Các báo ngành Tài chính ngày 14/3/2016

Bộ Tài chính đặt mục tiêu sửa quy định về hoàn thuế cho DN trước ngày 15/3; **KBNN Hậu Giang từ chối thanh toán 1,4 tỷ đồng chi thường xuyên; **Sẽ công bố 500 doanh nghiệp nợ thuế lớn nhất năm 2015; **Hơn 21 nghìn hồ sơ xuất nhập cảnh tàu biển được giải quyết qua NSW...

Các báo ngành Tài chính ngày 14/3/2016

Portal Bộ Tài chính đưa tin:

Bộ Tài chính đặt mục tiêu sửa quy định về hoàn thuế cho DN trước ngày 15/3: Trong thời gian vừa qua, dư luận xã hội đã có những phản ánh về khó khăn trong hoàn thuế của doanh nghiệp và người dân. Để làm rõ hơn vấn đề này, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã có những trao đổi thẳng thắn về công tác hoàn thuế hiện nay, cũng như những giải pháp mà ngành Tài chính đang tiến hành để sửa đổi những quy định trong pháp luật quản lý thuế nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DN hoạt động sản xuất kinh doanh. Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, về câu chuyện hoàn thuế, đến nay chúng tôi đã có những báo cáo, đánh giá kết quả bước đầu. Có thể nói trong 2 tháng vừa qua số lượng hồ sơ DN gửi đến cơ quan thuế để hoàn cơ bản được giải quyết hết với 3.100 hồ sơ hoàn thuế trên tổng số 13.000 tỷ hoàn thuế. Trong đó, 52% là hoàn thuế trước kiểm tra sau, 48% thực hiện kiểm tra trước, và hoàn thuế sau.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/webcenter/portal/tttc/r/o/ttsk/ttsk_chitiet?dDocName=MOF152590&_afrLoop=13956765105616514#!%40%40%3F_afrLoop%3D13956765105616514%26dDocName%3DMOF152590%26_adf.ctrl-state%3D18xekztolc_106

Sản phẩm của Công ty Bình Sơn cũng bình đẳng như sản phẩm nhập khẩu: Do giá dầu thế giới xuống thấp, việc tiêu thụ sản phẩm xăng dầu năm 2016 của Công ty Bình Sơn thời gian qua đã gặp nhiều khó khăn. Trước thực trạng này, Tập đoàn PVN và Công ty Bình Sơn đã đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, xem xét và điều chỉnh chính sách thuế nhập khẩu đối với xăng, dầu diesel, madút và JET-A1 nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cho biết, bắt đầu từ năm 2016, nhất là khi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam-Hàn Quốc (VN-HQ) có hiệu lực, mặt hàng xăng từ mức thuế suất 20% xuống 10% tạo nên sự chênh lệch lớn giữa thuế suất thuế nhập khẩu theo mức thông thường và thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo mức ưu đãi đặc biệt của các Hiệp định FTA. Do vậy, việc đề xuất của Bình Sơn chúng tôi thấy hoàn toàn cần thiết và hợp lý, đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giữa các sản phẩm từ cơ sở sản xuất trong nước và hàng hóa nhập khẩu. Điều này cũng đảm bảo được mức bảo hộ hợp lý theo đúng các cam kết quốc tế khi Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại. Quan điểm của chúng tôi cho rằng, việc thực hiện các chính sách vừa qua đối với Bình Sơn hoàn toàn không phải ưu đãi mà là nghĩa vụ của Bình Sơn đối với NSNN. Do vậy để thực hiện nghĩa vụ này thì nhà sản xuất trong nước phải được bình đẳng với nhà nhập khẩu từ Hàn Quốc.

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/webcenter/portal/tttc/r/o/ttsk/ttsk_chitiet?dDocName=MOF152793&_afrLoop=13956872026316519#!%40%40%3F_afrLoop%3D13956872026316519%26dDocName%3DMOF152793%26_adf.ctrl-state%3D18xekztolc_213

Thời báo Tài chính Việt Nam đưa tin:

Hà Nội: Giải quyết kiến nghị tại KCN Thăng Long trước 15/3: Liên quan đến những phản ánh, kiến nghị của DN tại Khu Công nghiệp (KCN) Thăng Long về một số vướng mắc trong cấp sổ đỏ cho DN, thủ tục hành chính hay phân cấp, ủy quyền quản lý tại khu công nghiệp… UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị giải quyết dứt điểm tình trạng này. Cụ thể, đối với một số kiến nghị của Công ty TNHH Khu Công nghiệp Thăng Long, lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các DN trong KCN Thăng Long, đảm bảo tạo thuận lợi nhất (nếu có khó khăn vướng mắc, báo cáo UBND thành phố và Bộ Kế hoạch và Đầu tư kịp thời giải quyết theo thẩm quyền), hoàn thành trước ngày 15/3/2016; làm việc với các cơ quan của Bộ Công thương để sớm được hướng dẫn thủ tục cấp phép kinh doanh xăng dầu tại KCN Thăng Long, báo cáo UBND thành phố trước 15/3/2016.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/xa-hoi/2016-03-13/ha-noi-giai-quyet-kien-nghi-tai-kcn-thang-long-truoc-15-3-29574.aspx

KBNN Hậu Giang từ chối thanh toán 1,4 tỷ đồng chi thường xuyên: Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hậu Giang đã từ chối thanh toán gần 1,4 tỷ đồng (46 khoản chi), do không đúng quy định trong quá trình kiểm soát chi thường xuyên từ đầu năm đến nay. Theo báo cáo nhanh từ  KBNN Hậu Giang, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã kiểm soát 563 tỷ đồng chi thường xuyên. Trong quá trình kiểm soát, đã phát hiện 46 khoản chi không đúng quy định, tương đương với 1,387 tỷ đồng, đơn vị đã từ chối không thanh toán cho những khoản chi này. Đối với chi đầu tư xây dựng cơ bản, đơn vị đã giải ngân được 60/397 tỷ đồng vốn xây dựng cơ bản tập trung, đạt 15% kế hoạch; vốn hỗ trợ mục tiêu đã giải ngân được 4/177 tỷ đồng, đạt 2% kế hoạch; các nguồn vốn khác đã giải ngân được 59/370 tỷ đồng, đạt 16% kế hoạch.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2016-03-13/kbnn-hau-giang-tu-choi-thanh-toan-14-ty-dong-chi-thuong-xuyen-29576.aspx

Ngành Hải quan tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực: Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định số 349/QĐ-TCHQ về việc tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp (DN), cải cách thủ tục hành chính và đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan hải quan. Ngành Hải quan đặt ra một số mục tiêu quan trọng: Tiếp tục hỗ trợ DN và hành khách xuất nhập cảnh được nhanh chóng, thuận lợi; tăng cường kỷ cương kỷ luật nội ngành, kịp thời ngăn chặn, khắc phục tệ phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2016-03-13/nganh-hai-quan-tang-cuong-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc-29564.aspx

Khuyến khích doanh nghiệp tham gia xây dựng chính sách hải quan: Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 358/QĐ-TCHQ về Kế hoạch phát triển quan hệ đối tác hải quan- doanh nghiệp (DN) năm 2016, đặt mục tiêu đặc biệt quan tâm đến vai trò của DN tham gia xây dựng chính sách pháp luật và giám sát thực thi pháp luật hải quan. Theo đó, cơ quan hải quan sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN trong quá trình thực thi các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hải quan, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh. Các đối tượng trọng tâm hợp tác của cơ quan hải quan là các hiệp hội DN, bao gồm các hiệp hội trong và ngoài nước.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2016-03-13/khuyen-khich-doanh-nghiep-tham-gia-xay-dung-chinh-sach-hai-quan-29563.aspx

Sẽ công bố 500 doanh nghiệp nợ thuế lớn nhất năm 2015: Theo nguồn tin riêng của phóng viên TBTCVN, hiện Tổng cục Thuế đang tiến hành rà soát, tổng hợp báo cáo danh sách 500 doanh nghiệp (DN) nợ thuế lớn nhất toàn quốc đến thời điểm 31/12/2015 và dự kiến sẽ công khai danh sách này trên phương tiện thông tin đại chúng. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Tổng cục Thuế trong tháng 3/2016. Theo Tổng cục Thuế, sau khi tiến hành rà soát, Tổng cục Thuế sẽ thông báo danh sách các DN nợ thuế đến thời điểm 31/12/2015 cho các cục thuế để thực hiện đôn đốc và cưỡng chế nợ thuế, công khai thông tin theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2016-03-13/se-cong-bo-500-doanh-nghiep-no-thue-lon-nhat-nam-2015-29562.aspx

Thuế Thu nhập doanh nghiệp đã có nhiều qui định rất 'mở' và tiến bộ: Những quy định mới về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đã rõ ràng hơn, minh bạch hơn và giảm thủ tục hành chính khi kê khai thuế..., góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tạo điều kiện, môi trường thuận lợi hơn cho doanh nghiệp phát triển. Ông Nguyễn Quý Trung, Phó vụ trưởng Vụ Chính sách, Tổng cục Thuế nhấn mạnh khi trao đổi với phóng viên TBTCVN bên lề buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề “Quyết toán thuế 2015” được tổ chức ngày 11/3, tại Hà Nội. 

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2016-03-11/thue-thu-nhap-doanh-nghiep-da-co-nhieu-qui-dinh-rat-mo-va-tien-bo-29546.aspx

Báo Hải quan đưa tin:

Hơn 21 nghìn hồ sơ xuất nhập cảnh tàu biển được giải quyết qua NSW: Trao đổi với phóng viên Báo Hải quan, ông Lê Thanh Tùng, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin (Bộ Giao thông vận tải) cho biết: Tính đến ngày 9-3, trên toàn quốc đã có 26.203 hồ sơ khai báo trên Cổng Thông tin một cửa Quốc gia cho các thủ tục hành chính cho tàu thuyền Việt Nam và tàu thuyền nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, trong đó 21.195 hồ sơ đã được xử lý, giải quyết. Về hiệu quả của việc triển khai Cơ chế một cửa Quốc gia (NSW) lĩnh vực hàng hải suốt thời gian qua, ông Tùng cho biết: Thông thường, hàng tháng Trung tâm Công nghệ thông tin đều họp, làm việc với Tổng cục Hải quan, đồng thời cứ khoảng 3 tháng, 6 tháng sẽ tiến hành sơ kết đánh giá.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Hon-21-nghin-ho-so-xuat-nhap-canh-tau-bien-duoc-giai-quyet-theo-NSW.aspx

Doanh nghiệp cần tận dụng hết lợi thế của địa điểm kiểm tra chuyên ngành: Địa điểm kiểm tra chuyên ngành tại khu vực sân bay quốc tế Nội Bài được thành lập từ 22-12-2015. Theo một số DN đã thực hiện thủ tục kiểm tra tại đây, việc triển khai địa điểm kiểm tra chuyên ngành đã tạo thuận lợi cho hoạt động XNK đáng kể. Tuy nhiên, không phải DN nào cũng tận dụng lợi thế này để giảm thời gian kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa XNK. Là một DN lần đầu tiên thực hiện thủ tục kiểm tra hàng hóa XNK tại địa điểm kiểm tra chuyên ngành khu vực sân bay quốc tế Nội Bài, ông Lê Mạnh Luân-Phó Giám đốc Công ty TNHH Việt-U cho biết, nếu không có sự phối hợp thuận tiện, hiệu quả của cơ quan Hải quan và cơ quan kiểm tra chuyên ngành thì DN khó có thể hoàn thành thủ tục sớm để lấy hàng.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Doanh-nghiep-can-tan-dung-het-loi-the-cua-dia-diem-kiem-tra-chuyen-nganh.aspx

Vẫn nóng buôn lậu tại các tỉnh Tây Nam bộ: Theo nhận định của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu- Tổng cục Cảnh sát, tình hình buôn lậu trên cả nước vẫn phức tạp, trong đó buôn lậu tại các tỉnh Tây Nam bộ vẫn nóng, tập trung chủ yếu vào các mặt hàng đường cát, thuốc lá…địa bàn bắt được nhiều vụ vi phạm, buôn lậu lớn là An Giang và Đồng Tháp. Chỉ tính riêng trong tháng 2-2016, lực lượng phòng chống tôi phạm buôn lậu Công an các địa phương đã bắt giữ 559 vụ, với 336 đối tượng. Trong đó, có 210 vụ buôn lậu, vận chuyển, buôn bán hàng cấm; 77 gian lận thương mại… ; khởi tố 31 vụ, với 41 bị can. Hàng hóa thu giữ từ các vụ vi phạm, bao gồm: trên 51.000 bao thuốc lá điều nhập lậu; trên 433 m3 gỗ, trên 106 tấn đường, 715 kg pháo nổ, 100 lượng vàng, gần 15.000 chai rượu…

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/Pages/Van-nong-buon-lau-tai-cac-tinh-Tay-Nam-bo.aspx

(Th.H - Tổng hợp)