Các báo ngành Tài chính ngày 12/9/2016

(eFinance Online) - **Hà Nội: Chấm dứt hoạt động của Chi cục Quản lý công sản thuộc Sở Tài chính; **Ngăn ngừa gian lận trong khai báo hải quan; **Miễn thuế với hàng hóa có giá trị tối thiểu...
Các báo ngành Tài chính ngày 12/9/2016

Portal Bộ Tài chính đưa tin:

Bộ Tài chính chủ động trình Chính phủ sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng trứng Artemia về 0%: Thời gian qua, một số báo có thông tin về nội dung: Chính phủ bãi bỏ Thông tư 98/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, đưa thuế nhập khẩu mặt hàng Artemia về 0%. Tuy nhiên, bản chất của vấn đề này như thế nào? Cổng TTĐT Bộ Tài chính thông tin lại nội dung từ đơn vị soạn thảo trình Chính phủ Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, danh mục hàng hóa, mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan, trong đó có việc sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng trứng Artemia.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/webcenter/portal/tttc/r/o/ttsk/ttsk_chitiet?dDocName=MOFUCM088433&_afrLoop=29681753778059384#!%40%40%3F_afrLoop%3D29681753778059384%26dDocName%3DMOFUCM088433%26_adf.ctrl-state%3Dpoto3n6ku_106

Thời báo Tài chính Việt Nam đưa tin:

Hà Nội: Chấm dứt hoạt động của Chi cục Quản lý công sản thuộc Sở Tài chính: UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4918/QĐ-UBND chấm dứt hoạt động của Chi cục Quản lý công sản trực thuộc Sở Tài chính. Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Giám đốc Sở Tài chính chỉ đạo Chi cục Quản lý công sản tổng hợp, thống kê tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính hiện đang quản lý, các khoản công nợ, các chứng từ, hồ sơ, tài liệu có liên quan; lập danh sách, hồ sơ tài liệu công chức và lao động hơp đồng của đơn vị, để chuyển về Khối Văn phòng Sở Tài chính.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2016-09-10/ha-noi-cham-dut-hoat-dong-cua-chi-cuc-quan-ly-cong-san-thuoc-so-tai-chinh-35458.aspx

Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt hàng hóa từ Nhật Bản: Nghị định 125/2016/NĐ-CP biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa CHXHCN Việt Nam và Nhật Bản về đối tác kinh tế giai đoạn 2016-2019 vừa được Chính phủ ban hành. Nghị định này quy định thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về đối tác kinh tế giai đoạn 2016-2019 và điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định này. Nghị định bao gồm 7 điều khoản cụ thể về : phạm vu điều chỉnh, đối tượng áp dụng , biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, điều kiện áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, hàng hóa từ khu phi thuế quan của Việt Nam, hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2016-09-11/bieu-thue-nhap-khau-uu-dai-dac-biet-hang-hoa-tu-nhat-ban-35471.aspx

Lâm Đồng: Giải ngân vốn đầu tư đạt gần 47% kế hoạch: Báo cáo của UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, tổng vốn bố trí trực tiếp cho các dự án công trình trên địa bàn tỉnh trong năm 2016 là trên 2.342 tỷ đồng. Đến hết ngày 31/7 vừa qua, toàn tỉnh đã giải ngân được gần 1.099 tỷ đồng, đạt 46,9% kế hoạch (tăng trên 5% so với tỷ lệ giải ngân 6 tháng). Cụ thể, nguồn ngân sách tập trung có kế hoạch vốn gần 562 tỷ đồng, đã giải ngân được gần 373 tỷ đồng, đạt trên 66% kế hoạch; nguồn vốn trái phiếu chính phủ có kế hoạch vốn 137 tỷ đồng, đã giải ngân được trên 25 tỷ đồng, đạt trên 18% kế hoạch; nguồn vốn hỗ trợ mục tiêu có kế hoạch gần 342 tỷ đồng, đã giải ngân được trên 93 tỷ đồng, đạt trên 27% kế hoạch...

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2016-09-10/lam-dong-giai-ngan-von-dau-tu-dat-gan-47-ke-hoach-35440.aspx

Ai sẽ bị thiệt thòi khi doanh nghiệp ‘làm xiếc’ tăng vốn khủng?: Trên thực tế, các thông tin về tài chính của nhiều doanh nghiệp (DN) không được cung cấp một cách đầy đủ, minh bạch và kịp thời cho các nhà đầu tư. Do đó, khi ra quyết định mua cổ phiếu, các cổ đông nhỏ, không được kiểm soát DN sẽ luôn là người chịu thiệt hại. Ông Phan Lê Thành Long, Giám đốc Viện Kế toán Quản trị Công chứng Úc (CMA Australia) tại Việt Nam nhấn mạnh đến điều này khi trao đổi với PV TBTCVN về một số “thủ thuật” biến báo các thông tin tài chính của DN hiện nay.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2016-09-10/ai-se-bi-thiet-thoi-khi-doanh-nghiep-lam-xiec-tang-von-khung-35456.aspx

Báo Hải quan đưa tin:

Ngăn ngừa gian lận trong khai báo hải quan: Qua công tác nắm tình hình trên Hệ thống thông quan tự động VNACCS, Cục Quản lý rủi ro (Tổng cục Hải quan) đã chủ động đề xuất xây dựng, triển khai Chuyên đề “Kiểm soát rủi ro trong hoạt động hủy sửa tờ khai hàng hóa XK, NK" để ngăn chặn DN có hành vi hủy, sửa tờ khai nhằm né tránh việc phân luồng (Xanh-Vàng-Đỏ) hòng buôn lậu, gian lận thương mại. Theo tin từ Cục Quản lý rủi ro, thời gian qua, trong quá trình phân tích, đánh giá rủi ro trong các hoạt động nghiệp vụ hải quan, lực lượng chuyên trách quản lý rủi ro cấp Tổng cục Hải quan đã phát hiện rất nhiều trường hợp DN hủy, sửa tờ khai. Trong đó có nhiều đối tượng DN hủy, sửa tờ khai nhiều lần trong khoảng thời gian nhất định.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Ngan-ngua-gian-lan-trong-khai-bao-hai-quan.aspx

Công bố Quyết định thành lập Cục Hải quan Hà Nam Ninh: Sáng 10-9, tại Hội trường UBND tỉnh Ninh Bình, Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Cục Hải quan Hà Nam Ninh, trực thuộc Tổng cục Hải quan. Tại buổi lễ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ- Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn đã công bố Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 4-4-2016 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Cục Hải quan Hà Nam Ninh, trực thuộc Tổng cục Hải quan. Theo đó, sau khi được thành lập Cục Hải quan Hà Nam Ninh thực hiện chức năng quản lí Nhà nước về Hải quan tại 3 tỉnh: Ninh Bình, Hà Nam và Nam Định, trụ sở được đặt tại tỉnh Ninh Bình. 

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Cong-bo-Quyet-dinh-thanh-lap-Cuc-Hai-quan-Ha-Nam-Ninh.aspx

Điều tra, làm rõ vụ 6 điểm sản xuất, kinh doanh TPCN giả: Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) vừa có ý kiến chỉ đạo các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ vụ 6 tụ điểm sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng “dởm”. Theo đó, xét báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 về việc phát hiện 6 điểm kinh doanh thực phẩm chức năng nghi là hàng giả trên địa bàn TP.Hà Nội, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng xem xét nếu có dấu hiệu hình sự thì chuyển cơ quan điều tra để làm rõ, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Dieu-tra-lam-ro-vu-6-diem-san-xuat-kinh-doanh-TPCN-gia.aspx

Miễn thuế với hàng hóa có giá trị tối thiểu: Theo quy định mới của Luật Thuế XK, thuế NK, hàng hóa có tổng trị giá hải quan dưới 500.000 VND hoặc có tổng số tiền thuế XK, NK phải nộp dưới mức 50.000 VND cho một lần XK, NK được miễn thuế XK, thuế NK. Bộ Tài chính vừa có hướng dẫn Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện quy định này theo hướng dẫn của Luật Thuế XK, thuế NK mới. Tuy nhiên, Bộ Tài chính cũng cho biết, quy định này không áp dụng đối với hàng hóa là quà biếu, quà tặng, hàng hóa mua bán trao đổi của cư dân biên giới và hàng hóa gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định hiện hành đối với trường hợp miễn thuế không phải đăng ký danh Mục hàng hóa miễn thuế tại Thông tư  số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Mien-thue-voi-hang-hoa-co-gia-tri-toi-thieu.aspx

Rút ngắn thời gian giải quyết hoàn thuế nhờ ứng dụng CNTT: Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý quy trình hoàn thuế Giá trị gia tăng (GTGT), đảm bảo công tác hoàn thuế được thực hiện nhanh chóng, kịp thời theo đúng quy định, ngành Thuế phấn đấu trong giai đoạn 2016 - 2017 đạt mục tiêu 95% hồ sơ hoàn thuế được thực hiện theo phương thức điện tử. Công tác tổ chức giám sát hoàn thuế tập trung, đảm bảo hoàn thuế đúng đối tượng, kịp thời hạn theo đúng quy định của pháp luật về hoàn thuế luôn là nhiệm vụ được ngành Thuế chú trọng. Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, tính đến ngày 18-7, Tổng cục Thuế đã tiếp nhận 11.335 hồ sơ hoàn thuế với tổng số tiền là 55.156 tỷ đồng. Trong đó, đã trả kết quả đủ điều kiện ra quyết định hoàn thuế của 10.530 hồ sơ, với số tiền là 50.911 tỷ đồng (bằng 92% tổng số tiền đề nghị giám sát); đã trả kết quả không đủ điều kiện ra quyết định hoàn của 662 hồ sơ, với tổng tiền là 3.894 tỷ đồng (bằng 7% tổng số tiền đề nghị giám sát). Hiện Tổng cục Thuế cũng đang giải quyết cho cục Thuế 143 hồ sơ với số tiền là 351 tỷ đồng.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Rut-ngan-thoi-gian-giai-quyet-hoan-thue-nho-ung-dung-CNTT.aspx

(Th.H - Tổng hợp)