Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Hải Dương, ước thu NSNN tháng 2/2015 đạt 470 tỷ đồng, lũy kế tháng đầu năm ước đạt 1.500 tỷ đồng, đạt 24,3% so với dự toán năm 2015, bằng 118,7% so với cùng kỳ năm 2014.
Trừ tiền sử dụng đất ước thu 434,4 tỷ đồng, lũy kế 2 tháng được 1.409,9 tỷ đồng, đạt 25,3% so với dự toán năm 2015, bằng 119,7% so với cùng kỳ năm trước.
 
Có 06 khoản thu đạt trên 20% so với dự toán gồm: Thu cấp quyền khai thác khoáng sản đạt 234,6% so với dự toán năm; thu từ khu vực DNNN Trung ương đạt 29,2% dự toán năm; thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 30,1% dự toán năm; thu lệ phí trước bạ đạt 24% dự toán năm; thu từ khu vực DNNN có vốn đầu tư nước ngoài đạt 25,6% dự toán; thu từ khu vực DNNN địa phương đạt 29,2% dự toán; các khoản thu khác đều có phát sinh và tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2014.
 
Trong tháng 2/2015, Cục Thuế tỉnh Hải Dương cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ thuế, cụ thể: Tăng cường các hoạt động tuyên truyền chính sách pháp luật thuế mới, pháp luật thuế sửa đổi, bổ sung, trong đó chú ý nội dung về cải cách thủ tục hành chính thuế, quản lý thuế đối với hộ kinh doanh; hướng dẫn các DN chuẩn bị nộp quyết toán thuế TNDN và TNCN năm 2014; chỉ đạo rà soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các DN, tổ chức, kiểm tra việc lập bộ và thực hiện công khai thông tin hộ kinh doanh trên Website của ngành Thuế; rà soát các khoản nợ đọng năm 2014 chuyển sang, phân tích và tổ chức theo dõi, giám sát chặt chẽ các khoản tiền nợ, tiền truy thu, tiền phạt thuế, tích cực đôn đốc, áp dụng các biện pháp thu nợ và cưỡng chế thuế để người nộp thuế nộp các khoản nợ đọng vào NSNN theo đúng quy định pháp luật đạt hiệu quả cao; triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2015 ngay từ đầu năm…
 
 
Tạp chí thuế có tin:
 
Đưa trên 17.000 lao động đi nước ngoài: Cục Quản lý Lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH) cho biết đã có 17.206 lao động đã đi làm việc ở nước ngoài trong 2 tháng đầu năm 2015, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
 
Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục là thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất với 10.906 người, chiếm 63,4% tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài. 
 
Đặc biệt, phía Đài Loan cũng đang xem xét tiếp nhận lại lao động Việt Nam trong ngành đánh bắt cá và giúp việc gia đình. Nếu thỏa thuận mở lại hợp tác lao động trong hai ngành này được thông qua, lao động Việt Nam sẽ có thêm cơ hội đi làm việc ở thị trường truyền thống và nhiều tiềm năng này.
 
Song song với việc duy trì phát triển các thị trường truyền thống như Đài Loan, Nhật Bản, Malaysia… để đạt chỉ tiêu về số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài, các DN xuất khẩu lao động đang hướng tới việc tìm kiếm các đơn hàng có điều kiện làm việc, thu nhập tốt cho người lao động.
 
Một số thị trường ở Trung Đông sẽ được đẩy mạnh khai thác. Riêng thị trường CHLB Đức, bên cạnh công việc phổ biến dành cho lao động Việt Nam là điều dưỡng viên chăm sóc người già, có thể mở rộng ra các ngành nghề khác.
 
Đặc biệt, Việt Nam và Thái Lan đang chuẩn bị các điều kiện nhận lao động trong thời gian tới. Để chuẩn bị cho lao động Việt Nam sang Thái Lan và có thể tiếp nhận lao động Thái Lan vào làm việc, Bộ LĐ-TB&XH đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chuẩn bị nội dung buổi làm việc với đoàn Thái Lan để ký bản ghi nhớ về việc gửi và nhận lao động với Thái Lan, sau đó sẽ tiến tới hợp tác.
 
TP. Hồ Chí Minh: Xử lý dứt điểm 44 xe ô tô tạm nhập tái xuất: Tổng cục Hải quan vừa có công văn 1777/TCHQ-TXNK chỉ đạo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế GTGT đối với 32 xe ô tô tạm nhập tái xuất của dự án ADB 1 và WB 1
Theo đó, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh xử lý dứt điểm 32 xe ô tô tạm nhập tái xuất của dự án ADB 1 và WB1, theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại công văn 11516/BTC-CST ngày 18/8/2014.
 
Đối với trường hợp 32 xe ô tô nhập khẩu dưới hình thức tạm nhập tái xuất  phục vụ cho dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 1A (ADB1 và WB1), sau đó được điều chuyển cho  các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải vào năm 1999 thì đến nay đã hết thời hiệu truy thu thuế tiêu thụ đặc biệt và GTGT. Đối với 12 xe bán đấu giá vào năm 2014 thì đơn vị bán đấu giá thực hiện theo quy định như đối với hoạt động bán tài sản nhà nước.../.
 
Việt Nam vươn lên vị trí 28/230 nước xuất vào Tây Ban Nha: Theo thương vụ Việt Nam tại Tây Ban Nha (Bộ Công thương), năm 2014 Việt Nam xuất khẩu sang Tây Ban Nha đạt trị giá 2,14 tỷ Euro, tăng 11,3 % so với năm ngoái.
 
Với kết quả đó, Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 28 trong số gần 230 nước xuất khẩu sang Tây Ban Nha. Thậm chí Việt Nam còn đứng trên phần lớn các nước khác trong khu vực châu Á như Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan, Malaysia,… và các đối tác truyền thống ở Mỹ Latinh như Achentina, Venezuela hay Chile.
Các sản phẩm xuất khẩu chủ đạo của Việt Nam vào thị trường Tây Ban Nha là cà phê, giày dép, thủy sản, dệt may, hàng thủ công mỹ nghệ...
 
Trong khi đó, nhập khẩu của Việt Nam từ Tây Ban Nha đạt 301,2 triệu Euro, tăng 22,7%. Con số này vẫn còn khá nhỏ và Việt Nam chỉ đứng vị trí 69 trong số trên 200 bạn hàng nhập khẩu của Tây Ban Nha.
 
Được biết, theo báo cáo mới nhất của Bộ Kinh tế và Cạnh tranh Tây Ban Nha, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của nước này năm 2014 tăng 2,5%, đạt 240,03 tỷ Euro (khoảng 290 tỷ USD), là mức cao nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, nhập khẩu còn tăng mạnh hơn lên đến 5,7% và đạt 264,51 tỷ Euro (khoảng 320 tỷ USD)./.
 
Kiên Giang: Buộc tái xuất 5 xe ô tô quá hạn tạm nhập: Chi cục Hải quan cửa khẩu Hà Tiên- Cục Hải quan Kiên Giang đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và buộc tái xuất đối với 5 trường hợp ô tô mang biển số Campuchia tạm nhập – tái xuất quá thời hạn trên địa bàn xã Mỹ Đức, thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. 
Ngoài ra, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hà Tiên cũng đã lập biên bàn, buộc tái nhập một xe ô tô mang biển số Việt Nam tại địa bàn thị xã Hà Tiên đã quá hạn tạm xuất tái nhập.
 
Qua nắm tình hình, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hà Tiên nhận thấy có tình trạng một số cư dân biên giới đã lợi dụng thủ tục hải quan về tạm nhập – tái xuất phương tiện để sử dụng trái phép ô tô mang biển số Campuchia sang Việt Nam. Qua rà soát, khá nhiều xe ô tô tạm nhập tái xuất đã quá hạn theo quy định tại Điều 81 Thông tư  128/2013/TT-BTC ngày 10-9-2013 của Bộ Tài chính.
 
Từ đó, đầu năm 2015, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hà Tiên đã phối hợp với Công an Thị xã Hà Tiên tiến hành ra soát, kiểm tra để quản lý phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu đường bộ.
 
Kết quả rà soát, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hà Tiên đã xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 7.500.000 đồng và buộc tái xuất 5 trường hợp xe ô tô tạm nhập nhưng quá hạn vẫn không tái xuất như nói trên.
 
Ngoài ra, Chi cục cũng đã lập biên bản, trình Chủ tịch UBND Thị xã Hà Tiên xem xét, giải quyết đối với 6 trường hợp người mang quốc tịch Campuchia có thân nhân ở Việt Nam, sử dụng ô tô mang biển số Campuchia tạm nhập vào Việt Nam và lưu giữ trên địa bàn.
 
Xem chi tiết:
 
 
 
 
 
 
Tạp chí Tài chính đăng bài:
 
Thuế xăng dầu sẽ được điều chỉnh theo hướng có lợi cho người tiêu dùng: Trên cơ sở mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu đã được UBTV Quốc hội thông qua, Bộ Tài chính sẽ thực hiện điều hành chính sách thuế nhập khẩu xăng dầu phù hợp để người dân được hưởng lợi khi giá xăng dầu thế giới giảm.
 

Trong thông cáo được phát đi chiều tối ngày 11/3, Bộ Tài chính cho biết, hôm qua 10/3, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 1269/2011/UBTVQH12 điều chỉnh thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2015.

Theo cam kết tại Hiệp định thương mại tự do trong nội khối ASEAN (Hiệp định ATIGA), Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Trung Quốc (Hiệp định ACFTA) và Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN-Hàn Quốc (Hiệp định AKFTA), Việt Nam phải thực hiện Lộ trình cắt giảm mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với các mặt hàng xăng dầu.

Với Lộ trình cắt giảm mức thuế nhập khẩu xăng dầu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định ATIGA, Hiệp định ACFTA và Hiệp định AKFTA thì chênh lệch giữa mức thuế nhập khẩu tối huệ quốc (mức thuế MFN) hiện hành với mức thuế nhập khẩu theo các Hiệp định nêu trên là từ 5%-35% tuỳ chủng loại và khoảng cách này ngày càng tăng vào các năm tiếp theo.

Như vậy, cùng một mặt hàng (xăng dầu) sẽ có nhiều mức thuế nhập khẩu khác nhau (MFN, ATIGA, ACFTA, AKFTA), dẫn đến rủi ro về ngân sách nhà nước, cũng như rủi ro cho cả kinh tế trong nước khi các nước xuất khẩu tăng giá bán xăng dầu.

Để thống nhất mức thuế nhập khẩu đối với xăng dầu thì cần phải điều chỉnh mức thuế MFN bằng mức thuế ưu đãi nhất theo các cam kết quốc tế (mức thuế ATIGA). Điều này chắc chắn sẽ tác động làm giảm thu ngân sách nhà nước.

Mặt khác, kể từ quý III/2014 đến nay, giá dầu liên tục giảm mạnh và duy trì ở mức thấp. Để ứng phó với tình hình giá dầu giảm và duy trì ở mức thấp, nhiều nước đã nghiên cứu điều chỉnh chính sách thuế theo hướng tăng và mở rộng đối tượng để đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Như vậy, cùng với việc giảm thuế nhập khẩu xăng dầu, để ứng phó với tình hình giá dầu giảm và duy trì ở mức thấp; đồng thời để tạo chênh lệch giữa giá bán xăng E5 và xăng khoáng, từ đó khuyến khích người dân sử dụng nhiên liệu sinh học, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua biểu thuế bảo vệ môi trường như trên.

Cũng theo Bộ Tài chính, việc điều chỉnh tăng thuế bảo vệ môi trường như trên sẽ không làm tăng giá xăng, dầu trong nước khi cùng một mặt bằng giá xăng dầu thế giới, cơ cấu thuế trong giá xăng, dầu không tăng mà còn giảm (mức tăng thuế bảo vệ môi trường như trên vẫn thấp hơn mức thuế nhập khẩu giảm do thực hiện theo các cam kết quốc tế).

http://tapchitaichinh.vn/Chinh-sach-moi/Thue-xang-dau-se-duoc-dieu-chinh-theo-huong-co-loi-cho-nguoi-tieu-dung/59095.tctc

Hà Nội tiến hành cấp mã số thuế cho người phụ thuộc: Cùng với việc thực hiện quyết toán thuế năm 2014, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ tiến hành cấp mã số thuế cho người phụ thuộc ngay trong tháng 3/2015. 

Ông Nguyễn Văn Hổ - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.Hà Nội cho biết, trong tháng 3 cùng với việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2014, cơ quan thuế sẽ tiến hành cấp mã số thuế cho người phụ thuộc (NPT) thông qua tổ chức chi trả thu nhập. 

Để cấp mã số cho NPT, Cục Thuế TP.Hà Nội sẽ tiến hành rà soát, thu thập thông tin, lên danh sách về NPT. Trường hợp NPT không có đầy đủ thông tin theo quy định thì tổ chức chi trả thu nhập phải bổ sung các thông tin còn thiếu để làm căn cứ cấp mã số thuế cho NPT.

Sau khi hoàn tất việc nhập dữ liệu, tổ chức chi trả thu nhập in và kết xuất dữ liệu bảng đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh, hoặc bộ tờ khai quyết toán thuế gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trường hợp tổ chức chi trả thu nhập sử dụng phần mềm hỗ trợ kê khai thì có thể tải phần mềm, cài đặt ứng dụng và nhập thông tin NPT theo quy định. Nếu có vướng mắc trong việc cài đặt thì có thể liên hệ với Phòng tin học, hoặc Phòng Tuyên truyền hỗ trợ, Phòng Kiểm tra thuế, Phòng thuế TNCN để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế TP.Hà Nội cũng lưu ý, khi tổ chức chi trả thu nhập tiến hành nhập thông tin của NPT phải thực hiện khai đầy đủ số lượng NPT đã tính giảm trừ trong năm 2014; trường hợp tổ chức chi trả thu nhập đã cấp mã số cho NPT theo hình thức gửi trước thông tin (không gửi cùng hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2014 thì không phải khai lại thông tin vào phụ lục).

Sau khi hoàn tất việc nhập dữ liệu, tổ chức chi trả thu nhập nộp hồ sơ cấp mã số thuế cho NPT qua mạng, gửi lên hệ thống mà không cần in hồ sơ.

Trong quá trình nhập liệu, nếu số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu hoặc thông tin trên giấy khai sinh của một số NPT trùng nhau và bị ứng dụng từ chối cho nhập thì tổ chức chi trả thu nhập liên hệ với người nộp thuế để kiểm tra và điều chỉnh ngay./.

Sửa cách tính trị giá hải quan:  Quy định hiện hành về xác định giá trị hàng xuất khẩu được đánh giá là dẫn đến phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

Thông tư 205/2010/TT-BTC quy định phương pháp xác định trị giá hàng XK như sau: Giá bán thực tế tại cửa XK là giá ghi trên hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng, hóa đơn thương mại và các chứng từ có liên quan của lô hàng phù hợp với hàng hóa thực xuất khẩu.

Đại diện Cục Thuế XNK (Tổng cục Hải quan) cho rằng quy định như vậy chưa nêu rõ các chi phí phải cộng hoặc trừ trong trị giá hàng XK như hàng NK, dẫn đến phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Để khắc phục bất cập từ thực tế, dự thảo Thông tư quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã bổ sung nội dung: Phí bảo hiểm (nếu có), phí vận tải và các chi phí khác (trong nội địa Việt Nam) liên quan đến hàng hóa XK cho đến khi hàng hóa đã được xếp lên phương tiện vận tải tại cửa XK có bao gồm trong trị giá hải quan hàng XK; Phí bảo hiểm quốc tế (I), phí vận tải quốc tế (F) và thuế xuất khẩu tại Việt Nam không bao gồm trong trị giá hải quan hàng XK.

Và các phí, thuế XK nêu trên có bao gồm hay không bao gồm trong trị giá tính thuế hàng XK dựa trên cơ sở các chứng từ, tài liệu liên quan đến chi phí này.

Tổng cục trưởng làm việc với Lãnh đạo Bộ GTVT về triển khai cơ chế một cửa quốc gia: Ngày 11/3/2015, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải về triển khai cơ chế một cửa quốc gia tại trụ sở Bộ Giao thông vận tải. 

Tham gia buổi làm việc, về phía Bộ Giao thông vận tải có Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, đại diện các đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải như Cục Hàng hải, Cục Đăng kiểm, Trung tâm Công nghệ thông tin; về phía Tổng cục Hải quan có đại diện các đơn vị Ban Cải cách Hiện đại hóa, Ban Quản lý rủi ro, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan, Cục Giám sát quản lý.

Tại buổi làm việc, đại diện Bộ Giao thông vận tải đã báo cáo tình hình thực hiện triển khai cơ chế một cửa quốc gia tại Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng và kế hoạch triển khai tại các Cảng vụ khác trong thời gian tới.

Theo đó, từ ngày 12/11/2014 đến ngày 09/03/2015, Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng đã tiếp nhận và xử lý 279 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa quốc gia trên hệ thống đối với 3 đại lý tàu biển tham gia thử nghiệm. Thời gian đầu triển khai, hệ thống đã phải điều chỉnh, bổ sung chức năng phù hợp với quy trình của các Bộ liên quan như: Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Tính đến ngày 20/1/2015, Tổng cục Hải quan (Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo cơ chế một cửa quốc gia) đã hoàn thành các bổ sung điều chỉnh và họp thống nhất với các Bộ để triển khai chính thức. Theo kế hoạch, Cơ chế một cửa quốc gia lĩnh vực hàng hải sẽ được tiếp tục triển khai tại 3 Cảng vụ: Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu.

Tại cuộc họp, hai bên đã thảo luận, thống nhất về kế hoạch triển khai mở rộng cơ chế một cửa quốc gia trong thời gian tới đối với các lĩnh vực thuộc Bộ Giao thông vận tải. Về việc xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai, hai bên cũng đã trao đổi, thống nhất về thời gian, cách thức phối hợp giữa các đơn vị với nhau.

Đầu tư trong và ngoài nước tháng 2/2015: Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Hai ước tính đạt 9117 tỷ đồng, bao gồm: Vốn trung ương 1788 tỷ đồng; vốn địa phương 7329 tỷ đồng. Tính chung 2 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 21962 tỷ đồng, bằng 11% kế hoạch năm và tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2014, gồm có:

- Vốn trung ương quản lý đạt 4351 tỷ đồng, bằng 10,7% kế hoạch năm và tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải là 723 tỷ đồng, bằng 10,5% và tăng 7,9%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 357 tỷ đồng, bằng 12,5% và giảm 1,7%; Bộ Y tế 171 tỷ đồng, bằng 10,8% và tăng 94,3%; Bộ Xây dựng 152 tỷ đồng, bằng 9,8% và tăng 2%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 83 tỷ đồng, bằng 12,1% và tăng 3,8%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 69 tỷ đồng, bằng 8,1% và giảm 1,4%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 59 tỷ đồng, bằng 10,1% và tăng 11,3%; Bộ Công Thương 42 tỷ đồng, bằng 9,7% và tăng 13,5%; Bộ Khoa học và Công nghệ 32 tỷ đồng, bằng 10,7% và giảm 3,1%; Bộ Thông tin và Truyền thông 24 tỷ đồng, bằng 13,3% và giảm 4%.

- Vốn địa phương quản lý đạt 17611 tỷ đồng, bằng 11% kế hoạch năm và tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 12514 tỷ đồng, bằng 10,5% và tăng 5,6%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 4098 tỷ đồng, bằng 12% và giảm 4,8%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 1000 tỷ đồng, bằng 15,8% và giảm 12%. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau: Hà Nội đạt 2463 tỷ đồng, bằng 12,2% kế hoạch năm và giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước; Bà Rịa - Vũng Tàu 884 tỷ đồng, bằng 16,7% và tăng 18,9%; thành phố Hồ Chí Minh 801 tỷ đồng, bằng 4,2% và giảm 12,1%; Nghệ An 735 tỷ đồng, bằng 19,3% và tăng 3,5%; Cà Mau 541 tỷ đồng, bằng 33,2% và tăng 63%; Thanh Hóa 510 tỷ đồng, bằng 15% và tăng 9,4%; Kiên Giang 508 tỷ đồng, bằng 27,4% và tăng 12,4%.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/02/2015 thu hút 148 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 712,3 triệu USD, tăng 21,3% về số dự án và giảm 14,3% về số vốn so với cùng kỳ năm 2014. Đồng thời có 58 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước được cấp vốn bổ sung với 480,5 triệu USD. Như vậy tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt 1192,8 triệu USD, giảm 22,5% so với cùng kỳ năm 2014. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 2 tháng đầu năm ước tính đạt 1200 triệu USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước.

Phân hóa ngân hàng: Từ lượng có đến chất?: Nếu xét nhóm các NH quy mô lớn cả về vốn, tổng tài sản tới hiệu quả hoạt động, câu chuyện “chiếu trên” của 4 NHTM quốc doanh BIDV, Vietcombank (VCB), Vietinbank (CTG) và Agribank đang có sự thay đổi. Trong đó, Agribank từ chỗ NH có tổng tài sản lớn nhất, nay đã phải nhường chỗ cho Vietinbank.  Bản thân Agribank, với định vị “ngân hàng nông nghiệp nông thôn” và chưa được cổ phần hóa, nên vẫn được thị trường “liệt” vào dạng “NH chính sách” hơn là “thi đấu”, cạnh tranh trực tiếp và  sòng phẳng trên thị trường với các NH còn lại.

So với BIDV quy mô vốn điều lệ lớn, tổng tài sản, Vietinbank và Vietcombank lại đang có sự vượt trội xét về mặt cấu trúc vốn sở hữu với độ mở lớn hơn, có đối tác chiến lược đầu tư nước ngoài hiện hữu với tỷ lệ sở hữu lớn, có hiệu quả hoạt động cũng thể hiện vượt trội, liên tục bắt đầu từ năm 2013-2014 cũng như ở các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra cho 2015. Cụ thể, Vietinbank, Vietcombank đã không chỉ lần lượt dẫn đầu về tổng tài sản mà cũng bứt phá vượt trội về lợi nhuận cũng như thu nhập lãi thuần. 

Dù vậy, so với điểm xuất phát cách đây hơn 10 năm từ chỗ NH có nợ xấu lớn phải được Chính phủ hỗ trợ thanh khoản để bảo đảm CAR (hệ số an toàn vốn), sự hồi phục của BIDV ngày nay đã được đánh giá là quá tốt. Do đó trong nhóm các NH lớn, vẫn không thể thiếu BIDV. Đặc biệt, theo bảng đánh giá chất lượng tài sản NH do Chứng khoán Bản Việt thực hiện vào cuối năm 2014, nếu xét chất lượng tín dụng ở các NH thường phụ thuộc vào mức độ giải ngân tín dụng cho các NH quốc doanh, thì cả ba NH lớn kể trên đều có “điểm” giải ngân cho nhóm khách hàng này rất cao.

Tập trung ưu đãi cho sản phẩm cơ khí có tính khả thi:  Định hướng này xuất phát từ tổng kết, đánh giá của các cơ quan, DN liên quan khi cho rằng, chương trình cơ khí trọng điểm đang gặp một số vướng mắc, tiến triển chậm so với yêu cầu.

Triển khai Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg, có 11 dự án có tổng giá trị gần 10.000 tỷ đồng đã được chấp thuận cho hưởng chính sách hỗ trợ. Nhưng đến nay mới có 3 dự án được chấp thuận ký hợp đồng tín dụng vay vốn và giải ngân được 16% trong số 374 tỷ đồng giá trị vay.

Các dự án khác do vướng mắc về thủ tục, hồ sơ, hoặc do những hạn chế từ lâu của ngành cơ khí đang trong tình trạng chậm triển khai. Các ý kiến thống nhất, cơ chế chính sách ban hành tương đối đầy đủ, tuy nhiên tính thực thi còn hạn chế, đặc biệt là cơ chế tài chính và nguồn lực.

Việc đầu tư các dự án cơ khí cũng còn mang tính chất phân tán, khép kín trong từng DN, thiếu sự phối kết hợp và công nghệ lạc hậu, dẫn đến chi phí cao và khả năng cạnh tranh sản phẩm thấp.

Phản ánh từ các DN cũng cho biết, lãi suất tín dụng đầu tư hiện còn cao, không mấy hấp dẫn so với tín dụng thương mại thông thường, các gói thầu cung cấp thiết bị cho dự án cần vốn lớn nên các chủ đầu tư trong nước thường áp dụng hình thức thu xếp vốn từ chính nhà thầu cung cấp thiết bị từ nước ngoài, dẫn đến khả năng để các DN cơ khí trong nước được thực hiện các gói thầu rất khó.

Trước tình hình này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban chỉ đạo chương trình sản phẩm cơ khí trọng điểm cho rằng, cần xem xét lại việc tiếp cận, định hướng ưu đãi cho các dự án cơ khí trọng điểm thời gian tới.

Căn cứ trên các định hướng triển khai, danh mục dự án mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt, các cơ quan, DN triển khai cần rà soát, lựa chọn những dự án khả thi, đi từ sản phẩm mà thị trường cần và có tính cạnh tranh so với sản phẩm nhập ngoại, thay vì ưu đãi dàn trải trong bối cảnh nguồn lực của DN và Nhà nước đều hạn chế. 

Xem chi tiết:

http://tapchitaichinh.vn/Chinh-sach-moi/Ha-Noi-tien-hanh-cap-ma-so-thue-cho-nguoi-phu-thuoc/59044.tctc

http://tapchitaichinh.vn/Chinh-sach-moi/Sua-cach-tinh-tri-gia-hai-quan/59105.tctc

 
 
 
 
(T.Hằng - tổng hợp)