Các báo ngành Tài chính ngày 13/8/2013

** Bộ Tài chính họp báo về Hội thảo triển lãm Vietnam Finance 2013; ** Bổ sung quy định về lệ phí đăng ký DN và phí cung cấp thông tin DN; ** Quy định về quản lý, sử dụng Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm; ** Cục Thuế tỉnh Cà Mau: Thu NSNN đạt 2.076 tỷ đồng 7 tháng; ** 7 lĩnh vực nông nghiệp thực hiện thí điểm cơ chế hải quan một cửa; ** Mở rộng địa bàn kiểm soát hải quan để tăng hiệu quả chống buôn lậu...

 

Các báo ngành Tài chính ngày 13/8/2013

Portal Bộ Tài chính đưa tin: Ngày 12/8 tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Tập đoàn Dữ liệu quốc tế (IDG Vietnam) tổ chức họp báo giới thiệu về Hội thảo-triển lãm VIETNAM FINANCE 2013  được tổ chức vào ngày 27/8/2013 sắp tới tại khách sạn Melia, Hà Nội. Ông Đặng Đức Mai, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, ông Vũ Nhữ Thăng, Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách tài chính cùng ông Lê Thanh Tâm, Tổng Giám đốc IDG Đông Nam Á đồng chủ trì buổi họp báo.Ngày 12/8 tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Tập đoàn Dữ liệu quốc tế (IDG Vietnam) tổ chức họp báo giới thiệu về Hội thảo-triển lãm VIETNAM FINANCE 2013  được tổ chức vào ngày 27/8/2013 sắp tới tại khách sạn Melia, Hà Nội. Ông Đặng Đức Mai, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, ông Vũ Nhữ Thăng, Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách tài chính cùng ông Lê Thanh Tâm, Tổng Giám đốc IDG Đông Nam Á đồng chủ trì buổi họp báo.

Ngày 09/8/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 106/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 101/2013/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, sử dụng Quỹ bảo vệ người được bảo hiểm. Đối tượng áp dụng của Thông tư là người được bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam.

Theo báo cáo của Tổng Cục Thuế tỉnh Cà Mau, kết quả thu NSNN tháng 07/2013, tổng thu nội địa do ngành Thuế quản lý đạt 227 tỷ đồng, trong đó thu nội địa tính cân đối ngân sách là 193 tỷ đồng, đạt 4,5% so với dự toán năm, bằng 87% so thực hiện cùng kỳ. Kết quả thu NSNN 7 tháng đầu năm tổng thu nội địa do ngành Thuế quản lý đạt 2.076 tỷ đồng, trong đó tổng thu nội địa tính cân đối ngân sách là 1.840 tỷ đồng, đạt 42,9% so với dự toán năm, bằng 99% so thực hiện cùng kỳ.

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang, ước thu thực hiện NSNN tháng 8/2013 là 232.000 triệu đồng, lũy kế là 1.747,643 tỷ đồng, đạt 67,29% dự toán quý III; bằng 55,68% dự toán năm.

Theo  báo cáo của Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi thì tình hình thu NSNN  trên địa bàn toàn tỉnh trong tháng 7/2013 (thu nội địa tính cân đối) đạt 3.989,4 tỷ đồng. Trong đó, thu từ sản phẩm lọc hóa dầu của Nhà máy lọc dầu Dung Quất là 3.848 tỷ đồng.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước An Giang, 6 tháng đầu năm 2013, KBNN An Giang đã bám sát dự toán thu NSNN, chủ  động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn, thực hiện nghiêm theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và KBNN.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1539781?pers_id=2177014&item_id=98515167&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=98500158&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=98498579&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/1995964?pers_id=2177015&item_id=98492789&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/1995964?pers_id=2177015&item_id=98491936&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/1995964?pers_id=2177015&item_id=98492848&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/1995964?pers_id=2177015&item_id=98476380&p_details=1

Tạp chí Tài chính online đưa tin: Vietnam Finance 2013: Tăng cường giám sát tài chính quốc gia - Đó là chủ đề của Hội thảo triển lãm Vietnam Finance 2013 lần thứ 10 sẽ diễn ra vào ngày 27/08/2013 tại khách sạn Melia, Hà Nội. Thông tin này được ban tổ chức sự kiện thông báo tại buổi họp báo chiều 12/8. Đây là sự kiện thường niên do Bộ Tài chính phối hợp với Tập đoàn dữ liệu quốc tế (IDG Vietnam) tổ chức.

Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ lựa chọn 7-10 thủ tục hành chính trong 7 lĩnh vực liên quan đến xuất nhập khẩu hàng nông -  lâm - thủy sản để triển khai thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia.

Ngày 30/7, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 101/2013/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, sử dụng quỹ bảo vệ người được bảo hiểm.

Ngày 09/8/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 106/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Ngày 09/8/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 106/2013/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản số 743/GSQL- GQ1 ngày 07/08/2013 trả lời Công ty TNHH MTV Hưng Vượng vướng mắc về thủ tục xuất nhập khẩu quặng sắt theo loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất.

Xem chi tiết:

http://www.tapchitaichinh.vn/Su-kien-Tai-chinh/Tang-cuong-giam-sat-tai-chinh-quoc-gia/29597.tctc

http://www.tapchitaichinh.vn/Phan-tich-Binh-luan/7-linh-vuc-nong-nghiep-thuc-hien-thi-diem-co-che-hai-quan-mot-cua/29615.tctc

http://www.tapchitaichinh.vn/Chinh-sach-moi/Quy-dinh-ve-quan-ly-su-dung-Quy-bao-ve-nguoi-duoc-bao-hiem/29593.tctc

http://www.tapchitaichinh.vn/Chinh-sach-moi/Bo-sung-quy-dinh-ve-le-phi-dang-ky-doanh-nghiep-va-phi-cung-cap-thong-tin-doanh-nghiep/29588.tctc

http://www.tapchitaichinh.vn/Chinh-sach-moi/Bo-sung-quy-dinh-ve-le-phi-dang-ky-doanh-nghiep-va-phi-cung-cap-thong-tin-doanh-nghiep/29588.tctc

http://www.tapchitaichinh.vn/Bo-Tai-chinh-tra-loi/Thu-tuc-xuat-nhap-khau-quang-sat-theo-loai-hinh-kinh-doanh-tam-nhap-tai-xuat/29578.tctc

Báo Hải quan điện tử đưa tin: Những năm gần đây, tình hình buôn bán, vận chuyển hàng hóa trái phép qua địa phận biên giới tỉnh Hà Giang diễn biến khá phức tạp. Phần lớn các vụ việc do lực lượng Hải quan phát hiện, bắt giữ là gỗ nghiến cắt khúc xuất lậu và pháo nổ nhập lậu. Để công tác chống buôn lậu đạt hiệu quả cao hơn, theo Cục Hải quan Hà Giang, địa bàn kiểm soát hải quan cần được mở rộng.

Phát biểu khai mạc phiên họp thứ 20 Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra từ ngày 12 đến 21-8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết, ngày làm việc cuối cùng của phiên họp sẽ thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn đại diện Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo báo cáo của Cục Hải quan Thanh Hóa, tính đến ngày 10-7, số thu toàn Cục đạt trên 600 tỷ đồng, đạt 20,3% kế hoạch được giao. Cùng thời điểm này, toàn Cục đã làm thủ tục cho 31.359 bộ tờ khai hàng hóa XNK, với tổng kim ngạch XNK thông qua thủ tục hải quan điện tử đạt 1.304.000 USD/1.305.000USD (đạt 99,% tổng kim ngạch các loại hình thực hiện).

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I vừa bắt giữ 6,2 tấn tê tê nhập lậu. Số hàng này được đóng trong 1 container 40 feet vận chuyển từ Indonesia về cảng Hải Phòng.

Trong quá trình thực hiện quy định về dán nhãn năng lượng, Cục Hải quan Lạng Sơn đang gặp một số vướng mắc đối với vấn đề dán nhãn mặt hàng động cơ điện, máy biến áp phân phối ba pha.

Ngày 12-8-2013, Bộ Tài chính tổ chức họp báo công bố chương trình Hội thảo - Triển lãm thường niên lần thứ 10 Vietnam Finance 2013.

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1855/QĐ-BTC ngày 5-8-2013 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng.

Theo Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội Nguyễn Văn Mơ, từ nay đến cuối năm 2013, cơ quan thuế Hà Nội sẽ tập trung lực lượng thực hiện thanh, kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh cho thuê nhà để kịp thời phát hiện các trường hợp kê khai và nộp thuế không đúng quy định.

Dù lực bán không cao nhưng đa phần cổ phiếu đều suy giảm do thiếu lực đỡ khiến cho cả hai chỉ số cùng đi xuống trong phiên giao dịch đầu tuần, ngày 12-8.

Sau hơn 4 năm triển khai thực hiện Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) số 27/2008/QH12 (có hiệu lực từ ngày 1-4-2009), các cục Hải quan địa phương đều cho rằng, Luật thuế TTĐB đã đạt được mục tiêu đề ra, tuy nhiên, với tình hình kinh tế - xã hội có nhiều thay đổi thì đối tượng chịu thuế và mức thuế TTĐB cũng cần phải thay đổi.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/mo-rong-dia-ban-kiem-soat-hai-quan-de-tang-hieu-qua-chong-buon-lau.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/uy-ban-thuong-vu-quoc-hoi-thao-luan-du-an-luat-hai-quan-sua-doi.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-thanh-hoa-muc-tieu-thu-ngan-sach-day-thach-thuc.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/bat-giu-hon-62-tan-te-te-nhap-lau.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/lung-tung-quy-dinh-dan-nhan-nang-luong.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/vietnam-finance-2013-tang-cuong-giam-sat-tai-chinh-quoc-gia.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/bo-tai-chinh-kien-toan-ban-chi-dao-phong-chong-tham-nhung.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/ha-noi-doi-mat-voi-that-thu-thue-o-hoat-dong-cho-thue-nha.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/msn-thoa-thuan-34-trieu-don-vi.aspx

http://www.baohaiquan.vn/pages/can-thay-doi-doi-tuong-chiu-thue-ttdb.aspx

Trên tạp chí Thuế online đưa tin: Những năm gần đây, hiện tượng một số đối tượng mạo danh cán bộ thuế để ép DN mua các loại sách liên quan đến tài chính, thuế xuất hiện ngày càng nhiều, không chỉ gây phiền nhiễu, tốn kém thời gian, kinh phí của DN, mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của ngành thuế. Chưa kể, nội dung các cuốn sách hướng dẫn thực hiện pháp luật thuế chưa được kiểm duyệt sẽ gây hậu quả khôn lường.

Nhận trọng trách người đứng đầu Cục Thuế tỉnh Trà Vinh trong bối cảnh công tác thu ngân sách đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức trong thời kỳ kinh tế suy giảm, song Cục trưởng Trần Văn Hiệp vẫn tin tưởng, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, sáng tạo từ lâu đã trở thành truyền thống của toàn ngành, sẽ tiếp lửa để ngành thuế vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

80% DN không hài lòng sau hoạt động mua bán, sáp nhập (M&A) – đó là con số được Giáo sư Nigel Denscombe (Chủ tịch Tập đoàn Denscombe tại Tokyo và New York) đưa ra tại Hội thảo Chiến lược M&A để tăng trưởng đột phá, diễn ra chiều 12/8 tại Hà Nội. 

Xem chi tiết:

http://tapchithue.com.vn/kinh-nghiem-quan-ly/160-kinh-nghiem-quan-ly/3067.html

http://tapchithue.com.vn/kinh-nghiem-quan-ly/160-kinh-nghiem-quan-ly/3065.html

http://tapchithue.com.vn/doanh-nghiep-thi-truong/156-doanh-nghiep-thi-truong/3066.html

Theo portal Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Để hoàn tất thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo các cá nhân có tên trong danh sách kèm theo nộp lệ phí cấp Chứng chỉ hành nghề chứng khoán theo quy định của Thông tư 134/2009/TT-BTC ngày 01/07/2009 của Bộ Tài chính, cụ thể: Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán: 1 triệu đồng/1 người.

Ngày 5/8/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 557/HĐQT479 ngày 1/8/2013 của Công ty Cổ phần 479. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần 479 đã phát hành là 1.000.000 cổ phiếu.

Ngày 30/7/2013, UBCKNN nhận đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CtyCP Đầu tư, Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đông Anh theo báo cáo phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 212.CTY/TCKT ngày 4/6/2013. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 01/2013-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2013 và các quy định của pháp luật.

Ngày 9/8/2013, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 472/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang.

Ngày 12/8/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 475/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương, địa chỉ: Số 26-27, lô I, Đường Đồng Khởi, Phường Hòa Phú, Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

Ngày 12/8/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 474/QĐ-UBCK xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiết bị Y tế Hà Nội (Công ty), địa chỉ: Số 2, Hàng Bài, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội.

Ngày 7/8/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ của CtyCP Thế giới số Trần Anh (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101217009, đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 30/5/2013). Phương án chào bán cổ phần riêng lẻ được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2013, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2013/NQ-HĐQT ngày 29/7/2013, số 03B/2013/NQ-HĐQT ngày 6/8/2013 và các quy định của pháp luật.

Ngày 7/8/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức số 08/BC-HP ngày 4/7/2013 của CtyCP Thủy tinh Hưng Phú. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu CTCP Thủy tinh Hưng Phú đã phát hành là 194.362 cổ phiếu.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 221/13/S3-TCKT ngày 1/7/2013 của CtyCP Sông Ba. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty ngày 26/6/2013.

Xem chi tiết:

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidstincongbo/vichitiet102?dDocName=APPSSCGOVVN162081620&_adf.ctrl-state=1b82h87iam_74

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidstincongbo/vichitiet102?dDocName=APPSSCGOVVN162081615&_adf.ctrl-state=1b82h87iam_91

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidstincongbo/vichitiet102?dDocName=APPSSCGOVVN162081613&_adf.ctrl-state=1b82h87iam_108

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsthanhtragiamsat/vichitiet104?dDocName=APPSSCGOVVN162081622&_adf.ctrl-state=1b82h87iam_125

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsthanhtragiamsat/vichitiet104?dDocName=APPSSCGOVVN162081619&_adf.ctrl-state=1b82h87iam_142

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsthanhtragiamsat/vichitiet104?dDocName=APPSSCGOVVN162081618&_adf.ctrl-state=1b82h87iam_159

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsphathanh/vidsphathanhriengle/vichitiet110?dDocName=APPSSCGOVVN162081617&_adf.ctrl-state=1b82h87iam_176

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsphathanh/vidsphathanhcophieutracotuc/vichitiet107?dDocName=APPSSCGOVVN162081616&_adf.ctrl-state=1b82h87iam_193

http://ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vilinks/videtail/vichitiettintuc/vidsphathanh/vidsphathanhcophieutracotuc/vichitiet107?dDocName=APPSSCGOVVN162081614&_adf.ctrl-state=1b82h87iam_210

Theo portal Ngân hàng Nhà nước: Ngày 12/8/2013, tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Phó Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng đã có buổi tiếp và làm việc với ông Sumit Dutta - Tổng Giám đốc Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam (HSBC Việt Nam).

Ngày 12/8/2013, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ( UBTVQH) họp phiên thứ 20, kéo dài trong 8 ngày. Tại phiên họp này, UBTVQH sẽ nghe báo cáo về chất lượng sách giáo khoa, thảo luận Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992; 9 dự án luật, dự thảo nghị định…

Thực hiện Quyết định số 665/QĐ-UBND ngày 21/3/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc thành lập Đoàn công tác liên ngành kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Bình Định đã cùng với các Sở, ngành trên địa bàn đã khảo sát, kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh của các DN, kịp thời xem xét giải quyết hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết, góp phần tháo gỡ khó khăn cho DN trong hoạt động.

Ngày 10 và 11/8/2013, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh tỉnh Hải Dương đã phối hợp với Trường bồi dưỡng cán bộ ngân hàng – NHNN Việt Nam tổ chức Lớp bồi dưỡng “Kiến thức pháp luật, kinh tế vĩ mô và hệ thống ngân hàng Việt Nam” cho 150 học viên là lãnh đạo và cán bộ chủ chốt của NHNN chi nhánh tỉnh, các TCTD trên địa bàn và một số Sở, ban, ngành có liên quan.

Ngày 8/8/2013, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1364/QĐ-TTg về việc đàm phán Hiệp định vay với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cho Chương trình phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa lần thứ 2 – Tiểu Chương trình 2.

Xem chi tiết:

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211747189&_afrLoop=5482221308361100&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=b3ln7l1ao_1#%40%3F_afrWindowId%3Db3ln7l1ao_1%26_afrLoop%3D5482221308361100%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211747189%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Db3ln7l1ao_129

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211747187&_afrLoop=5482287678950600&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=b3ln7l1ao_1#%40%3F_afrWindowId%3Db3ln7l1ao_1%26_afrLoop%3D5482287678950600%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211747187%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Db3ln7l1ao_254

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211747190&_afrLoop=5482307453776200&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=b3ln7l1ao_1#%40%3F_afrWindowId%3Db3ln7l1ao_1%26_afrLoop%3D5482307453776200%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211747190%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Db3ln7l1ao_379

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211747198&_afrLoop=5482323713124900&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=b3ln7l1ao_1#%40%3F_afrWindowId%3Db3ln7l1ao_1%26_afrLoop%3D5482323713124900%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211747198%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Db3ln7l1ao_504

http://sbv.gov.vn/portal/faces/vi/vilinks/videtail/vicm101/vict101?dDocName=CNTHWEBAP0116211747191&_afrLoop=5482344843856900&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=b3ln7l1ao_1#%40%3F_afrWindowId%3Db3ln7l1ao_1%26_afrLoop%3D5482344843856900%26dDocName%3DCNTHWEBAP0116211747191%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3Db3ln7l1ao_629

(K.H - tổng hợp)