Các báo ngành Tài chính ngày 16/04/2013

**Hoạt động xổ số:Vừa đáp ứng nhu cầu của người dân, vừa góp phần vào sự nghiệp phát triển KT-XH; **Nâng cao kiến thức tài chính cho đội ngũ phóng viên; **Ngày 12/4: Huy động 1.300 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất dưới 9,5%/năm;...

Các báo ngành Tài chính ngày 16/04/2013

Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính đăng tin: Hơn 50 năm qua, hoạt động xổ số đã không ngừng phát triển với phương châm “Vừa ích nước - vừa lợi nhà”, từng bước đáp ứng được nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh của một bộ phận người dân và đồng thời huy động được nguồn lực tài chính đáng kể để góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Khởi đầu hoạt động xổ số chỉ có một loại hình sản phẩm duy nhất là xổ số truyền thống với hình thức trả thưởng bằng hiện vật được tổ chức tại một số địa phương, đến nay hoạt động xổ số đã có nhiều loại hình sản phẩm khác nhau: xổ số truyền thống, xổ số tự chọn số, xổ số cào biết kết quả ngay, xổ số bóc biết kết quả ngay và  63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đều có Công ty XSKT để tổ chức hoạt động kinh doanh xổ số.

Hoạt động kinh doanh xổ số đã tạo việc được làm cho khoảng trên 300.000 người lao động thuộc các đối tượng chính sách, người nghèo, người không nơi nương tựa có mức thu nhập ổn định, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí chính đáng của một một bộ phận người dân, đồng thời tạo ra kênh quan trọng để huy động nguồn vốn sử dụng đầu tư vào lĩnh vực y tế, giáo dục và các công trình phúc lợi quan trọng của các địa phương.

Trong những năm qua (2007 - 2012) tốc độ tăng trưởng doanh thu và nộp ngân sách từ hoạt động xổ số đạt bình quân trên 15%/năm. Riêng năm 2012, doanh thu hoạt động kinh doanh xổ số là 53.893 tỷ đồng, và nộp NSNN 16.620 tỷ đồng, trong đó khu vực phía Nam có doanh thu chiếm khoảng 90% doanh thu cả nước. Toàn bộ nguồn thu xổ số được sử dụng để đầu tư vào lĩnh vực y tế, giáo dục và các công trình phúc lợi quan trọng của các địa phương, phù hợp với mục tiêu của hoạt động xổ số là tiền của người dân được đầu tư trở lại cho người dân.

Tiếp theo lớp bồi dưỡng kiến thức tài chính cho phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí được tổ chức tại Hà Nội tháng 12/2012, ngày 12/4/2013, tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức khoá bồi dưỡng giới thiệu một số nội dung về lĩnh vực tài chính cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí các tỉnh phía Nam. Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Phạm Quốc Toàn tham dự chương trình cùng sự tham gia giảng dạy của các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính của Bộ Tài chính và gần 100 phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí. Đây là khóa bồi dưỡng trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Bộ Tài chính đã được ký kết trước đó.
 
Đây là khóa bồi dưỡng trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Hội Nhà báo Việt Nam và Bộ Tài chính đã được ký kết trước đó.
 
Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Phạm Quốc Toàn phát biểu khai giảng khoá học: Mục đích của khóa bồi dưỡng góp phần giúp các phóng viên, biên tập viên theo dõi về ngành tài chính hiểu rõ hơn các thông tin liên quan đến lĩnh vực tài chính nhằm hỗ trợ cho các phóng viên trong quá trình tác nghiệp.
 
Phát biểu tại Khoá bồi dưỡng, ông Phạm Doãn Quân, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo ngành Tài chính – Phó Chánh Văn phòng Bộ Tài chính cho biết: Bộ Tài chính luôn mong muốn hợp tác chặt chẽ với phóng viên các cơ quan báo chí và hy vọng rằng, các phóng viên ngày càng có nhiều bài viết tuyên truyền về đường lối, chủ trương, chính sách của ngành tài chính góp phần hoàn thành mục tiêu cơ bản của ngành là: “Phấn đấu vượt mức dự toán NSNN, tập trung thực hiện các chính sách tài chính nhằm ưu tiên kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả; đảm bảo phúc lợi xã hội và an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và an ninh tài chính quốc gia trong tình hình mới” được Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao. Đây là nhiệm vụ có tầm quan trọng đặc biệt đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020.
 
Bên cạnh hình thức tổ chức các buổi họp báo thường kỳ của Bộ Tài chính nhằm cung cấp thông tin thường xuyên và giải đáp những vấn đề mà dư luận và báo chí quan tâm, việc tổ chức các khoá bồi dưỡng cũng sẽ góp phần cung cấp thông tin và thể hiện sự hợp tác chặt chẽ của Bộ Tài chính với các cơ quan báo chí.
 
Chiều 12/04/2013, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu đạt 5.000 tỷ đồng với 4 loại kỳ hạn: 2 năm (2.000 tỷ đồng), 3 năm (1.500 tỷ đồng), 5 năm (1.000 tỷ đồng) và 10 năm (500 tỷ đồng). 

Trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 7 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.250 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,53-9,20%/năm. Kết quả, huy động được 1.000 tỷ đồng trái phiếu 2 năm với lãi suất trúng thầu 8,80%/năm (bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 3 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 950 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 9,00-9,40%/năm. Kết quả, huy động 100 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 9,00%/năm (bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm không có thành viên tham gia dự thầu nên không có trái phiếu trúng thầu tại kỳ hạn này.

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 1 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 300 tỷ đồng. Vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 9,40-9,45%/năm. Kết quả, huy động 200 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 9,40%/năm (bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó).

Như vậy, với 1.300 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh huy động trong phiên ngày hôm nay, kể từ đầu năm 2013, Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã huy động được tổng cộng 11.645 tỷ đồng trái phiếu qua hình thức đấu thầu.

Xem chi tiết:

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1539781?pers_id=2177014&item_id=89814692&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=89825441&p_details=1

http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=89828490&p_details=1

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đăng tin: Ngày 11/4/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CtyCP Tập đoàn Vinacontrol theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 138/BC-HĐQT ngày 8/4/2013. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 số 057/HĐQT ngày 8/4/2013, Nghị quyết HĐQT số 065/NQ-HĐQT ngày 9/4/2013 và các quy định của pháp luật.

Ngày 10/4/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ của CtyCP Khoáng sản Bắc Kạn theo phương án đã được thông qua tại Quyết định số 25/2013/NQ-HĐQT ngày 4/4/2013 của Hội đồng Quản trị về việc bán cổ phiếu quỹ, Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ số 81/KS-VP ngày 8/4/2013 và các quy định của pháp luật, theo đó:

- Số lượng cổ phiếu quỹ tối đa được bán: 561.500 cổ phiếu;
 
- Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 22/4/2013 đến ngày 21/5/2013;
 
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc thỏa thuận;
 
- Nguyên tắc xác định giá: giá thị trường hoặc giá thỏa thuận thành công tại thời điểm bán nhưng không thấp hơn mức giá 13.500 đồng/CP;
 
- Công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch: CtyCP Chứng khoán MB.

Ngày 10/4/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ CtyCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ-DVTHDK ngày 1/4/2013 về việc bán cổ phiếu quỹ tại Báo cáo giao dịch cổ phiếu quỹ số 212/ĐVTHK-TCKT ngày 9/4/2013, theo đó:

+ Số lượng cổ phiếu quỹ tối đa dự kiến bán: 788.880 cổ phiếu;
 
+ Nguồn vốn: huy động vốn từ các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài;
 
+ Thời gian dự kiến giao dịch: từ 22/4/2013 đến 22/5/2013;
 
+ Phương thức giao dịch: khớp lệnh;
 
+ Nguyên tắc xác định giá: theo giá thị trường;
 
+ Khoảng giá: từ 14.000 - 20.000 đồng/cổ phiếu;
 
+ Công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch: CtyCP Chứng khoán Dầu Khí.
 
Ngày 10/4/2013, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 30/3/2013, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT ngày 5/4/2013 và các quy định của pháp luật.
 
Xem chi tiết:

http://www.ssc.gov.vn/portal/page/portal/ubck/1096905?pers_id=1095362&folder_id=&item_id=33242378&p_details=1

http://www.ssc.gov.vn/portal/page/portal/ubck/1096905?pers_id=1095362&folder_id=&item_id=33241502&p_details=1

http://www.ssc.gov.vn/portal/page/portal/ubck/1096905?pers_id=1095362&folder_id=&item_id=33241483&p_details=1

http://www.ssc.gov.vn/portal/page/portal/ubck/1096905?pers_id=1095362&folder_id=&item_id=33241450&p_details=1

Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước đăng tin: Ngày 13/4/2013, Quỹ Tín dụng Nhân dân (QTDND) Trung ương chi nhánh Đăk Lăk đã tổ chức đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba và triển khai Dự án QTND - Ngân hàng điện tử (CF-ebank). Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Đào Minh Tú, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đăk Lăk Y Dhăm Ênuôi đã tới dự cùng với đại diện lãnh đạo một số Vụ, Cục NHNN trung ương, lãnh đạo QTDND Trung ương.

QTDNDTW chi nhánh Đăk Lăk chính thức đi vào hoạt động tháng 9/2001, có chức năng thực hiện đại diện theo chủ quyền của QTDND TW để kinh doanh tiền tệ tín dụng và các dịch vụ ngân hàng và phát triển liên kết hệ thống QTDND, thực hiện chức năng của QTDND TW trên địa bàn các tỉnh Đăk Lăk, Đắc Nông, Gia Lai và Kon Tum. Trong những năm qua, QTDND TW chi nhánh Đăk Lăk đã không ngừng củng cố phát triển về mọi mặt hoạt động an toàn hiệu quả, triển khai đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, triển khai nghiêm túc các quy định của NHNN và của QTDTW và đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Trong giai đoạn từ 2006-2012, tổng nguồn vốn của chi nhánh đã tăng từ 159 tỷ lên 645 tỷ đồng (tăng 406%), trong đó huy động tại chỗ tăng từ 65 tỷ lên 244 tỷ (tăng 375%); doanh số cho vay tămg từ 139 tỷ lên 514 tỷ năm 2012; tỷ lệ nợ xấu giảm chỉ còn 0,02%.

Chi nhánh đã tích cực thực hiện công tác tăng cường liên kết QTDND trên địa bàn, thể hiện vai trò đầu mối, điều hòa vốn cho QTDND cơ sở như nhận tiền gửi, cho vay mở rộng tín dụng, cho vay thanh toán, cho vay các QTDND cơ sở; góp phần quan trọng cho các QTDND cơ sở mở rộng tín dụng hỗ trợ nông nghiệp, nông thôn. Chi nhánh cũng kết hợp thực hiện tư vấn cho các QTDND về cho vay, huy động, chăm sóc thành viên, chăm sóc khách hàng. Hoạt động của chi nhánh đã góp phần bảo đảm sự an toàn, hiệu quả hệ thống QTDND trên địa bàn.

Ngày 15/4/2013, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam (NHCSXH) đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động (giai đoạn 2003-2012). Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự Hội nghị.

Qua 10 năm xây dựng và phát triển, tính đến ngày 31/12/2012, tổng dư nợ của Ngân hàng đạt 113.921 tỷ đồng. Hơn 97% dư nợ của Ngân hàng tập trung vào 6 chương trình tín dụng chủ yếu, trong đó, chương trình cho vay hộ nghèo vẫn là chương trình lớn nhất, chiếm tỷ trọng 36,5%; tiếp đến là chương trình cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (chiếm 31,4%); chương trình cho vay hộ gia đình sản xuất kinh doanh vùng khó khăn (11,3%); chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (9,3%); chương trình cho vay giải quyết việc làm (5%).

Cũng trong 10 năm qua, đã có trên 21,4 triệu lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH, qua đó góp phần giúp trên 2,9 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo; hơn 3 triệu học sinh, sinh viên  có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập; xây dựng trên 4,2 triệu công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, trên 88.000 căn nhà cho hộ gia đình vượt lũ vùng Đồng bằng sông Cửu Long, gần 484.000 căn nhà cho hộ nghèo và các hộ gia đình chính sách; hơn 98.000 lao động thuộc gia đình chính sách được vay vốn đi xuất khẩu lao động động có thời hạn ở nước ngoài.

Ngày 15/4/2013, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Thành viên kiêm Tổng giám đốc Agribank.

Đến dự Hội nghị có Đ/c Nguyễn Văn Bình, Ủy viên TW Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN); đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Bí thư thường trực Đảng Ủy khối Doanh nghiệp Trung ương…

Theo Quyết định số 779/QĐ –NHNN ngày 08/04/2013 của Thống đốc NHNN, Ông Trịnh Ngọc Khánh - Phó Tổng giám đốc phụ trách điều hành Agribank được bổ nhiệm giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên  kiêm Tổng giám đốc Agribank từ ngày 15/4/2013.

Trải qua 25 năm xây dựng và phát triển, đến nay Agribank là ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam về tài sản, nguồn vốn, mạng lưới, đội ngũ cán bộ, nhân viên và khách hàng, với tổng tài sản trên 617.000 tỷ đồng, trên 2.300 chi nhánh, phòng giao dịch trong và ngoài nước, 9 công ty con, 02 văn phòng đại diện và gần 40.000 cán bộ, nhân viên. Agribank  luôn khẳng định được vị thế, vai trò chủ lực của Ngân hàng thương mại Nhà nước hàng đầu đồng hành, thủy chung cùng sự nghiệp phát triển “ tam nông” và nền kinh tế đất nước, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn luôn chiếm tỷ lệ gần 70%  tổng dư nợ cho vay.

Ngày 12/4/2013, Ủy ban thanh tra ngân hàng Basel của Ngân hàng thanh toán quốc tế (BIS) đã gửi báo cáo cập nhật tiến độ thực hiện Quy chế Basel III đến Thống đốc Ngân hàng trung ương và Bộ trưởng tài chính các nước G20, trong đó nhấn mạnh việc thực hiện đầy đủ, kịp thời và nhất quán Quy chế Basel III vẫn là yêu cầu căn bản cho việc phát triển một hệ thống tài chính ngân hàng mạnh mẽ, công bằng và tạo ra một sân chơi bình đẳng cho tất các các ngân hàng hoạt động trên toàn cầu.

Báo cáo cho biết các thành viên của Ủy ban Basel đã thỏa thuận bắt đầu thực hiện các chuẩn mực về vốn của Basel III từ 1/1/2013, các chuẩn mực này phải được đưa vào các luật lệ và quy chế quốc gia trước thời hạn trên. Hiện có 11 nước thành viên của Ủy ban Basel đang ở giai đoạn bắt đầu áp dụng quy chế này và 3 nước thành viên khác đã ban hành quy chế, có hiệu lực thi hành vào cuối năm 2013.

Bất chấp sự chậm trễ trong việc thực hiện Quy chế Basel III, các ngân hàng có quy mô hoạt động quốc tế đã tăng được tỷ lệ tối thiểu, cấp 1 (CET1) tăng từ 7,1% lên 8,5%.

Ủy ban Basel tiếp tục hoàn tất việc xây dựng các cải cách cần thiết sau khủng hoảng, bao gồm những cấu phần còn lại của Basel III, như cải cách thanh khoản, dự định hoàn tất trong năm 2013.

Ngày 12/4/2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có văn bản số 2567/NHNN-TTGSNH chấp thuận đề nghị tăng vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình (ABBank).

Theo văn bản này, NHNN chấp thuận việc ABBank tăng vốn điều lệ từ 4.199.999.760.000 đồng lên 4.797.999.760.000 đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông ABBank thông qua tại ngày 28/5/2012 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/NQ-HĐQT.12 ngày 29/10/2012 về việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ năm 2012.

NHNN yêu cầu ABBank thực hiện tăng vốn điều lệ, đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và công bố thông tin theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 và quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Yêu cầu các cổ đông khi tham gia mua cổ phần của Ngân hàng phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. Trong đó, IFC và người có liên quan phải có cam kết chỉ được phép chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác tối thiểu sau 03 năm kể từ khi trở thành cổ đông của ABBank. Ngoài ra, ABBank có văn bản kèm tài liệu chứng minh hoàn tất việc tăng vốn điều lệ, đề nghị NHNN sửa đổi Giấy phép với mức vốn điều lệ mới.

Ngày 12/4/2013, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành văn bản số 2536/NHNN-TTGSNH về việc kiện toàn tổ chức và hoạt động của các đơn vị mạng lưới của tổ chức tín dụng (TCTD).

Theo văn bản này, để kiện toàn tổ chức và hoạt động của các đơn vị mạng lưới (bao bồm: chi nhánh trong nước, chi nhánh nước ngoài, sở giao dịch, phòng giao dịch, điểm giao dịch, quỹ tiết kiệm, công ty con, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp) của TCTD (trừ các quỹ tín dụng nhân dân cơ sở/quỹ tín dụng nhân dân), Thống đốc NHNN yêu cầu các TCTD lập kế hoạch rà soát toàn diện tổ chức và hoạt động của hệ thống các đơn vị mạng lưới để có biện pháp chấn chỉnh, củng cố nhằm đảm bảo hoạt động của các đơn vị mạng lưới hiệu quả, hoạt động tuân thủ quy định của pháp luật.

Việc rà soát lại toàn bộ các đơn vị mạng lưới trong toàn hệ thống của TCTD và kiện toàn hệ thống này được coi là một nội dung quan trọng trong Phương án cơ cấu lại TCTD trong giai đoạn 2013-2015.

Trên cơ sở rà soát lại toàn bộ các đơn vị mạng lưới, TCTD có trách nhiệm chủ động xây dựng Kế hoạch sắp xếp, cơ cấu lại hoạt động của hệ thống mạng lưới, theo đó những đơn vị mạng lưới hoạt động có hiệu quả thì tiếp tục được hoạt động và kiện toàn, khắc phục những mặt được TCTD đánh giá là còn hạn chế, yếu kém. Đối với những đơn vị hoạt động không hiệu quả (kinh doanh thua lỗ, không an toàn, vi phạm quy định của pháp luật), TCTD phải có kế hoạch khắc phục, hoặc đóng cửa, hoặc chuyển giao về đơn vị đầu mối khác.

Ngày 10/4/2013, Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Bà Christine Lagarde đã trình bày một tham luận tại Câu lạc bộ kinh tế thành phố New York. Bà kêu gọi các nhà hoạch định chính sách toàn cầu hãy rút ra bài học vừa qua cần phải hành động quyết liệt trước khi các cuộc khủng hoảng có thể xảy ra bằng cách đi tắt đón đầu. Dư luận cho rằng bài phát biểu này của Bà Largarde là bức thông điệp Bà muốn gửi tới các đối tượng là các đại biểu cao cấp các nước thành viên chuẩn bị tham dự Hội nghị mùa xuân sắp tới của Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngân hàng thế giới tại Washington D.C.

Tổng giám đốc IMF nói : Tại rất nhiều quốc gia, sự cải thiện của các thị trường tài chính đã không được biến thành sự cải thiện trong nền kinh tế và trong đời sống của người dân. Mặc dù nền kinh tế toàn cầu có những dấu hiệu phục hồi so với 6 tháng trước đây, nhưng tăng trưởng toàn cầu trong năm nay dự kiến không tốt hơn nhiều so với năm ngoái. Chúng ta đang phải trải qua những rủi ro mới cùng với những rủi ro cũ; đang được tận mắt nhìn thấy sự xuất hiện của một nền kinh tế toàn cầu “3 tốc độ”, đó là những nước đang phát triển kinh tế mạnh mẽ (chủ yếu những thị trường mới nổi và các nước đang phát triển), những nước đang hồi phục (trong đó có Mỹ) và những nước vẫn còn phải trải qua một quãng đường dài (Châu Âu và Nhật bản) .

Hiệp ước Basel lần thứ ba (gọi là Basel 3) được Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng thông qua vào năm 2010 với lộ trình thực hiện là 3 năm (2013-2015), nhưng phải gia hạn đến năm 2019 do suy thoái toàn cầu kéo dài. Hơn nữa, Basel 3 là tiêu chí điều chỉnh tự nguyện, các ngân hàng trung ương sẽ điều chỉnh các qui định về ngân hàng tùy theo tình hình thực tế của mỗi nước.

Basel 3 đang bị các ngân hàng phê phán (kể cả các ngân hàng lớn tại Mỹ và châu Âu) với lập luận cho rằng, qui định đưa ra tại Basel 3 sẽ gây tổn thương cho các ngân hàng và nền kinh tế, việc tăng vốn dự phòng đối với tài sản cầm cố và tín dụng dành cho doanh nghiệp nhỏ sẽ gây thương tổn cho các ngân hàng nhỏ. Theo ước tính của Tổ chức Phát triển và Hợp tác kinh tế OECD, việc áp dụng Basel 3 sẽ giảm tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 0,05-0,15%/năm. Basel 3 cũng bị phê phán là tác động tiêu cực đến tính ổn định của hệ thống tài chính, do nó thúc đẩy các ngân hàng liều lĩnh hơn, không xử lý được nguyên nhân của khủng hoảng.

Sau ý kiến đóng góp của các ngân hàng và tổ chức quốc tế, ngày 06/01/2013, Ủy ban Basel đã nới lỏng thời hạn thực hiện đến năm 2019, đồng thời giảm nhẹ các qui định về vốn và mở rộng các khái niệm về tài sản thanh khoản. Tuy nhiên, tranh cãi chưa phải đã kết thúc. Gần đây, các ngân hàng tại châu Âu (trong đó có Tập đoàn Tín dụng Thụy Sĩ – CSGN, BNP Paribas SA, Deutsche Bank AG) đã gửi thư lên Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng với nội dung là bày tỏ sự lo ngại về qui định thắt chặt chứng khoán hóa tiền mặt, dự kiến sẽ bắt đầu áp dụng từ năm 2014. Đây là thao tác kỹ thuật, trong đó các ngân hàng chia nhỏ các khoản vay và bán cho các nhà đầu tư. Cách làm này cũng được áp dụng trong việc chia nhỏ dự án để “lách luật” và thu hút ngân hàng khác cùng hùn vốn cho vay, gọi là tài chính cơ cấu.

Xem chi tiết:

http://www.sbv.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwN3r0BnA093r2ALEydDAwMLM_1wkA7cKgxMIfIGOICjgb6fR35uqn5Bdnaao6OiIgCws9R4/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfMEQ0OTdGNTQwTzVINTBJTzc0MVVJTzFTRzE!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/sbv_vn/sbv_vn/vn.sbv.news/vn.sbv.news.vn/629e73804f44a012b788ff8970103323

http://www.sbv.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwN3r0BnA093r2ALEydDAwMLM_1wkA7cKgxMIfIGOICjgb6fR35uqn5Bdnaao6OiIgCws9R4/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfMEQ0OTdGNTQwTzVINTBJTzc0MVVJTzFTRzE!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/sbv_vn/sbv_vn/vn.sbv.news/vn.sbv.news.vn/f57423004f444e12b5baff8970103323

http://www.sbv.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwN3r0BnA093r2ALEydDAwMLM_1wkA7cKgxMIfIGOICjgb6fR35uqn5Bdnaao6OiIgCws9R4/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfMEQ0OTdGNTQwTzVINTBJTzc0MVVJTzFTRzE!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/sbv_vn/sbv_vn/vn.sbv.news/vn.sbv.news.vn/9aa34b004f44c5adb8f1fb8970103323

http://www.sbv.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwN3r0BnA093r2ALEydDAwMLM_1wkA7cKgxMIfIGOICjgb6fR35uqn5Bdnaao6OiIgCws9R4/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfMEQ0OTdGNTQwTzVINTBJTzc0MVVJTzFTRzE!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/sbv_vn/sbv_vn/vn.sbv.news/vn.sbv.news.vn/d86303804f44956bb734ff8970103323

http://www.sbv.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwN3r0BnA093r2ALEydDAwMLM_1wkA7cKgxMIfIGOICjgb6fR35uqn5Bdnaao6OiIgCws9R4/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfMEQ0OTdGNTQwTzVINTBJTzc0MVVJTzFTRzE!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/sbv_vn/sbv_vn/vn.sbv.news/vn.sbv.news.vn/d777c4004f44b637b844fb8970103323

http://www.sbv.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwN3r0BnA093r2ALEydDAwMLM_1wkA7cKgxMIfIGOICjgb6fR35uqn5Bdnaao6OiIgCws9R4/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfMEQ0OTdGNTQwTzVINTBJTzc0MVVJTzFTRzE!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/sbv_vn/sbv_vn/vn.sbv.news/vn.sbv.news.vn/1b5459804f43fe1a933afb5f5527c3f1

http://www.sbv.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwN3r0BnA093r2ALEydDAwMLM_1wkA7cKgxMIfIGOICjgb6fR35uqn5Bdnaao6OiIgCws9R4/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfMEQ0OTdGNTQwTzVINTBJTzc0MVVJTzFTRzE!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/sbv_vn/sbv_vn/vn.sbv.news/vn.sbv.news.vn/16d5fe004f442dd5b574ff8970103323

http://www.sbv.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwN3r0BnA093r2ALEydDAwMLM_1wkA7cKgxMIfIGOICjgb6fR35uqn5Bdnaao6OiIgCws9R4/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfMEQ0OTdGNTQwODFFOTBJT01LUFNFUDEwNzA!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/sbv_vn/sbv_vn/vn.sbv.research/vn.sbv.research.research/270ea7804f448b41b6dbff8970103323

Báo Hải quan online đăng tin:  Chiều 15-4, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý cho dự thảo Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một điều của Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và Luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT).

Tham dự hội nghị có đại diện các cơ quan quản lí nhà nước, các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội kế toán TP.HCM, các chuyên gia…

Theo ông Trần Du Lịch, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, dự thảo Dự án luật sửa đổi, bổ sung một điều của Luật thuế TNDN và Luật thuế GTGT dự kiến sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp vào tháng 5-2013, trong đó có nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung mới cho sát với thực tế, nên rất cần sự góp ý của các cơ quan thực thi và đối tượng thụ hưởng.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/gop-y-cho-2-du-thao-du-an-luat-thue-tndn-va-luat-thue-gtgt.aspx

Trong phiên họp chiều 15-4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình Quốc hội (QH) 3 dự án luật trong Chương trình năm 2013, trong đó có Luật Hải quan (sửa đổi).Trình bày trước UBTVQH về đề nghị của Chính phủ về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013 và khóa XIII của QH, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết, trong năm 2013, Chính phủ được giao phối hợp chỉnh lý và trình mới 28 dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình chính thức và soạn thảo 11 dự án thuộc Chương trình chuẩn bị.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/chinh-phu-de-nghi-lui-thoi-gian-trinh-luat-hai-quan-sua-doi.aspx

Lãnh đạo Đội Kiểm soát Hải quan số 1- Cục Hải quan Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ hàng chục bộ đàm, súng, dùi cui điện, thiết bị kiểm tra kim loại… nhập lậu.

Vào hồi 15 giờ 20 phút, ngày 13-4, tại đường biên giới khu vực Km2, phường Ninh Dương, TP. Móng Cái, Đội Kiểm soát liên hợp số 1 thuộc Đội Kiểm soát Hải quan số 1 bất ngờ phát hiện một số đối tượng đang sử dụng đò máy vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam.

Khi thấy lực lượng chức năng các đối tượng đã để lại thùng hàng rồi bỏ chạy về phía Trung Quốc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ hàng hóa vi phạm gồm: 50 bộ đàm NUT-PT-628 do nước ngoài sản xuất; 1 chiếc thiết bị kiểm tra kim loại Super scanner garrer-1165180 do nước ngoài sản xuất; 1 chiếc thiết bị kiểm tra kim loại Super scanner MD-3003B1 do nước ngoài sản xuất; 1 chiếc dùi cui điện TW-09 do Trung Quốc sản xuất; 1 chiếc dùi cui điện dạng đèn pin RD-105 do nước ngoài sản xuất và 1 khẩu súng điện (nghi là súng bắn hơi cay) do nước ngoài sản xuất, kèm 3 viên đạn.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/hai-quan-quang-ninh-bat-giu-bo-dam-dui-cui-dien%E2%80%A6-nhap-lau.aspx

Ngày mai 16-4, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan sẽ phối hợp với VCCI tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cộng đồng doanh nghiệp về dự thảo Luật Hải quan sửa đổi.

Luật Hải quan (năm 2001 và Luật sửa đổi năm 2005) qua hơn 10 năm triển khai thực hiện đã đạt được nhiều thành công như thúc đẩy cải cách hành chính, góp phần phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới hiệu quả... Tuy nhiên trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, yêu cầu đẩy mạnh hiện đại hóa hải quan và cải cách hành chính thì Luật Hải quan đã bộc lộ nhiều hạn chế, cần phải sửa đổi cho phù hợp, tạo thuận lợi cho hoạt động XNK và đầu tư.

Hiện tại, Bộ Tài chính đang chủ trì soạn thảo Dự thảo Luật Hải quan (sửa đổi). Dự thảo đã có nhiều điểm sửa đổi quan trọng liên quan đến phương thức thực hiện thủ tục hải quan (từ phương thức truyền thống, bán điện tử sang phương thức điện tử); bổ sung cơ chế xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan; đăng ký tờ khai hải quan; phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; thông quan hàng hóa...

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/hoi-nghi-lay-y-kien-cong-dong-doanh-nghiep-du-thao-luat-hai-quan-sua-doi.aspx

(T.Hằng - tổng hợp)