Các báo ngành Tài chính ngày 13/8/2014

**Hiệu quả từ tăng cường công tác tuyên truyền về chống thất thu thuế; **Chương trình hành động phát triển khoa học công nghệ ngành Tài chính; **Hải quan Hà Nội gặp khó khăn trong thu hồi nợ thuế; **Bắc Ninh dẫn đầu về thu hút đầu tư nước ngoài; **EU tăng tài trợ ODA thêm 30% cho Việt Nam trong 5 năm tới; **7 tháng, tăng trưởng tín dụng đạt 3,68%;

Các báo ngành Tài chính ngày 13/8/2014

Portal Bộ Tài chính đưa tin:

Cần thiết phải ban hành một Thông tư để cụ thể hoá cải cách TTHC về lĩnh vực thuế: Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, với mục tiêu nỗ lực thực hiện các giải pháp quyết liệt, đồng bộ góp phần nâng các chỉ số cạnh tranh chính của Việt Nam đặc biệt là chỉ số thương mại qua biên giới và chỉ số nộp thuế theo đúng tinh thần Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 18/3/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và  chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Tổng cục Thuế về việc thực hiện các giải pháp giảm số giờ nộp thuế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính tại cuộc họp ngày 22/7/2014, trong đó Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng yêu cầu khẩn trương triển khai các giải pháp thuộc thẩm quyển Bộ Tài chính để cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=138451435&p_details=1

Chính phủ phân công cơ quan soạn thảo 31 Nghị định hướng dẫn các luật mới: Chính phủ vừa có quyết định ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo Văn bản quy định chi tiết thi hành các luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7. Theo đó, tổng cộng có 31 Nghị định của Chính phủ và 4 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ sẽ được ban hành để hướng dẫn 11 luật có hiệu lực thi hành từ 26/6/2014 và 1/1/2015, bao gồm: Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa; Luật Bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; Luật Hải quan; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Công chứng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam; Luật Phá sản; Luật Xây dựng và Luật Đầu tư công.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=138624781&p_details=1

Hiệu quả từ tăng cường công tác tuyên truyền về chống thất thu thuế: Nhằm tạo điều kiện cho người nộp thuế (NNT) nắm bắt chính sách thuế mới, thủ tục hành chính về thuế để thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế, ngay từ đầu năm Cục Thuế TP Hà Nội tiếp tục tăng cường tuyên truyền dưới nhiều hình thức, đa dạng, phong phú và hỗ trợ bằng nhiều phương thức. 7 tháng đầu năm 2014, ngoài mở 3 chuyên trang cố định “Chính sách thuế với cuộc sống”, “Thuế Thủ đô”, Cục Thuế TP Hà Nội kết hợp với báo, đài Trung ương và Hà Nội hướng dẫn tuyên truyền các chính sách thuế mới và sửa đổi bổ sung cũng như cải cách, HĐH ngành thuế. Cung cấp 15.960 ấn phẩm, tờ rơi cũng như băng rôn, pa nô tuyên truyền. Hỗ trợ trả lời vướng mắc cho NNT: 1.753 công văn; trực tiếp cho 16.081 lượt NNT, qua điện thoại 18.131 cuộc; tổ chức 99 lớp tập huấn cho 59.984 NNT; 33 hội nghị đối thoại cho 7.460 NNT; tiếp tục triển khai các dự án HĐH ngành thuế.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=138677102&p_details=1

Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ Tài chính: Những kết quả ấn tượng: Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của Đảng là những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu được Đảng bộ Bộ Tài chính đặc biệt quan tâm. Trong những năm qua, Đảng ủy Bộ Tài chính luôn quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ trên gắn với hoạt động chuyên môn. Điều này đã được minh chứng cụ thể bằng những kết quả hết sức ấn tượng trong năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014… Năm 2013  dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng ngành Tài chính vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách được Đảng, Quốc hội giao; đạt 101% dự toán; tăng thêm 16.000 tỷ VNĐ so với số báo cáo Quốc hội; hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và Quốc hội 63/67 đề án, đạt 94% so với dự toán đề ra.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=138679750&p_details=1

Thời báo Tài chính đưa tin:

Hóa đơn tiền mặt trên 20 triệu đồng được tính vào chi phí: Bộ Tài chính khẳng định, các trường hợp hóa đơn trên 20 triệu, phát sinh từ ngày 1/1/2014 đến 31/7/2014, thanh toán bằng tiền mặt vẫn được tính vào chi phí và được trừ, khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Về nguyên tắc, Luật Thuế TNDN và Nghị định số 218/2013/NĐ-CP đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 1/1/2014. Theo đó, các khoản mua vào có hóa đơn với tổng trị giá 20 triệu đồng/hóa đơn, kể từ ngày 1/1/2014 trở đi, phải thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt thì mới được tính vào chi phí được trừ, khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2014-08-12/thanh-toan-bang-tien-mat-hoa-don-tren-20-trieu-dong-tinh-vao-chi-phi-duoc-tru-12310.aspx

Chương trình hành động phát triển khoa học công nghệ ngành Tài chính: Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Chương trình hành động của ngành Tài chính thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI về Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Chương trình gồm hai nội dung lớn: Tiếp tục đổi mới, đồng bộ thể chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) quốc gia; và triển khai các đề án tăng cường tiềm lực KH&CN, nhiệm vụ KH&CN tài chính chủ yếu đến năm 2020. Nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình gồm tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể,... trong ngành; chủ động xây dựng, hoàn thiện, bổ sung và phối hợp với các Bộ, ngành nhằm đồng bộ hóa thể chế tài chính đối với KH&CN.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-08-12/chuong-trinh-hanh-dong-phat-trien-khoa-hoc-cong-nghe-nganh-tai-chinh-12333.aspx

Tạm cấp 70% kinh phí thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi: Bộ Tài chính vừa có công văn gửi các tỉnh: Tuyên Quang, Bình Định, Hoà Bình, Tiền Giang và Gia Lai, trả lời đề nghị bổ sung kinh phí thực hiện chính sách nghỉ hưu trước tuổi năm 2014 cho các đối tượng, theo Nghị định số 67/2010/NĐ-CP. Theo đó,trên cơ sở phương án thực hiện chế độ nghỉ hưu trước tuổi của người lao động ở các tỉnh, Bộ Tài chính tạm cấp bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2014, cho các tỉnh trên 70% dự toán kinh phí để thực hiện chính sách. Cụ thể số tiền cấp cho các tỉnh như sau: tỉnh Tuyên Quang 330 triệu đồng (9 đối tượng), tỉnh Bình Định trên 39 triệu đồng (1 đối tượng), tỉnh Hòa Bình 410 triệu đồng (15 đối tượng), tỉnh Tiền Giang hơn 246 triệu đồng (2 đối tượng) và tỉnh Gia Lai gần 48 triệu đồng (1 đối tượng).

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2014-08-12/bo-sung-kinh-phi-thuc-hien-chinh-sach-nghi-huu-truoc-tuoi-12322.aspx

Hải quan Hà Nội gặp khó khăn trong thu hồi nợ thuế: Theo đánh giá của Cục Hải quan Hà Nội, công tác thu hồi nợ thuế xuất nhập khẩu (XNK) đang gặp nhiều vướng mắc, khiến kết quả chưa như mong muốn. Tính đến tháng 8/2014, đơn vị mới thu hồi được 80,2 tỷ đồng, bằng 14,7% chỉ tiêu (545,5 tỷ đồng). Theo Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội Nguyễn Phương Trung, sau thời điểm 1/7/2013, tại đơn vị phát sinh 377,7 tỷ đồng nợ thuế chuyên thu quá hạn. Trong năm 2014, đơn vị đã thu đủ, kịp thời tiền thuế của những tờ khai phát sinh. Các khoản nợ thuế XNK của đơn vị hiện nay do các nguyên nhân khách quan như nợ ảo do doanh nghiệp (DN) truyền nhầm tờ khai, đang làm thủ tục hủy; nợ nộp sai số thuế… Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc kém hiệu quả trong công tác thu hồi nợ thuế XNK. Nổi lên trong số đó là biện pháp cưỡng chế trích tiền từ tài khoản của DN cũng như biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan không đạt hiệu quả cao. Việc phối hợp với các cơ quan khác cũng kém hiệu quả.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2014-08-12/hai-quan-ha-noi-thu-hoi-no-thue-chua-nhu-mong-doi-12323.aspx

'Đo' sự hài lòng của doanh nghiệp đối với hải quan: Để hoàn thành nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, cần phải có quyết tâm cao của cán bộ trong toàn ngành Hải quan. Vì thế, ngành sẽ kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ sai phạm, nhũng nhiễu DN, các Cục vụ phải phối hợp với VCCI đo sự hài lòng của DN. Ông Nguyễn Ngọc Túc, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan nhấn mạnh thông điệp này trong buổi họp bàn triển khai các công việc nhằm cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu mới đây. Ngành Hải quan sẽ công bố công khai kết quả đo thời gian thông quan hàng hóa do Tổng cục Hải quan thực hiện trong năm 2013. Trong đó xác định cụ thể thời gian thông quan hàng hóa thuộc trách nhiệm của các bộ ngành và của cơ quan Hải quan. Tiếp tục lập kế hoạch đo thời gian giải phóng hàng trong thời gian tới.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2014-08-12/do-su-hai-long-cua-doanh-nghiep-doi-voi-hai-quan-12299.aspx

Chuyên gia nước ngoài thực hiện dự án ODA được miễn thuế TNCN: Theo các quy định pháp luật của Việt Nam, các chuyên gia nước ngoài  thực hiện chương trình, dự án ODA tại Việt Nam được miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Chủ dự án hoặc nhà thầu cần xác định đúng điều kiện được miễn thuế TNCN và thực hiện đầy đủ các thủ tục, hồ sơ hợp lệ, để đề nghị miễn thuế TNCN cho họ.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2014-08-12/chuyen-gia-nuoc-ngoai-duoc-mien-thue-tncn-khi-thuc-hien-du-an-oda-12307.aspx

Tập huấn sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý công ty chứng khoán: Hôm qua (12/8), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức Hội nghị tập huấn sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý công ty chứng khoán (Securities Company Management System - SCMS) cho các công ty chứng khoán ở khu vực phía Bắc. Việc UBCKNN triển khai đưa Hệ thống SCMS vào hoạt động cho thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin trên TTCK là cấp thiết đối với nghĩa vụ công bố thông tin và báo cáo của công ty chứng khoán trên thị trường. Đồng thời, thể hiện nỗ lực của UBCKNN trong thực hiện mục tiêu nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát, đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững của thị trường. Bên cạnh đó, việc xây dựng hệ thống này phù hợp với yêu cầu hoạt động và phát triển TTCK Việt Nam ngày càng tiếp cận với thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/chung-khoan/2014-08-12/ubcknn-to-chuc-tap-huan-su-dung-he-thong-co-so-du-lieu-quan-ly-cong-ty-chung-khoan-12329.aspx

Bắc Ninh dẫn đầu về thu hút đầu tư nước ngoài: Lũy kế đến hết tháng 7/2014, tỉnh Bắc Ninh đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho 578 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh là 7.567 triệu USD; 800 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư trên 85.000 tỷ đồng. Theo Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong 7 tháng đầu năm 2014, Bắc Ninh dẫn đầu trong số 45 tỉnh, thành phố về thu hút đầu tư nước ngoài. Đáng chú ý có Dự án Công ty TNHH SamSung Display Bắc Ninh do nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư tại Bắc Ninh với tổng vốn đầu tư đăng ký 1 tỷ USD.  Trong tháng 7/2014, Bắc Ninh đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư mới cho 9 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 1.004 triệu USD; 2 dự án trong nước với tổng mức đầu tư đăng ký 337 tỷ đồng, thực hiện xác nhận đăng ký đầu tư cho 06 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký là 44 tỷ đồng.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/kinh-doanh/2014-08-12/bac-ninh-dan-dau-ve-thu-hut-dau-tu-nuoc-ngoai-12306.aspx

Báo Hải quan đưa tin:

Không được yêu cầu DN nộp, xuất trình chứng từ ngoài quy định: Tổng cục Hải quan vừa có công văn gửi đến các đơn vị Hải quan địa phương quán triệt thực hiện thống nhất việc in, xác nhận trên tờ khai hải quan và không yêu cầu xuất trình, nộp các giấy tờ, chứng từ không thuộc bộ hồ sơ hải quan khi làm thủ tục. Cụ thể, về hồ sơ hải quan, khi làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK, công chức Hải quan chỉ được yêu cầu người khai hải quan nộp hoặc xuất trình các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan theo quy định tại Luật Hải quan và các văn bản bản hướng dẫn, không được yêu cầu DN nộp hoặc xuất trình chứng từ khác ngoài quy định như: Lệnh giao hàng-D/O…

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/chan-chinh-viec-thuc-hien-thu-tuc-hai-quan.aspx

Hải quan Mộc Bài bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 100 triệu đồng: Trưa 12/8, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài- Cục Hải quan Tây Ninh phối hợp cùng lực lượng Biên phòng tại cửa khẩu Mộc Bài đã bắt giữ một hành khách người Campuchia vận chuyển trái phép 100 triệu đồng. Đối tượng vận chuyển số tiền trên là C.S, quốc tịch Campuchia, đã  giấu 100 triệu đồng trong người khi làm thủ tục nhập cảnh qua Việt Nam, không khai báo hải quan. Theo khai nhận ban đầu, S. mang số tiền qua cửa khẩu để gửi mua hàng. Theo Quyết định số 92/2000/QĐ-NHNN7 ngày 17-3-2000 của Ngân hàng Nhà nước quy định về việc mang ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt đối với cá nhân xuất nhập cảnh bằng giấy thông hành xuất nhập cảnh hoặc giấy chứng minh biên giới thì cư dân biên giới qua lại cửa Việt Nam-Campuchia, mang trên 10 triệu đồng phải khai báo hải quan.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-moc-bai-bat-giu-vu-nhap-lau-100-trieu-dong.aspx

Giá sữa đã giảm 0,3% - 34%: Cục Quản lý giá cho biết, trong tháng 7/2014, Bộ Tài chính tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo Nghị quyết số 29/NQ-CP phiên họp thường kỳ tháng 4/2014 của Chính phủ. Bộ Tài chính đã triển khai 2 đoàn kiểm tra tình hình thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi tại một số tỉnh miền Trung (Thừa Thiên-Huế và Đà Nẵng) và miền Nam (Bà Rịa Vũng Tàu và TP.HCM). Qua theo dõi, nhiều địa phương vẫn còn chậm gửi báo cáo về việc tổ chức thực hiện, diễn biến giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi tại địa phương. Bộ Tài chính đã có công văn đôn đốc 21 tỉnh chưa gửi báo cáo tình hình triển khai theo quy định tại Khoản 2h, Mục III Công văn số 6544/BTC-QLG của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/gia-sua-da-giam-03-34.aspx

Thời điểm xác định hành vi trốn thuế, gian lận thuế: Theo Tổng cục Thuế, thời điểm xác định hành vi trốn thuế, gian lận thuế của người nộp thuế (NNT) được thực hiện để tính thời hiệu xử phạt là ngày tiếp theo ngày cuối cùng của hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế hoặc hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế (đối với loại thuế thực hiện quyết toán thuế) mà NNT thực hiện hành vi trốn thuế, gian lận thuế. Cơ quan Thuế các tỉnh, thành phố căn cứ vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của từng sắc thuế để xác định thời điểm NNT thực hiện hành vi vi phạm hành chính về thuế, tương ứng từng thời điểm thực hiện hành vi vi phạm thì NNT sẽ bị xử phạt theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/xac-dinh-thoi-diem-nnt-co-hanh-vi-gian-lan-thue.aspx

Tạp chí Tài chính đưa tin:

EU tăng tài trợ ODA thêm 30% cho Việt Nam trong 5 năm tới: Chiều 12/8/2014, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp bà Katherine Ashton, Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EC), đại diện cấp cao của Liên minh Châu Âu (EU) về chính sách đối ngoại và an ninh đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Tại buổi tiếp, bà Katherine Ashton cũng chính thức thông báo EU đã quyết định tăng tài trợ ODA thêm 30% so với giai đoạn trước cho Việt Nam trong 5 năm tới và cho biết, quyết định này trong bối cảnh EU đang gặp khó khăn đã chứng minh niềm tự hào của EU trong quá trình hợp tác với Việt Nam cũng như mong muốn đồng hành với Việt Nam trên con đường phát triển. Bà Katherine Ashton cũng cho rằng phía EU cũng đang nỗ lực và mong muốn thúc đẩy trong thời gian sớm nhất có thể để phê chuẩn PCA cũng như kết thúc đàm phán FTA với Việt Nam; đồng thời cho biết 2 bên sẽ tích cực làm việc nhằm đảm bảo Việt Nam đáp ứng đầy đủ các tiêu chí để EU sớm trao Quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam.

Xem chi tiết:

http://www.tapchitaichinh.vn/Tin-tuc/EU-tang-tai-tro-ODA-them-30-cho-Viet-Nam-trong-5-nam-toi/52556.tctc

7 tháng, tăng trưởng tín dụng đạt 3,68%: Đến ngày 31/7, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống ngân hàng đạt 3,68% so với cuối năm 2013, tập trung vào các ngành, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ. Đây là một nội dung trong kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng 7 tháng đầu năm 2014 mà Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố ngày 12/8. Theo NHNN, so với cuối năm 2013, đến nay mặt bằng lãi suất huy động và cho vay bằng VND đã giảm 0,5-1,5%/năm; lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên giảm 1%/năm. Lãi suất của các khoản vay cũ tiếp tục được điều chỉnh giảm. Tính đến ngày 24/7, dư nợ cho vay bằng VND có lãi suất trên 15%/năm chiếm 4,5% tổng dư nợ cho vay VND; dư nợ có lãi suất trên 13%/năm chiếm 12,9% tổng dư nợ cho vay bằng VND.

Xem chi tiết:

http://www.tapchitaichinh.vn/Vang-Tien-te/7-thang-tang-truong-tin-dung-dat-368/52558.tctc

(Thanh Huyền - Tổng hợp)