Các báo ngành tài chính ngày 14/7/2009

** Hà Nội phấn đấu hoàn thành cấp mã số thuế thu nhập cá nhân trước tháng 10/2009; ** Kho bạc Nhà nước: Tăng cường kiểm soát chi ngân sách Nhà nước nhằm chống suy giảm kinh tế; ** Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước: Quyết liệt chỉ đạo, điều hành nhằm bình ổn và phát triển thị trường chứng khoán; ** Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng tại doanh nghiệp (DATC): Vượt nhiều khó khăn, đạt kết quả tốt...

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Website Bộ Tài chính ngày hôm qua (13/7) đưa tin: Để đẩy mạnh tiến độ và phấn đấu hoàn thành việc cấp mã số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho 1,2 triệu cá nhân trên địa bàn trong quý 3/2009, Cục thuế Thành phố Hà nội đã kịp thời tổ chức 4 lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện đăng ký và cấp mã số thuế cho hơn 1.400 cán bộ công chức thuế trực tiếp liên quan đến công tác này về các bước thực hiện và vận hành hệ thống ứng dụng; 3 lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng công cụ phần mềm đăng ký thuế TNCN đối với các cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công cho hơn 2.000 tổ chức, cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp của Trung ương và Hà nội. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về việc cấp mã số thuế TNCN đã được các cơ quan thông tin đại chúng vào cuộc, hỗ trợ tích cực cho cơ quan Thuế, do vậy các tổ chức chi trả thu nhập đã hiểu và đồng tình ủng hộ. Khi ứng dụng phần mềm mới sẽ đem lại tiện ích cho các cơ quan chi trả thu nhập, không phải trực tiếp đến cơ quan Thuế mà được kê khai qua mạng. Với phần mềm ứng dụng mới này, các cơ quan chi trả thu nhập rất thuận lợi trong công tác quản lý lao động, kê khai và quyết toán thuế. Hiện nay, hàng ngày Cục Thuế thành phố Hà Nội đã và đang nhận được nhiều file dữ liệu của các tổ chức chi trả thu nhập gửi qua website http://tncnonline.com.vn hoặc đĩa mềm, USB kèm theo bảng kê đăng ký thuế qua đường bưu điện. Cục Thuế thành phố Hà Nội đang khẩn trương kiểm tra, xử lý các dữ liệu kê khai của các hồ sơ và hoàn thiện để gửi về Tổng cục Thuế, phấn đấu việc cấp mã số thuế cá nhân trên địa bàn Hà nội xong trước tháng 10/2009.  

Xem chi tiết: http://www.mof.gov.vn/Default.aspx?tabid=82&ItemID=61616      

Cũng trên website Bộ Tài chính/Thời báo Tài chính ngày 13/7 đăng bài: Trong công tác kiểm soát chi ngân sách, thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư của Chính phủ nhằm chống suy giảm kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tiếp tục hoàn thiện cơ chế kiểm soát chi theo hướng đơn giản hoá thủ tục, công khai quy trình, tạo thuận lợi tối đa cho các đơn vị sử dụng ngân sách. Đồng thời, vẫn đảm bảo yêu cầu tuân thủ đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN), Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí và Luật Phòng chống tham nhũng. Cụ thể, đối với chi thường xuyên và chi chương trình mục tiêu, KBNN đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác kiểm soát chi NSNN năm 2009 theo Quyết định số 390 của Thủ tướng Chính phủ. Trình Bộ Tài chính ký Công văn số 5550/BTC- KBNN ngày 16/4/2009 hướng dẫn kiểm soát chi đối với vốn viện trợ năm 2008 để thực hiện ghi thu, ghi chi NSNN. Ngoài ra, KBNN kịp thời ban hành theo thẩm quyền các văn bản hướng dẫn quản lý thanh toán chương trình 135, Dự án 5 triệu ha rừng; hướng dẫn kiểm soát chi kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi; hướng dẫn thanh toán, quyết toán mua hàng dự trữ Quốc gia... Tại địa phương, các đơn vị KBNN đã chủ động triển khai theo chỉ đạo của KBNN đối với công tác kiểm soát chi NSNN; kịp thời báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý đối với các khó khăn, vướng mắc tại đơn vị giúp cho việc thanh toán, chi trả cho các đối tượng thụ hưởng NSNN đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện và đúng chế độ. Kết quả 6 tháng đầu năm 2009, toàn hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát khoảng 112.000 tỷ đồng chi thường xuyên. Thông qua công tác kiểm soát chi thường xuyên đã phát hiện 20.000 khoản chi của 8.900 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã từ chối thanh toán 140 tỷ đồng chi không đúng chế độ.

Xem chi tiết: http://www.mof.gov.vn/Default.aspx?tabid=612&ItemID=61597

6 tháng đầu năm 2009, thị trường chứng khoán (TTCK) và kinh tế Việt Nam tiếp tục chịu sự ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu từ năm 2008. Tuy nhiên gần đây, kinh tế thế giới đã có những chuyển biến tích cực, đồng thời kinh tế trong nước cũng đã có những tín hiệu hồi phục từ các gói kích cầu của Chính phủ. TTCK trong nước đã có những bước chuyển biến do sự hồi phục và tăng trưởng trở lại của thị trường chứng khoán nước ngoài, sự ổn định của nền kinh tế trong nước và từ các chính sách kinh tế vĩ mô, lòng tin của nhà đầu tư trong nước được khôi phục. Để hạn chế những tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng và để tận dụng tốt hơn những yếu tố chuyển biến của nền kinh tế, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã rất cố gắng trong công tác chỉ đạo, điều hành, đưa  ra những biện pháp quyết liệt nhằm bình ổn và phát triển thị trường. Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, trực tiếp là Bộ Tài chính và sự phối  hợp của các đơn vị trực thuộc Bộ, 6 tháng đầu năm 2009 mặc dù có nhiều biến động lớn (chỉ số Vn-Index có lúc đó xuống thấp nhất là 235,50 điểm và Hastc-Index là 78,06 điểm ngày 24/2/2009) nhưng nhìn chung UBCKNN vẫn đảm bảo tốt hoạt động trên các lĩnh vực. 6 tháng đầu năm, UBCK soạn thảo các văn bản pháp quy trình Chính phủ và Bộ Tài chính ký ban hành 14 văn bản và  đang tiếp tục soạn thảo các văn bản hướng dẫn Luật Chứng khoán để hoàn thiện và tạo khung pháp lý ổn định điều chỉnh các hoạt động thị trường. Nhờ đó hoạt động của thị trường dần đi vào ổn định và có những chuyển biến tích cực. Bên cạnh đó, ủy ban luôn chủ động nắm bắt tình hình thực tế và báo cáo Bộ để giải quyết tốt nhất những sự cố xảy ra. Đó là nội dung bài viết đăng trên website Bộ Tài chính/Thời báo Tài chính. 

Xem chi tiết: http://www.mof.gov.vn/Default.aspx?tabid=612&ItemID=61599

Theo website Bộ Tài chính: Trong thời gian từ đầu năm 2009 tới nay, mặc dù tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, đặc biệt là mặc dù Chính phủ đã có nhiều giải pháp tích cực để kích cầu trong nền kinh tế nhưng hầu như các giải pháp ưu đãi của nhà nước đã không đến được với các lĩnh vực hoạt động của Công ty cùng những vướng mắc về cơ chế, chính sách chưa kịp thời được tháo gỡ... nhưng tập thể cán bộ, nhân viên của Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng tại doanh nghiệp (DATC) đã nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trong hoạt động kinh doanh. Trong công tác tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp (DN) khi cổ phần hoá tiếp tục thực hiện phương châm phát sinh đến đâu tiếp nhận đến đó, 6 tháng đầu năm 2009 Công ty đã thực hiện tiếp nhận 24 DN với tổng giá trị tiếp nhận nợ và tài sản tồn đọng theo sổ sách là 41,7 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng 6/2009, Công ty đã tiếp nhận nợ và tài sản tồn đọng loại trừ ở 2.239 DN (bao gồm 875 DN trung ương và 1.364 DN địa phương) với giá trị tiếp nhận trên sổ sách là 2.844,2 tỷ đồng, trong đó nợ nhóm 1 là 513,7 tỷ đồng, nhóm 2 là 738,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, 6 tháng đầu năm 2009, Công ty đã xử lý nợ và tài sản tồn đọng của 135 DN với giá trị thu hồi 29,9 tỷ đồng, đạt 85% so với kế hoạch năm 2009. Lũy kế đến 30/6/2009, Công ty đã xử lý nợ và tài sản tồn đọng của 1.498 DN với giá trị thực tế thu hồi cho nhà nước là 376,9 tỷ đồng (trong đó nợ là 8,8 tỷ đồng).

Xem chi tiết: http://www.mof.gov.vn/Default.aspx?tabid=612&ItemID=61598

Trên website Tổng cục Hải quan ngày 13/7 đưa tin: Tổ chức Hải quan thế giới đã tiến hành 2 cuộc khảo sát điều tra, một cuộc diễn ra vào tháng 11/2008 và một cuộc diễn ra vào tháng 2/2009 về ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính toàn cầu đến các cơ quan hải quan và thương mại quốc tế. Dưới đây là các kết luận rút ra sau 2 cuộc khảo sát: Hầu hết các cơ quan Hải quan đều báo cáo việc giảm khối lượng thương mại quốc tế (nhập khẩu và xuất khẩu) vào tháng 12/2008 so với các tháng trước và tháng 12/2007. Các số liệu chính thức chỉ ra xu hướng sụt giảm đáng kể vào tháng 1/2009. Do nhập khẩu giảm, nhiều quốc gia đang phát triển phải đối mặt với nguồn thu thuế hải quan thấp, mặc dù đối với Chính phủ của các quốc gia này thì đây là một nguồn thu cơ bản để phục vụ các hoạt động của Chính phủ; Thị trường tài chính thương mại bị bóp méo; Một vài cơ quan Hải quan đang áp dụng những hành động tích cực để chống lại cuộc khủng hoảng như thực hiện các kế hoạch cho phép doanh nghiệp nộp thuế chậm;  tạo điều kiện dễ dàng trong việc nộp thuế cho các doanh nghiệp đang phải tạm thời đối mặt với các khó khăn về tài chính và thời gian hoàn thuế nhanh hơn. Họ cũng cho thấy sự linh hoạt trong việc quy định về các khoản bảo lãnh; Rất nhiều các cơ quan hải quan tiếp tục theo đuổi các chính sách hiện đại hoá như tăng cường hơn nữa ứng dụng quản lý rủi ro nhằm giảm các ảnh hưởng của thủ tục hải quan đối với thương mại hợp pháp và gián tiếp tạo mối quan hệ đối tác giữa Hải quan và Doanh nghiệp để đem lại nhiều lợi ích hơn nữa cho các doanh nghiệp tuân thủ tốt luật pháp hải quan...

Xem chi tiết: http://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=17363 

Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần thận trọng với các khoản chào cho vay của các đối tác nước ngoài. Lý do Bộ Tài chính đưa ra khuyến cáo trên là trong thời gian vừa qua đã xuất hiện một số cá nhân tự giới thiệu là đại diện của các tổ chức quốc tế đến làm việc với một số Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp (các Bộ, ngành và địa phương mà các tổ chức này đã đến là Bộ Giao thông vận tải, UBND các tỉnh, TP. Hà Nội, Phú Thọ, Nghệ An…) để chào cho vay với số tiền lớn, lãi suất thấp, thời hạn dài hoặc chào tài trợ không hoàn lại; điều kiện cho vay là có bảo lãnh hoặc bảo đảm dưới hình thức trái phiếu của Chính phủ do Bộ Tài chính hoặc Ngân hàng Nhà nước hoặc của các ngân hàng thương mại cấp. Tuy nhiên, khi xác minh về tư cách pháp nhân và năng lực tài chính của các tổ chức chào cho vay thì đều phát hiện ra rằng các cá nhân, tổ chức này thực chất không có khả năng thu xếp và cung cấp các khoản tài chính lớn cho Việt Nam... Đó là nội dung tin đăng trên website Ngân hàng Nhà nước ngày 13/7.

Xem chi tiết: http://www.sbv.gov.vn/vn/home/tinHDNH.jsp?tin=4952

IMF tiếp tục tăng cường nguồn vốn đối phó với khủng hoảng toàn cầu. Theo người đứng đầu Vụ Tài chính của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) – ông Andrew Tweedie, tổ chức này đang thực hiện hình thức hiệp định vay song phương nhằm củng cố thêm nguồn vốn cho vay các nước thành viên để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Đồng thời, IMF cũng lần đầu tiên phát hành kỳ phiếu có trả lãi để bổ sung nguồn vốn cho vay của mình. IMF cũng đang tìm cách để tăng cường cho vay ưu đãi và cân nhắc việc sử dụng các khoản thu từ việc bán đi một phần vàng đang nắm giữ của Quỹ để tăng khả năng cho vay đối với các nước nghèo, chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng. Trao đổi với IMF Survey Online, ông Andrew Tweedie nói Quỹ đang thực hiện tốt tiến độ thực hiện mục tiêu cho vay 250 tỉ USD đối với chính phủ các nước thành viên, được xem là một phần trong quá trình gia tăng nguồn vốn cho vay của Quỹ lên gấp 3 lần để đạt được mục tiêu 750 tỷ USD. Hành động này cũng nằm trong quá trình bơm thêm tiền mặt cho nền kinh tế toàn cầu thông qua việc giải ngân 250 tỉ USD trong tài sản dự trữ của IMF bằng hình thức Quyền Rút Vốn Đặc biệt (SDRs). Đó là nội dung bài viết đăng trên website Ngân hàng Nhà nước.

Xem chi tiết: http://www.sbv.gov.vn/vn/home/tinnghiencuu.jsp?tin=712 

(K.H - tổng hợp)