Các báo ngành Tài chính ngày 12/8/2014

** Gần 300 giờ sẽ được giảm sau khi Bộ Tài chính quyết liệt cải cách thủ tục thuế; ** Bộ Tài chính: cần thiết phải ban hành một Thông tư để cụ thể hoá cải cách TTHC về lĩnh vực thuế; ** Cuối năm, phấn đấu 100% DN khai thuế qua mạng; ** Quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian thông quan hàng hóa; ** Thêm hai khu vực thuộc địa bàn giám sát hải quan... 

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Portal Bộ Tài chính đưa tin:

Gần 300 giờ sẽ được giảm sau khi Bộ Tài chính quyết liệt cải cách thủ tục thuế: Bộ Tài chính sẽ rà soát bãi bỏ các thủ tục không cần thiết để giảm thời gian kê khai và nộp thuế; không chồng thuế trong lĩnh vực chứng khoán và tăng cường phối hợp quản lý giá sữa là những nội dung thông tin "nóng" được Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết trong chương trình "Dân hỏi- Bộ trưởng trả lời". Cổng TTĐT Bộ Tài chính xin giới thiệu toàn văn bài phỏng vấn Bộ trưởng. Bộ trưởng nói: Tại Kỳ họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 vừa qua, Bộ Tài chính cũng đã trình Chính phủ Nghị quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp, trong đó tập trung mạnh mẽ vào nội dung cải cách thủ tục hành chính thuế và hải quan. Chúng tôi dự tính, nếu thực hiện được các giải pháp này sẽ giảm 290 giờ kê khai nộp thuế trên tổng số 537 giờ theo tính toán của WB trong năm 2012 vừa qua.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1539781?pers_id=2177014&item_id=138374186&p_details=1

Bộ Tài chính: cần thiết phải ban hành một Thông tư để cụ thể hoá cải cách TTHC về lĩnh vực thuế: Với mục tiêu cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính (TTHC) về lĩnh vực thuế và để những cải cách sớm đi vào cuộc sống, tạo điều kiện giúp doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, góp phần đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp như khẳng định của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tại chương trình "Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời". Bộ Tài chính đã tổ chức họp với các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp,… để lấy ý kiến tham gia với Bộ Tài chính, qua đó giúp Bộ nghiên cứu ban hành một Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 và Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính. ­­­­

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=138451435&p_details=1

Đẩy mạnh khai thuế qua mạng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: Thực hiện chủ trương cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hoá công tác quản lý thuế, Tổng cục Thuế đã triển khai chương trình khai thuế qua mạng internet (iHTKK) từ tháng 8/2009. Đến nay hệ thống iHTKK đã được triển khai trên toàn quốc giúp giảm chi phí, tạo thuận lợi cho người nộp thuế và nâng cao hình ảnh của cơ quan thuế trong cộng đồng doanh nghiệp nói riêng và cộng đồng xã hội nói chung. Để tiếp tục đẩy mạnh khai thuế qua mạng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong đó đảm bảo đến cuối năm 2014 đạt tỷ lệ tối thiểu 95% và phấn đấu đạt 100% doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện khai thuế qua mạng.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=138433945&p_details=1

Nâng cao sự hài lòng của NNT khi thực hiện các thủ tục hành chính thuế: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Tăng cường kỷ cương kỷ luật trong quản lý thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1261/QĐ-TCT ngày 11/08/2014 thành lập Ban Chỉ đạo Tổ giúp việc triển khai thực hiện đề án “Xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế” với Tổng cục trưởng Bùi Văn Nam là Trưởng Ban Chỉ đạo, Vụ trưởng - Phó trưởng Ban Cải cách và Phó trưởng Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các Vụ Tổ chức cán bộ, Tuyên truyền hỗ trợ, Thanh tra, Kê khai kế toán thuế, Quản lý nợ, Pháp chế, Cục Công nghệ thông tin là thành viên.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=138432259&p_details=1

Thời báo Tài chính Việt Nam online đưa tin:

Cục trưởng Hải quan được ủy quyền mở tài khoản tạm giữ tại KBNN: Bộ Tài chính ủy quyền cho Cục trưởng Cục Hải quan mở tài khoản tạm giữ của Bộ Tài chính tại Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố nơi Cục Hải quan đóng trụ sở để quản lý các khoản thu, chi liên quan đến xử lý hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát hải quan phát sinh.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-08-11/cuc-truong-hai-quan-duoc-uy-quyen-mo-tai-khoan-tam-giu-tai-kbnn-12280.aspx

Đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính cho lĩnh vực Thuế và Hải quan: Các ý kiến, khảo sát phản hồi của doanh nghiệp (DN) đang được tích cực tập hợp, trao đổi, từ đó đẩy nhanh sửa đổi các quy định, đơn giản hóa thủ tục, đảm bảo bám sát thực tiễn. Đây là ý kiến của TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về việc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thuế và Hải quan. Ông Lộc cho biết, Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với VCCI, đơn vị được giao cho điều tra và đánh giá, phối hợp với các hiệp hội DN, hiệp hội tư vấn thuế để rà soát, có các giải pháp và chương trình hành động nhằm giảm số lần, thời gian khai, nộp thuế của DN.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-08-11/day-nhanh-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-cho-linh-vuc-thue-va-hai-quan-12282.aspx

Casino, đặt cược sẽ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện: Bộ Tài chính cho biết đang nghiên cứu trình Chính phủ để ban hành các Nghị định về một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Theo đó, dự kiến sẽ bổ sung 3 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, gồm: kinh doanh dịch vụ định mức tín nhiệm, kinh doanh casino, kinh doanh đặt cược.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-08-11/casino-dat-cuoc-se-la-nganh-nghe-kinh-doanh-co-dieu-kien-12271.aspx

Cuối năm, phấn đấu 100% DN khai thuế qua mạng: Tổng cục Thuế vừa đề nghị các Cục Thuế triển khai quyết liệt chương trình khai thuế qua mạng, đảm bảo đến cuối năm 2014 đạt tỷ lệ tối thiểu 95% và phấn đấu đạt 100% DN trên địa bàn thực hiện khai thuế qua mạng. Để đạt được mục tiêu này, những nội dung được Tổng cục Thuế thực hiện gồm: phối hợp với các Tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN, các Tổ chức chứng thực chữ ký số công cộng tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ NNT thực hiện khai thuế qua mạng.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2014-08-11/cuoi-nam-phan-dau-100-dn-khai-thue-qua-mang-12284.aspx

Tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ Formosa Hà Tĩnh: Bộ Tài chính vừa ban hành văn bản gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh; Cục Thuế, Hải quan Hà Tĩnh và Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh nhằm tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ và giải quyết kiến nghị của DN này theo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2014-08-11/tiep-tuc-trien-khai-cac-bien-phap-ho-tro-formosa-ha-tinh-12279.aspx

Bắt giữ hơn 6,5 kg ma túy tại sân bay Nội Bài: Một vụ vận chuyển hơn 6,5 kg ma túy vào Hà Nội qua đường hàng không đã bị lực lượng Hải quan sân bay Nội Bài phát hiện, bắt giữ vào ngày 10/8. Theo đại diện Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan Hà Nội), vào khoảng 15h30 ngày 10/8, trong quá trình làm thủ tục cho hành khách đi trên chuyến bay VN 593, đường bay từ Hồng Kông về Nội Bài, đã phát hiện qua hình ảnh máy soi chiếu hành lý của hành khách Đinh Dác Khánh (nguyên quán Hải Phòng, quốc tịch Hồng Kông, Trung Quốc) có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su-chinh-tri/2014-08-11/bat-giu-hon-65-kg-ma-tuy-tai-san-bay-noi-bai-12278.aspx

Kiểm tra phóng xạ tất cả hành khách, hành lý và hàng hóa xuất nhập khẩu: Tổng cục Hải quan vừa ban hành quy trình hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, phát hiện phóng xạ đối với hàng hóa XK, NK, quá cảnh, trung chuyển vận chuyển bằng container tại các cửa khẩu cảng biển quốc tế; hành lý và hành khách nhập cảnh, quá cảnh tại các sân bay quốc tế.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2014-08-11/kiem-tra-phong-xa-tat-ca-hanh-khach-hanh-ly-va-hang-hoa-xuat-nhap-khau-12277.aspx

Hà Nội: Tập huấn chính sách mới các khoản thu về đất: Cục Thuế Hà Nội vừa tổ chức tập huấn chính sách thuế về thu tiền sử dụng đất (SDĐ), tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cán bộ thuế, nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ quản lý đối với chính sách thuế mới này. Tham gia tập huấn có gần 300 đại biểu đại diện lãnh đạo và cán bộ, công chức (CBCC) thuế của một số phòng chức năng; đại diện lãnh đạo 30 chi cục thuế và các CBCC làm công tác quản lý các khoản thu từ đất.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2014-08-11/ha-noi-tap-huan-chinh-sach-thue-moi-ve-dat-12275.aspx

7 giải pháp tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thuế: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1201/QĐ-TCT nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý thuế, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế với các giải pháp trọng tâm.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su-chinh-tri/2014-08-11/7-giai-phap-tang-cuong-ky-luat-ky-cuong-trong-quan-ly-thue-12267.aspx

Trái phiếu tuần 11-15/8: Nguồn cung sơ cấp được bổ sung dồi dào: Tuần qua, thị trường trái phiếu tiếp tục có diễn biến sôi động. Trên sơ cấp, dù lãi suất giảm mạnh, nhưng khối lượng trúng thầu vẫn đạt 100%. Trên thứ cấp, giá trị giao dịch dù giảm nhưng nhu cầu đầu tư lớn. Tuần này, nguồn cung sơ cấp được bổ sung lớn; thứ cấp, nhu cầu đầu tư vẫn cao.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2014-08-11/trai-phieu-tuan-11-15-8-nguon-cung-so-cap-duoc-bo-sung-doi-dao-12296.aspx

FLC thay đổi lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết: Theo đó, hơn 6,1 triệu cổ phiếu là số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết thay đổi của FLC trong lần này. CtyCP Tập đoàn FLC (mã Ck: FLC) vừa báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh về việc thay đổi số cổ phiểu có quyền biểu quyết do phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2014-08-11/flc-thay-doi-luong-co-phieu-co-quyen-bieu-quyet-12292.aspx

Giảm mạnh nhất 10 phiên, VN-Index mất dần cơ hội vượt đỉnh: Thị trường đã rơi vào trạng thái tiêu cực sáng nay, trái ngược với kỳ vọng của số đông nhà đầu tư. Đồng loạt các cổ phiếu blue-chips suy yếu mạnh hơn và các cổ phiếu đầu cơ cũng đang mất dần cơ hội.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2014-08-11/giam-manh-nhat-10-phien-vn-index-mat-dan-co-hoi-vuot-dinh-12288.aspx

Thị trường chứng khoán: Dòng tiền đang hướng tới trung hạn: Theo phân tích của VDSC, những ngành đạt cao điểm kinh doanh trong những tháng cuối năm có thể là điểm đến tiếp theo của dòng tiền. Lý do là từ tháng 9 trở đi, bên cạnh việc đón đầu làn sóng KQKD quý III, dòng tiền trên TTCK thường tìm đến những nhóm ngành có chu kỳ kinh doanh rơi vào dịp cuối năm để tìm bàn đạp cho một chu kỳ tăng mới.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2014-08-07/thi-truong-buoc-vao-giai-doan-tich-luy-12214.aspx

Thị trường chứng khoán đứng trước cơ hội ‘đột phá’ hút dòng vốn ngoại: TTCK nói riêng và nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước cơ hội đón nhận dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài nhờ định hướng nâng hạng thị trường và việc đàm phán, ký kết với các Ủy ban chứng khoán của châu Âu, xây dựng TTCK phái sinh,… đã và đang được cơ quan quản lý gấp rút triển khai. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Vũ Bằng đã cho biết như vậy khi trao đổi với TBTCVN về dòng vốn ngoại vào thị trường chứng khoán trong thời gian qua.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2014-08-11/thi-truong-chung-khoan-viet-nam-co-hoi-dot-pha-gia-tang-dong-von-ngoai-12274.aspx

Tạp chí Tài chính online đưa tin:

Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài: Bắt giữ hơn 6,5 kg ma túy tổng hợp: Ngày 10/8/2014, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan TP. Hà Nội) đã bắt giữ một đối tượng người nước ngoài vận chuyển hơn 6,5 kg ma túy tổng hợp vào Việt Nam. Theo thông cáo báo chí của Cục Hải quan TP. Hà Nội ngày 11/8, vụ việc được phát hiện và bắt giữ vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 10/8/2014, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài trong khi làm thủ tục cho hành khách nhập cảnh trên chuyến bay VN 593 (đường bay từ Hồng Kông - Nội Bài), đã phát hiện 01 thùng carton ký gửi và 01 túi du lịch xách tay của hành khách Dinh Dac Khanh, quốc tịch Hồng Kông – Trung Quốc có dấu hiệu nghi vấn. 

Xem chi tiết:

http://tapchitaichinh.vn/Su-kien-Tai-chinh/Chi-cuc-Hai-quan-cua-khau-san-bay-quoc-te-Noi-Bai-Bat-giu-hon-65-kg-ma-tuy-tong-hop/52504.tctc

Người Bí thư Chi bộ gương mẫu: Đảm nhiệm cương vị Vụ trưởng kiêm Bí thư Chi bộ Vụ Tài chính quốc phòng, an ninh, đặc biệt (Vụ I) - Bộ Tài chính, đồng chí Đinh Trần Lợi là tấm gương sáng trong xây dựng Chi bộ và tập thể đơn vị vững mạnh, luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Xem chi tiết:

http://tapchitaichinh.vn/Su-kien-Tai-chinh/Nguoi-Bi-thu-Chi-bo-guong-mau/52477.tctc

Báo Hải quan điện tử đưa tin:

Gỗ NK qua cửa khẩu La Lay ùn tắc là do xe chở quá tải trọng: Chiều 11-8, qua trao đổi với phóng viên Báo Hải quan, ông Trương Quang Long, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay-Cục Hải quan Quảng Trị cho biết, trên địa bàn cửa khẩu có  73 xe gỗ NK đang chờ hạ tải trước khi làm thủ tục hải quan. Trước đó ngày 23-6-2014, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn ký ban hành Công văn số 8307/BTC-TCHQ gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố về việc phối hợp công tác kiểm soát tải trọng phương tiện vận tải nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/go-nk-qua-cua-khau-la-lay-un-tac-la-do-xe-cho-qua-tai-trong.aspx

Quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian thông quan hàng hóa: Sáng ngày 11-8-2014, dưới sự chủ trì của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc, lãnh đạo Tổng cục Hải quan và lãnh đạo các vụ, cục thuộc Tổng cục Hải quan đã có buổi họp bàn triển khai các công việc nhằm cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/se-giam-thoi-gian-thong-quan-hang-hoa-xuong-con-16-gio.aspx

Sẽ có hướng dẫn tổng thể xử lí vướng mắc VNACCS/VCIS: Tổng cục Hải qua vừa triệu tập gần 20 CBCC của một số đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục Hải quan và một số cục hải quan địa phương tham gia rà soát và dự thảo văn bản hướng dẫn xử lí các vướng mắc liên quan đến Hệ thống VNACCS/VCIS.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/se-co-huong-dan-tong-the-xu-li-vuong-mac-vnaccs-vcis.aspx

Thêm hai khu vực thuộc địa bàn giám sát hải quan: Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 2344/QĐ-TCHQ về Quy trình về giám sát hải quan tại khu vực cửa khẩu biên giới đường bộ và biên giới đường sông, quy trình có nhiều điểm mới và cụ thể hơn so với quy trình trước đây.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/quy-trinh-moi-ve-giam-sat-hai-quan-tai-cua-khau-duong-bo-va-duong-song.aspx

Khai sai đối tượng miễn thuế nhập khẩu, một DN bị truy thu trên 29 tỉ đồng: Chi cục Kiểm tra sau thông quan- Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) vừa thực hiện truy thu trên 29,4 tỉ đồng đối với một doanh nghiệp dầu khí có trụ sở tại Hà Nội do DN này khai sai đối tượng miễn thuế nhập khẩu, đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, mã số hàng hóa nhập khẩu dẫn đến thiếu số thuế phải nộp.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/khai-sai-doi-tuong-mien-thue-nhap-khau-mot-dn-bi-truy-thu-tren-29-ti-dong.aspx

Truy thu gần 3,5 tỉ đồng thuế từ mặt hàng vật tư y tế NK: Chi cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Hải quan TP.HCM vừa tiến hành kiểm tra sau thông quan đối với Công ty TNHH Dược phẩm Vy Gia (quận Tân Bình- TP.HCM), truy thu gần 3,5 tỉ đồng tiền thuế giá trị gia tăng. Theo Chi cục Kiểm tra sau thông quan, đơn vị đã tiến hành kiểm tra đối với các tờ khai nhập khẩu mặt hàng quả lọc thận nhập khẩu của Công ty TNHH Dược phẩm Vy Gia, nhập khẩu từ năm 2009 đến năm 2013. Kết quả, Chi cục Kiểm tra sau thông quan phát hiện Công ty TNHH Dược phẩm V.G. đã khai sai mã số tính thuế dẫn đến thuế tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/truy-thu-gan-35-ti-dong-thue-tu-mat-hang-vat-tu-y-te-nk.aspx

Bắt giữ hơn 6,5kg ma túy tại sân bay Nội Bài: Sáng ngày 11-8, đại diện Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng người nước ngoài vận chuyển hơn 6,5kg ma túy vào Việt Nam. Vụ việc được phát hiện và bắt giữ vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 10-8. Lực lượng Hải quan trong khi làm thủ tục cho hành khách đi trên chuyến bay VN 593, đường bay từ Hồng Kông (Trung Quốc) về Nội Bài, đã phát hiện qua hình ảnh máy soi, hành lý của hành khách Đinh Dác Khanh, quốc tịch Hồng Kông có dấu hiệu nghi vấn.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/bat-giu-hon-65kg-ma-tuy-tai-san-bay-noi-bai.aspx

Ngăn chặn gian lận thuế từ loại hình gia công, SXXK - Bài 3: Chốt chặt hậu kiểm: Đặc thù của loại hình gia công, SXXK là được ưu đãi về thời gian ân hạn thuế đến 275 ngày theo quy định tại Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10-9-2013 của Bộ Tài chính. Một số DN trong quá trình gia công, SXXK hàng hóa đã cố tình  thực hiện không đúng quy định của pháp luật, nhằm trốn thuế. Do vậy, công tác hậu kiểm sẽ tiếp tục được Cục Hải quan TP.HCM tăng cường đối với loại hình đặc thù này. 

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/ngan-chan-gian-lan-thue-tu-loai-hinh-gia-cong-sxxk-bai-3-chot-chat-hau-kiem.aspx

Đảm bảo nguồn lực cho phát triển KT-XH: Thời gian qua, hệ thống các chính sách tài chính không ngừng hoàn thiện, về cơ bản đã đảm bảo nguồn lực cho phát triển kinh tế- xã hội. Công cuộc cải cách thuế đã góp phần tích cực trong việc vừa đảm bảo nguồn thu cho ngân sách, vừa đảm bảo tính bền vững trong cơ cấu huy động nguồn thu.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/dam-bao-nguon-luc-cho-phat-trien.aspx

Tạp chí Thuế online đưa tin:

Hạch toán thuế nhập khẩu và thuế GTGT bị ấn định: Ngày 8/8/2014, Bộ Tài chính đã có Công văn số 11049/BTC-TCT gửi Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc trung ương; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các Hiệp hội DN đầu tư nước ngoài, DN nhỏ và vừa để hướng dẫn việc hạch toán thuế nhập khẩu và thuế GTGT hàng nhập khẩu DN đã nộp theo ấn định của cơ quan hải quan. 

Xem chi tiết:

http://tapchithue.com.vn/dien-dan-nghiep-vu/159-dien-dan-nghiep-vu/5461.html

Tổng cục Thuế triển khai Kế hoạch hành động đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế: Quyết tâm tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho DN và người dân đã được ngành thuế thể hiện cụ thể trong Kế hoạch hành động ban hành kèm theo Quyết định số 1201/QĐ-TCT ngày 6/8/2014, có hiệu lực thi hành cùng ngày của Tổng cục Thuế.

Xem chi tiết:

http://tapchithue.com.vn/kinh-nghiem-quan-ly/5458.html

Tuyên Quang: 7 tháng thu ngân sách đạt 61,7% dự toán: Tính đến hết tháng 7, tổng số thu nội địa trên toàn địa bàn tỉnh Tuyên Quang ước thực hiện 592,4 tỷ đồng, đạt 61,7% dự toán pháp lệnh, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2013, với đa số các khoản thu đạt trên mức bình quân chung và tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước.

Xem chi tiết:

http://tapchithue.com.vn/kinh-nghiem-quan-ly/5451.html

Cục Thuế Đồng Tháp: thu ngân sách gặp khó: Trong khi các DN, hộ SXKD trên địa bàn vẫn chưa thể vực dậy sau giai đoạn khủng hoảng của nền kinh tế do tiềm lực tài chính, quy mô nhỏ, sức mua của thị trường hạn chế, dẫn đến số thuế phát sinh thấp..., thì tác động của sự thay đổi nhiều cơ chế, chính sách đã khiến không ít khoản thu bị sụt giảm mạnh. Vì thế, cho đến thời điểm này, nhiệm vụ huy động nguồn lực cho NSNN của ngành thuế Đồng Tháp vẫn chưa đạt tiến độ đề ra, thậm chí còn thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Xem chi tiết:

http://tapchithue.com.vn/kinh-nghiem-quan-ly/5450.html

Portal Tổng cục Hải quan có tin:

Những giải pháp đẩy mạnh công tác hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài: Sau 2 năm triển khai thực hiện thí điểm, Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg đã chứng minh chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho người nước ngoài xuất cảnh là phù hợp với thông lệ quốc tế, điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam; thúc đẩy người nước ngoài tăng chi tiêu mua hàng hóa của Việt Nam qua đó phát triển du lịch, xuất khẩu hàng hóa, quảng bá văn hóa dân tộc, đồng thời góp phần hoàn thiện chính sách thuế GTGT.

Xem chi tiết:

http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=21285&Category=Tin%20n%E1%BB%95i%20b%E1%BA%ADt

Máy soi container tại Hải Phòng được sử dụng hiệu quả: Ngày 07/8/2014, Cục Hải quan TP. Hải Phòng đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) khảo sát, đánh giá hậu kỳ Dự án sử dụng máy soi container tại Hải Phòng. Phát biểu mở đầu buổi làm việc, ông Taniguchi đại diện cho Ban triển khai Dự án Tăng cường năng lực Hải quan tại Cảng Hải Phòng thuộc JICA nêu rõ: Hệ thống máy soi được trang bị tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng trong Dự án do Chính phủ Nhật Bản tài trợ là thiết bị được sử dụng từ nguồn thuế của đất nước, do đó JICA cần thiết phải có hoạt động khảo sát, đánh giá hậu kỳ nhằm thông báo hiệu quả, tác động của Dự án thực hiện tại Việt Nam tới Chính phủ và nhân dân Nhật Bản. JICA rất mong nhận được sự hợp tác của Cục Hải quan TP Hải Phòng nhằm nâng cao tính hiệu quả, tính bền vững của Dự án.

Xem chi tiết:

http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=21284&Category=Tin%20n%E1%BB%99i%20b%E1%BB%99

Máy soi container tại Hải Phòng được sử dụng hiệu quả: Ngày 07/8/2014, Cục Hải quan TP. Hải Phòng đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) khảo sát, đánh giá hậu kỳ Dự án sử dụng máy soi container tại Hải Phòng. Phát biểu mở đầu buổi làm việc, ông Taniguchi đại diện cho Ban triển khai Dự án Tăng cường năng lực Hải quan tại Cảng Hải Phòng thuộc JICA nêu rõ: Hệ thống máy soi được trang bị tại Cục Hải quan TP. Hải Phòng trong Dự án do Chính phủ Nhật Bản tài trợ là thiết bị được sử dụng từ nguồn thuế của đất nước, do đó JICA cần thiết phải có hoạt động khảo sát, đánh giá hậu kỳ nhằm thông báo hiệu quả, tác động của Dự án thực hiện tại Việt Nam tới Chính phủ và nhân dân Nhật Bản. JICA rất mong nhận được sự hợp tác của Cục Hải quan TP Hải Phòng nhằm nâng cao tính hiệu quả, tính bền vững của Dự án.

Xem chi tiết:

http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=21284&Category=Tin%20n%E1%BB%99i%20b%E1%BB%99

Ưu tiên vận động doanh nghiệp bán hàng hoàn thuế GTGTĐó là nội dung được thảo luận sôi nổi giữa các bên tham gia Hội nghị triển khai Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng cho khách xuất cảnh được tổ chức vào ngày 7/8/2014 vừa qua tại Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng.

Xem chi tiết:

http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=21283&Category=Tin%20n%E1%BB%99i%20b%E1%BB%99

Portal Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có tin:

UBCKNN thông báo tăng 02 Kiểm toán viên của Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ghi nhận Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam tăng 02 Kiểm toán viên trong Danh sách Kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán đối với đơn vị có lợi ích công chúng năm 2014 kể từ ngày 4/8/2014.

Xem chi tiết:

http://www.ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidstincongbo/vichitiet102?dDocName=APPSSCGOVVN162091067&_afrLoop=400804507951000#%40%3F_afrLoop%3D400804507951000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162091067%26_adf.ctrl-state%3D14qtq3e71_151

Ngày 6/8/2014, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Công văn số 03/2014/BC-KTT ngày 31/7/2014 báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường. Theo đó, CTCP Đầu tư Thiết bị và Xây lắp điện Thiên Trường đã thực hiện phát hành 80.000 cổ phiếu thưởng cho 03 cổ đông.

Xem chi tiết:

http://www.ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsphathanh/vidsphathanhcbcnv/vichitiet109?dDocName=APPSSCGOVVN162091074&_afrLoop=401063157313000#%40%3F_afrLoop%3D401063157313000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162091074%26_adf.ctrl-state%3D14qtq3e71_168

Ngày 8/8/2014, Chủ tịch UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 64/GCN-UBCK cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm. Theo Giấy chứng nhận, cổ phiếu CTCPDược phẩm Agimexpharm được đăng ký chào bán cho cổ đông hiện hữu với số lượng 1.320.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng; Tổng giá trị chào bán tính theo mệnh giá là 13,2 tỷ đồng. Tổ chức tư vấn phát hành cho Công ty là Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng.

Xem chi tiết:

http://www.ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsphathanh/vidsphathanhracongchung/vichitiet106?dDocName=APPSSCGOVVN162091073&_afrLoop=401093535679000#%40%3F_afrLoop%3D401093535679000%26dDocName%3DAPPSSCGOVVN162091073%26_adf.ctrl-state%3D14qtq3e71_185

(Kim Liên - tổng hợp)