Các báo ngành Tài chính ngày 13/8/2015

**Thống nhất thực hiện ưu đãi thuế ASEAN- Trung Quốc; **Siết chặt quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng; **Phó Thủ tướng chỉ đạo bố trí vốn phục vụ hải quan một cửa; **Khuyến khích DN góp ý về thực thi pháp luật Hải quan; **745 sản phẩm sữa được bình ổn giá;

Các báo ngành Tài chính ngày 13/8/2015

Portal Bộ Tài chính đưa tin:

92% DN hài lòng với những thay đổi của chính sách, pháp luật về thuế: Đó là một trong những số liệu đánh giá về mức độ hài lòng của DN đối với những cải cách TTHC trong lĩnh vực thuế được công bố trong Báo cáo “Đánh giá Cải cách thủ tục hành chính thuế: Mức độ hài lòng của doanh nghiệp năm 2014” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính, Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục hành chính và Tổ chức Tài chính Quốc tế – Nhóm Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB-IFC) thực hiện. Báo cáo này cũng là nỗ lực cụ thể của các bên có liên quan để thực hiện Nghị quyết 19 năm 2014 và 2015 của Chính phủ về nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Kết quả cho thấy Chỉ số đánh giá sự hài lòng của doanh nghiệp đối với cải cách TTHC thuế tại tỉnh trung vị năm 2014 là trên 71% theo thang điểm 100.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=179233257&p_details=1

Thời báo Tài chính đưa tin:

Tiếp tục hành động để rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu: Ngày 14/8 tại TP. Hồ Chí Minh và ngày 17/8/2015 tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan sẽ phối hợp với Dự án quản trị nhà nước tăng trưởng toàn diện USAID-GIG tổ chức hội nghị đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành (KTCN), nhằm tạo thông thoáng hơn nữa cho DN. Hội thảo dự kiến có sự tham gia của đại diện các bộ, ngành có liên quan như: Công Thương, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học công nghệ, Giao thông vận tải, đại diện lãnh đạo Tổng cục Hải quan, đại diện một số DN và hiệp hội. Theo Tổng cục Hải quan, mục tiêu của hội nghị là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, giảm thời gian, thủ tục, chi phí thông quan hàng hóa theo Nghị quyết 19/NQ-CP của Chính phủ.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-08-12/tiep-tuc-hanh-dong-de-rut-ngan-thoi-gian-thong-quan-hang-hoa-xuat-nhap-khau-23511.aspx

Thức ăn chăn nuôi: Vẫn giữ nguyên chính sách không phải chịu thuế GTGT: Ngày 10/8, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi các Bộ: Công thương, NN&PTNT, Kế hoạch và Đầu tư; Hiệp hội Phân bón, Tập đoàn Hóa chất và Công ty TNHH Sojitz Việt Nam, nhằm giải thích về chính sách thuế GTGT đối với phân bón, thức ăn chăn nuôi theo yêu cầu của Chính phủ. Theo giải thích của Bộ Tài chính, qua số liệu thống kê sơ bộ của cơ quan thuế và Hiệp hội sản xuất phân bón thì 4 tháng đầu năm 2015, các công ty sản xuất phân bón vẫn lãi tổng cộng hơn 2.400 tỷ đồng. Một số công ty có mức lợi nhuận cao, tuy nhiên cũng có một số doanh nghiệp bị lỗ. Thực hiện Luật sửa đổi các luật về thuế, từ ngày 1/1/2015, phân bón không chịu thuế GTGT ở tất cả các khâu nhập khẩu, sản xuất, bán buôn và bán lẻ. Tại khâu bán buôn và bán lẻ, thuế GTGT phải nộp mỗi khâu là 1% trên doanh thu theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT. Do không chịu thuế nên tổng cộng mức giảm tối thiểu là 2% trên doanh thu (bao gồm thuế GTGT trước ngày 1/1/2015) khi đến tay người nông dân.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-08-11/thuc-an-chan-nuoi-van-giu-nguyen-chinh-sach-khong-phai-chiu-thue-gtgt-23484.aspx

Thống nhất thực hiện ưu đãi thuế ASEAN- Trung Quốc: Tổng cục Hải quan có văn bản 7318/TCHQ-GSQL (ngày 11/8/2015) chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện áp dụng thống nhất quy định ưu đãi thuế theo Hiệp định ASEAN- Trung Quốc. Theo Tổng cục Hải quan, thời gian qua, trong khi tiến hành kiểm tra, rà soát thực hiện chứng nhận xuất xứ (C/O) tại hải quan địa phương, nhận thấy việc thực thi nội dung liên quan đến hóa đơn bên thứ ba trong Hiệp định ASEAN- Trung Quốc (ACFTA) chưa được thống nhất do các cách hiểu khác nhau. Cụ thể, Quyết định 12/2007/QĐ-BTM (ngày 31/5/2007) của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) không có quy định về việc chấp nhận C/O mẫu E được cấp cho trường hợp hóa đơn bên thứ ba. Cũng như không có quy định cụ thể nào là hóa đơn bên thứ ba.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2015-08-12/thong-nhat-thuc-hien-uu-dai-thue-asean-trung-quoc-23513.aspx

Siết chặt quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng: Bộ Tài chính cho biết, công tác hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) 6 tháng đầu năm tiếp tục diễn biến phức tạp. Một số Cục thuế đã phát hiện, xử lý đối với một số doanh nghiệp lợi dụng chính sách của Nhà nước, có những thủ đoạn, hành vi gian lận mới để chiếm đoạt tiền hoàn thuế của NSNN. Tuy nhiên, nhiều Cục Thuế chưa chủ động phát hiện và phòng ngừa những hành vi vi phạm trong quản lý hoàn thuế GTGT; công tác thanh tra, kiểm tra hoàn thuế còn hạn chế; tỷ lệ thanh tra, kiểm tra trước và sau hoàn thuế chưa đạt yêu cầu. Bộ Tài chính vừa có công văn yêu cầu các Cục Thuế  báo cáo nguyên nhân về việc 6 tháng đầu năm không thực hiện thanh tra, kiểm tra hoặc thực hiện thanh tra, kiểm tra tỷ lệ thấp dưới 10% đối với các quyết định hoàn thuế GTGT thuộc trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau đã ban hành trong 6 tháng đầu năm 2015.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2015-08-12/siet-chat-quan-ly-hoan-thue-gia-tri-gia-tang-23521.aspx

Nới biên độ tỷ giá: Phản ứng cần thiết, kịp thời: Động thái nới biên độ giao dịch tỷ giá lên 2% của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) được coi là phản ứng kịp thời và phù hợp để thích ứng với tình hình mới, giảm sức ép cho cán cân thanh toán. Một ngày sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tuyên bố phá giá đồng nhân dân tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã nới lỏng biên độ giao dịch tỷ giá từ 1% lên 2%, đưa mức trần tỷ giá lên 22.106 đồng nhằm giảm bớt những tác động bất lợi đối với nền kinh tế Việt Nam. Theo đánh giá chung của chuyên gia cũng như doanh nghiệp, phản ứng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tăng biên độ tỷ giá giữa tiền đồng và đô la Mỹ là kịp thời, cần thiết và phù hợp với diễn biến thị trường trong nước và thế giới.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tien-te-bao-hiem/2015-08-12/noi-bien-do-ty-gia-phan-ung-can-thiet-kip-thoi-23517.aspx

Báo Hải quan đưa tin:

Phó Thủ tướng chỉ đạo bố trí vốn phục vụ hải quan một cửa: Ngày 12-8 Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa đồng ý bổ sung Dự án Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vào danh mục kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng đồng ý điều chuyển 10,326 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2015 không sử dụng hết của Dự án Sửa chữa nâng cấp hồ Đắk Uy, tỉnh Kon Tum và Dự án Sửa chữa nâng cấp cụm hồ Sơn La, tỉnh Sơn La để bổ sung cho Dự án trên.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Pho-thu-tuong-chi-dao-bo-tri-von-phuc-vu-hai-quan-mot-cua.aspx

Dự án Luật Thuế Xuất khẩu, thuế Nhập khẩu: Sửa một số quy định về trường hợp miễn thuế: Để chính sách miễn thuế được áp dụng hợp lý, đồng thời khắc phục vướng mắc trong quá trình thực hiện, dự thảo Luật Thuế XK, thuế NK đã sửa đổi một số quy định đối với trường hợp được miễn thuế. Ban soạn thảo Luật Thuế XK, thuế NK (sửa đổi) cho biết, theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 Luật Thuế XK, thuế NK hiện hành thì hàng hóa NK để gia công cho nước ngoài rồi XK hoặc hàng hóa XK để gia công rồi tái NK thuộc đối tượng miễn thuế. Tuy nhiên, Luật hiện hành chưa quy định rõ việc chính sách thuế đối với sản phẩm gia công, bao gồm cả trường hợp sử dụng hoàn toàn nguyên vật liệu do bên thuê gia công cung cấp và trường hợp sử dụng một phần nguyên vật liệu do bên nhận gia công tự cung ứng. Ngoài ra, trong thực tế có trường hợp lợi dụng quy định này để XK các sản phẩm thuộc diện bị hạn chế XK như: Các nguyên vật liệu thô. Cụ thể, sau khi sản phẩm được gia công chế biến ở nước ngoài hoặc khu phi thuế quan đã NK trở lại Việt Nam nên được miễn thuế XK. Sau đó, DN sẽ XK sản phẩm này và như vậy sẽ vừa tránh được chính sách mặt hàng, vừa tránh thuế XK (ví dụ DN XK quặng sắt, gia công thành phôi, NK phôi trở lại nhưng sau đó XK phôi thép. Hiện quặng sắt có thuế XK nhưng phôi thép không có thuế XK).

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Du-an-Luat-Thue-Xuat-khau-thue-Nhap-khau-Sua-mot-so-quy-dinh-ve-truong-hop-mien-thue.aspx

Khuyến khích DN góp ý về thực thi pháp luật Hải quan: Tổng cục Hải quan vừa yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc chủ động phối hợp với các đơn vị trong Ngành và các bên liên quan triển khai các hoạt động về quan hệ đối tác Hải quan- Doanh nghiệp từ nay đến cuối năm 2015. Các nội dung cần tập trung thực hiện là: Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ và kịp thời giải quyết vướng mắc cho DN, tổ chức hội nghị đối thoại DN; tổ chức tham vấn DN và các bên liên quan về giải pháp tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện quy định của pháp luật trong lĩnh vực hải quan; khuyến khích DN và các bên liên quan góp ý về thực thi pháp luật Hải quan…

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Khuyen-khich-DN-gop-y-ve-thuc-thi-phap-luat-Hai-quan.aspx

Hải quan TP.HCM đối thoại, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp: Ngày 12-8, tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp XNK, Cục Hải quan TP.HCM và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 đã lưu ý và hướng dẫn nhiều thủ tục hải quan cho doanh nghiệp. Ông Nguyễn Đình Nam, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 cho biết, với đặc thù quản lý nhiều cảng, địa bàn rộng, chuyên làm thủ tục cho một số loại hàng hóa đặc thù, để tạo thuận lợi cho hoạt động XNK của doanh nghiệp, trong thời gian qua Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 3 đã chủ động rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ trong việc hoàn thuế, không thu thuế cho doanh nghiệp. Trong đó, Đội quản lý thuế đã giải quyết hàng chục bộ hồ sơ hoàn thuế trước kiểm tra sau cho doanh nghiệp trong thời gian chỉ từ 2-3 ngày (theo quy định là 6 ngày).

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Hai-quan-TP-HCM-Doi-thoai-go-vuong-cho-doanh-nghiep.aspx

Cảng Hải Phòng chính thức niêm yết trên sàn Hà Nội: Sau 1 năm hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, ngày hôm nay (12-8), Công ty CP Cảng Hải Phòng đã chính thức đưa cổ phiếu (mã chứng khoán PHP) niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Với tổng giá trị đăng ký giao dịch đạt hơn 3.269 tỷ đồng, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 16.500 đồng/cổ phiếu, PHP được đánh giá là một trong những mã cổ phiếu hấp dẫn thị trường trong tháng 8 này. Được Pháp khởi công xây dựng từ những năm 70 của thế kỷ XIX, Cảng Hải Phòng là một trong những cảng biển lâu đời nhất và lớn nhất tại Việt Nam với diện tích kho bãi lên tới hơn 521 nghìn m2. Cảng Hải Phòng hiện có 4 chi nhánh là Cảng Hoàng Diệu, Chùa Vẽ, Tân Vũ và Bạch Đằng, giữ nhiệm vụ quản lý, thực hiện công việc xếp dỡ, giao nhận, bảo quản hàng hóa và các dịch vụ kho bãi tại khu vực bến cảng của công ty.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Cang-Hai-Phong-chinh-thuc-niem-yet-tren-san-Ha-Noi.aspx

Sẽ khó có sóng nới room: Theo loạt phỏng vấn của phóng viên Đầu tư Chứng khoán với lãnh đạo nhiều doanh nghiệp thì việc nới room sẽ diễn ra thận trọng, dù quyền quyết định nằm chính trong tay doanh nghiệp. Các cổ đông, mà đặc biệt là các ông chủ tư nhân tỏ ra khá cân nhắc trước quyết định “mở cửa”. Nói quyền nằm trong tay các doanh nghiệp là bởi trong các văn bản luật pháp đã được ban hành và dự kiến ban hành, việc giới hạn room sở hữu nước ngoài chỉ áp dụng với những ngành kinh doanh có điều kiện hoặc những ngành mà luật chuyên ngành có quy định khác. Còn lại quyền chủ động thuộc về các cổ đông. Để “nhắc nhở” về quyền “mở cửa” sở hữu của mình, chính Ủy ban Chứng khoán đã có văn bản đề nghị HĐQT các doanh nghiệp chủ động họp trước bàn về việc nới room, sau đó doanh nghiệp nào thấy cần thiết, cấp bách thực hiện ngay thì tổ chức ĐHCĐ bất thường để thông qua tỷ lệ room cho nhà đầu tư nước ngoài.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Se-kho-co-song-noi-room.aspx

745 sản phẩm sữa được bình ổn giá: Theo Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), tính đến hết tháng 7-2015 có 745 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi được công bố giá tối đa, giá đăng ký, giá kê khai trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính và Sở Tài chính các địa phương. Cục Quản lý giá dự báo giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi tiếp tục ổn định trong tháng 8 này. Trên thế giới, giá một số nguyên liệu sữa tháng 7-2015 tiếp tục giảm so với tháng 6-2015 do nhu cầu yếu. Tại thị trường châu Úc, giá sữa bột gầy (FOB) ở mức 1.600- 2.100 USD/tấn, giảm 100- 300 USD/tấn; giá sữa nguyên kem ở mức 1.775- 2.300 USD/tấn, giảm khoảng 200- 400 USD/tấn. Tại thị trường Tây Âu, giá sữa bột gầy (FOB) ở mức 1.825- 2.000 USD/tấn, giảm khoảng 175- 200 USD/tấn.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/745-san-pham-sua-duoc-binh-on-gia.aspx

Bắt giữ 95,54kg ngà voi và 4,76kg sừng tê giác: Trưa nay 12-8, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực phía Bắc (Đội 1), Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phối hợp phát hiện, bắt giữ 95,54kg ngà voi và 4,76kg sừng tê giác tại sân bay quốc tế Nội Bài. Sự việc trên xảy ra vào khoảng 12 giờ, tại khu vực hành lý nhập, cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Qua công tác nắm thông tin, lực lượng Hải quan thuộc Đội 1 phối hợp với C74, Bộ Công an, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan Hà Nội) phát hiện 4 kiện hành lý của ông Phạm Văn Luật và Vũ Thanh Hưng trên chuyến bay từ Ethiopia, quá cảnh Hàn Quốc và về Việt Nam có dấu hiệu vi phạm.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Bat-giu-9554kg-nga-voi-va-476kg-sung-te-giac.aspx

(Thanh Huyền - Tổng hợp)