Các báo ngành Tài chính ngày 1/4/2015

**Năm 2015: Đẩy mạnh công tác cải cách TTHC Thuế và Bảo hiểm Xã hội; **Giải thể Tổ Triển khai cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN; **Thay đổi chức năng, nhiệm vụ của Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan; **Phú Thọ: Cơ bản hoàn thành chỉ tiêu thu thuế môn bài năm 2015; **Hải quan Hà Nội thu NSNN đạt hơn 3.000 tỷ đồng; Bộ Tài chính: Chủ động hội nhập quốc tế...

Các báo ngành Tài chính ngày 1/4/2015

Portal Bộ Tài chính đưa tin:

Bộ Tài chính: Chủ động hội nhập quốc tế: Sáng ngày 31/3/2015, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị đối ngoại và hội nhập quốc tế năm 2015. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung tham dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có Lãnh đạo Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ cùng toàn thể cán bộ, công chức công tác trong lĩnh vực đối ngoại và hội nhập quốc tế cơ quan Bộ Tài chính. Năm 2014, ngành Tài chính đã tích cực tham gia các hoạt động hợp tác tài chính khu vực ASEAN, ASEAN+3, APEC, Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS) và G20; triển khai xây dựng phương án đàm phán các hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là các FTA bước vào giai đoạn cuối cùng như: Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), Việt Nam - EU, Việt Nam - Liên minh Hải quan, Việt Nam - Hàn Quốc... Đồng thời, hoạt động đối ngoại, hội nhập tài chính quốc tế đã tích cực đóng góp tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp, gián tiếp từ nước ngoài; thu hút có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và các nguồn vốn trung, dài hạn phục vụ cho đầu tư phát triển đất nước; góp phần hoàn thiện về chính sách và thể chế quản lý của ngành tài chính trên các như thuế, hải quan, quản lý giá, phát triển thị trường vốn và các chính sách tài chính khác. Hội nhập tài chính đã góp phần thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế và cải cách kinh tế trong nước thông qua việc thúc đẩy các hoạt động thương mại quốc tế, chuyển đổi cơ cấu ngành, vùng.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=165448392&p_details=1

Năm 2015: Đẩy mạnh công tác cải cách TTHC Thuế và Bảo hiểm Xã hội: Sáng ngày 30/3, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả cải cách Thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực thuế, Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2015, 2016. Theo báo cáo, trong năm 2014, ngành Thuế đã tổ chức đánh giá thời gian kê khai, nộp thuế của các DN. Trong đó, sửa đổi, bổ sung các loại thuế có tác động làm giảm số giờ nộp thuế cho người nộp thuế. Tính đến thời điểm 1/1/2015, sau khi thực hiện các giải pháp số giờ tuân thủ về thuế giảm được 370 giờ/năm. Ngành Thuế đã tập trung cải cách TTHC, giảm giờ khai, nộp thuế, kỷ cương, kỷ luật, đảm bảo cho chính sách đi vào cuộc sống; triển khai dịch vụ nộp thuế điện tử với 20 NHTM tại 18/63 tỉnh/thành phố với 40.490 doanh nghiệp đăng ký và thực hiện nộp thuế điện tử. Thời gian kê khai nộp thuế còn không quá 121,5 giờ/năm; tỷ lệ DN khai thuế điện tử đạt trên 95%; Xây dựng và công khai CSDL về hoàn thuế, đảm bảo hoàn thuế đúng chế độ và ít nhất 90% đúng thời gian quy định. Năm 2016 phấn đấu đạt mức ASEAN-4 về CCHC thuế.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=165445086&p_details=1

Ban hành Thông tư hướng dẫn việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước: Thực hiện Quyết định số 71/2014/QĐ-TTg ngày 17/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; ngày 27/3/2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 41/2015/TT-BTC về sửa đổi Điều 9 Thông tư số 39/2011/TT-BTC ngày 22/3/2011 của Bộ Tài chính về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước. Nội dung chủ yếu của Thông tư quy định cụ thể các hồ sơ, quy trình, thủ tục thực hiện thanh toán các khoản chi phí liên quan đến việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; việc quản lý, cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án đầu tư; hồ sơ, quy trình, thủ tục thanh toán số tiền hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khác (nếu có) của cơ quan, đơn vị, các tổ chức thuộc cùng phạm vi quản lý của các Bộ, ngành, địa phương. Ngoài ra, Thông tư còn quy định thời hạn các tổ chức, cá nhân phải nộp số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất vào tài khoản tạm giữ, thời hạn chủ tài khoản tạm giữ giải quyết hồ sơ và thực hiện chi tiền từ tài khoản tạm giữ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=165454396&p_details=1

Thời báo Tài chính đưa tin:

Nhật Bản tài trợ hơn 112 tỷ Yên cho 7 dự án của Việt Nam: Ngày 31/3, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam thay mặt Chính phủ hai nước, đã ký Công hàm trao đổi về việc Chính phủ Nhật Bản cung cấp cho Chính phủ Việt Nam khoản ODA vốn vay tài khóa 2014 trị giá 112,414 tỷ Yên. Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Hiroshi Fukada cho biết, Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ vốn vay cho Việt Nam với mong muốn tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài và hội nhập kinh tế quốc tế. Theo đó, khoản ODA được cung cấp để Chính phủ Việt Nam triển khai 7 chương trình, dự án. Cụ thể gồm, dự án xây dựng đường bộ cao tốc Bắc – Nam (đoạn Bến Lức – Long Thành); dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1 và đường dây truyền tải; dự án tín dụng ngành điện cho các lưới điện phân phối; dự án xây dựng hệ thống cấp nước Nhơn Trạch giai đoạn 2; dự án thoát nước và xử lý nước thải TP.Hạ Long; dự án nâng cấp trường Đại học Cần Thơ thành trường đại học xuất sắc về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu chu kỳ V.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su/2015-03-31/nhat-ban-tai-tro-hon-112-ty-yen-cho-7-du-an-cua-viet-nam-19372.aspx

Nâng cao chuẩn mực quốc tế của các ngân hàng thương mại Việt Nam: Chiều ngày 31/3, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức lễ công bố dự án “Nâng cao năng lực quản trị công ty của các Ngân hàng thương mại Việt Nam”. Dự án này nằm trong khuôn khổ dự án đào tạo tích hợp được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới và Quỹ Phát triển của Chính phủ Úc, do Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện. Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, dự án được được thực hiện 1 năm, từ tháng 10/2014 và kết thúc vào tháng 10/2015, với các cấu phần thực hiện đồng thời. Đối tượng thụ hưởng của dự án không chỉ là các lãnh đạo trong các ngân hàng thương mại mà còn cả các nhà nghiên cứu, chuyên gia, nhà quản lý, học viên cao học và nghiên cứu sinh quan tâm đến lĩnh vực quản trị công ty trong ngân hàng. 

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su/2015-03-31/nang-cao-chuan-muc-quoc-te-cua-cac-ngan-hang-thuong-mai-viet-nam-19378.aspx

Hội nhập quốc tế góp phần thu hút hiệu quả nguồn vốn từ nước ngoài: Sáng 31/3, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị đối ngoại và hội nhập quốc tế năm 2015. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung chủ trì hội nghị. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung cho biết, thời gian qua ngành Tài chính đã tích cực tham gia các hoạt động hợp tác tài chính khu vực như: ASEAN, ASEAN+3, APEC, Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS). Bên cạnh đó, tích cực triển khai xây dựng phương án đàm phán các hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là các FTA đang bước vào giai đoạn cuối cùng như Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP), Việt Nam - EU, Việt Nam - Liên minh Hải quan, Việt Nam - Hàn Quốc… Bộ Tài chính cũng đã tập trung rà soát, chuyển đổi biểu thuế và hoàn thiện lộ trình cắt giảm thuế cho 8 FTA đã ký kết cho giai đoạn 2015 - 2018 để thực hiện từ 1/1/2015.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-03-31/hoi-nhap-quoc-te-gop-phan-thu-hut-hieu-qua-nguon-von-tu-nuoc-ngoai-19349.aspx

Giải thể Tổ Triển khai cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN: Từ ngày mai 1/4, sẽ chính thức giải thể Tổ Triển khai cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN thuộc Ban Cải cách, hiện đại hóa hải quan theo quyết định của Tổng cục Hải quan. Theo đánh giá của Tổng cục Hải quan, qua hơn 4 năm hoạt động từ 12/8/2010 đến nay, Tổ đã hoàn thành nhiệm vụ là đại diện cơ quan Thường trực giúp việc Ban chỉ đạo quốc gia về cơ chế một cửa ASEAN theo Hiệp định và Nghị định thư về xây dựng và thực hiện cơ chế một cửa ASEAN. Được biết,  tại hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 19 (AFMM19) diễn ra tại Kuala Lumpur, Malaysia từ ngày 20 đến 21/3/2015 mới đây đã ghi nhận những tiến bộ đạt được trong hợp tác hải quan, đặc biệt là việc thực hiện thành công dự án thí điểm thực hiện kết nối Cơ chế một cửa ASEAN được triển khai tại bảy nước thành viên, và việc hoàn thành cấu phần 2 dự án thí điểm hải quan một cửa trước khi thực hiện đầy đủ các cấu phần của dự án.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-03-31/giai-the-to-trien-khai-co-che-mot-cua-quoc-gia-va-asean-19364.aspx

Thay đổi chức năng, nhiệm vụ của Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan: Từ ngày 1/4/2015, Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan (Tổng cục Hải quan) sẽ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức mới, theo quyết định vừa được Tổng cục Hải quan ban hành. Cụ thể, Tổng cục Hải quan quyết định, các phòng và trung tâm thuộc Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan sẽ có chức năng tham mưu xây dựng chiến lược, kế hoạch dài hạn, 5 năm về phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin thuộc lĩnh vực phần mềm trong ngành Hải quan. Các bộ phận sẽ giúp cục trưởng xây dựng và trình Tổng cục ban hành hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung đối với các văn bản quy định, hướng dẫn trong ngành Hải quan về ứng dụng công nghệ thông tin thuộc lĩnh vực phần mềm trong các hoạt động hải quan.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-03-31/thay-doi-chuc-nang-nhiem-vu-cua-cuc-cong-nghe-thong-tin-va-thong-ke-hai-quan-19365.aspx

Thông tư 36 có giúp ngân hàng đảo nợ xấu thành nợ dài hạn?: Thông tư 36 tăng giới hạn tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn từ 30% lên 60% đã tạo điều kiện để các ngân hàng có thể cơ cấu lại các khoản nợ ngắn hạn có rủi ro thành nợ dài hạn, trước khi điều khoản cho phép cơ cấu lại nợ theo Thông tư 09 hết hạn vào ngày 31/3/2015... Nhiều ý kiến cho rằng, tỷ lệ nợ xấu toàn ngành Ngân hàng năm 2015 có khả năng giảm về mức 3%. Có nhiều cơ sở để đưa ra nhận định này, trong đó có một nguyên do rất quan trọng là sự “ứng cứu” của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khi ban hành Thông tư 36. Một báo cáo mới phát hành của Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng, khó khăn nhất của ngành Ngân hàng đã ở phía sau. Sau hai năm các ngân hàng tập trung vào nhiệm vụ ưu tiên là giải quyết nợ xấu, ổn định hoạt động, trong khi các nhà điều hành giải quyết được một phần nhiệm vụ là lành mạnh hóa môi trường kinh doanh ngân hàng, VDSC nhìn thấy những dấu hiệu đầu tiên sẵn sàng cho sự tăng trưởng trở lại tại một số ngân hàng lớn.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tien-te-bao-hiem/2015-03-28/thong-tu-36-co-giup-ngan-hang-dao-no-xau-thanh-no-dai-han-19282.aspx

Đưa thép, điện thoại di động, gạch lát nền vào diện quản lý rủi ro: Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định 871/QĐ-TCHQ về danh mục quản lý rủi ro về xuất xứ trong lĩnh vực xuất nhập khẩu (XNK) đối với một số chủng loại thép, gạch lát nền, điện thoại di động có xuất xứ Trung Quốc, Đài Loan, Indonesia, Malaysia. Các mặt hàng được cơ quan hải quan đưa vào danh mục quản lý rủi ro xuất xứ là mặt hàng thép hợp kim có chứa nguyên tố Bo, thường xảy ra gian lận khai báo sai chủng loại, thành phần cấu tạo của thép hợp kim, nhà XNK né tránh yêu cầu nộp C/0 (xuất xứ hàng hóa) tại thời điểm đăng ký tờ khai. Tiếp đến là mặt hàng thép không gỉ cán nguội ở dạng cuộn và tấm với độ dày nhỏ hơn hoặc bằng 3,5mm..., có xuất xứ Trung Quốc, Đài Loan, Indonesia, Malaisia cũng được quản lý rủi ro về khả năng gian lận né tránh thuế bán phá giá của Việt Nam bằng hình thức giả mạo, hợp thức hóa hồ sơ, khai báo sai xuất xứ so với thực tế.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2015-03-30/dua-thep-dien-thoai-di-dong-gach-lat-nen-vao-dien-quan-ly-rui-ro-19340.aspx

Phú Thọ: Cơ bản hoàn thành chỉ tiêu thu thuế môn bài năm 2015: Đến hết tháng 3/2015, ngành Thuế tỉnh Phú Thọ đã thu đạt khoảng 11 tỷ đồng tiền thuế môn bài năm 2015 vào ngân sách nhà nước. Tuy số thu từ sắc thuế này không lớn so với tổng thu ngân sách của ngành thuế được giao trong năm 2015, song đây này là kết quả của sự đồng hành, đồng thuận của cả người nộp thuế và cơ quan thuế. Cụ thể, ngay sau hướng dẫn thu thuế môn bài của Tổng cục Thuế, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Phú Thọ đã đặt quyết tâm thu thuế môn bài năm 2015 xong trong quý I. Do đó, Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo cho các phòng chức năng, chi cục thuế các huyện, thành, thị triển khai thu thuế môn bài theo đúng hướng dẫn của Tổng cục Thuế. Đồng thời, chỉ đạo cho các đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các tổ chức, doanh ngiệp, hộ, cá nhân kinh doanh về chính sách thuế này để người nộp thuế biết, thực hiện theo quy định.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2015-03-31/phu-tho-co-ban-hoan-thanh-chi-tieu-thu-thue-mon-bai-nam-2015-19351.aspx

Quy định mới về quản lý, sử dụng kinh phí cho Giải báo chí Quốc gia: Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 35/2015/TT-BTC quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Giải báo chí Quốc gia. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/5/2015 và thay thế Thông tư số 100/2007/TT-BTC ngày 15/8/2007. Theo đó, tại Điều 1, Thông tư số 35/2015/TT-BTC quy định về đối tượng áp dụng, bao gồm: Hội đồng Giải báo chí Quốc gia; Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo các cấp ở địa phương; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Về mức chi cho giải thưởng, Thông tư quy định, mức tiền thưởng của các giải thưởng hàng năm do Hội đồng Giải báo chí Quốc gia xem xét, quyết định điều chỉnh căn cứ vào khả năng kinh phí, quy mô và chất lượng tác phẩm tham dự giải. Song song với đó, Thông tư cũng quy định chi thiết các mức chi khác như: Chi thù lao cho thành viên các Hội đồng; chi thù lao họp Hội đồng và các Ban giúp việc, các khoản chi khác có liên quan trực tiếp đến Giải báo chí Quốc gia...

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-03-31/quy-dinh-moi-ve-quan-ly-su-dung-kinh-phi-cho-giai-bao-chi-quoc-gia-19370.aspx

Báo Hải quan đưa tin:

Phó Tổng cục trưởng TCHQ Vũ Ngọc Anh trả lời báo chí Thái Lan: Ngày 31/3, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Vũ Ngọc Anh đã có cuộc trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình và Đài Tiếng nói Thái Lan về các vấn đề liên quan đến tạo thuận lợi cho thương mại. Trả lời về Cơ chế một cửa quốc gia, Phó Tổng cục trưởng Vũ Ngọc Anh cho rằng: Việt Nam gia nhập ASEAN từ năm 1995. Tất cả các kế hoạch, chiến lược phát triển cũng như hội nhập ASEAN Việt Nam đều tuân thủ, trong đó có việc thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia. Theo Phó Tổng cục trưởng, Việt Nam đã chuẩn bị nhiều vấn đề cho việc này. Trước hết, về mặt thể chế, đã sửa đổi Luật Hải quan, Luật Thương mại, Luật Giao thông để thực hiện được những cam kết của ASEAN liên quan đến tạo thuận lợi thương mại trong thủ tục hải quan...

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Pho-Tong-cuc-truong-tra-loi-bao-chi-Thai-Lan.aspx

Hải quan Hà Nội thu NSNN đạt hơn 3.000 tỷ đồng: Theo thống kê của Cục Hải quan Hà Nội, tính đến 20-3-2015, toàn Cục thu NSNN đạt 3.194,7 tỷ đồng (đạt 20,21% chỉ tiêu được giao). Được biết, trong quý I, Cục Hải quan Hà Nội đã làm thủ tục cho 129.574 tờ khai, kim ngạch XNK đạt 5,42 tỷ đồng; Làm thủ tục cho 8.971 chuyến bay và 1.144.877 lượt hành khách, cấp 64 giấy phép phi mậu dịch. Bên cạnh đó, Cục đã tổ chức tham vấn đối với 25 bộ tờ khai: Chấp nhận trị giá khai báo 14 bộ tờ khai, bác bỏ trị giá khai báo 6 bộ, và chuyển kiểm tra sau thông quan 5 bộ, số thuế điều chỉnh tăng hơn 432 triệu đồng. Trong công tác chống buôn lậu và  xử lý vi phạm, Cục Hải quan Hà Nội đã triển khai đến các Chi cục Hải quan, Đội Kiểm soát hải quan về tăng cường công tác kiểm soát đối với mặt hàng bách hoá Trung Quốc, tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Hai-quan-Ha-Noi-thu-NSNN-dat-hon-3-nghin-ty-dong.aspx

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà: Hệ thống KBNN không ngừng cải cách: Nhiệm vụ xuyên suốt của KBNN trong năm 2015 và các năm tiếp theo là phối hợp với cơ quan Tài chính để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách, đảm bảo nguồn lực Tài chính. Tiếp tục phối hợp với bộ, ngành, địa phương, các đơn vị thụ hưởng ngân sách để làm tốt công tác giải ngân, thanh toán vốn và  kiểm soát chi; phối hợp tốt với các đơn vị chức năng để hoàn thành mục tiêu huy động vốn. Bên cạnh đó, KBNN cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 2 đề án quan trọng là Cải cách Quản lý ngân quỹ và Tổng kế toán Nhà nước. Với đề án cải cách quản lý ngân quỹ, để thực hiện đề án này cần có cơ sở pháp lý làm căn cứ thực hiện như: Luật sửa đổi Luật NSNN, Nghị định về Quản lý ngân quỹ Nhà nước, các Thông tư liên quan đến quản lý ngân quỹ Nhà nước. Trên cơ sở đó, cần làm tốt công tác dự báo nguồn tiền vào ra, các giải pháp để bù đắp thiếu hụt nguồn tiền thông qua việc phát hành các công cụ nợ, các giải pháp để sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi hiệu quả thông qua các công cụ đầu tư để làm sao đảm bảo nguồn thanh toán của KBNN cũng như sử dụng nguồn vốn có hiệu quả cao nhất.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Thu-truong-Bo-Tai-chinh-Tran-Xuan-Ha-Khong-ngung-cai-cach.aspx

Bổ sung hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường: Ngày 31/3, Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý về nguyên tắc đề nghị của Bộ Công Thương bổ sung hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường do Tập đoàn Hoàng Anh- Gia Lai đầu tư, sản xuất tại Lào vào Bản Thỏa thuận về các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt Nam- Lào với số lượng 50.000 tấn, với thuế suất trong hạn ngạch 2,5%. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hạn ngạch đường bổ sung trên, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Trước đó, vào đầu tháng 1-2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có công văn thống nhất với Bộ Công Thương về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng đường là 81.000 tấn.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Bo-sung-han-ngach-thue-quan-nhap-khau-duong.aspx

TP.HCM: Ngân hàng dành 11.850 tỉ đồng cho bình ổn thị trường: Ngày 31/3, Sở Công Thương TP.HCM tổ chức Hội nghị sơ kết chương trình bình ổn thị trường (BOTT)- tết Ất Mùi 2015, triển khai kế hoạch 2015. Chương trình BOTT 2014 - 2015 thực hiện từ 1/4/2014 đến 31/3/2015. Theo đánh giá của Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thị Hồng, chương trình đã đạt được nhiều kết quả nổi bật: Đối tượng tham gia chương trình không chỉ tiếp tục đảm bảo sự đa dạng về thành phần kinh tế và về loại hình doanh nghiệp (DN) mà còn gia tăng về số lượng với 76 DN tham gia, tăng 12 DN so với năm 2013; chủng loại mặt hàng và lượng hàng đều tăng so với năm trước. Về điểm bán BOTT cũng phát triển mạnh. Tính đến ngày 31/3/2015 trên địa bàn TP.HCM đã có 8.976 điểm bán BOTT, tăng 764 điểm bán so với đầu chương trình (1/4/2014) và tăng 8.719 điểm bán so với năm 2008.

(Thanh Huyền - Tổng hợp)