Các báo ngành Tài chính ngày 15/4/2010

** Gặp mặt các thành viên Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến Ban Kinh–Tài, TW Cục Miền Nam; ** Tổ chức nghề nghiệp kế toán và kiểm toán CPA Úc sẽ hỗ trợ Bộ Tài chính trong việc xây dựng Luật Kiểm toán độc lập; ** Dự thảo Luật Kiểm toán độc lập: Minh bạch hóa thông tin trên thị trường tài chính; ** Đơn giản hoá thủ tục hành chính: Chuyển động của ngành Thuế...

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính đưa tin: Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến Ban Kinh - Tài, Trung ương Cục miền Nam vừa tổ chức buổi gặp mặt các thành viên với sự tham gia của hơn 500 đại biểu từng công tác tại Ban Kinh-Tài, Trung ương Cục miền Nam các thời kỳ. Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành, UBND TP Hồ Chí Minh đã đến dự buổi gặp mặt. Thứ trưởng Thường trực Bộ Tài chính Nguyễn Công nghiệp đã có bài phát biểu chào mừng. Sau hội nghị lần thứ nhất của Trung Ương Cục (tháng 10/1961), Ban Kinh Tài Trung ương Cục Miền Nam được hình thành trên cơ sở biên chế của Ban Kinh tài Xứ uỷ Nam Bộ . Bộ máy của Ban Kinh Tài được thành lập do đồng chí Võ Chí Công, Phó Bí thư Trung ương Cục kiêm Trưởng Ban. Ban Kinh Tài Trung ương Cục được xác định: Nghiên cứu trình Trung ương Cục thông qua đường lối, chính sách, biện pháp lớn về kinh tế tài chính; xây dựng các chính sách, biện pháp cụ thể để hướng dẫn địa phương thi hành, chỉ đạo nghiệp vụ cho các ngành bên dưới, các đơn vị trực thuộc; xây dựng tổ chức ngành và hướng dẫn giúp đỡ các địa phương làm công tác kinh tài, tuyên truyền về kinh tế tài chính. Từ khi Ban kinh Tài Trung ương Cục được thành lập, công tác kinh tế tài chính được điều hành một cách thông suốt và theo chủ trương đường lối thống nhất. Cán bộ kinh tài cùng các đoàn thể giải phóng đã vận động quần chúng nhân dân ủng hộ lương thực, tài chính cho cách mạng; tiếp nhận các nguồn viện trợ từ miền Bắc, kiều bào ở nước ngoài và viện trợ của các nước bạn gửi vào; tổ chức tốt đời sống vật chất cho toàn thể cán bộ nhân dân trong vùng giải phóng.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/Default.aspx?tabid=82&ItemID=67991

Cũng trên Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính có tin: Tại buổi tiếp Giáo sư, Tiến sỹ Richard Petty - Chủ tịch CPA Australia và đoàn công tác, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết Bộ Tài chính mong muốn CPA Ốtxtrâylia hỗ trợ trong việc xây dựng Luật Kiểm toán độc lập bằng cách cử chuyên gia tham gia ý kiến về dự thảo Luật, cung cấp tài liệu và kinh nghiệm về mô hình quản lý hoạt động kiểm toán độc lập của Ốtxtrâylia và một số nước mà CPA Ốtxtrâylia có văn phòng đại diện. Chủ tịch CPA Ốtxtrâylia Richard Petty cho biết CPA Australia luôn sẵn sàng hỗ trợ Bộ Tài chính trong việc xây dựng Luật Kiểm toán độc lập và đề xuất về việc chia sẻ kinh nghiệm về mô hình đào tạo và tổ chức thi lấy chứng chỉ CPA Australia nhằm giúp BTC tham khảo để hoàn thiện mô hình đào tạo và quản lý thi CPA Việt Nam (dưới hình thức cử chuyên gia CPA Australia sang Việt Nam hoặc mời cán bộ của Bộ Tài chính sang Australia), hỗ trợ Bộ Tài chính mời báo cáo viên có kinh nghiệm ở  Ốtxtrâylia hoặc các nước trong khu vực thuyết trình tại các cuộc hội thảo về các chủ đề mà Bộ Tài chính quan tâm đề xuất như chuẩn mực kế toán công, kế toán công cụ tài chính, cập nhật chuẩn mực kiểm toán...

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/Default.aspx?tabid=82&ItemID=67984

Thời báo Tài chính Việt Nam số 44/Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính đăng bài: Hoàn thiện hành lang pháp lý về kiểm toán: Nhằm nâng cao hiệu lực pháp lý đối với hoạt động KTĐL, đảm bảo kiểm toán là công cụ quản lý, góp phần làm lành mạnh hóa, minh bạch thông tin tài chính, Bộ Tài chính đang soạn thảo và lấy ý kiến về Dự thảo Luật Kiểm toán độc lập. Theo dự thảo này, luật sẽ điều chỉnh nhiều đối tượng, như: KTV hành nghề; trợ lý kiểm toán; doanh nghiệp kiểm toán; khách hàng của đơn vị được kiểm toán; tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động KTĐL... Dự thảo luật quy định, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý Nhà nước về hoạt động KTĐL. Trong phạm vi trách nhiệm của mình, Bộ Tài chính được ủy quyền một phần công việc cho Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán. So với quy định hiện hành, Dự thảo luật còn bổ sung thêm đối tượng kiểm toán bắt buộc để góp phần công khai, minh bạch báo cáo tài chính như: Báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước thay cho quy định hiện hành chỉ là báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản của các dự án thuộc nhóm A; công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và các đối tượng khác theo quy định của Chính phủ; doanh nghiệp kiểm toán. Ngoài ra, Dự thảo Luật còn quy định về tiêu chuẩn trợ lý kiểm toán và tiêu chuẩn KTV; điều kiện và hình thức hành nghề của KTV; các loại hình doanh nghiệp kiểm toán, điều kiện thành lập và hoạt động... Theo Dự thảo Luật, doanh nghiệp kiểm toán được thành lập và hoạt động theo 3 hình thức, gồm: Công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên; công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân. Để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động, doanh nghiệp kiểm toán phải đảm bảo các điều kiện như: Có đủ các điều kiện để thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; có vốn điều lệ tối thiểu theo quy định của Chính phủ; có ít nhất 5 người có chứng chỉ KTV, trong đó có Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng bắt buộc phải có chứng chỉ KTV; là hội viên của tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán...

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/Default.aspx?tabid=612&ItemID=67971

Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế thành lập Tổ công tác chuyên trách thực hiện Đề án 30 của Chính phủ theo 3 giai đoạn: Giai đoạn 1, từ năm 2007- giữa năm 2009 thực hiện thống kê thủ tục hành chính tại tất cả các cấp chính quyền. Giai đoạn 2, từ giữa 2009 - giữa năm 2010 thực hiện rà soát thủ tục hành chính theo các tiêu chí về tính hợp pháp, sự cần thiết và tính hợp lý của thủ tục hành chính và các văn bản, quy định có liên quan. Giai đoạn 3, trong năm 2010 tổ chức thực hiện kiến nghị đơn giản hoá thủ tục hành chính và công bố công khai cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính trên Internet để phục vụ nhân dân. Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, cho đến nay việc thực hiện đề án đang được thực hiện nghiêm túc có kết quả qua từng giai đoạn. Giai đoạn 1 của đề án, Tổng cục Thuế đã thống kê và lập danh mục các thủ tục hành chính (TTHC) trên lĩnh vực quản lý Nhà nước về thuế, phí, lệ phí đang có hiệu lực được thực hiện tại cơ quan Thuế các cấp, trình Bộ Tài chính công bố công khai để người dân, doanh nghiệp biết và thực hiện. Bộ Danh mục TTHC thuế được công khai trên website của Bộ Tài chính, trên website của Tổng cục Thuế hoặc trang Web Cải cách hành chính của Chính phủ. Đến nay, đã có 338 TTHC thuộc lĩnh vực thuế, phí, lệ phí được công khai. Mặt khác, Tổng cục Thuế ban hành công văn gửi Cục Thuế các tỉnh/thành phố  quán triệt đến từng cán bộ, công chức thuế nội dung Quyết định 1902/QĐ-BTC ngày 10/8/2009, yêu cầu mọi cán bộ công chức thuế khi tiếp nhận và giải quyết các TTHC thuế của người nộp thuế (NNT) phải thực hiện theo đúng các quy định được công bố; tuyệt đối không được yêu cầu NNT nộp thêm bất kỳ một loại hồ sơ, giấy tờ nào hoặc thực hiện khác với các quy định về TTHC đã công bố. Nội dung bài viết đăng trên Thời báo Tài chính Việt Nam số 44/Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính   

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/Default.aspx?tabid=612&ItemID=67970

Tạp chí Tài chính online đưa tin: Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Vụ trưởng Vụ pháp chế (Bộ Tài chính) cho biết: Năm 2009 qua đi, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp chặt chẽ, tích cực và có hiệu quả của các Bộ, ngành và địa phương cùng những nỗ lực của tập thể cán bộ ngành tài chính đã hoàn thành nhiệm vụ được giao... Các văn bản quy phạm pháp luật ngành Tài chính đã cơ bản hướng tới mục tiêu đảm bảo tính hệ thống của chính sách. Ông Nghĩa cũng cho biết, nhiệm vụ xây dựng các văn bản luật năm 2010 của Bộ Tài chính hết sức nặng nề, với 5 dự án Luật sẽ được trình Quốc hội thông qua và phê duyệt gồm: Thông qua 2 dự Luật Thuế Nhà đất và Luật Thuế Bảo vệ môi trường; cho ý kiến 3 dự án Luật (Luật sửa đổi và bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi và bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Kiểm toán Nhà nước) và chuẩn bị xây dựng Luật Ngân sách Nhà nước. Bên cạnh đó, công tác rà soát các văn bản không cần thiết, giảm thiểu thủ tục hành chính theo Đề án 30; giám sát chặt chẽ công tác thi hành pháp luật và đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến luật tới doanh nghiệp và người dân…cũng là nhiệm vụ xuyêt suốt trong năm...

Xem chi tiết:

http://www.tapchitaichinh.vn/Qu%e1%ba%a3ntr%e1%bb%8bn%e1%bb%99idung/ViewArticleDetail/tabid/56/Key/ViewArticleContent/ArticleId/1662/Default.aspx

Website Học viện Tài chính đưa tin: Học viện Tài chính (Bộ Tài chính) vừa tổ chức Hội thảo khoa học sinh viên “Đổi mới phương pháp học tập trong điều kiện đào tạo tín chí”. Tại hội thảo các tham luận được trình bày đều tập trung vào các vấn đề về đổi mới chương trình nội dung, phương pháp dạy và học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học cho sinh viên: Đổi mới phương pháp học tập để phát huy những ưu điểm của hình thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo theo học chế tín chỉ. Những thuận lợi và khó khăn của sinh viên trong việc áp dụng phương pháp đào tạo theo tín chỉ. Chú trọng trong suốt quá trình học tập môn học để nâng cao chất lượng học tập theo tín chỉ. Đổi mới phương pháp học tập trong điều kiện đào tạo theo tín chỉ. Đổi mới phương pháp giảng dạy trong đào tạo theo học tín chỉ. Thuận lợi và khó khăn trong đào tạo tín chỉ ở Việt Nam. Công tác quản lý sinh viên trong điều kiện đào tạo tín chỉ. Những thuận lợi và khó khăn của sinh viên  trong việc áp dụng phương pháp học tập trong điều kiện đào tạo theo tín chỉ...

Xem chi tiết:

http://www.hvtc.edu.vn/?code=5100&detail=6kjhk93otf5412112938

(K.H - tổng hợp)