Các báo ngành Tài chính ngày 13/11/2015

**Cục Thuế TP Hà Nội: Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thu hồi nợ đọng; **Bộ Tài chính xử lý nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2015; **Ngành Hải quan lập 3 đoàn công tác đốc thu nợ thuế; **Doanh nghiệp đánh giá tích cực về cải cách thủ tục hải quan; **61 xe ô tô tồn tại cảng LOTUS...

Các báo ngành Tài chính ngày 13/11/2015

Portal Bộ Tài chính đưa tin:

Thanh tra Tài chính - 70 năm trưởng thành và vững mạnh: Sáng 12/11, tại Hà Nội, Bộ Tài chính long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Thanh tra ngành Tài chính (20/11/1945 - 20/11/2015). Trong suốt chặng đường 70 năm xây dựng và trưởng thành, Thanh tra ngành Tài chính luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo đặc biệt, sâu sắc của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng như sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, địa phương. Các thế hệ cán bộ Thanh tra Tài chính không ngừng phấn đấu thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, lợi ích dân tộc và giai cấp, gắn bó chặt chẽ sự nghiệp của ngành với nhân dân và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong công cuộc đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=189122269&p_details=1

SCB sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam cải thiện hệ số tín nhiệm quốc gia: Chiều 12/11, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng có buổi tiếp Tổng giám đốc khu vực Asean và Nam Á, Ngân hàng Standard Chartered (SCB), ông Ajay Kanwal cùng đoàn. Tham gia tiếp đoàn cùng Bộ trưởng còn có đại diện Lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá cao các hoạt động hợp tác của SCB trong thời gian qua, đặc biệt trong công tác tư vấn hỗ trợ Chính phủ Việt Nam cải thiện hệ số tín nhiệm quốc gia; Tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về huy động vốn nước ngoàicủa một số quốc gia trong khu vực, cũng như tham gia Tổ hợp đồng quản lý chính cho đợt phát hành trái phiếu quốc tế năm 2014 của Chính phủ Việt Nam. Bộ trưởng cũng ghi nhận đề xuất của SCB trong việc hỗ trợ triển khai chương trình quản lý nợ trung hạn, đặc biệt các khía cạnh liên quan đến các nghiệp vụ quản lý nợ chủ động, quản lý rủi ro đối với danh mục nợ Chính phủ.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=189107834&p_details=1

Quốc hội quyết định dành hơn 193.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới: Sáng 12/11, với 88,26% đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, Danh mục các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 bao gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Mục tiêu của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được Quốc hội quyết định đó là: Đến năm 2020 số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới khoảng 50%; không còn xã chỉ đạt dưới 5 tiêu chí. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nhằm mục tiêu: Góp phần giảm tỷ lệ nghèo cả nước bình quân xuống từ 1,0% - 1,5%/năm; riêng các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn giảm 4%/năm theo chuẩn nghèo quốc gia giai đoạn 2016 - 2020. Cả hai Chương trình đều thực hiện từ năm 2016 đến hết năm 2020.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=189103182&p_details=1

Cục Thuế TP Hà Nội: Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp thu hồi nợ đọng: Cục Thuế Thành phố Hà Nội đã công khai danh sách danh sách 113 đơn vị nợ thuế đến 30/9/2015 với tổng số tiền nợ 212 tỷ 804 triệu đồng. Đây là lần thứ 5 trong năm 2015 Cục Thuế Hà Nội thực hiện việc công khai danh tính các đơn vị nợ thuế. Trước đó, đã có 357 đơn vị được cục Thuế công bố danh tính nợ thuế và tính đến ngày 31/10/2015, đã có 205/357 đơn vị đã nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 1.261 tỷ 326 triệu đồng. Việc tiếp tục công khai danh tính của các đơn vị nợ thuế là một trong những giải pháp của đơn vị trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế, đảm bảo công bằng giữa những người nộp thuế trong quá trình thực hiện nghĩa vụ với NSNN.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=189104355&p_details=1

Thời báo Tài chính Việt Nam đưa tin:

Bộ Tài chính xử lý nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2015: Nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương (NSTW) năm 2015 đã bố trí 13.000 tỷ đồng, theo quy định tại Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 21/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ thì 50% nguồn dự phòng được phép sử dụng là 6.500 tỷ đồng, 50% còn lại tạm giữ lại để xử lý khi nguồn thu NSTW giảm lớn. Báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết, đến ngày 23/9/2015, tổng số đã phân bổ, sử dụng và đang trình cấp có thẩm quyền từ nguồn dự phòng NSTW năm 2015 là 6.648,3 tỷ đồng. Tại văn bản số 752/BTC-NSNN, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng 3.000 tỷ đồng từ nguồn 50% dự phòng NSTW tạm giữ lại để xử lý các nhiệm vụ phòng chống thiên tai, dịch bệnh và đột xuất cấp thiết khác những tháng cuối năm 2015.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-11-12/bo-tai-chinh-xu-ly-nguon-von-du-phong-ngan-sach-trung-uong-nam-2015-26118.aspx

Điều chỉnh kinh phí một số dự án về tài nguyên - môi trường: Một số dự án Chính phủ do Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện được Bộ Tài chính thống nhất điều chỉnh, phân bổ kinh phí; riêng kinh phí dự án nghiên cứu, điều tra, đánh giá về tiềm năng khí hydrate ở các vùng biển Việt Nam không được điều chỉnh. Trong công văn Bộ Tài chính gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Bộ Tài chính thống nhất với đề nghị của Bộ TN&MT điều chỉnh giảm 697 triệu đồng cho nhiệm vụ “Kiểm tra, đánh giá sự ổn định của hệ thống mốc độ cao quốc gia trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long”. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng điều chỉnh tăng 697 triệu đồng cho nhiệm vụ “Đo kiểm tra hệ thống mộc độ cao hạng I, II, III nhà nước khu vực thành phố Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long chu kỳ đo lặp năm 2015” theo công văn của Chính phủ về việc báo cáo kết quả đo kiểm tra lưới độ cao quốc gia tại các khu vực này.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-11-12/dieu-chinh-kinh-phi-mot-so-du-an-ve-tai-nguyen-moi-truong-26112.aspx

Ngành Hải quan lập 3 đoàn công tác đốc thu nợ thuế: Tổng cục Hải quan cho biết, Tổng cục sẽ thành lập 3 đoàn công tác trực tiếp xuống các địa phương để đôn đốc, hướng dẫn về công tác thu hồi nợ thuế. Cụ thể, đoàn phía Bắc gồm các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Thanh Hóa. Đoàn miền Trung gồm các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Bình Định, Quảng Nam, Hà Tĩnh. Đoàn phía Nam gồm các tỉnh, thành phố: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu. Nhiệm vụ của đoàn công tác nhằm đôn đốc các Cục Hải quan địa phương thu hết các khoản nợ đã được Tổng cục Hải quan giao chỉ tiêu thu hồi, đồng thời đôn đốc, xử lý các khoản nợ phát sinh trong năm 2015.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2015-11-12/nganh-hai-quan-lap-3-doan-cong-tac-doc-thu-no-thue-26116.aspx

Không thu thuế cổ vật nhập khẩu: Bộ Tài chính vừa chấp thuận đề nghị của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế xin miễn thuế GTGT đối với cổ vật nhập khẩu… Bộ Tài chính cho biết, ngày 17/4/2015, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có công văn đề nghị Bộ Tài chính xem xét miễn thuế GTGT đối với hiện vật là chiếc xe kéo tay của Hoàng Thái hậu Từ Minh được đấu giá tại Pháp, nay nhập trở lại Việt Nam. Về vấn đề này, căn cứ quy định tại Điều 3, Khoản 20 Điều 5 Luật thuế GTGT năm 2008, ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính đã có ý kiến chấp thuận không thu thuế đối cổ vật nhập khẩu nêu trên.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-11-12/khong-thu-thue-co-vat-nhap-khau-26095.aspx

Báo Hải quan đưa tin:

Doanh nghiệp đánh giá tích cực về cải cách thủ tục hải quan: Sáng 12-11, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo công bố kết quả khảo sát năm 2015 về mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan. Kết quả khảo sát cho thấy, có tới 94% doanh nghiệp tham gia khảo sát đánh giá sự chuyển biến của các chính sách, pháp luật hải quan trong giai đoạn 2010-2015 là tích cực và khá tích cực. Cuộc khảo sát do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổng cục Hải quan, Dự án Quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (GIG) của Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) phối hợp thực hiện từ tháng 4 đến tháng 6-2015. Khảo sát năm 2015 nhận được 3.123 phiếu trả lời. Các nội dung bảng hỏi đối với doanh nghiệp gồm bốn nội dung: Tiếp cận thông tin pháp luật về thủ tục hải quan, Thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, Sự phục vụ của công chức hải quan và Kết quả giải quyết công việc. Kết quả khảo sát cho biết, cả bốn nội dung đều được doanh nghiệp đánh giá cao. Cụ thể, đối với phương thức tiếp cận thông tin pháp luật về thủ tục hải quan, các doanh nghiệp tham gia khảo sát năm 2015 tương đối hài lòng với các phương thức tiếp cận thông tin về hải quan hiện nay.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Doanh-nghiep-danh-gia-tich-cuc-ve-cai-cach-thu-tuc-hai-quan.aspx

61 xe ô tô tồn tại cảng LOTUS: Theo thông tin từ Cục Hải quan TP.HCM, hiện tại cảng LOTUS  TP.HCM đang tồn đọng 61 xe ô tô các loại nhập khẩu do doanh nghiệp chưa đến làm thủ tục nhận hàng. Các loại xe chưa làm thủ tục chủ yếu là xe đầu kéo, xe ben, xe đào được nhập về cảng trong thời gian gian từ tháng 4 đến tháng 7-2015, đến nay đã quá thời hạn khai hải quan nhưng doanh nghiệp vẫn chưa đến làm thủ tục nhận hàng. Trong số xe ô tô tồn đọng nêu trên, có 55 chiếc xe ô tô có địa chỉ người nhận hàng là Han Auto (39 quốc lộ 1A, khu phố 1, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM). Để xử lý số ô tô tồn đọng nêu trên, Cục Hải quan TP.HCM đã thông báo đến các tổ chức, cá nhân nhận hàng. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày cơ quan Hải quan thông báo, nếu các đối tượng không đến làm thủ tục nhập khẩu số xe ô tô nêu trên, cơ quan Hải quan sẽ xử lý theo diện hàng tồn đọng theo quy định tại Thông tư 203/2014/TT-BTC ngày 22-12-2014 của Bộ Tài chính.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Tren-60-xe-o-to-ton-tai-cang-LOTUS.aspx

(Thanh Huyền - Tổng hợp)