Các báo ngành Tài chính ngày 16/3/2015

**KBNN đã huy động thành công gần 53 nghìn tỷ đồng TPCP; **Điện Biên chưa có cửa khẩu phụ, lối mở chính thức tại Tà Nùng; **Tháng cao điểm quyết toán thuế: Doanh nghiệp vẫn 'đủng đỉnh'; **Thủ tướng đồng ý cho vay tái canh cà phê tại Tây Nguyên; **Cam kết mạnh mẽ của Hải quan trong hỗ trợ doanh nghiệp; **Mở rộng tuyến, đối tượng trọng điểm về ma túy;

Các báo ngành Tài chính ngày 16/3/2015

Portal Bộ Tài chính đưa tin:

KBNN đã huy động thành công gần 53 nghìn tỷ đồng TPCP: Ngày 12/3/2015, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước (KBNN) phát hành. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 8.000 tỷ đồng với 3 loại kỳ hạn: 5 năm (4.000 tỷ), 10 năm (2.000 tỷ) và 15 năm (2.000 tỷ). Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 14 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 5.420 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 5,20-7,00%/năm. Kết quả, huy động được 2.100 tỷ đồng trái phiếu 5 năm với lãi suất trúng thầu 5,32%/năm, cao hơn 0,02%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 5/3/2015). Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 11 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 2.820 tỷ đồng và vùng lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 6,28-7,80%/năm. Kết quả, huy động thành công 2.000 tỷ đồng trái phiếu 10 năm với lãi suất trúng thầu 6,35%/năm, thấp hơn 0,03%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 5/3/2015).

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=163689074&p_details=1

Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn: Ngày 9/3/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 30/2015/TT-BTC hướng dẫn chi tiết việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán các khoản hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/4/2015 và thay thế Thông tư số 84/2011/TT-BTC ngày 16/6/2011 của Bộ Tài chính. Theo đó, Thông tư quy định các đối tượng là các doanh nghiệp được thành lập và đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp được nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Nghị định số 210/2013/NĐ-CP. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Thông tư quy định cụ thể về chế độ ưu đãi, miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước, thanh toán hỗ trợ NSNN về tiền thuê đất, thuê mặt nước của hộ gia đình, cá nhân; Hỗ trợ đào tạo nhân lực, phát triển thị trường và áp dụng khoa học công nghệ; Hỗ trợ tài chính các hạng mục xây dựng của cơ sở kinh doanh và hỗ trợ khác...

Xem chi tiết:

http://mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/ttsk/3312584?pers_id=2177092&item_id=163668779&p_details=1

Thời báo Tài chính đưa tin:

Chế độ tài chính cho đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng NSNN: Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 05/2015/TTLT- BGDĐT- BTC hướng dẫn chế độ tuyển sinh và chế độ tài chính thực hiện Quyết định số 559/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đề án "Đào tạo cán bộ ở nước ngoài bằng NSNN giai đoạn 2013 – 2020”. Thông tư quy định, căn cứ vào số lượng ứng viên tuyển chọn đi đại học và kinh phí được cấp, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức bồi dưỡng ngoại ngữ trong thời gian tối đa 6 tháng trước khi đi học ở nước ngoài nếu có tối thiểu 10 học viên/lớp có cùng trình độ. Trường hợp số lượng học sinh trúng tuyển không đủ tổ chức lớp học thì lưu học sinh phải tự bồi dưỡng đủ trình độ ngoại ngữ để được cử đi học nước ngoài trong thời gian quyết định phê duyệt trúng tuyển có hiệu lực.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-03-13/che-do-tai-chinh-cho-dao-tao-can-bo-o-nuoc-ngoai-bang-nsnn-18776.aspx

Hướng dẫn mới về phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu: Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Thông tư quy định chi tiết về phân loại hàng hóa, phân tích, giám định để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm. Trong đó, nguyên tắc phân loại hàng hóa là một mặt hàng chỉ có một mã số duy nhất theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-03-14/huong-dan-moi-ve-phan-loai-hang-hoa-xuat-nhap-khau-18798.aspx

Doanh nghiệp ‘ngoại’ có được ưu đãi đầu tư theo Nghị định 67: Bộ Tài chính cho biết đã nhận được ý kiến vướng mắc của một số cục thuế và người nộp thuế trong việc áp dụng chính sách miễn giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với các dự án đang hoạt động. Trường hợp doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có thuộc đối tượng áp dụng ưu đãi theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản hay không? Trả lời cho vướng mắc này, Bộ Tài chính vừa gửi văn bản xin ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để Bộ Tài chính có cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan thuế địa phương thực hiện đúng pháp luật.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/nhip-song-tai-chinh/2015-03-13/doanh-nghiep-ngoai-co-duoc-uu-dai-dau-tu-theo-nghi-dinh-67-18774.aspx

Kịp thời, hiệu quả, người nộp thuế hài lòng: Từ ngày 12/3, Cục Thuế Hà Nội tổ chức các lớp tập huấn "Chính sách thuế mới và những điều cần lưu ý khi quyết toán thuế năm 2014". Đa số những người tham dự các lớp tập huấn khi được hỏi đều cảm thấy hài lòng phương án tổ chức, cách thức triển khai, phục vụ của cơ quan thuế. Ông Thái Dũng Tiến - Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội cho biết, năm 2015 được xác định là năm hành động vì DN, chính vì vậy để chuẩn bị hỗ trợ tốt nhất cho DN, ngay từ năm 2014, Chính phủ, Bộ Tài chính đã trình Quốc hội ban hành nhiều giải pháp về cải cách và cắt giảm thủ tục hành chính, trong đó Bộ Tài chính đã ban Thông tư 119 và 151, qua đó đã giảm được trên 370 giờ nộp thuế. Như vậy trong năm 2015 ngành Thuế sẽ phải giảm thêm 45 giờ nữa.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2015-03-13/kip-thoi-hieu-qua-nguoi-nop-thue-hai-long-18777.aspx

Điện Biên chưa có cửa khẩu phụ, lối mở chính thức tại Tà Nùng: Đây là chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại công văn 1924/TCHQ-GSQL đối với đề nghị của Cục Hải quan Điện Biên về việc thành lập tổ công tác kiểm soát hải quan tại Mốc 49 xã Tà Nùng, Nậm Bồ, Điện Biên. Cụ thể ngày 26/2/2015, Cục Hải quan Điện Biên đã có công văn đề nghị Tổng cục Hải quan cho phép thành lập tổ công tác thuộc Chi cục hải quan cửa khẩu Tây Trang để giám sát, kiểm tra và thông quan hàng hóa mặt hàng gỗ nhập khẩu tại lối mở khu vực Mốc 49 xã Tà Nùng, Nậm Bồ, Điện Biên. Tại công văn Tổng cục Hải quan bày tỏ sự ủng hộ chủ trương của UBND tỉnh Điện Biên tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới với Lào. Tuy nhiên hiện nay, khu vực Mốc 49 xã Tà Nùng, Nậm Bồ chưa được UBND tỉnh Điện Biên công bố thành lập cửa khẩu phụ, lối mở biên giới.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2015-03-13/dien-bien-chua-co-cua-khau-phu-loi-mo-chinh-thuc-tai-ta-nung-18784.aspx

Tháng cao điểm quyết toán thuế: Doanh nghiệp vẫn 'đủng đỉnh': Mặc dù tháng cao điểm quyết toán thuế năm 2014 đã đi được nửa thời gian, tuy nhiên theo khảo sát của phóng viên TBTCVN thì lượng người đến các cơ quan thuế trên địa bàn Hà Nội làm hồ sơ quyết toán thuế vẫn khá thưa thớt. Theo khảo sát của phóng viên ngày 10/3, số lượng doanh nghiệp (DN) cũng như NNT đến cơ quan thuế nộp hồ sơ quyết toán thuế vẫn khá thưa thớt. Tại Chi cục Thuế quận Tây Hồ (Hà Nội), mặc dù lãnh đạo chi cục tăng cường thêm 3 bàn, được bố trí ngay tại sảnh tầng 1 để tiện hỗ trợ cho NNT, 38 cán bộ thay nhau túc trực để sẵn sàng hỗ trợ, cũng như giải quyết các hồ sơ quyết toán thuế, thế nhưng lượng người đến tư vấn và quyết toán thuế vẫn rất ít. Ông Nguyễn Hữu Hùng - Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận Tây Hồ cho biết, hiện Chi cục đang quản lý trên 3.900 DN đóng trên địa bàn. Tâm lý của DN là phải đến sát ngày mới đến làm hồ sơ quyết toán thuế.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thue-voi-cuoc-song/2015-03-13/thang-cao-diem-quyet-toan-thue-doanh-nghiep-van-dung-dinh-18754.aspx

Thủ tướng đồng ý cho vay tái canh cà phê tại Tây Nguyên: Thủ tướng Chính phủ đồng ý nội dung phương án cho vay tái canh cà phê tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2014 – 2020 theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Theo đó, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai phương án trên, bảo đảm hiệu quả, đúng đối tượng và phát triển cây cà phê bền vững. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Công thương và UBND các tỉnh Lâm Đồng, Kon Tum, Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để triển khai hiệu quả Đề án tái canh cà phê các tỉnh khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2014 – 2020 và phương án cho vay trên, hỗ trợ người trồng tái canh cà phê về quy trình kỹ thuật, xúc tiến thương mại, đồng thời chủ đồng xử lý các vấn đề vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai việc cho vay tái canh cà phê, bảo đảm việc tiếp cận vốn vay của người trồng tái canh cà phê dễ dàng, thuận lợi.

Xem chi tiết:

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tien-te-bao-hiem/2015-03-13/thu-tuong-dong-y-cho-vay-tai-canh-ca-phe-tai-tay-nguyen-18779.aspx

Báo Hải quan đưa tin:

Quy định mới về phân loại máy móc tháo rời nhập khẩu: Việc phân loại đối với thiết bị máy móc NK thành nhiều chuyến, tháo rời sẽ không phân biệt các máy đó được nhập khẩu từ nhiều nguồn, về cùng chuyến hay nhiều chuyến, làm thủ tục tại một hay nhiều cửa khẩu khác nhau. Bên cạnh đó, DN NK Được sửa đổi, bổ sung và nộp Danh mục, phiếu theo dõi trừ lùi, được cấp lại danh mục và phiếu theo dõi trong trường hợp bị mất… Đó là quy định tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC Hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 15/3/2015.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/quy-dinh-moi-ve-phan-loai-may-moc-thao-roi-nhap-khau.aspx

Cam kết mạnh mẽ của Hải quan trong hỗ trợ doanh nghiệp: Đó là chia sẻ của ông Philip Wood- chuyên gia của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Báo Hải quan về phát triển quan hệ đối tác Hải quan- Doanh nghiệp do Hải quan Việt Nam đã và đang thực hiện. Theo ông Philip Wood, Thay đổi rõ nhất là ở các Cục Hải quan địa phương. Thời gian qua, cá nhân ông có dịp tham gia với một số Cục Hải quan địa phương để thực hiện việc tham vấn cộng đồng DN về quan hệ đối tác. Qua những dịp như vậy, ông cảm nhận rõ việc các CBCC ở hải quan địa phương đã quen hơn, hiểu hơn về khái niệm và các nội dung liên quan đến thực hiện quan hệ đối tác Hải quan- Doanh nghiệp. Đặc biệt, các đơn vị hải quan địa phương đã chú trọng nhiều hơn và chủ động hơn trong việc tiếp cận doanh nghiệp. Ví dụ, quá trình xây dựng các quy trình thủ tục mới hay lấy ý kiến tham gia vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực hải quan… Các đơn vị hải quan địa phương đã chủ động mời DN tham gia để trao đổi, đóng góp ý kiến, thảo luận các nội dung liên quan và tham vấn sáng kiến của cộng đồng DN.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/cam-ket-manh-me-cua-hai-quan-trong-ho-tro-doanh-nghiep.aspx

Mở rộng tuyến, đối tượng trọng điểm về ma túy: Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vừa ban hành kế hoạch đấu tranh, chống buôn bán và vận chuyển trái phép các chất ma túy và tiền chất ma túy qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, trong đó mở rộng tuyến, đối tượng trọng điểm. Theo nhận định của Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, tình hình buôn bán và vận chuyển trái phép chất ma túy qua cửa khẩu sân bay quốc Tân Sơn Nhất vẫn còn phức tạp trên các tuyến trọng điểm từ TP.HCM đi các tuyến, như: Úc, Đài Loan, Trung Quốc, Hồng Kông… và các tuyến nhập khẩu được vận chuyển từ khu vực châu Phi quá cảnh qua khu vực Trung Đông vào Việt Nam. Đặc biệt, các tổ chức tội phạm thông quan các đại lý vận tải giao nhận, lợi dụng các hình thức hoạt động du lịch, XNK, gửi quà biếu để vận chuyển trái phép chất ma túy.

Xem chi tiết:

http://www.baohaiquan.vn/pages/mo-rong-tuyen-doi-tuong-trong-diem-ve-ma-tuy.aspx

(Thanh Huyền - Tổng hợp)